6/1/14

Η Ευλογία Του Ιορδάνου «Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις και ρήγνυται ο Ιορδάνης»


Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ 

Δημητρίου Π. Λυκούδη 
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Χρόνια Πολλά αγαπητοί αναγνώστες. 
Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον αγαπητό μου φίλο και αδελφό 
Δημήτρη Λυκούδη, για το διδακτικό και ωφέλιμο 
κείμενο του στο ιστολόγιό μας. 1η Δημοσίευση

Η Άκρα Ταπείνωση! Ο Θεός των όλων καταδέχεται να βαπτισθεί στον Ιορδάνη ποταμό[1] για να «ποτίσει» τον άνθρωπο με «τα νάματα της αφθαρσίας»[2]. Εγγίζει η απολύτρωση πάντων ορατών και αοράτων και συγχορεύει Ουρανός και γη και το επίγειο μετά του επουρανίου στερεώματος.

Η τελεία και ασύλληπτη δια της ανθρωπίνης αντιληπτικής και διανοητικής ικανότητας, θεία συγκατάβαση του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος της Δόξης καταδέχεται και κενούται, χαρίζοντας στην Εκκλησία και στους πιστούς, μέσω της θείας Αυτού Βαπτίσεως υπό του Ιωάννου του Προδρόμου, το «επίγειον φαινόμενον» και χαριτώνει βαπτιστικά και αγιαστικά τον άνθρωπο.

Τον μεταμορφώνει πνευματοφόρα, παρέχοντας σε αυτόν «το νοούμενον υπέρ τους ουρανούς», κυρίως δε δια της υιοθεσίας παρέχει τον τύπο του βαπτίσματος και προσκαλεί κάθε πιστό να αποκηρύξει τη δυσωδία της αμαρτίας και να καταπνίξει την άλογη φιλαυτία του στο «λουτρό της παλιγγενεσίας», το οποίο και προτάσσεται ως «αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον και δαίμοσιν ολέθριον».

Η Θεία Συγκατάβαση του Κυρίου Ιησού Χριστού παρέχει απλωτικά και αγιοφόρα την υιοθεσία του ανθρώπου υπό του Θεού. Άνευ της θείας Βαπτίσεως του Κυρίου, ο άνθρωπος, ακόμη και βαπτισμένος, δεν εξασφαλίζει την υιοθεσία, και επομένως απέχει ποικιλοτρόπως και πόρρω από την κληρονομία της θείας Βασιλείας.

Με άλλα λόγια, στερείται της σωτηρίας, διότι χωρίς το θείον βάπτισμα, ο άνθρωπος παραμένει κτήνος επί της γης και άεργος και ουχί και εν δυνάμει κατά χάριν Θεός και συγκληρονόμος των αρρήτων και εξαισίων, όσων λοιπών επουρανίων και αοράτων.

Η απόλυτη και θεία ταπείνωση του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού παρακινεί και προτρέπει καθέναν εγγύς, να προσέλθει και να πλαισιωθεί, να λουσθεί στο «φωτιστικό φως» του Ιορδάνου και να μεταποιήσει τη διάνοιά του, ουχί μυστικά και θαυματοποιά, αλλά μυσταγωγικά και θαυματουργικά, τουτέστιν, εντός της Αγιασώστου Εκκλησίας μετά της παραμυθίας και αγαπητικής παρακλήσεως και αρρωγής των λοιπών αδελφών του. 

Πλην όμως, δέον να τονισθεί, ότι προ του φωτισμού, ως λέγουν και διδάσκουν οι μυστικοί συγγραφείς της Εκκλησίας μας[3], προηγείται η καθαρτική τάξη και έπεται η φωτιστική, και ακολούθως οδηγούμεθα στην τελείωση και μυστική πνευματική κατάσταση. Ο πιστός δεν εγγίζει τον θείο φωτισμό άνευ της προηγούμενης ατομικής, αυτοθέλητης και συνεχιζόμενης διαρκώς βίας και άσκησης, διότι εν τοιαύτη περιπτώση, καταλιμπάνεται και αποδομείται και αποουσιοποιείται και καταβάλλεται το αυτεξούσιον και η προσωπική ελευθερία και λειτουργική χρήση του γνωμικού θελήματος του ανθρώπου.

Η θεία Βάπτιση του Θεανθρώπου Χριστού σηματοδοτεί και σημαίνει την απαρχή της χάριτος, την έναρξη καινής πορείας και συνδιαλλαγής μετά πάσης κτίσεως, ορατής και αοράτου[4].

Αποκαθίσταται η προσωπική ελευθερία του ανθρώπου, καθώς ο πιστός μέσω της Βαπτίσεως Του Κυρίου Ιησού Χριστού, αναγεννάται ουχί μέσω ύδατος, αλλά δια Πνεύματος Αγίου και επομένως μετέχει(ο πιστός), στην καθαρτική και φωτιστική θεία χάρη του Παναγίου Τριαδικού Θεού, πάντοτε κατά χάριν και καταχρηστικά, και επιπροσθέτως, ένεκα της σύμπασας θείας οικονομίας και οικονομικής Πρόνοιας.

Αδύνατον να θεάσει ο άνθρωπος το μυστήριον της θείας κενώσεως στον Ιορδάνη, αδύνατον να προσελκύσει τον πνευματοφόρο κρουνό της θείας χάρης, αδύνατον έτι να «φωτισθεί» ων αυτός μερίς και φορεύς δεκτικός των φώτων, αν δεν αποδεχθεί την κενότητα της κτιστότητάς του και επανδρώσει πάσας τας αισθήσεις του, δυνάμενες ικανές να εορτάσουν και συνευφρανθούν μετά των αγνώστων αδελφών του και μετά της κοινής λαμπρηφόρου εκκλησιαστικής εορτής.

Βάπτισμα Κυρίου λοιπόν και βάπτισμα μετανοίας ημών. Ουχί αορίστως και ανευλαβώς, απροσδιορίστως και προχείρως, αλλά εμβριθώς και επισταμένως, αόκνως και επιμελώς, διότι «Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσις και ρήγνυται ο Ιορδάνης».

Παραπομπές:
1. Σχετικά με τον Ιορδάνη ποταμό βλ., Κολιτσάρα Ιωάννου, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν της Αγίας Γραφής, εκδ. Ζωής, Αθῆναι 1975, σελ. 255-259.
2. Σταχυολογήματα από τα Καθίσματα του Όρθρου της Εορτής των Θεοφανείων.
3. Πρβλ., Στηθάτου Νικήτα, Περί Ψυχής, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 19-27.
4. Πρβλ., Φραγκόπουλου Αθανασίου, Το Δωδεκαήμερον, εκδ. Σωτήρ, Αθῆναι 1976, κυρίως τις σελίδες 177-281, Τιμιάδη Αιμιλιανού(πρ.Μητροπολίτου Σηλυβρίας), Το Βάπτισμα, Το Εισαγωγικό Μυστήριον, εκδ. Καρδιάς, Αθήνα 2000, Ζωγράφου Θεοδώρου, «Η Βάπτισις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού» στο «Εντρυφήματα και Απηχήματα της Δοξασθείσης Ελλάδος», Βόλος 1914, σελ. 30-39.

Ο Δημήτριος Π. Λυκούδης είναι Θεολόγος-Φιλολόγος, Υπ. Δρος Παν/μίου Αθηνών
Επιτρέπεται η ελεύθερη χρήση του υλικού με αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

Πηγή: sophia-ntrekou.gr / Αέναη επΑνάσταση

Δείτε και:

αρχείο facebook
Η Άκρα Ταπείνωση! Ο Θεός των όλων καταδέχεται να βαπτισθεί στον Ιορδάνη ποταμό για να «ποτίσει» τον άνθρωπο με «τα νάματα της αφθαρσίας».

ιφιγένεια γεωργιάδου: Μαζί με τις ευχαριστίες μου στον Δημήτρης για το όμορφο, δροσερό, δυναμικό του κείμενο μικροί στοχασμοί αφιερωμένοι στην φιλία μας!!! Μυσταγωγικά και θαυματουργικά η απαρχή της χάριτος μεταποιεί του πνεύματος μου την ορμή στην ανείπωτη ιστορία συνδιαλλαγής καινών αισθήσεων νοητών με του απείρου την γαλήνη. Ενοποιήσεις υπερβατικές σε παρακλήσεις αγαπητικές η αποδέσμευση από την Γή σε ολοκλήρωση Συμπαντική απελευθερωμένη από την μεριστή της λογικής μου καταδίκης. 6 Ιανουαρίου 2014 στις 2:54 μ.μ.

Δημήτρης Λυκούδης: κ. Ιφιγένεια σας ευχαριστώ θερμά 6 Ιανουαρίου 2014 στις 7:04 μ.μ.

Sophia Drekou: Ιφιγένεια, σ'ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη φιλία σου και τους βαθυστόχαστους στίχους σου!

Η Άκρα Ταπείνωση! Ο Θεός των όλων καταδέχεται να βαπτισθεί στον Ιορδάνη ποταμό για να «ποτίσει» τον άνθρωπο με «τα νάματα της αφθαρσίας».
Fedon-Panos Christodoulakis: Σοφία μου σ ευχαριστούμε από καρδιάς κι εσένα και τον εκλεκτό αδελφό μας τον Δημητρη!!! Το κείμενο υπέροχο όπως πάντα! Χρονια πολλά και καλο Φωτισμό άνωθεν σε όλους μας!! 6 Ιανουαρίου 2014 στις 1:24 μ.μ.

Aggeliki Zerva Lykoudi: Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύση και ρηγνυται ο Ιορδάνης. Χρονια Πολλά με αγία φώτιση, να σας χαιρόμαστε κ τους δυο 6 Ιανουαρίου 2014 στις 2:21 μ.μ.

ιφιγένεια γεωργιάδου: Μαζί με τις ευχαριστίες μου στον Δημήτρης για το όμορφο, δροσερό, δυναμικό του κείμενο μικροί στοχασμοί αφιερωμένοι στην φιλία μας!! Μυσταγωγικά και θαυματουργικά η απαρχή της χάριτος μεταποιεί του πνεύματος μου την ορμή στην ανείπωτη ιστορία συνδιαλλαγής καινών αισθήσεων νοητών με του απείρου την γαλήνη. Ενοποιήσεις υπερβατικές σε παρακλήσεις αγαπητικές η αποδέσμευση από την Γή σε ολοκλήρωση Συμπαντική απελευθερωμένη από την μεριστή της λογικής μου καταδίκης. 6 Ιανουαρίου 2014 στις 2:47 μ.μ.
 
Sophia Drekou: Ιφιγένειά μου σ'ευχαριστούμε πολύ! Όταν μου γράφεις τέτοια και σε μένα και στον Δημήτρη, εκστασιάζομαι πνευματικά. Σ' ευχαριστώ πάρα πολύ!! 6 Ιανουαρίου 2014 στις 3:00 μ.μ. 
 
Δημήτρης Λυκούδης: Σοφία ευχαριστώ πολύ και όλους τους φίλους για όσα καταθέτουν. Σοφία ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου. Καλό φωτισμό σε όλους 6 Ιανουαρίου 2014 στις 6:42 μ.μ. 

Δημητρης Ροδης: Χρονια πολλά..!! ο καλός αδελφός παραδίδει δείγματα γραφής προς μίμηση. Συνηθισμένο αυτές τις μέρες να ευχόμαστε καλή φώτιση..θα ευχηθώ κάτι άλλο. Εύχομαι σε όλους μας καλή κάθαρση...χωρίς πρωτίστως την κάθαρση των παθών δεν επέρχεται η φώτισις κατά τους Άγιους Πατέρες της ορθοδοξίας μας. Κάθαρση-φώτιση-θεωση ο ξεχασμένος σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Καλη κάθαρση λοιπόν και καλή φώτιση αδελφοί!! 6 Ιανουαρίου 2014 στις 9:24 μ.μ. 

Sophia Drekou: Χρόνια Πολλά παιδιά... σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σας και τα ευγενικά σας σχόλια!!! Καλή Χρονιά και Καλό Φωτισμό σε όλους μας παιδιά... Αμήν. 10 Ιανουαρίου 2014 στις 9:09 μ.μ.
Δημήτρης Λυκούδης: Σοφία μου ευχαριστώ και πάλι για την εκτίμηση προς το πρόσωπό μου 31 Ιανουαρίου 2014 στις 8:08 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: