12 Μαΐ 2014

Ερωτική Παρηγορία

Ερωτική Παρηγορία

Οι ορθόδοξες ρίζες της Δύσης ως παράγοντας πανευρωπαϊκής ενότητας: Κυρίλλου και Μεθοδίου Ισαποστόλων και Φωτιστών

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος σε ψηφιδωτό στον προαύλιο χώρο  του Ι. Ναού προς τιμήν τους στην Παραλία Θεσσαλονίκης

Ο Αη-Λαός: Θα με δικάσει o κούκος και τ' αηδόνι

11 Μαΐ 2014

Μάνα, Μητέρα, Μαμά: το ιστορικό για την γιορτή της μητέρας

Άκρα του τάφου σιωπή στην θάλασσα βασιλεύει...


Άκρα του τάφου σιωπή 
στην θάλασσα βασιλεύει...

Σοφία Ντρέκου

«Αναστάς ο αρχιερεύς είπεν αυτώ,
ουδέν αποκρίνη; τι ούτοι σου καταμαρτυρούσιν;
ο δε Ιησούς εσιώπα» (Ματθ. 26,62-63).