Σελίδες

Απόκρεω: Κυριακή της Δευτέρας Παρουσίας Του Χριστού πότε θα γίνει; - Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος και Το Ευαγγέλιο της Κρίσεως

η Δευτέρα Παρουσία - Καπερναούμ, Μονή Αγίων Αποστόλων
Δευτέρα Παρουσία (Τοιχογραφία Ι.Μ. Αγίων Αποστόλων- Καπερναούμ)

της Σοφίας Ντρέκου

Η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στο πιο φοβερό γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, στη μέλλουσα Κρίση, ως απαραίτητος προβληματισμός των πιστών αυτή την αγωνιστική αυτή περίοδο.

Διασκευή για την Κυριακή της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού του κειμένου του Τρωδίου με τη βοήθεια και της μετάφρασης του αγίου Αθανασίου του Παρίου που περιέχεται στο βιβλίο Νέον Λειμωνάριον, Βενετία 1819, σελ. 275. sophia-ntrekou.gr

Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία κανείς δεν γνωρίζει. Και από τους Αποστόλους ακόμα ο Κύριος το απέκρυψε ετούτο. Κάποια σημεία που άφησε να διαφανούν κάποιοι των Πατέρων και πλατύτερα έχουν διασαφηνίσει.

Λέγεται ότι θα γίνει μετά την παρέλευση των 7000 χρόνων. Προηγείται της Παρουσίας του Κυρίου ο Αντίχριστος και θα γεννηθεί (όπως λέει ο Άγιος Ιππόλυτος Ρώμης) εκ γυναικός μιαράς και παρθένου μεν το δοκείν εκ των Εβραίων θα είναι της φυλής Δάν, ήταν παιδί του Ιακώβ, και θα περιπατήσει δήθεν την κατά Χριστόν μετερχόμενος πολιτεία και θαύματα θα εκτελέσει, όσα δήτα και ο Χριστός ενήργησε, και νεκρούς θα αναστήσει, πλην κατά φαντασίαν άπαντα πράξει και την γέννησιν και την σάρκα και τα λοιπά πάντα όπως λέει ο Απόστολος... και τότε λέγων αποκαλυφθήσεται ο υιός της απώλειας εν πάσει δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους. 

Πλήν ουκ αυτός ο Διάβολος θα μεταστοιχειωθεί σε σάρκα ως ο Ιωάννης από την Δαμασκό λέει αλλά άνθρωπος εκ πορνείας γεννηθείς πάσαν την ενέργεια του Σατανά θα υποδεχτεί και αιφνηδόν επαναστήσεται ...μετά ως χρηστός και επιεικής άπασι δόξει... και λιμός τότε μέγας γενήσεται...και επαρκέσει δήθεν δήθεν στο λαό....και τις θείες γραφές μετελεύσεται ...και νηστείαν ασκήσει ...και βιασθήσεται από τους ανθρώπους ...και βασιλεύς θα ανακηρυχθεί.. και θα αγαπήσει περισσότερο το γένος των Εβραίων ...και την Ιερουσαλήμ θα αποκαταστήσει και τον ναό αυτών θα εγείρει... ΤΡΙΩΔΙΟ.

Βοηθητική μετάφραση του αγίου Αθανασίου του Παρίου 
που περιέχεται στο βιβλίο Νέον Λειμωνάριον, 
Βενετία 1819, σελ. 275. πηγή sophia-ntrekou.gr

Αέναη επΑνάστασηΘηρίον Β ...ποιεί και τους εν εαυτή κατοικούντας ίνα προσκυνήσωσι το θηρίον... το Α... πλανά τους κατοικούντας διά τα σημεία ποιήσαι ΕΙΚΟΝΑ τω θηρίω Α....εδώθη στο θηρίο Β πνεύμα δούναι τη εικόνι του θηρίου Α Αποκάλυψη Ιωάννου.

Van Gel Span: Για το πότε θα γίνει η Δευτέρα παρουσία, όντως γνωρίζουμε ότι θα λάβει χώρα μετά την 7η χιλιετία από κτίσεως κόσμου. Από τη Γένεση γνωρίζουμε ότι διατρέχουμε την 7η ημέρα δημιουργίας της κατάπαυσης/σαββατισμού, ενώ από καθ. Επιστολή Πέτρου Β' (3, "Μια ημέρα παρά Κυρίου ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μια". 

Οι πατέρες χρησιμοποιώντας τα εν τη Γραφή (Παλαιά Διαθήκη) στοιχεία γενεαλογιών και ανατρέχοντας προς τα πίσω προσδιόρισαν την "καταβολή κόσμου"/Δημιουργία στο 5.507 π.Χ., ενώ η χρονολόγηση από καταβολής κόσμου υιοθετήθηκε κρατικά τον 9ο αι. μ.Χ. από τον Λέοντα ΣΤ' τον Σοφό της δυναστείας Ισαυρομακεδόνων (την ενοποιώ γιατί υπάρχει ευρεία ιστορικώς αποδεκτή τεκμηρίωση ότι ο Λέων δεν ήταν γιος του ιδρυτή της Μακεδονικής δυναστείας Βασιλείου, αλλά του Μιχαήλ Γ Ίσαυρου, που του προώθησε την ανεπίσημη ερωμένη ως σύζυγο Ιγγιρίνα, διατηρώντας σχέσεις μαζί της, αλλά τελικώς φονεύτηκε από τον σφετεριστή Βασίλειο), και σήμερα ελαφρά τροποποιημένη την ακολουθεί το κράτος του Ισραήλ. Άρα σήμερα είμαστε λίγο μετά τα 7.500 χρόνια από καταβολής κόσμου, όπως την έκανε αποδεκτή το πιο θρήσκο και μακροβιότερο κράτος : ρωμαϊκή αυτοκρατορία στην χριστιανική/ελληνική της εκδοχή. 

Στρογγυλεύοντας προς τα πάνω, όπως όταν το 2001 λέγαμε μπήκαμε στον 21ο αι, τώρα είμαστε στην 8η χιλιετία όχι όμως συμπεπληρωμένη. Αν σε αυτό προσθέσουμε την προφητεία του ιδίου του Κυρίου : Λουκά (22,10) ότι στον εορταστικό του Πάσχα μυστικό δείπνο, συνεπώς και στο εορταστικό τραπέζι των εκλεκτών της Δευτέρας Παρουσίας θα οδηγήσει "άνθρωπος κεράμιον ύδατος βαστάζων" ήτοι Υδροχόος. 

Από την Αστρονομία γνωρίζουμε ότι ο 23,5 μοιρών από την κατακόρυφο άξονας της "σβούρας" γης σε 25.800 χρόνια διαγράφει μια πλήρη περιστροφή κωνική χοάνης στην κίνηση που ονομάζεται: μετάπτωση, με αποτέλεσμα στην προβολή της ουράνιας "εκλειπτικής" στο ισημερινό επίπεδο, όπου είναι εμφανείς οι αστερισμοί των 12 και κάτι ζωδίων, η ανατολή της εαρινής ισημερίας της 21.03 κάθε 25.800:12=2.150 χρόνια να λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό ζώδιο και αν τα τελευταία περίπου 2000 χρόνια που εμφανίστηκε ο Κύριος είναι στους Ιχθείς (άλλωστε σύμβολό του ο Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. του αρτικολέξου και οι μαθητές του αλιείς, ενώ ως καλός ποιμήν μας πέρασε στους Ιχθείς από τον Κριό που είχε στην πλάτη), τώρα δηλαδή κάπου από 1975 έως 2025, έχουμε αρχίσει να "μπαίνουμε στον Ύδροχόο" κατά Παπάζογλου ή κατά 5th Dimension: "When the moon is in the Seventh House...This is the dawning of the age of Aquarius". 

Δεν είναι φυσικά σίγουρο ότι η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει στην αρχή των 2150 χρόνων, πάντως εντός της τομής τους με τα 500 περίπου χρόνια που απομένουν για την συμπλήρωση της 8ης χιλιετίας, που φαίνεται μεγάλο διάστημα. Κατά σύμπτωση την προφητεία Ιππόλυτου περί καταγωγής από φυλή Δαν του Αντιχρίστου, λέγεται ότι εκπληροί η οικογένεια Rothschild με τον υιό του τραπεζίτη Evelyn (χορηγός Ολυμπιακών Λονδίνου 2012 με σύμβολα τους νεοεποχίτικους "παντεπόπτες οφθαλμούς") και ο υιός David που στυλιστικά προσπαθεί να ομοιάσει την εμφάνιση Ιησού, είναι πρεσβευτής καλής θέλησης Ο.Η.Ε. και το 2022 συμπληρώνει το δυσοίωνο των 44 ετών. Εύχομαι όποιες σκέψεις για παγκόσμια υπερκυβέρνηση προς το παρόν να αποτύχουν πάντως, αν και υπάρχει κινητικότητα στην προετοιμασία τους... 7 Μαρτίου 2021 Αέναη επΑνάσταση


Ο Αθανάσιος ο Πάριος (1721-1813), (το πραγματικό του επώνυμο ήταν Τούλιος αλλά από την πολλή αγάπη του προς τη γενέτειρα του, το αντικατέστησε με το Πάριος) ήταν ένας επιφανής θεολόγος και μέγας διδάσκαλος του Γένους, από τους πολυγραφότερους και σπουδαιότερους συγγραφείς της εποχής του και μία από τις εξέχουσες μορφές του μοναστικού φρονήματος του 18ου αιώνα.

Ο ίδιος υπήρξε λόγιος κληρικός και διδάσκαλος του Ελληνικού Γένους, που έδρασε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και πολεμήθηκε σφοδρά τόσο από εκκλησιαστικούς κύκλους, εξαιτίας του ότι υπήρξε εκπρόσωπος και ηγέτης των Κολλυβάδων, όσο και από διανοητικούς, καθώς αντιτάχτηκε στον Αδαμάντιο Κοραή. Ξεχώρισε για τη θεολογική κατάρτισή του, αλλά και για την παιδεία του, διετελώντας διδάσκαλος και σχολάρχης σε αξιόλογες πνευματικές εστίες της εποχής. 

Επιθυμώντας να επιστρέψει στην Πάρο, αναχώρησε στα τέλη του 1786 μ.Χ. από τη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά βρέθηκε στη Χίο. Διευθυντής της Σχολής της Χίου κατόρθωσε να τη διευρύνει και να την οδηγήσει σε μεγάλη ακμή (1788 - 1811 μ.Χ.). Σε ηλικία 90 περίπου χρόνων αποσύρθηκε στο μονίδριο του Αγίου Γεωργίου Ρευστών, όπου εκοιμήθη στις 24 Ιουνίου 1813 μ.Χ. Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος Εορτάζει στις 24 Ιουνίου.

Κυριακή της Δευτέρας Παρουσίας Του Χριστού 
(Απόκρεω) Συναξάρι Τριωδίου

Δευτέρα Παρουσία (Τοιχογραφία Ι.Μ. Αγίων Αποστόλων- Καπερναούμ)

Μετά από τις δύο παραβολές, του Τελώνου και Φαρισαίου και του Ασώτου, οι θειότατοι Πατέρες όρισαν να μνημονεύουμε την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, μήπως τυχόν κανείς, ακούγοντας σ’ εκείνες τις παραβολές για τη φιλανθρωπία του Θεού, πέσει σε αμέλεια, λέγοντας ότι ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και όταν σταματήσω την αμαρτία, εύκολα θα τα κάνω όλα. Γι’ αυτό όρισαν εδώ αυτή τη φοβερή ημέρα, για να φοβίσουν τους αμελείς με τον θάνατο και με την προσδοκία των βασάνων και να τους επαναφέρουν στην αρετή, ώστε να μην προσβλέπουν μόνο στη φιλανθρωπία του Θεού και ξεθαρρεύουν, αλλά να σκέφτονται και ότι ο Θεός είναι δίκαιος κριτής και αποδίδει στον καθένα κατά τα έργα του.

Τι πρέπει να ξέρουμε περί Δευτέρας Παρουσίας, Κρίσεως και Αντιχρίστου; Ερωταπαντήσεις (Βίντεο: Ερμηνευτικά στην Αποκάλυψη)

Και για έναν ακόμη λόγο· επειδή προηγήθηκαν οι ψυχές, έπρεπε να έρθει και ο Κριτής. Και κατά κάποιο τρόπο η παρούσα εορτή τοποθετείται τώρα σαν το τέλος όλων, γιατί και αυτή θα είναι τελευταία απ’ όλα τα ανθρώπινα. Διότι πρέπει να σκεφτούμε ότι την ερχόμενη Κυριακή θα βάλουν την αρχή του κόσμου και την έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο, ενώ η σημερινή είναι το τέλος όλων των δικών μας ενεργειών και πράξεων και του κόσμου αυτού.


Έβαλαν δε τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου κατά την ημέρα της Απόκρεω, υποθέτω, για να καταστείλουν την τρυφή και την πολυφαγία με τον φόβο αυτής της εορτής και για να μας οδηγήσουν στη συμπόνια προς τους πλησίον μας.

Και για άλλο λόγο, επειδή για την απόλαυση (του καρπού) εξοριστήκαμε από την Εδέμ και βρεθήκαμε κάτω από καταδίκη και κατάρα, γι’ αυτό τοποθετήθηκε εδώ η παρούσα εορτή· και διότι πρόκειται κατά την ερχόμενη Κυριακή στο πρόσωπο του Αδάμ να διωχθούμε από την Εδέμ, ώσπου να έρθει ο Χριστός και μας επαναφέρει πάλι στον Παράδεισο.

Δευτέρα Παρουσία ονομάστηκε διότι και πρώτη φορά ήρθε ο Χριστός κοντά μας σωματικά, αλλά ήσυχα και χωρίς δόξα, τώρα όμως θα έρθει με υπερφυσικά θαύματα και με περιφανή λαμπρότητα από τον ουρανό και με το σώμα, για να γνωρίσουν όλοι ότι αυτός είναι που ήρθε και πρώτα και λύτρωσε το γένος των ανθρώπων, και πάλι πρόκειται να κρίνει τους ανθρώπους, αν φύλαξαν τις εντολές που τους δόθηκαν.

Πότε, όμως, θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία κανείς δεν γνωρίζει, διότι αυτό ο Κύριος το απέκρυψε και από τους αποστόλους. Ωστόσο φανέρωσε κάποια σημάδια που θα προηγηθούν, και τα οποία κάποιοι Άγιοι τα διευκρίνισαν περισσότερο. Λέγεται ακόμη ότι θα γίνει αφού περάσουν επτά χιλιάδες χρόνια. Πριν όμως από τη Δευτέρα Παρουσία θα έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος, όπως λέει ο άγιος Ιππόλυτος Ρώμης, θα γεννηθεί από γυναίκα πόρνη, φαινομενικά παρθένο, που θα είναι Εβραία, από τη φυλή του Δαν, γιού του πατριάρχη Ιακώβ. Και τάχα θα ζήσει την κατά Χριστόν ζωή και θα κάνει θαύματα, όσα έκανε ο Χριστός, και θα αναστήσει νεκρούς. Όμως όλα θα τα κάνει κατά φαντασία, και τη γέννηση και την ενσάρκωση και όλα τα υπόλοιπα, όπως λέει ο Απόστολος: «Και τότε θα φανερωθεί ο υιός της απωλείας, με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύτικα» (Β’ Θεσ. 2:3,9).

Ωστόσο δεν θα ενσαρκωθεί ο ίδιος ο διάβολος -λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός-, αλλά ένας άνθρωπος γεννημένος από πορνεία θα δεχτεί μέσα του όλη την ενέργεια του σατανά και θα παρουσιαστεί ξαφνικά. Στη συνέχεια θα φανεί τάχα καλός και πράος, και τότε θα γίνει μεγάλη πείνα και αυτός θα βοηθήσει τάχα τον λαό, και θα χρησιμοποιεί τις άγιες Γραφές και θα νηστεύει. Και οι άνθρωποι θα τον εξαναγκάσουν να γίνει βασιλιάς, και θα δείξει μεγάλη αγάπη στους Εβραίους και θα τους αποκαταστήσει στην Ιερουσαλήμ και θα οικοδομήσει τον ναό τους.

Επτά όμως χρόνια πριν, όπως λέει ο Δανιήλ, θα έρθουν ο Ενώχ και ο Ηλίας και θα κηρύττουν στον λαό να μη δεχτούν τον Αντίχριστο. Αυτός θα τους συλλάβει και θα τους βασανίσει, και τέλος θα τους αποκεφαλίσει. Όσοι θα θέλουν να μείνουν ευσεβείς, θα φύγουν μακριά, τους οποίους βρίσκοντάς τους στα βουνά, θα τους πειράξει με δαίμονες. Τα επτά όμως αυτά χρόνια θα ελαττωθούν για χάρη των εκλεκτών. Τότε θα γίνει και πολύ μεγάλη πείνα, και τα στοιχεία της φύσης θα μεταβληθούν, ώστε παρά λίγο να αφανιστούν όλοι.

Ύστερα απ’ όλα αυτά ξαφνικά θα γίνει η Παρουσία του Κυρίου σαν αστραπή από τον ουρανό. Και θα προπορεύεται ο Τίμιος Σταυρός και ένα ποτάμι φωτιάς κοχλάζοντας θα τρέχει μπροστά του και θα καθαρίζει όλη τη γη από τα μολύσματα.

Αμέσως θα συλληφθεί ο Αντίχριστος και οι υπηρέτες του και θα παραδοθούν στην αιώνια φωτιά.

Τότε θα σαλπίσουν οι Άγγελοι και όλο το ανθρώπινο γένος από τα πέρατα της γης και από όλα τα στοιχεία (1) θα συναθροισθεί μεμιάς στην Ιερουσαλήμ, γιατί αυτή είναι η μέση του κόσμου και εκεί στήθηκαν θρόνοι για την κρίση (Ψαλ. 121:5). Όλοι θα έχουν τα δικά τους σώματα και τις ψυχές, αλλά μεταστοιχειωμένα ώστε να είναι άφθαρτα, και όλοι θα έχουν μια μορφή. Και αυτά τα στοιχεία της φύσης θα μεταβληθούν προς το καλύτερο.

Τότε με ένα λόγο ο Κύριος θα χωρίσει τους δίκαιους από τους αμαρτωλούς, και όσοι έπραξαν τα αγαθά θα λάβουν την αιώνια ζωή, ενώ οι αμαρτωλοί την αιώνια τιμωρία, και αυτά ουδέποτε θα παύσουν.

Πρέπει μάλιστα να γνωρίζουμε ότι τότε ο Χριστός δεν θα ζητήσει νηστείες, σωματικές κακοπάθειες και θαύματα –που κι αυτά βέβαια είναι καλά–, αλλά τα πολύ ανώτερα από αυτά, που είναι η ελεημοσύνη και η συμπόνια. Διότι στους δίκαιους και στους αμαρτωλούς θα πει έξι πράγματα: «Πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ντύσατε, ασθενής και με επισκεφτήκατε, στην φυλακή ήμουν και ήρθατε κοντά μου. Εφόσον αυτά τα κάνατε σε έναν από αυτούς τους ελάχιστους, σε μένα τα κάνατε» (Ματθ. 25:35-36,40). Και αυτά καθένας μπορεί να τα κάνει ανάλογα με τη δύναμή του.

Τότε, λοιπόν, κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός για τη δόξα του Θεού Πατρός (Φιλιπ. 2:11).

Τα βάσανα τώρα που αναφέρει το ιερό Ευαγγέλιο είναι αυτά: «Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών» (Ματθ. 8:12), «το σκουλήκι τους δεν θα σταματήσει και η φωτιά τους δεν θα σβήσει» (Μαρκ. 9:44) και «ρίξτε τον στο εξώτερο σκοτάδι» (Ματθ. 25:30).
Όλα αυτά η Εκκλησία του Θεού τα δέχεται πέρα για πέρα, και θεωρεί ότι απόλαυση και βασιλεία των ουρανών είναι το να βρίσκεται κανείς μαζί με τον Θεό και τους Αγίους και να βλέπει αδιάκοπα το θεϊκό φως και να ανεβαίνει παντοτινά, ενώ βάσανα και σκοτάδι και τα όμοια, θεωρεί την απομάκρυνση από τον Θεό και το κάψιμο των ψυχών από τις τύψεις της συνειδήσεως, διότι από την αμέλεια και την πρόσκαιρη ευχαρίστηση στερήθηκαν το θεϊκό φως.
Με την άπειρη φιλανθρωπία σου, Χριστέ ο Θεός, αξίωσέ μας να ακούσουμε την ποθητή φωνή σου και συναρίθμησέ μας με τα πρόβατα στα δεξιά σου και ελέησέ μας. Αμήν.

(1) Εννοεί τους νεκρούς από τα τέσσερα στοιχεία: γη, αέρα, νερό, φωτιά, από τα οποία πίστευαν οι αρχαίοι ότι αποτελείται ο φυσικός κόσμος.

Διασκευή κειμένου του Τριωδίου με τη βοήθεια και της μετάφρασης του αγίου Αθανασίου του Παρίου που περιέχεται στο βιβλίο Νέον Λειμωνάριον, Βενετία 1819, σελ. 275 Πηγή

Επιμέλεια: Αέναη επΑνάσταση | Sophia-Ntrekou.gr

 

ΔιαβάστεΤι πρέπει να ξέρουμε περί Δευτέρας Παρουσίας, Κρίσεως και Αντιχρίστου Ιερεμίας Φούντας (Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως)

Το Ευαγγέλιο της Κρίσεως Κυριακής Απόκρεω. Εκ του
κατά Ματθαίον. (Ματθ. κε 31-46). Πώς θα κριθεί ο κόσμος


31«Όταν θα έρθει ο Υιός του Ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι άγιοι άγγελοι, θα καθίσει στο βασιλικό θρόνο του. 32Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη, και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. 33Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στ’ αριστερά του. 34Θα πει τότε ο βασιλιάς σ’ αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: “ελάτε, οι ευλογημένοι απ’ τον Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί απ’ την αρχή του κόσμου. 35Γιατί, πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, 36γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και μ’ επισκεφθήκατε, φυλακισμένος κι ήρθατε να με δείτε”.

37Τότε θα του απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού: “Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιεις; 38Πότε σε είδαμε ξένον και σε περιμαζέψαμε ή γυμνόν και σε ντύσαμε; 39Πότε σε είδαμε άρρωστον ή φυλακισμένον κι ήρθαμε να σε επισκεφθούμε;” 40Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς: “σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα”.

41«Ύστερα θα πει και σ’ αυτούς που βρίσκονται αριστερά του: “φύγετε από μπροστά μου, καταραμένοι· πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά, που έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και τους δικούς του. 42Γιατί, πείνασα και δε μου δώσατε να φάω, δίψασα και δε μου δώσατε να πιω, 43ήμουν ξένος και δε με περιμαζέψατε, γυμνός και δε με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε”. 44Τότε θα του απαντήσουν κι αυτοί: “Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένον ή διψασμένον ή ξένον ή γυμνόν ή άρρωστον ή φυλακισμένον και δε σε υπηρετήσαμε;” 45Και θα τους απαντήσει: “σας βεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για έναν από αυτούς τους άσημους αδερφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα”. 46Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή».

Περισσότερα ΘέματαΤριώδιοΘεολογία