Σελίδες

Γιατί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να φέρει το όνομα Ρήγας Βελεστινλής


Μετά το Αριστοτέλειο και το Δημοκρίτειο Θεσσαλονίκης
και Θράκης Πανεπιστήμιο, ας έχουμε κάποτε και το
Ρήγειο Θεσσαλίας, τιμή στη Χάρτα και τον Θούριο
από τον Πανβαλκάνιο Βλάχο συντοπίτη μας...

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να φέρει
το όνομα «Ρήγας Βελεστινλής»

Στις εκδηλώσεις στο Βελεστίνο για τον Ρήγα Βελεστινλή έγινε πάλι αναφορά πως θα πρέπει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να φέρει το όνομα «Ρήγας Βελεστινλής». 

Ωστόσο, ο ευσεβής αυτός πόθος, ιδιαίτερα των Βελεστινιωτών, θα πρέπει να προβάλλεται όχι με ευχές, αλλά με πειστήρια, που θα τεκμηριώνουν πως ο Ρήγας Βελεστινλής είναι πράγματι μια μοναδική φυσιογνωμία όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά και του Ελληνικού και Βαλκανικού χώρου.

Προς την κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιείται από της ιδρύσεώς της το 1987 η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, που αναδεικνύει το έργο του Ρήγα Βελεστινλή, την φυσιογνωμία του και την μοναδικότητά του:

Με την διοργάνωση από το 1986 κάθε πέντε χρόνια των Διεθνών Συνεδρίων για τον Ρήγα και την γενέτειρά του. Το όγδοο θα διοργανωθεί κατά το τριήμερο 7-9 Οκτωβρίου του 2022, με την συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Παράλληλα εκδίδονται και οι πολυσέλιδοι τόμοι των Πρακτικών τους, εμπλουτίζοντας την σχετική βιβλιογραφία.

Με την έκδοση, για πρώτη φορά μετά 210 χρόνια, των ολοκληρωμένων Απάντων των έργων του Ρήγα, σε αναστατική έκδοση με την προσθήκη ευρετηρίων και καινούργιων ερευνητικών στοιχείων. Μάλιστα, έχουν εκδοθεί και σε ψηφιακή μορφή και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Έτσι, για πρώτη φορά έχει εκδοθεί η δωδεκάφυλλη «Χάρτα της Ελλάδος», καθώς και οι άλλοι χάρτες, της Βλαχίας και Μολδαβίας, καθώς και η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

► H Χάρτα του Ρήγα Φεραίου το 1797 και τα δώδεκα φύλλα του Ελληνισμού

Με την μετάφραση του πρωτοποριακού δημοκρατικού Συντάγματος του Ρήγα σε δέκα γλώσσες, Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές.

Με την ανάδειξη των χαρακτηριστικών της φυσιογνωμίας του Ρήγα, που τον κατατάσσουν στις μοναδικές μορφές του νεότερου Ελληνισμού και του Βαλκανίων: Διαφωτιστής, επαναστάτης, στρατιωτικός νους, πολιτικός νους, εθνεγέρτης, μάρτυρας, και οραματιστής μια δημοκρατικής πολιτείας στο ελληνικό και Βαλκανικό χώρο.

1). Διαφωτιστής, για τα έργα του «Σχολείον των ντελικάτων εραστών», που αποτελεί και το πρώτο στα ελληνικά νέο είδος του διηγήματος και «Φυσικής απάνθισμα», με το οποίο μεταφέρει το 1790, όπως έχουμε δείξει, την επιστημονική γνώση της Γαλλικής Εγκυκλοπαίδειας των Ντιντερώ και Ντ’ Αλαμπέρ στον ελληνικό χώρο.

2). Επαναστάτης, για τους επαναστατικούς παιάνες του «Θούριος» και «Ύμνος Πατριωτικός», με τους οποίους ξεσήκωσε τους σκλαβωμένους Έλληνες για να πάρουν τα όπλα και για το συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, που είχε καταστρώσει για την επανάστασή τους.

3). Στρατιωτικός νους, για το επιτελικό σχέδιο του ένοπλου αγώνα, στηριζόμενο στις ντόπιες γηγενείς δυνάμεις και με έναρξή του από την Πελοπόννησο, από τους Μανιάτες, όπου εκεί πράγματι στέργιωσε αργότερα η Επανάσταση του 1821. Χαρακτηριστικά ο Διονύσιος Σολωμός στον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν», 18η στροφή, μόνο τον Ρήγα μνημονεύει, του οποίου η «πολεμόκραχτη φωνή του» οδήγησε τους Έλληνες στην επανάσταση.

Ύμνος εις την Ελευθερίαν - Διονύσιος Σολωμός (Ιστορικό, ανάλυση, σημειώσεις και σχόλια του ποιητή)

4). Πολιτικός νους, για την σύνταξη το 1797 του πρώτου ελληνικού δημοκρατικού Συντάγματος, για τον χώρο που θα ελευθερώνονταν μετά την επανάσταση του.
5). Εθνεγέρτης, γιατί έμαθε στους σκλαβωμένους τον «τρόπον» της απελευθερώσεώς τους, οι οποίοι «ενθουσιασθέντες και ενθαρρυθέντες από τους λόγους του Ρήγα έλαβον τα όπλα υπέρ της ελευθερίας», όπως επισημαίνει ο στρατηγός Μακρυγιάννης.

6). Μάρτυρας, για την θυσία του για την Ελευθερία της πατρίδος του, ακολουθώντας την προτροπή του «Θούριού» του «Κάλλιο για την πατρίδα κανένας να χαθεί».

7). Οραματιστής μιας δημοκρατικής πολιτείας στον Ελληνικό και Βαλκανικό χώρο με τις αρχές των «Δικαίων του Ανθρώπου» και του πρωτοποριακού δημοκρατικού Συντάγματός του.

Αντί για λόγια ας προσφερθούν όλα τα τεκμήρια, που αναφέρθηκαν και τα οποία αναδεικνύουν τον Ρήγα Βελεστινλή ως μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του νεότερου Ελληνισμού και του Βαλκανίων, στους αρμόδιου φορείς για την ονομασία του Πανεπιστημίου και πως είναι τιμή για το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα του θεσσαλικού χώρου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να φέρει όνομα του Ρήγα Βελεστινλή.

Και οι φορείς αυτοί είναι ο Πρύτανης και τα μέλη της Συγκλήτου, που θα πρέπει να πεισθούν για να δώσουν το όνομα του Ρήγα Βελεστινλή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσφερθούν στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τους 4 αντιπρυτάνεις, τους 8 Κοσμήτορες των Σχολών και τους 37 Προέδρους των Τμημάτων των Σχολών και ίσως και σε άλλους καθηγητές που θα υποδειχθούν τα σχετικά τεκμήρια:

Α). Όλα τα έργα του Ρήγα, η μεγαλειώδης «Χάρτα της Ελλάδος», οι χάρτες Βλαχίας και Μολδαβίας, η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα βιβλία «Σχολείον των ντελικάτων εραστών», «Φυσικής απάνθισμα», «Νέος Ανάχαρσις», «Ηθικός Τρίπους» και «Τα Επαναστατικά» με το Σύνταγμα, τον «Θούριο» και τον «Ύμνο Πατριωτικό», καθώς και ο ψηφιακός δίσκος με τα Άπαντα, που το 2007 εκδόθηκε από την Επιστημονικής Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα, με τα ολοκληρωμένα, για πρώτη φορά, Άπαντα, με ευρετήρια, καινούργιες έρευνες και σχόλια.

Β). Οι ειδικές μελέτες, που αναδεικνύουν τον Ρήγα ως μια μοναδική φυσιογνωμία του Ελληνισμού και των Βαλκανίων, όπως «Τα ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή», «Μελετήματα για τον Ρήγα Βελεστινλή», «Ρήγας Βελεστινλής και το στρατηγικό σχέδιο της Επανάστασής του», «Μελέτες για τον Ρήγα Βελεστινλή. Τριάντα χρόνια 1990-2020», «Ένας όψιμος άδικος επικριτής του επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή», «Όνομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή, «Ρακόβσκι και Ρήγας».

Γ). Το Σύνταγμα του Ρήγα, 1797, που θεωρείται ως το πρώτο ελληνικό Σύνταγμα, και το έχουμε μεταφράσει σε δέκα Βαλκανικές και Ευρωπαϊκές γλώσσες.

Δ). Τα Πρακτικά των 6 Διεθνών Συνεδρίων, που έχουν εκδοθεί και περιέχουν πολλές σημαντικές εργασίες.

Με την διαδικασία αυτή και με γνώμονα την γνώση, χωρίς τους τοπικούς συναισθηματισμούς, είναι δυνατόν να έρθει το ποθητό αποτέλεσμα, που θα είναι κατάληξη μελέτης και στοιχειοθέτησης συμπερασμάτων στηριγμένων σε αντικειμενικά στοιχεία για την ονομασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Ρήγας Βελεστινλής».

30 Ιουνίου 2021

Δρ. Δημήτριος Καραμπερόπουλος
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας
Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα


karaberopoulos.
Ο Δημήτριος Απ. Καραμπερόπουλος γεννήθηκε στο Βελεστίνο το 1945, όπου έζησε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει την ειδικότητα του παιδιάτρου από το 1980, την οποία ασκεί στην Κηφισιά όπου ζεί.

Από το 1990 ασχολείται με την Ιστορία της Ιατρικής της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ή Νεοελληνικής Αναγέννησης, δημοσιεύοντας αρκετές πρωτότυπες μελέτες, όπως μεταξύ των άλλων «Ιατρικές γνώσεις του Ρήγα στο βιβλίο του Φυσικής απάνθισμα» (1990) κ.ά. Ανακηρύχθηκε με άριστα Διδάκτωρ της Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1996, για την πολυσέλιδη εμπεριστατωμένη μελέτη, η οποία αναφέρεται στα έντυπα ελληνικά ιατρικά βιβλία της προεπαναστατικής εποχής.

Ίδρυσε το Σύλλογο Βελεστινιωτών Αθηνών (1981), του οποίου προεδρεύει και μέχρι το 1997 εξέδιδε τη εφημερίδα του Συλλόγου «Φωνή του Βελεστίνου». Συμμετέχει σε όλα, σχεδόν, τα Συνέδρια και Συμπόσια, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, που διοργανώνονται για τον Ρήγα Βελεστινλή, καθώς επίσης δίδει πολλές ομιλίες σχετικά με την προσωπικότητα και το στρατηγικό σχέδιο της επανάστασης του εθνεγέρτη Ρήγα Βελεστινλή.

Σχετικά θέματα με τον Ρήγα Βελεστινλή:

Το Άγιον Όρος στη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου το 1797 και τα δώδεκα φύλλα του Ελληνισμού
Ρήγας Βελεστινλής: η ζωή του Ρήγα σε ταινία, από τη γέννηση ως το μαρτυρικό του θάνατο 
Στον Θούριο του Ρήγα ο Θρύλος της Επανάστασης

University of Thessaly Κτίριο διοίκησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην παραλία του Βόλου
Κτίριο διοίκησης Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην παραλία του Βόλου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) της Ελλάδας, με έδρα τον Βόλο.

Ιδρύθηκε το 1984 και, μέχρι τις αρχές του 2019, αποτελούνταν από έξι Σχολές (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Πολυτεχνική, Γεωπονικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) και 18 τμήματα, με πανεπιστημιακές μονάδες στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία.

Τον Ιανουάριο του 2019, με το ν. 4589, τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καταργήθηκαν και το σύνολο των Τμημάτων του πρώτου καθώς και τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του δεύτερου εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πλέον, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελείται από 8 Σχολές και συνολικά 35 Τμήματα.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανήκει στα νεότερα ΑΕΙ της χώρας και σε αυτό φοιτούν περίπου 14.000 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.500 μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες.

Το Βελεστίνο είναι κωμόπολη του Νομού Μαγνησίας στην Θεσσαλία και αποτελεί έδρα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Έχει πληθυσμό 3.044 κατοίκων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.

Είναι η γενέτειρα του επαναστάτη και εθνεγέρτη Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου (1757-1798). Βρίσκεται σε υψόμετρο 120 μέτρων, στην πλαγιά ενός λόφου, στο νοτιοανατολικό άκρο του Θεσσαλικού κάμπου. Απέχει 17 χλμ. δυτικά του Βόλου και 40 χλμ. νοτιοανατολικά της Λάρισας, ενώ από την Αθήνα απέχει 310 χλμ.

Βιβλιογραφία

• «Νόμος 4589: Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». Βουλή των Ελλήνων.
• «ΦΕΚ A 13/2019». Εφημερίς της Κυβερνήσεως. 29 Ιανουαρίου 2019.
• «Έκθεση Εξωτερικής Ιδρυματικής Αξιολόγησης - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» (PDF) (στα Αγγλικά). www.adip.gr. 2015.
• «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης» (PDF). www.uth.gr. 2014.Ο Ρήγας Βελεστινλής ή Ρήγας Φεραίος
(Βελεστίνο, 1757 - Βελιγράδι, 24 Ιουνίου 1798)
(πραγματικό όνομα: Αντώνιος Κυριαζής),
ήταν Έλληνας συγγραφέας, πολιτικός, στοχαστής
και επαναστάτης. Θεωρείται εθνομάρτυρας και... 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.