Σελίδες

Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων...


Έχει γίνει της μόδας η ιδέα της δήθεν ανθελληνικότητας των Πατέρων, η οποία χρωματίζεται με διάφορες μεθόδους και επενδύεται με φυλετική -εθνική έννοια, ώστε να φανεί προς τα έξω ότι οι Πατέρες υβρίζουν και μισούν τους Έλληνες.

Οι Πατέρες, όπως θα δούμε εκλαμβάνουν την έννοια του όρου Έλλην με θρησκευτική σημασία και θέλουν να χαρακτηρίσουν τον Έλληνα ως προς τη λατρεία του στους ψεύτικους Ειδωλολατρικούς θεούς, και όχι με εθνική έννοια όπως θα ήθελαν μερικοί.

Στους Ιερούς Κανόνες κυρίως, όπως θα δούμε στο επόμενο άρθρο, αλλά και στο κείμενο μας εδώ, οι Πατέρες εντάσσουν δίπλα από τους Αιρετικούς τους αλλόδοξους. Στην κατηγορία των αλλοδόξων ανήκουν και οι Έλληνες επειδή λάτρευαν τα είδωλα. 

Όπως θα δούμε στο κείμενό μας, οι Πατέρες προσεύχονται υπέρ της σωτηρίας όλων των Αιρετικών αλλά και των Ελλήνων. Συστήνουν να αποφεύγουμε να μισούμε τους Αιρετικούς διότι έτσι μιμούμεθα τον Θεό.


Το πρώτο κείμενό μας είναι από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο: «β'. Μιμού τον Θεόν. Ει πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι, εικότως υπέρ απάντων δει εύχεσθαι‧ ει πάντας αυτός ηθέλησε σωθήναι, θέλε και συ‧ ει δε θέλεις, εύχου‧ των γαρ τοιούτων εστί το εύχεσθαι. Οράς πως πανταχόθεν την ψυχήν έπεισεν, ώστε και υπέρ Ελλήνων εύχεσθαι; Και το κέρδος δείκνυς όσον εκ τούτου τίκτεται, Ίνα ήρεμον, φησί, και ησύχιον βίον διάγωμεν‧ και το πολλώ τούτου μείζων, ότι και τω Θεώ τούτο δοκεί, και ότι όμοιοι αυτώ κατά τούτο γινόμεθα, κατά το τα αυτά αυτώ θέλειν. Ικανά ταύτα δυσωπήσαι και θηρίον. Μη τοίνυν φοβηθής υπέρ Ελλήνων ευχόμενος‧ και αυτός τούτο βούλεται ‧ φοβήθητι το κατεύξασθαι μόνον ‧ τούτο γαρ ου βούλεται. Ει δε υπέρ Ελλήνων εύξασθαι χρη, και υπέρ αιρετικών δήλον ότι‧ υπέρ γαρ απάντων ανθρώπων εύχεσθαι δει, ου διώκειν…». PG 62,536.

Ελεύθερη μετάφραση.

Μιμήσου τον Θεό. Εάν θέλει (ο Θεός) να σωθούν πάντες οι άνθρωποι, είναι εύλογο ότι κι εσύ θα πρέπει να εύχεσαι υπέρ πάντων.

Εάν αυτός (ο Θεός) θέλησε πάντες οι άνθρωποι να σωθούν, να θέλεις κι εσύ το ίδιο. Αν θέλεις το ίδιο τότε να εύχεσαι διότι των τοιούτων είναι το να εύχεσαι.

Βλέπεις πως πανταχόθεν την ψυχή προτρέπει, ώστε και υπέρ των Ελλήνων εύχεσθαι.

Και το κέρδος δείχνει όσο προκύπτει από αυτή την πράξη, για να διάγουμε ήρεμο κι ήσυχο βιο, και το περισσότερο από αυτό, θέλημα Θεού είναι, διότι γινόμαστε όμοιοι με αυτόν επειδή θέλουμε κι εμείς αυτά που θέλει ο Θεός.

Όλα αυτά είναι ικανά να κατευνάσουν και θηρίο. Μη φοβηθείς όταν εύχεσαι υπέρ των Ελλήνων διότι και ο Θεός αυτό θέλει. Να φοβάσαι μόνον το να εύχεσαι εναντίον τους διότι αυτό δεν το θέλει ο Θεός.

Εάν χρειάζεται να εύχεσαι υπέρ των Ελλήνων, και υπέρ των Αιρετικών πρέπει να κανείς το ίδιο, διότι πρέπει να εύχεσαι υπέρ πάντων των ανθρώπων και να μην διώκεις κανέναν».

Το δεύτερο κείμενό μας παρατίθεται από τον Νίκωνα τον Μαυρορείτη στον 25ο  λόγο του βιβλίου των Ερμηνειών των εντολών του Κυρίου που έχει τίτλο: «κε'. Ότι ου δει κακοποιείν, η μισείν οιονδήποτε άνθρωπον, είτε ασεβή, ή αιρετικόν, ή Έλληνα,ή όλως αμαρτωλόν, όταν άγη καιρός, και ουκ έχωμέν τι εξ αυτών βλάβος. Εν τούτω γαρ μιμούμεθα τον Θεόν‧ όταν δε ψυχικόν έχωμεν βλάβος, η εκ της ασθενείας ημών, η άλλως πως, τότε κατά ανάγκην φύγωμεν απ’ αυτών, ουχ ως μισούντες ανθρώπους, αλλά την λύμην υφορώμενοι, ίνα μη η αυτών φιλία αφορμή γένηται παρανομίας ημίν κατά τον πάλαι Ισραηλ, και οι θέλοντες προφάσει θεοσεβείας διεκδικείν τον Θεόν, οικεία πάθη πληρούσι ‧ και ότι το στενάζειν υπέρ αιρετικών, και ευεργετείν αυτούς, τούτό εστι διόρθωσις αληθής».

Ελεύθερη Μετάφραση. Ότι δεν πρέπει να κακοποιείς, ή να μισείς οποιονδήποτε άνθρωπο, είτε ασεβή, ή αιρετικό, ή Έλληναή κάποιον που είναι εντελώς μέσα στην αμαρτία, όταν φθάσει ο καιρός να μην έχουμε καμία βλάβη εξ’ αυτών.Με αυτό τον τρόπο μιμούμαστε τον Θεό, όταν έχουμε κάποια ασθένεια τότε κατ’ ανάγκη  πρέπει να φύγουμε από αυτούς, όχι σαν να τους μισούμε, αλλά μήπως η αδυναμία μας αυτή προσελκύσει τους αιρετικούς και η φιλία που θα αναπτυχθεί μεταξύ μας γίνει αιτία να παρανομήσουμε όπως είχε κάνει ο παλαιός Ισραήλ. Επίσης, αυτοί που διεκδικούν τον Θεό προφασιζόμενοι την θεοσέβεια, στην ουσία ικανοποιούν τα δικά τους πάθη.Το να στενάζει κάποιος υπέρ των Αιρετικών και να τους ευεργετεί είναι διόρθωση αληθινή.

Σχόλια κατανόησης: Στο κείμενο γίνεται διαχωρισμός των Ελλήνων από τους Αιρετικούς αφού οι πρώτοι είναι αλλόθρησκοι ενώ οι Αιρετικοί έχουν απόψεις που αποκλίνουν από το ορθόδοξο δόγμα ή και συγκρούονται με την ορθή πίστη. Η κατάταξη  «ή αιρετικόν, ή Έλληνα» γίνεται αναφορικά με τα θρησκευτικά πιστεύω του καθενός και όχι με την Εθνική έννοια. H ίδια κατάταξη υπάρχει και στον 62ο Αποστολικό κανόνα και σε άλλους Κανόνες, τους οποίους θα αναλύσουμε εν ευθέτω χρόνω. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος συστήνει να ευχόμαστε υπέρ των Ελλήνων.

Στον 26ο λόγο του διαβάζουμε: «κστ'. Ότι δει μάλλον υπερεύχεσθαι των ασεβών, αιρετικών τε, και Ελλήνων, και πάντων των αμαρτωλών, και μη επάρασθαι αυτοίς. Τούτο γαρ ποιούντες, εαυτούς τε ευεργετούμεν, και τον Θεόν μιμούμεθα‧ και ότι ου δει εύχεσθαι υπέρ αιρετικών τελευτησάντων, αλλ’ ετι ζώντων χρη υπερεύχεσθαι, όπως δω αυτοίς μετάνοιαν ο Θεός εις το επιστρέψαι από της πλάνης, και κατά Θεόν ζην‧ τούτο γαρ ο Θεός θέλει». PG 106,1368BD.


Ελεύθερη Μετάφραση. Ότι πρέπει να υπερεύχομαστε των ασεβών, των αιρετικών και των Ελλήνων, και πάντων των αμαρτωλών, και να μην υπερηφανευόμαστε προς αυτούς. Όταν το κάνουμε αυτό και τον Θεό μιμούμεθα και τους εαυτούς μας ευεργετούμε.Δεν πρέπει να ευχόμαστε υπέρ των αιρετικών που έχουν κοιμηθεί, αλλά όταν είναι ακόμη ζώντες θα πρέπει να ευχόμαστε να τους δώσει ο Θεός μετάνοια για να επιστρέψουν από την πλάνη στην οποία υπέπεσαν και έτσι να ζουν κατά Θεόν. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού.

Σχόλια κατανόησης: Στο πρώτο κείμενό μας είδαμε πως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μας λέγει «Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων». Αν το αναφέρει με τη θρησκευτική σημασία τότε σημαίνει πως ο Χρυσόστομος εύχεται να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό οι Έλληνες και να παρατήσουν τα είδωλα. Για εμάς αυτή η έννοια είναι σωστή. Ομοίως και ο Νίκων ο Μαυρορείτης συστήνει να ευχόμαστε υπέρ των Ελλήνων. Σε άλλα κείμενα των Πατέρων δηλώνεται πως δεν πρέπει να αναθεματίζουμε τους Έλληνες τοις έλλησι τοις τελευτήσασι πρό της Χριστού παρουσίας δει εύχεσθαι και μη αναθεματίζειν;

Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να εκλάβουμε τον ισχυρισμό των διαστρεβλωτών, ότι ο όρος Έλλην έχει εθνική έννοια, αλλά άν γίνει αποδεκτός ο όρος Έλλην με την εθνική έννοια, τότε  πρέπει να παραδεχθούν κι αυτοί με τη σειρά τους πως, το  «Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων» σημαίνει ότι ο Χρυσόστομος και ο Νίκων ο Μαυρορείτης εύχονται υπέρ του Έθνους των Ελλήνων και δεν είναι Ανθέλληνες!!!. Μάλλον για φανατικοί υπερ των Ελλήνων μοιάζουν κι όχι για Ανθέλληνες!

Είναι ποτέ  δυνατόν κάποιος ανθέλληνας, όπως θεωρούν ως τέτοιους τους Πατέρες οι διαστρεβλωτές τους, να γράφει στα κείμενα του «Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων»;;; Προφανώς κάνουν λάθος όταν εκλαμβάνουν τον όρο Έλλην με εθνική έννοια ή θέλουν εσκεμμένα να προπαγανδίζουν και να αλλοιώνουν τα κείμενα!

Στο δεύτερο κείμενο συνίσταται η αποφυγή των αιρετικών όταν βρισκόμαστε σε αδυναμία λόγω ασθένειας ή όποιας άλλης ανάγκης και νόσου. Η φιλία που θα αναπτυχθεί μεταξύ μας εξαιτίας της αδυναμίας μας λόγω ασθένειας ίσως μας παρασύρει αργότερα να κάνουμε πράγματα αντίθετα στην πίστη μας. Αναφέρει ως κλασικό παράδειγμα τα όσα συνέβησαν στην Π.Δ στον Ισραηλιτικό λαό. Η συγκατοίκηση του Ισραηλιτικού λαού με τους γηγενείς είχε πολλές φορές ως αποτέλεσμα την εισαγωγή των Ειδωλολατρικών θεοτήτων στην Ισραηλιτική λατρεία, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την εντολή του Θεού.

Ίσως φαίνεται λίγο υπερβολική αυτή η σύσταση, αλλά δεν είναι εντελώς αβάσιμη. Πόσες φορές κάποιος συνάνθρωπός μας σήμερα δεν βρέθηκε σε στιγμή αδυναμίας;; Πόσες φορές ζήτησε βοήθεια από εμάς τους Χριστιανούς χωρίς να βρει κανένα αντίκρισμα;;; Πόσες φορές  την απελπισία του αυτή, ή την οποία αδυναμία του, δεν την εκμεταλλεύτηκαν οι κάθε είδους αιρεσιάρχες για να τον πλησιάσουν με δήθεν καλό σκοπό και έτσι με τη φίλια και την αδελφοσύνη που θα αναπτυχθεί κατά την ώρα της ανάγκης να τον παρασύρουν σε βάθος χρόνου μακριά από την πίστη του;;;

Ας αναλογιστούμε ο καθένας μας ειδικά αυτές τις μέρες την ευθύνη μας και τις όποιες επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τον κάθε αναξιοπαθούντα συνάνθρωπό μας η αντιχριστιανική συμπεριφορά μας, όταν τον αφήνουμε αβοήθητο και αδιαφορούμε παντελώς γι’ αυτόν, κι ας σπεύσουμε να τον βοηθήσουμε. Πολλοί από αυτούς θα διατηρήσουν την πίστη τους και θα υπομείνουν την οποία αδιαφορία μας. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι είναι αδύνατοι στην πίστη και εύκολα μπορούν να παρασυρθούν από κάποιον αιρεσιάρχη που θα τους βρεί σε στιγμή αδυναμία και θα σπεύσει να τους βοηθήσει εκείνη τη στιγμή με απώτερο σκοπό την πολύχρονη εκμετάλλευσή τους…

Η βοήθειά μας προς τους συνανθρώπους μας είναι αναγκαία και η ευθύνη δεν περιορίζεται μόνον στους κληρικούς, αλλά επεκτείνεται σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ας κοιτάξουμε όλοι τριγύρω μας πως είναι ο συνάνθρωπός μας.

Η προτροπή των πατέρων που διαψεύδει τους συκοφάντες


Τοις Έλλησι τοις τελευτήσασι πρό της Χριστού 
παρουσίας δει εύχεσθαι και μη αναθεματίζειν;

Όπως είδαμε, για τον Έλληνα που βρίσκεται στην πλάνη των Ειδώλων οι Πατέρες συστήνουν επί λέξει Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων.

Βέβαια το «εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων» που συστήνουν οι Πατέρες είναι αντίθετο με την προπαγάνδα των Νεοπαγανιστών που θέλουν να εμφανίζουν τους Πατέρες της Εκκλησίας ως καταφρονητές του Ελληνικού Έθνους και όχι ως καταφρονητές της Ειδωλολατρικής θρησκείας όπως πραγματικά είναι. Οι αρνητικές εκφράσεις των Πατέρων της Εκκλησίας που εμπεριέχουν τη λέξη Έλληνας αναφέρονται στην ειδωλολατρική θρησκεία και όχι στον άνθρωπο Έλληνα.

Τη θέση των Πατέρων περί καταφρόνησης των ειδώλων και όχι του Έλληνα πολίτη ενισχύει ένα ακόμη έργο τους, αυτό του Αναστασίου του Σιναΐτη.

Η ερώτηση που υποβάλλεται στον Αναστάσιο είναι ξεκάθαρη και διαφωτιστική για το θέμα μας: Πρέπει να ευχόμαστε υπέρ των Ελλήνων και να μην τους αναθεματίζουμε; Aς περάσουμε να δούμε το κείμενο πιο αναλυτικά.


ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΡΙΑ'.Q Τι ουν; και τοις Έλλησι τοις τελευτήσασι πρό της Χριστού παρουσίας δει εύχεσθαι και μη αναθεματίζειν;

AΠΟΚΡΙΣΙΣ. Μηδαμώς αναθεματίσης άνθρωπον πρό της επιδημίας Χριστού τελευτήσαντα· και εν τω άδη προσάπαξ και μόνον εγένετο το Χριστού κήρυγμα. Προλαβών γαρ Ιωάννης ο πρόδρομος εκήρυξε κακείσε τον Χριστόν· και άκουσον του αγίου Πέτρου λέγοντος περί Χριστού, ότι «Πορευθείς φησίν εκήρυξε και τοις εν Άδη πνεύμασι τοις ποτε απειθήσασι. Και νυν φέρεται εις αρχαίας παραδόσεις, ότι τις σχολαστικός πολλά κατηράσατο τον Πλάτωνα τον φιλόσοφον. Φαίνεται ουν αυτώ καθ’ ύπνους ο Πλάτων λέγων· Άνθρωπε, παύσαι του καταράσθαι με, σεαυτόν γαρ βλάπτεις, ότι μεν άνθρωπος αμαρτωλός γέγονα· ουκ αρνούμαι. Πλην κατελθόντος του Χριστού εν τω άδη, όντως ουδείς επίστευσε προ εμού εις αυτόν. Ταύτα δε ακούων, μη νομίσης είναι πάντοτε εν τω άδη μετάνοιαν· άπαξ γαρ και μόνον τούτο γέγονεν, ότι Χριστός εν τοις καταχθονίοις κατελήλυθε, τους απ’αιώνος κεκοιμημένους επισκέψασθαι. PG 89,764ΒD.

Στη αρχή της αποκρίσεώς του απαντάει πως δεν πρέπει κανέναν να αναθεματίζουμε από αυτούς που έζησαν πρό Χριστού είτε είναι Έλληνες (στη θρησκεία) είτε όχι. Εστιάζει στο γεγονός της καθόδου του Ιησού στον Άδη μετά την Ταφή Του όπου κήρυξε σε όσους είχαν πεθάνει πρό Χριστού και σημειώνει να μην αναθεματίζουμε κανέναν άνθρωπο.

Ενδιαφέρον μας προξενεί το ότι ο Αναστάσιος ο Σιναΐτης στη συνέχεια της απαντήσεώς του επικαλείται μια αρχαία παράδοση όπου κάποιος σχολαστικός εκστόμιζε κατάρες προς τον Πλάτωνα ενώ ο τελευταίος είχε ήδη πεθάνει. 

Ο Πλάτων εμφανίζεται στον ύπνο του σχολαστικού και του λέει: «Άνθρωπε, πάψε να με καταριέσαι, τον εαυτό σου βλάπτεις. Ότι ήμουν αμαρτωλός δεν το αρνούμαι, πλην όμως με το που κατήλθε ο Χριστός στον Άδη κανένας δεν πίστεψε σ’ αυτόν πριν από μένα».
Εμάς φυσικά δεν μας ενδιαφέρει η αρχαία παράδοση που επικαλείται ο Αναστάσιος στην απάντησή του. Μας ενδιαφέρει όμως η άρνησή του στην ερώτηση αν πρέπει να αναθεματίζονται οι Έλληνες πολίτες που πέθαναν μέσα στην πλάνη της Ειδωλολατρίας, αφού αυτή ξεσκεπάζει την απάτη του Νεοπαγανισμού.
Πηγή by Αέναη επΑνάσταση | Sophia Ntrekou.gr


Βίντεο: Ευχαριστούμε πολύ για την ΥΠΕΡΟΧΗ οπτικοποίηση της μελέτης «Εύχεσθαι υπέρ των Ελλήνων», την δημιουργό του βίντεο Artemis Selene. Με πολύ ωραία μουσική υπόκρουση από την ταινία «Braveheart (1995)». 

Σχόλιο στο YouTube: «Ένα βιντεάκι απάντηση στο απύθμενο μίσος ορισμένων οπαδών της Αρχαίας Θρησκείας για την Ορθοδοξία. Πρέπει κάποιοι να σταματήσουν επιτέλους να σπέρνουν διχόνοια ανάμεσα στους Έλληνες και να γίνουμε όλοι μας μια γροθιά, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες μέρες που έρχονται. Εχθρός μας δεν είναι ο Χριστιανισμός ή το Δωδεκάθεο, αλλά η ΝΤΠ, οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Αλβανοί, τα Ελληνόφωνα ψευτοαναρχικά πιθήκια και φυσικά το ισλάμ που προσπαθούν να μας επιβάλλουν οι ορδές των λαθρομεταναστών. Είμαστε όλοι Έλληνες, άσχετα αν πιστεύουμε στο Χριστό ή το Δία... ας το καταλάβουν επιτέλους μερικοί !!!»


Διαβάστε ακόμη:

FaceBook
Αντιαιρετικά 8 Μαΐου 2013
Αντιαιρετικά 19 Ιουνίου 2013

Θεολογία, Επιστήμη, Λογοτεχνία » Konstantinos Konstantinidis: Δεν είναι μόδα, είναι συνειδητή διαστρέβλωση με στόχο τους Έλληνες. Βεβαίως οι Έλληνες ήσαν "ειδωλολάτρες" με μία άλλη, πολύ βαθύτερη, έννοια από αυτήν που τους προσδίδεται. Οι Πατέρες κάθε άλλο από το να κατηγορήσουν την ελληνική παιδεία η οποία προώθησε την Ορθοδοξία η οποία από Έλληνες μεταλαμπαδεύτηκε σε άλλους λαούς, οι οποίοι είναι τώρα ομόδοξοι. Η Ορθοδοξία δεν είναι μια στενά εθνική θρησκεία, δεν είναι καν θρησκεία με την κοινή έννοια. Αυτήν πρώτα από όλα και μέσα σε πολλά άλλα θέλει να κτυπήσει ο Αντίχριστος και οι πρόδρομοί του. Δείτε και κείμενα των μασώνων παγανιστών Σπύρου Νάγου και Φασιλή. 9 Ιανουαρίου 2016 στις 11:29 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.