Σελίδες

Τα τελευταία συγκλονιστικά λόγια ενός ερωτευμένου αγίου!

Art: Martyrdom of Saint Ignatius of Antioch - Cesare Fracanzano
Baroque Art Oil on canvas: Martyrdom of Saint Ignatius of Antioch,
c. 1635–40. Painting by Cesare Fracanzano (1605-1651) Πινακοθήκη
Μποργκέζε (Borghese Gallery and Museum) Number: 350 (icon)

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος (50 - 98 ή 117 μ.Χ.) 
Μαρτύρησε στη Ρώμη και η Εκκλησία, τον τιμά
20 Δεκεμβρίου, ημέρα του μαρτυρίου του και 
29 Ιανουαρίου η Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου, Αρθρογράφος
(Sophia Drekou, BSc in Psychology)

Τα συγκλονιστικά λόγια ενός ερωτευμένου
Αυτά τα λόγια τα λέει ένας άνθρωπος μόνο σε δύο περιπτώσεις: 
1) Εάν είναι τρελός και 2) Εάν είναι ερωτευμένος με ένα πρόσωπο
που έχει σχέση στην παρούσα ζωή αλλά και στην μέλλουσα, 
μια σχέση οντολογική και υπαρξιακή που διψά για συνάντηση. 
Και αυτό το πρόσωπο είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός.

Ένας Άγιος στο Ιερό Μονοπάτι της Θυσίας

Όταν έφτασε στη Ρώμη ο Ιγνάτιος, οι χριστιανοί θέλησαν να τον σώσουν. Εκείνος όμως είχε αποφασίσει να πορευτεί το δρόμο της θυσίας. Τους εμπόδισε λοιπόν λέγοντας:

«Είμαι ένας σπόρος σιταριού του Κυρίου μου, που τα δόντια 
των λιονταριών θα αλέσουν για να γίνω καθαρό ψωμί ...».

Στις 20 Δεκεμβρίου του 107 μ.Χ., ημέρα που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη και το μαρτύριό του, τον οδήγησαν στο Κολοσσαίο, στα άγρια θηρία.

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος με σκηνές από τον βίο του.
Ζωγράφος ο Μητροφάνης το 1827 στο μετόχι ι. μονής Σινά.

1η εκδ

«Θα προτιμούσα τα θηρία που είναι ετοιμασμένα για μένα, και προσεύχομαι να τα συναντήσω σύντομα, και θα τα παρακαλέσω για να με καταβροχθίσουν, και όχι όπως συνέβη με μερικούς, που από δειλία δεν τους άγγιξαν. Και αν αυτά δεν θελήσουν, θα τα εξαναγκάσω εγώ. Να με συγχωρέσετε· εγώ γνωρίζω τι με συμφέρει.

Τώρα αρχίζω να γίνομαι μαθητής. Τίποτα να μην με ελκύσει από τα ορατά και τα αόρατα, για να επιτύχω τον Ιησού Χριστό. Ας έρθουν επάνω μου φωτιά και σταυρός και συμπλοκές θηρίων, κομματιάσματα, διαμελισμοί και διασκορπισμοί των οστών μου, τεμαχισμός των μελών, αλεσμοί όλου του σώματος, κακά βασανιστήρια του διαβόλου, αρκεί μόνο να κερδίσω τον Ιησού Χριστό.

Τίποτε δεν θα με ωφελήσουν τα ευχάριστα του κόσμου, ούτε οι βασιλείες του κόσμου αυτού. Είναι προτιμότερο να πεθάνω για τον Ιησού Χριστό, παρά να βασιλεύω στα πέρατα της γης. Ζητώ Εκείνον, ο οποίος πέθανε για μας· θέλω Εκείνον, που αναστήθηκε για μας. Και η γέννηση για μένα όπου να ναι πλησιάζει.

Συγχωρέστε με, αδελφοί· μη με εμποδίσετε να ζήσω, μη θελήσετε να πεθάνω· αυτόν που θέλει να ανήκει στον Θεό, μη τον χαρίσετε στον κόσμο, ούτε να τον εξαπατήσετε με την ύλη.

Επιτρέψετε μου να γίνω μιμητής του πάθους του Θεού μου. Εάν κάποιος τον έχει μέσα του, ας καταλάβει αυτό που θέλω και ας με συμπαθήσει, γνωρίζοντας αυτά που έχουν κυριευμένο».[1]

Διαβάστε εκτενή βίο: Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας ο Θεοφόρος και Ιερομάρτυρας (Αφιέρωμα και Άπαντα τα έργα του)«Μη με λυπηθείτε, λοιπόν, αλλ’ αφήστε να με φάνε τα θηρία, γιατί είμαι σιτάρι του ΘΕΟΥ και πρέπει να μ’ αλέσουν τα δόντια των θηρίων, για να βρεθώ στον ΧΡΙΣΤΟ άρτος καθαρός και άγιος. Θα παρακαλούσα να κολακεύσετε τα θηρία να φάνε όλο το σώμα μου, γιατί τότε θα θεωρούμαι αληθινός μαθητής του ΧΡΙΣΤΟΥ, όταν δεν δει πλέον ο κόσμος το σώμα μου. Τώρα αρχίζω να είμαι μαθητής ΧΡΙΣΤΟΥ. Ας έρθουν σε μένα αναρίθμητα βάσανα· φωτιά, θηρία, σταυρός και άλλα δαιμονικά βασανιστήρια, αρκεί μόνο να συναντήσω τον γλυκύτατό μου ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ.

Καλύτερα να πεθάνω γι’ ΑΥΤΟΝ παρά να εξουσιάσω όλα τα βασίλεια του κόσμου. Γιατί, ποια ωφέλεια παίρνει ο άνθρωπος, αν κερδίσει όλον τον κόσμο και ζημιώσει την ψυχή του ως άθλιος; Συγχωρείστε με, αδελφοί, και μη μ’ εμποδίσετε σάς παρακαλώ από τον θάνατο, αλλ’ αφήστε με ν’ απολαύσω τον ποθούμενο ΧΡΙΣΤΟ μου με τον θάνατο, καθώς και αυτός σταυρώθηκε για την αγάπη μου.

Δεν είναι για μένα φωτιά που αγαπά την ύλη, αλλά περισσότερο νερό ζωής που μου μιλά μέσα μου, λέγοντάς με να πάω προς τον ΠΑΤΕΡΑ. Δεν επιθυμώ υλικές τροφές που καταστρέφονται ούτε απολαύσεις της τωρινής ζωής αλλά μόνο ουράνιο άρτο, ο όποιος είναι το σώμα ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΟΥ του ΘΕΟΥ. Αυτά σας γράφω από την Σμύρνη την εικοστή Σεπτεμβρίου και υγιαίνετε, αγαπητοί, στο όνομα του ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ του ΚΥΡΙΟΥ μας. Αμήν.[2]

ignatios-theoforos

Μερικά ποιήματα για τον Άγιο

Άτρομα εσύ στο στίβο γονατίζεις
κι αδάκρυτος: «Ιησού δέξου με
πάλι στη θεία και πολυπόθητη αγκάλη,
συ που το θάνατο αθανατίζεις.

ο Ιωάννης Πολέμης για τον άγιο Ιγνάτιο

Θεοφόρε Ἰγνάτιε, τὸν σὸν ἔρωτα Χριστὸν ἐνστερνισάμενος,
μισθὸν ἐκομίσω, τῆς ἱερουργίας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ,
τὸ τελειωθῆναι δι' αἵματος· διὸ σῖτος γενόμενος τοῦ ἀθανάτου
γεωργοῦ, δι ὀδόντων θηρίων ἠλέσθης, καὶ ἄρτος ἡδὺς αὐτῷ
ἀνεδείχθης, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, Ἀθλητὰ μακάριε.

Ανατολίου, μοναχού στην ιερά μονή Στουδίου στην Κων/πολη

Ὢ τῆς στερρᾶς καὶ ἀδαμαντίνου σου ψυχῆς,
ἀξιομακάριστε Ἰγνάτιε! σὺ γὰρ πρὸς τὸν ὄντως
σὸν ἐραστήν, ἀνένδοτον ἔχων τὴν ἔφεσιν,
ἔλεγες· Οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλόϋλον,
ὕδωρ δὲ μᾶλλον ζῶν, καὶ λαλοῦν ἐν ἐμοί,
ἔνδοθέν μοι λέγον· Δεῦρο πρὸς τὸν Πατέρα·
ὅθεν θείῳ Πνεύματι πυρπολούμενος,
θῆρας ἠρέθισας κόσμου σε θᾶττον χωρίσαι,
καὶ πρὸς τὸν ποθούμενον παραπέμψαι Χριστόν·
ὃν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ποίημα Θεοκτίστου Μοναχού του Στουδίτου

Ἰγνάτιον τὸν Ἐῷον ἐν ᾄσμασιν ἀστέρα μέλπω. Θεοφάνους.


Βίντεο: [3] Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος: από την εξουσία στη διακονία «Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος» Μουσικοθεατρικό ανάγνωσμα σε Τρεις Πράξεις Έργο για 7 αναλόγια, 3 σολίστες, Βυζαντινή χορωδία και λαϊκό πιάνο. Κείμενο: π. Παλαμάς Κυριλλίδης. Σκηνοθεσία: π. Γεράσιμος Μπεκές. Μουσική: Νίκος Ορδουλίδης. Τραγούδι: Μαρία Πέτκου. Πιάνο: Νίκος Ορδουλίδης. Δείτε το εδώ

Θεοφόρε Ἰγνάτιε, τὸν σὸν ἔρωτα Χριστὸν ἐνστερνισάμενος,
μισθὸν ἐκομίσω, τῆς ἱερουργίας τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ,
τὸ τελειωθῆναι δι᾽ αἵματος· διὸ σῖτος γενόμενος τοῦ ἀθανάτου
Γεωργοῦ, δι᾽ ὀδόντων θηρίων ἠλέσθης, καὶ ἄρτος ἡδύς αὐτῷ
ἀνεδείχθης, πρεσβεύων ὑπὲρ ἡμῶν, Ἀθλητὰ μακάριε.

Βιβλιογραφία:
[1] Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, Προς Ρωμαίους, v-vi, Αποστολικοί Πατέρες, άπαντα τα έργα, τόμος 4ος, από τις γνήσιες επιστολές).
[2] «Μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου - Οι ωραιότεροι βίοι αγίων» Αγαπίου του Κρητός Μοναχού (κατά κόσμον Αθανάσιος Λάνδος, ο Μοναχός Αγάπιος ο Κρης, 1580 -1665), Εκδόσεις «Άθωνας» Θεσσαλονίκη.
[3] Βίντεο: Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, Μουσικοθεατρικό ανάγνωσμα σε Τρεις Πράξεις. Ignatius the Godbearer ~ Ordoulidis από το YouTube, εταιρεία της Google (εδώ)
[4] Ποιήματα για τον Άγιο από ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ: ΤΗ Κ’ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Δεκεμβρίου και Τῌ ΚΘ' του Ιανουαρίου

Πηγή: Αέναη επΑνάσταση | www.Sophia-Ntrekou.gr


Περισσότερα Θέματα: Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, Εργασίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.