Σελίδες

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επανάσταση από την Ανάσταση


XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Το Άγιον Φως Του Αναστάντος Χριστού να
φωτίζει αενάως την καθημερινότητά μας...

Δόξα τω Θεώ αξιωθήκαμε και φέτος, έστω κάτω από ιδιόμορφες συνθήκες, να γιορτάσουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας, να ανταλλάξουμε τον πασχάλιο ασπασμό και να αναβαπτιστούμε στο πολύτιμο μήνυμα και στην πλούσια χάρη που αναδύονται από το κενό μνήμα του Κυρίου.

Το μήνυμα της Ανάστασης

Η Ανάσταση είναι μόνο επανάσταση.
Δεν είναι επανάσταση το να νικηθεί ο θάνατος;
Είναι ανατροπή των πάντων, της λογικής,
της φύσεως, του κόσμου όλου.
Δεν είναι επανάσταση ότι
με την Ανάστασή του ο Χριστός,
συνανέστησε «παγγενῆ τον Αδάμ»
συμπαρασύρει στη ζωή όλον τον άνθρωπο;

Εάν ο θάνατος πριν από την Ανάσταση
ήταν ένας αδιαπέραστος αδιαφανής τοίχος,
με την Ανάσταση έχει αποκτήσει 
διαφάνεια και διαπερατότητα.
Βλέπεις από πίσω την αιωνιότητα, 
και μπορείς να περάσεις
διά του θανάτου στη ζωή της αιωνιότητας.
Ο θάνατος πλέον δεν είναι επιστροφή 
στην ανυπαρξία.
Είναι μετάβαση στην αιώνια ζωή. 
Είναι καταξίωση της ύπαρξης.
Γι’ αυτό και με την Ανάσταση γιορτάζουμε
«ἄλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν».

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επανάσταση 
από την Ανάσταση...!!!


ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΩΣ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ)

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι,
προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν
τὸν μόνον ἀναμάρτητον.

Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν,
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν.

Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν,
τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.

Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ
Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν·
ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ,
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.

Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον,
ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ·
Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Κατηχητικός Λόγος Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου
«Χαρᾶς καὶ φωτὸς τὰ πάντα πεπλήρωται».
Η Ανάσταση του Κυρίου είναι «ἑορτῶν
ἑορτὴ καὶ πανήγυρις πανηγύρεων»,
που μας γεμίζει με χαρά, φως, ελπίδα και ζωή. Και
«Ἀνέστη Χριστὸς καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος,
ὁ Ἅδης ἐπικράνθη καὶ γὰρ ἐνεκρώθη.
Μηδεὶς οὖν φοβείσθω θάνατον·
ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ θάνατος».


 Διαβάστε: Ο Αναστάσιμος Κανόνας του Πάσχα σε
πρωτότυπο και απόδοση - Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός


Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.