Σελίδες

Η ιατρική εν Πνεύματι επιστήμη, Η πράξη της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας

Η ιατρική εν Πνεύματι επιστήμη - Μητροπολίτης Ιερόθεος

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
Η πράξη της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας

Βιβλίο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου
και Αγίου Βλασίου κκ Ιεροθέου Βλάχου

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Η ιατρική εν Πνεύματι επιστήμη
Μητροπολίτης Ιερόθεος (Βλάχος)

Η όλη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό απλώς την ηθική και κοινωνική εξισορρόπηση του ανθρώπου, αλλά την επανασύνδεση των σχέσεών του με τον Θεό και τους συνανθρώπους του. Αυτό γίνεται με την επούλωση της ψυχικής πληγής και την θεραπεία των παθών με τα μυστήρια και την ασκητική πράξη της Εκκλησίας.
Η πράξη της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας

Το βιβλίο 
«Η ιατρική εν πνεύματι»[1] επιστήμη αποτελείται από τα βασικά θεραπευτικά κείμενα των δύο βιβλίων Θεραπευτική αγωγή και Συζητήσεις για την Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, αφού προηγουμένως έγινε αναδιάρθρωση των κεφαλαίων και διάφορες προσθήκες και τροποποιήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στην σύγχρονη πραγματικότητα.

Στην πρώτη ενότητα με τίτλο Ορθόδοξη και ουμανιστική ψυχοθεραπεία και στο κείμενο Η ιατρική εν πνεύματι επιστήμη αναλύει ο συγγραφέας το περιεχόμενο του ρβ Κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου[2]. Διευκρινίζει την ιατρική του ορολογία και τον θεραπευτικό χαρακτήρα του. Εξηγεί γιατί η ποιμαντική διακονία, που είναι μια ολόκληρη ιατρική πνευματική επιστήμη, συνδέεται και ταυτίζεται με την θεραπεία του ανθρώπου.

Τόσο η ορθόδοξη θεολογία όσο και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ιδεολογία, ούτε φιλοσοφία, αλλά θεραπεία. Κατά την διδασκαλία του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά είναι θεωρία-θέα του Θεού. Οι άγιοι Πατέρες, ως πνευματικοί ιατροί, υποδεικνύουν και παρουσιάζουν μια μέθοδο θεραπείας, μια θεραπευτική αγωγή. Όλες οι λειτουργίες και ενέργειες της ψυχής πρέπει να αναφέρωνται και να στρέφωνται προς τον Χριστό. Η θεραπευτική αγωγή είναι ο λεγόμενος ησυχασμός, είναι η βάση και το τέλος κάθε ορθόδοξης θεολογίας.

Το κείμενο Μεταφυσική και Θεολογία είναι απομαγνητοφωνημένη ομιλία του συγγραφέα στους φοιτητές της Μπελεμεντείου Θεολογικής Σχολής του Πατριαρχείου Αντιοχείας στο Βόρειο Λίβανο. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι «η μόνη επιστημονική μέθοδος προσεγγίσεως των θεολογικών θεμάτων είναι η δια των αγίων». Οι άγιοι Πατέρες μας υποδεικνύουν πως από την ασθένεια και τον σκοτασμό του νου δια της καθάρσεως και του φωτισμού μπορεί να φθάση ο άνθρωπος στην πνευματική υγεία και στην θέωση.

Διευκρινίζεται και αποδεικνύεται η διαφορά της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας από κάθε άλλη ψυχοθεραπεία δυτικού και ανατολικού τύπου και ότι η ορθόδοξη ψυχοθεραπεία δεν είναι απλώς μία μέθοδος, αλλά η ζωή της Εκκλησίας δια της οποίας αποκτά ο άνθρωπος κοινωνία με τον Θεό και τους ανθρώπους.

Στο κείμενο ψυχοσωματικές ασθένειες γίνεται αναφορά στις πνευματικές - ψυχικές ασθένειες, στις ψυχολογικές-συναισθηματικές, στις νευροβιολογικές και στις σωματικές ασθένειες. Επισημαίνεται η μεγάλη διάκριση και σύνεση που απαιτείται για να εντοπισθή η αλληλεπίδραση που είναι δυνατόν να υπάρχη μεταξύ αυτών των ασθενειών και γίνεται κατανοητό ότι, όταν ο νους δεν λειτουργή σωστά, δεν μπορεί να διευθύνη ούτε την ψυχή, ούτε και το σώμα.

Στη δεύτερη ενότητα Ασθένεια - πάθη θα γνωρίση ο αναγνώστης πως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία θεραπεύονται τα πάθη και οι πνευματικές ασθένειες που βασανίζουν τον άνθρωπο. Οι εσωτερικές ασθένειες που ξεκινούν από την αμαύρωση του νου και επεκτείνονται στην ψυχή και το σώμα έχουν συνέπειες και στον κοινωνικό χώρο και σε όλη την κτίση.

Ο συγγραφέας απαντά πως μπορεί να αποδεσμευθή κανείς από την πνευματική αυτάρκεια, την οποία χαρακτηρίζει μεγάλη ψευδαίσθηση και από την απόγνωση για την σωτηρία, στην οποία βρίσκονται πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας και είναι ενέργεια των δαιμόνων. Μας δίνει να καταλάβουμε πως αποκτάται η ανδρεία που είναι η τέλεια ελπίδα στο έλεος του Θεού.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην φιλαυτία που είναι η μητέρα όλων των παθών, στον φθόνο που κατατρώγει την ψυχή, στην φιληδονία από την οποία προέρχεται η λύπη και ο πόνος, στην φαντασία η οποία διαστρέφει όλη την πνευματική ζωή. Αναφέρει τρόπους θεραπείας. Γράφει για την αυταπάρνηση, την αγάπη στον Θεό (φιλοθεΐα) και τον πλησίον (φιλανθρωπία), την αληθινή μετάνοια (λύπη κατά Θεόν) που αναιρεί την ηδονή. Διευκρινίζει την διαφορά μεταξύ του φανταστικού, που είναι φυσική ενέργεια της ψυχής και της φαντασίας που την θεωρεί «καλό αγωγό σατανικής ενέργειας», η οποία οδηγεί στην αυτοθέωση. Εντοπίζονται τρόποι απαλλαγής και ελευθέρωσης από την φαντασία.

Παρουσιάζεται η διδασκαλία των αγίων Πατέρων για τα όνειρα, τα φρικτά παραμορφωτικά αποτελέσματα που δημιουργούν στον άνθρωπο και ο τρόπος που πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. 

Ποιά η διάκριση μεταξύ του ονείρου και του οράματος;
Στο κείμενο Το πρόβλημα των θλίψεων βλέπουμε από ποιά αίτια προέρχονται οι θλίψεις και οι δοκιμασίες στην ζωή μας, ποιές πνευματικές ωφέλειες προξενούν, πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε την θλίψη και τον πόνο στην καθημερινή μας ζωή.

Διαβάζοντας το κείμενο Ο διάβολος και οι μεθοδείες του θα γνωρίσουμε την προσωπικότητα του διαβόλου, τα είδη των δαιμονίων, ποιούς πολεμά και με ποιά μέθοδο (τεχνάσματα του διαβόλου), πως μπορούμε να πολεμήσουμε και να αντιμετωπίσουμε τον διάβολο.

Η τρίτη ενότητα που επιγράφεται Θεραπεία περιγράφει τον τρόπο με το οποίο επιτυγχάνεται η θεραπεία του ανθρώπου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Παρουσιάζεται η διδασκαλία του αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου και του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για την θεραπεία της ψυχής. Οι άγιοι ως επιστήμονες καθορίζουν με μεγάλη ακρίβεια τι ακριβώς είναι η θεραπεία και η υγεία της ψυχής.

Διαβάστε: Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Βίος και Θεολογική, Φιλοσοφική σημασία του έργου του

Εξετάζεται τι είναι η πνευματική υγεία και ποιός είναι ο πνευματικά υγιής άνθρωπος. Τι είναι η πνευματική ρύθμιση και με ποιό τρόπο μπορεί κανείς να ρυθμίση τον νου του και να τον στρέψη στον Θεό;

Στο κείμενο Ο ιερεύς ως θεραπευτής κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο υπογραμμίζεται ότι η ιερωσύνη δεν είναι απλώς μια τελετουργική εργασία, αλλά κυρίως θεραπευτική επιστήμη και ότι η θεραπεία των ανθρώπων πρέπει να γίνεται με επιστημονικό τρόπο (ανακαθαίρειν επιστημόνως) διότι σύμφωνα με την ορθόδοξη θεραπευτική μέθοδο δεν είναι ωφέλιμο για όλους το ίδιο φάρμακο.

Η αξία των ιερών κανόνων και η θέση τους μέσα στην Εκκλησία εντοπίζεται στο κείμενο Η πνευματική πατρότητα και οι ιεροί Κανόνες. Πως πρέπει να χρησιμοποιή ο διακριτικός πνευματικός Πατέρας τους ιερούς Κανόνες και ποιά γνωρίσματα πρέπει να διαθέτη; Ερμηνεύεται η αξία της υπακοής στον Πνευματικό Πατέρα που μας θεραπεύει και μας οδηγεί στην σωτηρία.

Η έννοια της πνευματικής ιερωσύνης και η διαφορά της από την μυστηριακή ιερωσύνη, καθώς επίσης και τι είναι η άφεση των αμαρτιών και πως στο έργο αυτό μπορούν να βοηθήσουν και οι μοναχοί, που δεν έχουν ιερωσύνη, αναλύονται στο κείμενο Η πνευματική ιερωσύνη και η άφεση των αμαρτιών.

Ένα βοήθημα απαραίτητο για γονείς και παιδαγωγούς αποτελεί το κείμενο Η αγωγή των παιδιών κατά τον ιερό Χρυσόστομο. Ο αναγνώστης θα μελετήση για τον σκοπό του γάμου, για την παρουσία των παιδιών στην οικογένεια, για τον τρόπο και την μέθοδο της αγωγής, για την εκκλησιαστική αγωγή του παιδιού. Παρατηρούμε ότι οι παιδαγωγικές απόψεις του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου έχουν επικαιρότητα και συνδέονται στενά με παιδαγωγικές ιδέες συγχρόνων παιδαγωγών.

Με ειδικό κείμενο γίνεται αναφορά στο θέμα της αργίας και της εργασίας και επισημαίνεται η αξία και ο συνδυασμός σωματικής και πνευματικής εργασίας αφού η ακηδία, η αδιαφορία παραλύει τόσο το σώμα, όσο και την ψυχή και είναι καταστρεπτική για την πνευματική ζωή. 

Η τέταρτη ενότητα που επιγράφεται Θεραπευτικοί καρποί περιλαμβάνει σημαντικά κείμενα που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη αφού προβάλλουν ανθρώπους θεραπευθέντες- οι οποίοι έζησαν στην προσωπική τους ζωή την θεραπεία.

Στο κείμενο Η θεία Πρόνοια βλέπουμε ότι ο Θεός διευθύνει προσωπικά τον κόσμο με μοναδικό σκοπό την σωτηρία του ανθρώπου. Η εμπιστοσύνη στον Θεό και η πίστη στην πρόνοιά Του βοηθούν ακόμη και στην υπέρβαση του θανάτου.

Διαβάζοντας τα κείμενα Προετοιμασία και βίωση του Πάσχα και Πνευματικά εγκαίνια, κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο θα γνωρίσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστιανός μπορεί να εγκαινιάση την καρδιά του, την προσωπική του ζωή, ώστε να ζήση τον προσωπικό του εγκαινιασμό και να βιώση το Πάσχα προσωπικά. Γίνεται αναφορά στον κοινωνικό χαρακτήρα της εορτής του Πάσχα και στην συμμετοχή της φύσεως στην εορτή του εγκαινιασμού.

Στο κείμενο Ο πάγκαλος Ιωσήφ θαυμάζουμε το μεγαλείο του σώφρονος Ιωσήφ και γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους θεωρείται τύπος του Χριστού. Από τον τρόπο που αντιμετώπισε τους πολλούς πειρασμούς κατανοούμε τον ορθόδοξο τρόπο αντιμετωπίσεως και των δικών μας πειρασμών, κυρίως των σαρκικών.

Με το κείμενο Η οσία Μακρίνα προβάλλεται η ασκητική ζωή μιας ιερής μορφής. Συγκεκριμένα υπογραμμίζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η οσία τους πειρασμούς στην ζωή της και τον θάνατο.

Μια αληθινή ζωή στην οποία δεν υπάρχει θάνατος περιγράφει ο συγγραφέας στο κείμενο Η υπέρβαση του θανάτου, και καταθέτει την μαρτυρία του πως μια ευλογημένη ύπαρξη -πρόκειται για τον Μητροπολίτη Εδέσσης Καλλίνικο- έζησε στην πράξη την υπέρβαση του θανάτου.

Τέλος στο κείμενο θέωση και θεούμενοι ο συγγραφέας αναλύει τι ακριβώς είναι η θέωση και πως ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήση κοινωνία και ενότητα με τον Θεό. Ποιές οι προϋποθέσεις για να φθάση ο άνθρωπος στην θεωρία του Θεού; Ποιά τα στάδια και οι βαθμοί της θεώσεως; Κατά την θεωρία του Θεού συμμετέχει και το σώμα; Στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι η πνευματική ζωή είναι μία διαρκής κίνηση προς την τελειότητα του Χριστού και ότι «δεν μπορεί κανείς να προφασίζεται ότι είναι αδύνατον να φθάση στην θέωση γιατί η ελπίδα της θεώσεως πρέπει να είναι ο βασικός στόχος μας».

Όλα τα κείμενα του βιβλίου φανερώνουν τον σκοπό του ανθρώπου που είναι η θέωση και η σωτηρία. Βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήση ότι μόνον με την θεραπευτική αγωγή και επιστήμη που διαθέτει η Ορθοδοξία, δηλαδή με την εν Πνεύματι ιατρική επιστήμη, μας δίνεται η δυνατότητα να σωθούμε.

Συγγραφέας: Ιερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου
Εκδότης: Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) 2009
ISBN 9789607070647. Αριθμός Σελίδων 521 (αγορά εδώ)

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου
Ἱερόθεος [κατά κόσμον Γεώργιος Βλάχος]

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος [κατά κόσμον Γεώργιος Βλάχος]

Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, κατά κόσμον Γεώργιος Βλάχος, γεννήθηκε το 1945 στα Ιωάννινα.

Το 1969 έλαβε το πτυχίο της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, με βαθμό «Άριστα».

Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1971 και Πρεσβύτερος το 1972 από τον Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Καλλίνικο.

Στις 20 Ιουλίου 1995 εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκτιμώντας την προσφορά του στα Θεολογικά γράμματα, τον αναγόρευσε σε Επίτιμο Διδάκτορα.

Το 2016 ανακηρύχθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Το έργο του «Το Πρόσωπο στην Ορθόδοξη Παράδοση» (Τhe Person in the Orthodox Tradition) έλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το καλύτερο θρησκευτικό σύγγραμμα.

  Το Πρόσωπο στην Ορθόδοξη Παράδοση είναι το βιβλίο για το οποίο έχει τιμηθή ο συγγραφέας με το βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Αναλύονται βασικές διδασκαλίες των Πατέρων της Εκκλησίας για το θέμα του προσώπου. Ήδη κυκλοφορεί η τέταρτη έκδοση και διαπιστώνεται όλο και περισσότερο ότι η ενασχόληση με το θέμα του προσώπου, όπως επισημαίνει ο συγγραφέας στον Πρόλογο του βιβλίου, είναι πάντοτε επίκαιρη και ουσιαστική. Διαβάστε περισσότερα »

  Έχει διακριθεί για την συγγραφική του παραγωγή, αφού έχει συγγράψει πάνω από 60 πολυσέλιδα βιβλία, με θεολογικό, εκκλησιολογικό, κοινωνικό περιεχόμενο, βασισμένα στην πατερική διδασκαλία. Από αυτά πολλά έχουν μεταφρασθεί (στα αγγλικά, αραβικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ρωσικά, σερβικά, ουγγρικά, ρουμανικά, κινέζικα, βουλγαρικά, ουκρανικά, τσέχικα, ολλανδικά, αλβανικά, ιταλικά και φινλανδικά).

  2. Κανών ΡΒ' (Κανόνας ρβ' Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου)

  Facial Chronicle - b.13, p.443 - Council in Trullo Ρωσική απεικόνιση της Πενθέκτης εν Τρούλω Συνόδου, 16ος αιώνας
  Ρωσική απεικόνιση της Πενθέκτης εν Τρούλω Συνόδου, 16ος αιώνας. 
  Facial Chronicle - b.13, p.443 - Council in Trullo. Wikimedia

  Πενθέκτη Οικουμενική ονομάζεται η Σύνοδος επισκόπων που συνεκλήθη το 692 στην Κωνσταντινούπολη από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Β', ο οποίος επευφημήθηκε από τη σύνοδο ως «αρχιερέας βασιλιάς» («Πολλά τα έτη τω αρχιερεί βασιλεί). Είναι γνωστή επίσης ως Εν Τρούλω Σύνοδος, γιατί συνεκλήθη στην ειδική αίθουσα που έφερε θολωτή στέγη καλούμενη «αίθουσα Τρούλου», στο Ιερό Παλάτι.

  Κανόνας ρβ'

  Δεῖ δὲ τοὺς ἐξουσίαν λύειν καὶ δεσμεῖν παρὰ Θεοῦ λαβόντας, σκοπεῖν τὴν τῆς ἁμαρτίας ποιότητα, καὶ τὴν τοῦ ἡμαρτηκότος πρὸς ἐπιστροφὴν ἑτοιμότητα, καὶ οὕτω κατάλληλον τὴν θεραπείαν προσάγειν τῷ ἀρρωστήματι, ἵνα μή, τῇ ἀμετρίᾳ καθ' ἑκάτερον χρώμενος, ἀποσφαλείη πρὸς τὴν σωτηρίαν τοῦ κάμνοντας. Οὐ γὰρ ἁπλῆ τῆς ἁμαρτίας ἡ νόσος, ἀλλὰ ποικίλη καὶ πολυειδής, καὶ πολλὰς τῆς βλάβης τὰς παραφυάδας βλαστάνουσα, ἐξ ὧν τὸ κακὸν ἐπὶ πολὺ διαχεῖται, καὶ πρόσω βαίνει, μέχρις ἂν σταίη τῇ δυνάμει τοῦ θεραπεύοντος. Ὥστε τὸν τὴν ἰατρικὴν ἐν Πνεύματι ἐπιστήμην ἐπιδεικνύμενον, πρότερον χρὴ τὴν τοῦ ἡμαρτηκότος διάθεσιν ἐπισκέπτεσθαι, καὶ εἴτε πρὸς τὴν ὑγείαν νεύει, ἢ τοὐναντίον, διὰ τῶν οἰκείων τρόπων προσκαλεῖται καθ’ ἑαυτοῦ τὸ ἀρρῶστημα, ἐφορᾷν, ὅπως τε τῆς ἐν τῷ μεταξὺ προνοεῖται ἀναστροφῆς, καὶ εἰ μὴ τῷ τεχνίτῃ ἀντιπαλαίει, καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἕλκος διὰ τῆς τῶν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων αὐξάνει προσαγωγῆς, καὶ οὕτω τὸν ἔλεον κατ' ἀξίαν ἐπιμετρεῖν. Πᾶς γὰρ λόγος Θεῷ καὶ τῷ τὴν ποιμαντικὴν ἐγχειρισθέντι ἡγεμονίαν, τὸ πλανώμενον πρόβατον ἐπαναγαγεῖν, καὶ τρωθὲν ὑπὸ τοῦ ὄφεως ἐξιάσασθαι, καὶ μήτε κατὰ κρημνῶν ὠθῆσαι τῆς ἀπογνώσεως, μήτε τὸν χαλινὸν ὑπενδοῦναι πρὸς τὴν τοῦ βίου ἔκλυσίν τε καὶ καταφρόνησιν· ἀλλ’ ἑνί γε τρόπῳ πάντως, εἴτε διὰ τῶν αὐστηροτέρων τε καὶ στυφόντων, εἴτε διὰ τῶν ἀπαλωτέρων τε καὶ πρᾳοτέρων φαρμάκων, κατὰ τοῦ πάθους στῆναι, καὶ πρὸς συνούλωσιν τοῦ ἕλκους ἀνταγωνίσασθαι, τοὺς τῆς μετανοίας καρποὺς δοκιμάζοντι, καὶ οἰκονομοῦντι σοφῶς τὸν πρὸς τὴν ἄνω λαμπροφορίαν καλούμενον ἄνθρωπον. Ἀμφότερα τοίνυν εἰδέναι ἡμᾶς χρή, καὶ τὰ τῆς ἀκριβείας, καὶ τὰ τῆς συνηθείας· ἕπεσθαι δέ, ἐπὶ τῶν μὴ καταδεξαμένων τὴν ἀκρότητα, τῷ παραδοθέντι τύπῳ, καθὼς ὁ ἱερὸς ἡμᾶς ἐκδιδάσκει Βασίλειος.
  [2]

  Παρουσίαση ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο

  Ἡ ἰατρικὴ ἐν πνεύματι ἐπιστήμη». Παρουσίαση ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο

  Βίντεο: «Ἡ ἰατρικὴ ἐν πνεύματι ἐπιστήμη» Παρουσίαση ἀπὸ τον συγγραφέα Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιερόθεο στην εκπομπή «Ἐν λόγῳ αληθείας» του τηλεοπτικού σταθμού ΛΥΧΝΟΣ τής Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρών.

  «Ένα απόσπασμα απομαγνητοφώνησης
  του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου από την παρουσίαση του βιβλίου του: «Η ιατρική εν πνεύματι επιστήμη».

  Η θεραπεία στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι: Το πως η αγάπη από ιδιοτελής θα γίνει ανιδιοτελής. Το πως ο άνθρωπος από φίλαυτος θα γίνει φιλόθεος και φιλάνθρωπος... Επομένως η θεραπεία είναι: Να περάσουμε από την κατάσταση της δουλείας, στην κατάσταση του μισθωτού, και εμμέσως να προχωρήσουμε στην κατάσταση του υιού και του φίλο του Θεού η φίλοι του Θεού. 

  Αλλιώς να το πούμε, η θεραπεία είναι οι δυνάμεις της ψυχής που οι πατέρες λένε το λογιστικό και το παθητικό, το παθητικό χωρίζεται σε δυο επιμέρους στοιχεία είναι: το θυμικό και το επιθυμητικό. Λοιπόν στο λογιστικό είναι: σκέψεις, λογισμοί κτλ. κτλ. Στην επιθυμία είναι, όλες οι επιθυμίες που έχουμε για να κάνουμε κάτι. Και στο θυμικό είναι, η προσπάθεια η δύναμη που καταβάλλουμε για να επιτύχουμε κάτι. 

  Τώρα αυτό στην φυσική κατάσταση, στην υγιή κατάσταση πρέπει να πηγαίνει κατά φύσιν και υπέρ φύσιν, δηλαδή: να σκέφτομαι τον Θεό και τους ανθρώπους με καθαρό λογισμό. Να επιθυμώ την αγάπη του Θεού και την δόξα του Θεού και την αγάπη προς των αδελφών μου. Να αγωνίζομαι σε όλη μου την ζωή για να τηρώ το θέλημα του Θεού και να αγαπώ τον Θεό και να αγαπώ τον αδελφό, αυτή είναι η κατά φύσιν πορεία. 

  Τώρα με την πτώση τι έγινε; Άλλαξε η πορεία και έγινε πάρα φύσιν, δηλαδή αντί να σκεφτόμαστε τον Θεό και του αδελφούς μας με καλό τρόπο σκεφτόμαστε όλο τα πάθη, όλο το κακό, όλο την πονηριά η οδηγούμαστε στην αθεΐα, στην αίρεση, όλο άσχημα με τον λογισμό. Αντί να αγαπούμε τον Θεό και τον άνθρωπο ανιδιοτελώς, αγαπούμε τον εαυτό μας τον εαυτούλης μας και τίποτα περισσότερο, και πράττουμε τα αντίθετα από ότι θέλει ο Θεός. Και αντί να αγωνιζόμαστε να τηρήσουμε το θέλημα του Θεού, αγωνιζόμαστε για να κλέβουμε, να αδικούμε αυτό είναι παρά φύσιν κατάσταση των δυνάμεων της ψυχής.» [3]

  Βλ. Δείτε το βίντεο ►►►►►►►

  Περισσότερα ΘέματαΒιβλιοθήκηΙερόθεος Βλάχος

  Παραπομπές:
  [1] 2η Έκδοση της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) 2008. Αγορά Βιβλίου από ΕΔΩ Ιερά Μητρόπολις Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.
  [2] Κανών ΡΒ' (Κανόνας ρβ' Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου). Συνεκλήθη ὑπὸ τοῦ Αὐτοκράτορος τῶν Ῥωμαίων Ἰουστινιανοῦ τοῦ Δευτέρου ἐν Κωνσταντινουπόλει – Νέᾳ Ῥώμῃ ἐν Τρούλλῳ τοῦ Παλατίου το 691 μ.Χ. wikisource.org
  [3] Σελίδα στο FaceBook «ΙΧΘΥΣ / www.facebook.com/ichthys» 
  Βιογραφία: «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου / Σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς - Βλάχος Ιερόθεος Σ.». www.ekebi.gr.

  Πηγή: Sophia-Ntrekou.gr | Αέναη επΑνάσταση


  Σχόλια και Διάλογοι στο FaceBook: 

  Δημητρης Ροδης: Στην ενότητα Ασθένεια - πάθη, θα γνωρίση ο αναγνώστης πως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία θεραπεύονται τα πάθη και οι πνευματικές ασθένειες που βασανίζουν τον άνθρωπο. Οι εσωτερικές ασθένειες που ξεκινούν από την αμαύρωση του νου, και επεκτείνονται στην ψυχή και το σώμα... και όταν ο νους δεν λειτουργή σωστά, δεν μπορεί να διευθύνει ούτε την ψυχή, ούτε και το σώμα... (απόσπασμα από το παραπάνω κείμενο) · 2 χρόνια

  Τσίτσος Βασίλειος: Σοφία και Δημητρης, (χωρίς) και οι άλλοι πάντες... Φτάνει να καταλάβουμε ότι άλλο επανασύνδεση του Ανθρώπου με το Θεό, τους συνανθρώπους του και τη φύση, και άλλο ότι ο νους έστω και φωτισμένος μπορεί να εξαλείψει πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Αυτό είναι στην Κρίση του Θεού, που ακόμα και αγίους που έφτασαν στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, επιτρέπει και ασθένειες του σώματος κυρίως, ίσως σαν τελευταία δοκιμασία ή για το λόγο που μόνο ο Θεός γνωρίζει... Άγιοι που θεράπευσαν πολλούς, οι ίδιοι παρέμειναν εν ασθενείες ως το τέλος της ζωής τους. Μην αντικαταστήσουμε την λατρεία της επιστήμης, με μια αντίληψη ότι στην ορθοδοξία, μπορούν να ιαθούν εδώ σε αυτή τη Ζωή οι πάντες και τα πάντα. Αν ήταν έτσι δεν θα χρειαζόταν η πίστη στην Ανάσταση... κάνουμε ότι μπορούμε, όσο μπορούμε κατά τον καλλίτερο τρόπο, και από ένα σημείο και μετά, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την Ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα. Χωρίς Ανάσταση εξ άλλου καταλήγουμε στο τι Σαββάτο βράδυ, τι Κυριακή πρωί... Μην ξεχνάμε ότι και όσοι ιάθηκαν και όσοι Αναστήθηκαν δεν αναστήθηκαν για πάντα, απλά πέθαναν μετά από λίγο σε σχέση με την Αληθινή εν Χριστώ Ζωή, που είναι ο Αναστημένος και μόνον Ιησούς Χριστός. Μόνο η ένωση με το Χριστό σώζει, τα άλλα είναι μάταια και κενά νοήματος και αν τα επιτρέπει ο Θεός τα επιτρέπει για την ολιγοπιστία μας.· 2 χρόνια

  Mazlimi Maria: Επιτρέπει ασθένειες σώματος όπως πολύ καλά γράψατε και προσθέτω και μαρτύρια φρικτά. Αλλα το μυαλό ειναι στην σωστή θέση του και έτσι τα αντέχει όλα. Αλίμονο αν το μυαλό ειναι δαιμονισμένο, άχρηστη και επιφανειακή η υγεία του κορμιού σαν illusion ξεγελά αλλα δεν σώζει ! · 2 χρόνια

  Τσίτσος Βασίλειος: Και εμβάντι αυτώ εις το πλοίον, ηκολούθησαν αυτώ οι μαθητές αυτού . και ιδού σεισμός μέγας, εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθαι, υπό των κυμάτων, αυτός δε ακάθευδε, και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ήγειραν αυτόν λέγοντες. Κύριε σώσον ημάς ότι απολλύμεθα, και λέγει αυτοίς. Τι δειλοί εστέ ολιγόπιστοι; Τότε εγερθείς, επετίμησε τοις ανέμοις και τη θαλάσση, και εγένετο γαλήνη μεγάλη... Οι δε άνθρωποι εθεύμαζαν λέγοντες , ποταπός έστιν ούτος ,ότι και οι άνεμοι και η Θάλασσα υπακούουσιν αυτώ; ...· 2 χρόνια

  Mazlimi Maria: Μια Αγία ειπε στον άγιο Παίσιο, αν ήξερα την ευλογία που εχουν οι μάρτυρες θα άντεχα μεγαλύτερα μαρτυρια ... Περαστικά σας και παλι κύριε Βασίλη και ο Θεός παντα μαζι σας. Χαίρομαι παντα να σας διαβάζω.· 2 χρόνια

  Mazlimi Maria: Ο συγγραφέας απαντά πως μπορεί να αποδεσμευθή κανείς από την πνευματική αυτάρκεια, την οποία χαρακτηρίζει μεγάλη ψευδαίσθηση και από την απόγνωση για την σωτηρία, στην οποία βρίσκονται πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας και είναι ενέργεια των δαιμόνων. Μας δίνει να καταλάβουμε πως αποκτάται η ανδρεία που είναι η τέλεια ελπίδα στο έλεος του Θεού. Σοφία μου, μεγάλη γάγγραινα αυτή η αυτάρκεια, η βάση του υπέρμετρου εγωισμού μας και την χειρότερης φυλακής μας. Εξαιρετικό φαίνεται και σε ευχαριστώ παρα πολύ , με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτά τα θέματα !!! · 2 χρόνια

  Mina Kokori: Από πού μπορούμε να το προμηθευτούμε ?????? Διατίθεται σε συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία ?????· 2 χρόνια

  Σοφία Ντρέκου: Mina, ναι... το γράφει μέσα... και δίνω λίνκ 2η Έκδοση της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου (Πελαγίας) 2008 Αγορά Βιβλίου από εδώ · 2 χρόνια

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς: Θα κάνω το "δικηγόρο του Άπιστου": είναι ΑΔΥΝΑΤΟ πρακτικά να συνδεθεί κανείς αγαπητικά με το συνάνθρωπο (και, κατ'επέκταση, με το Θεό), αφού το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι καταλυτικά ενάντιο. Πρακτικά: πόσοι από εμάς θα αγαπήσουν αυτόν που τους βρίζει? Πόσοι από εμάς θα συγχωρέσουν αυτόν που λήστεψε/κακοποίησε τη μητέρα τους? Πόσοι από εμάς θα αποδεχτούν την κατάφορη αδικία εναντίον τους από τον (π.χ.) συνάδελφο στη δουλειά? Σχεδόν ΚΑΝΕΙΣ, σε μόνιμη βάση. ΑΡΑ: αν μπορώ να αγαπάω ΜΟΝΟ μερικώς (π.χ. 60%) τον συνάνθρωπο, το υπόλοιπο 40% μη-αγάπης δίνει χώρο στη φθορά και στο θάνατο, άρα στην διακοπή της σχέσης με το Θεό. Επιπλέον, ελάχιστοι χριστιανοί έφτασαν στην τέλεια αγάπη, πράγμα που καθιστά τον Χριστιανισμό μια ελιτίστικη θρησκεία. Συμπέρασμα: η Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία δεν δουλεύει στην πράξη για το λαό. ΣΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΑ ΑΡΚΕΤΑ? ΑΝΤΕ, ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ...· 2 χρόνια

  Τσίτσος Βασίλειος: Δυστυχώς , η μόνιμη πτωτική αδυναμία του ανθρώπου να καταστήσει ον το δέον .... Έχεις δίκιο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς... γι αυτό πολλοί εισίν οι κλητοί (και οι πιστοί θα έλεγα) ολίγοι δε οι εκλεκτοί ... όμως υπάρχει και η κλίμακα ... κι αν ο Θεός μας καλέσει κοντά του την ώρα που θα ανεβαίνουμε, μάλλον σωζόμαστε ... αν μας βρεί στην κάθοδο τότε ατυχήσαμε... εκτός αν το κατέβασμα γίνει για να βοηθήσουμε να σωθεί και κανένας άλλος. · 2 χρόνια

  Mazlimi Maria: Εγώ που δεν σκανδαλίζομαι εύκολα θα πω ότι οι άγιοι ειναι πραγματικοί , αυθεντικοί άνθρωποι σαν όλους μας ... Αν έφθασαν αυτοί τίποτα δεν μας στερεί λοιπόν να τους μοιάζουμε ... Και έπειτα Δημήτρη μου , συν Αθηνά και χείρα κινεί .. Δώσε εσυ λιγη αγαπη και θα συμπληρώσει τοση που ολα θα λιώνουν γύρω ... Το κακό δεν γιατρεύτηκε ποτέ με το κακό .. Ακομα και στην ψυχολογία , όταν προσεγγίζεις τον συνάνθρωπο με ειλικρινή αγαπη τον αλλοιώνεις , δοκιμασμένα πράγματα 😊 καλο σου βραδυ· 2 χρόνια

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς: Σωστό, Χρήστο, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι εφικτό να ξεκολήσει κανείς από τον κόσμο, όταν το ένστικτο σε απομακρύνει από την αγάπη του "διπλανού"· 2 χρόνια

  Mazlimi Maria: Μέσα στον ορισμό του ενστίκτου υπάρχει και η αγάπη φυτεμένη· 2 χρόνια

  Papaderos Thodoris: Δεν είναι θέμα ενστίκτων, αλλά θέμα καθαρά επιλογών.
  Για το μοναδικό λόγο, ότι δεν είμαστε ζώα, αλλά άνθρωποι νοήμοες και με αξίες γαλουχημένοι. Θες από τη θρησκεία μας, θες από την παράδοση μας, η οποία και αυτή, παράλληλα με τη χριστιανική θρησκεία της Αγάπης, μας μεταφέρει μέσα από τις χιλιετίες τους δικούς της αξιακού κώδικες.
  Που πάνω σ αυτούς μην ξεχνάμε, στηρίχτηκε και διατηρήθηκε στους αιώνες ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός.
  Γι αυτό λοιπόν, τις επιλογές μου στο δρόμο που λέγεται ζωή και στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους δεν θα μου τις καθορίσουν τα...ένστικτα, αλλά οι αξιακοί κώδικες που μου κληροδότησε η θρησκεία και η παράδοση και πάνω στους οποίους πορεύομαι εν πλήρει συνειδήσει.
  Υπάρχουν και αυτοί βέβαια, που ζουν "χύμα".
  Δικαίωμα τους, κανείς δεν θα τους κατηγορήσει.
  Είναι θέμα επιλογών. · 2 χρόνια

  Papaderos Thodoris: Mazlimi Maria Δεν είναι έντσικτο Μαρία, αλλά αρετή που ακούει σε αξιακούς κώδικες. Ένστικτο είναι ο έρωτας. Μην τα μπερδεύομε. · 2 χρόνια

  Papaderos Thodoris: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Δεν υπάρχει φίλε μου ζήτημα για το πως θα ξεκολήσεις από τον κόσμο ή από τα επίγεια, αλλά το πώς θα ξεκολήσεις από τα ένστικτα σου.
  Και το να παραμένεις προσκολημένος σε αυτά, σαφώς δεν σε τιμά σαν άνθρωπο, αλλά σε εξομοιώνει με τα ζώα.
  Διότι εμείς οι άνθρωποι, έχομε την τύχη να έχομε την κρίση των επιλογών μας και κάποιους αξιακούς κώδικες οδηγό. · 2 χρόνια

  Panayota Karastergiou: Θα ήταν ελιτίστικη αν η δυνατότητα πίστης ήταν γενετικά καθορισμένη. Δεν είναι. Οπότε...· 2 χρόνια

  Andreas A. Loizias: Φοιτητής ξεκίνησα να διαβάζω το "Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία" του Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου, όπως το καλό παλιό κρασί, μου κρατά συντροφιά στη ζωή μου ολόκληρη. :) · 2 χρόνια

  Ρένα Μαρινάκη: Καλησπέρα στην παρεούλα την όμορφη επειδή το θέμα της αγάπης με έχει προβληματίσει αρκετά βλέπω και εγώ ότι δεν αγαπώ τον πλησίον μου ως σ'εαυτόν κακά τα ψέματα, σωστές όλες οι τοποθετήσεις σας λέω και εγώ την δική μου γνώμη Ο Θεός βλέπει την προσπάθεια του αγώνα του καθενός πόσο ειλικρινής είναι και επειδή μετράει το κίνητρο του ανθρώπου του δίνει ευκαιρίες απο 60% που έχει να ανεβαίνει σιγά σιγά φτάνει φυσικά να είναι σε εγρήγορση για να λαμβάνει τα μηνύματα του, άλλωστε όλοι οι Άγιοι δεν ξεκίνησαν τέλειοι. · 2 χρόνια

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς: Σωστή παρατήρηση Ρένα. Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι λες είναι: ακόμα κι αν ελάχιστοι αγαπούν τέλεια, όμως όλοι μπορούν να ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ να το κάνουν, με καλή προδιάθεση, οπότε ο Θεός συμπληρώνει το 1 γραμμάριο αγάπης τους, με 1000 τόνους Χάρι · 2 χρόνια

  φοιβη ευαγγελου: Η σχέση μας με τον Θεό, μέσα από την αγάπη, την καλοσύνη και την προσευχή, είναι φάρμακο για κάθε νόσο σωματική και ψυχική. Είναι μέσα μας, δεν χρειάζεται συνταγή και ας σταματήσουμε να επαιτούμε τη βοήθεια του. Ας αναγνωρίσουμε ότι είναι κοντά μας και ας αρκεστούμε σε αυτά που καθημερινά μας δίνει. Το ευχαριστώ και η προσφορά μας στον συνάνθρωπο μας, είναιι η πληρωμή Του. Καλό ξημέρωμα φίλη μου· 2 χρόνια

  Κωνσταντίνος Στάγκος: Για να φτασουμε, αδελφοι μου η προσευχη μας να ειναι η κινητηρια δυναμη της ιστοριας,καταρχην,πρεπει να εχουμε πραγματικη ΑΓΑΠΗ για τα παντα (ΘΕΟ, ανθρωπους, ζωα, φυση κλπ) νκαι νομιζω οτι για να γινει κατι τετοιο καλο ειναι να εφαρμοζουμε, στην πραξη αυτο που ελεγε ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ · 2 χρόνια  Papaderos Thodoris: Έχομε μάλλον μπερδέψει τα γένια με τα χτένια με μερικούς φίλους εδώ. Όπως είπα πιο πάνω σε σχόλιο μου, - Δεν είναι θέμα ενστίκτων, αλλά θέμα καθαρά επιλογών ο πνευματισμός στον άνθρωπο και η εξομοίωση του με το θείο, με το ιδανικό και την αγάπη. Για το μοναδικό λόγο, ότι δεν είμαστε ζώα, αλλά άνθρωποι νοήμονες και με αξίες γαλουχημένοι. Θες από τη θρησκεία μας, θες από την παράδοση μας, η οποία και αυτή, παράλληλα με τη χριστιανική θρησκεία της Αγάπης, μας μεταφέρει μέσα από τις χιλιετίες τους δικούς της αξιακού κώδικες. Που πάνω σ αυτούς μην ξεχνάμε, στηρίχτηκε και διατηρήθηκε στους αιώνες ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός. Γι αυτό λοιπόν, τις επιλογές μου στο δρόμο που λέγεται ζωή και στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους δεν θα μου τις καθορίσουν τα...ένστικτα, αλλά οι αξιακοί κώδικες που μου κληροδότησε η θρησκεία και η παράδοση και πάνω στους οποίους πορεύομαι εν πλήρει συνειδήσει.
  Υπάρχουν και αυτοί βέβαια, που ζουν "χύμα". Δικαίωμα τους, κανείς δεν θα τους κατηγορήσει. Είναι θέμα επιλογών. · 2 χρόνια

  υιος ασωτος υιος ασσωτος: Είναι γεγονός ότι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα της ζωής μας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του σώματος, αλλά και του μυαλού μας.Σπουδαίος παράγοντας θα έλεγα καθοριστικός, είναι ότι αν στις διάφορες παρεμβάσεις μας στα της ζωής σαν πολίτες,την κάθε φορά, το ζητούμενο να μας αγγίζει ευχάριστα χωρίς να βγαίνει κάτω ή και μέσα από πικρία, αναστεναγμούς, από την ανάγκη δικαίωσης, να μην γίνεται αυτοσκοπός. Τότε το αναπόφευκτο της παγίδευσης που ξετυλίγεται, μας καθορίζει και δυστυχώς γεννά την λύπη, την απογοήτευση και τέλος το μίσος. Θεωρώ βασικό παράγοντα, ότι όλα πρέπει να ξεκινούν από την αγάπη, όλα να έχουν την σφραγίδα της Ελεύθερης βούλησης και όχι όλα να γίνονται γιατί κάποιος το επιτάσσει, κάποιος κανόνας ή έστω η ίδια η σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό το αιωνία η μνήμη, η αιώνια ζωή, δεν χαρίζει ειρήνη, στοιχείο για την ισορροπία την τόσο απαραίτητη για την συνέχεια της ίδιας της ζωής μας, την υγιεί εν πνεύματι και σώματι. · 2 χρόνια

  Papaderos Thodoris: Οι έλληνες αγωνιστές των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων και οι χριστιανοί που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν φίλε μου για τα ιδανικά τους, δεν το έναναν ασφαλώς επειδή αυτό τους διέτασαν, ή τους επέβαλαν αυτά.
  Αλλά επειδή αυτά τα ιδανικά, αυτοί οι αξακοί κώδικες, είχαν γίνει ένα με το πετσί τους. Ανέπνεαν και ζούσαν, δρούσαν και ονειρεύονταν, πάνω σε αυτούς τους αξιακούς κώδικες, σαν τρόπο ζωής και οχι φυσικά σαν μέσα επιβολής.
  Και μόνο να το αναφέρομε αυτό, αποτελεί ύβρη και για τους αγωνιστές του έθνους και της παράδοσης, αλλά και για τους αγωνιστές και μάρτυρες της πίστης. · 2 χρόνια

  υιος ασωτος υιος ασσωτος: .....Και την μετέπειτα εξαργύρωση που πολλοί επεδίωκαν που θα την κατατάξουμε; Εγώ ομιλώ για ανιδιοτελή προσφορά χωρίς πιλάφια και ουρί, χωρίς την όποια αναγνώριση......Φυτεύω την ελιά και ότι άλλο καλό, αναγνωρίζοντας το αναγκαίο το χρήσιμο. 2 χρόνια

  Papaderos Thodoris: Μίλησα πουθενά για...οφίτσια, τιμές και εξαργύρωση κάποιων αγώνων ορμούμενων μέσα από τους αξιακούς κώδικες θρησκείας και παράδοσης ?
  Γιατί θα πρέπει να πλατιάζομε ?
  Εννοείται, οτι δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για υστερόβουλους και επαγγελματίες "σωστούς".
  Αφού αυτοί, είναι ως γνωστό, οι χειρότεροι του ανθρώπινου είδους. Ακόμη και από τους εχθρούς των αξιών, αφού αυτοί έντιμα τάσονται στην απέναντι όχθη.
  Μην μπερδεύουμε φίλε μου τα πράγματα, απλά για να πληκτρολογούμε.· 2 χρόνια

  υιος ασωτος υιος ασσωτος: Κατά αρχήν τα σχόλια μου δεν αναφέρονται σε άλλα σχόλια. Καταθέτω την δική μου γνώμη και τίποτα παραπάνω. Σαφώς και όλοι κρινόμαστε, αλλά και όλοι συνεισφέρουμε. ιδιαίτερα όταν καλούμαστε να συμμετάσχουμε σε ένα τόσο σπουδαίο θέμα, που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας κάνει κοινωνούς η αξιαγάπητη Σοφία και που εγώ για αυτό την ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. · 2 χρόνια

  Αναστασία Γαλανοπούλου: Καλημέρα Σοφία μου, σε ευχαριστώ για το υπέροχο ψυχοφελές κειμενό σου. Ειναι γεγονός το ότι δίνοντας πνευματική τροφή στίς πέντε αισθήσεις μας, διώχνουμε τις εφάμαρτες ενέργειες ψυχής καί σώματος. · 2 χρόνια

  Kalliopi Petkou: Καλημέρα Σοφία μου καλή! !!........Οι σωματικές ασθένειες εξυπηρετούν πολλούς και ποικίλους σκοπούς. Όταν είσαι αρωστος ξέρεις τι πρέπει να κάνεις; ;;;Να παρακαλάς τον Θεό να συνχωρήσει τις αμαρτίες σου . Και ο Θεός επειδή θα τον παρακαλάς πονεμένο ς και ταπεινωμένος θα σού συνχωρεσει τις αμαρτίες και θα σε κάνει καλά και στο σώμα. Ψυχασθενής είναι μόνο ο αμετανόητος αμαρτωλός, διότι η ψυχή ασθενεί μόνο όταν αμαρτάνει και δεν μετανοεί. Οι θλίψεις πού μας προκαλούν οι άνθρωποι είναι πιο γλυκές από όλα τα σιρόπια πού μας προσφέρουν όσοι μας αγαπούν. Βλέπεις στους μακαρισμους ο Χριστός δεν λέει :μακάριοι 'εστε όταν επαινώσιν υμας )αλλά (μακάριοι 'εστε όταν ονειδίσωσιν υμας )και μάλιστα ψευδομενοι. Όταν ο άνθρωπος πονά για τον συνάνθρωπό του ο Θεός κατά κάποιον τρόπο συγκινείται χαιρεται γιατί ο άνθρωπος αυτός με την αγάπη πού έχει, συγγενεύει μαζί Του και τού δίνει θεία παρηγοριά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο για τον συνάνθρωπο του. ......... (Από το βιβλίο Δοκιμασίες Αρωστειες Γέρων Πορφύριος ---Γέρων Παισιος )Οι ασθένειες ταπεινώνουν τούς ανθρώπους! !!!!Ο Απόστολος Παύλος λέει ::::Παρακαλεσα τον Θεό τρεις φορές να πάρει τον σκόλωπα (ανίατη αρωστεια )τού σώματος της σάρκας μου, πού με βασάνιζε και άκουσα :αρκεί σοι η Χάρις 'ίνα μή υπεραίρωμαι)προς Κορινθί Β '12------7.9 · 2 χρόνια

  Theo Sav: Να προσευχομαστε να γινουμε καλοι....οχι καλα....(Λογοι Αγιου Πορφυριου)Ευχαριστω πολυ αγαπημενη μου Σοφη μου Σοφια!!Να εισαι καλα ομορφο και καλο μας κοριτσι!!Η Παναγια μαζι σου!!! <3 · 2 χρόνια

  Σοφία Ντρέκου: Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την ανάγνωση και που σας άρεσε η δημοσίευση και το βιβλίο. Καλό Τριώδιο να έχουμε παιδιά και αγαπημένοι μου! · 2 χρόνια

  Kalliopi Petkou: Καλό ξημέρωμα Σοφία μας! !!!!!ευχαριστούμε πολύ! !!!· 2 χρόνια

  Vasilios Panousopoulos: · Σαν γιατρός θα προτείνω να κλείσουν όλες οι ιατρικές σχολες, και να ανοίξουμε θρησκοθεραπευτηρια. Πως είναι δυνατόν μια θρησκεία που επι 1500χρονια έκαιγε τον Ιπποκράτη, να μιλαει για θεραπεία σώματος και ψυχής.· 2 χρόνια

  Τσίτσος Βασίλειος: Vasilios Panousopoulos Σαν ορθόδοξος θα προτείνω , να κλείσουν όλα όσα έχουν σχέση με αυτό που καταλαβαίνεις εσύ ως Θρησκεία , και να ανοίξουμε ιατροθεραπευτήρια με επίορκους ιατρούς που θα εμπορεύονται την ανθρώπινη αρρώστια , θα κάνουν εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων , θα δίνουν παρηγορητική αγωγή στους καρκινοπαθείς , θα έχουν ασυλία για τα ιατρικά λάθη , δεν θα αναλαμβάνουν κανένα ασθενή χωρίς να προσδιορίζουν μόνοι τους το ύψος της αμοιβής τους , θα κοροϊδεύουν ετοιμοθάνατους , ότι θα τους σώσουν μόνο αν πουλήσουν ότι έχουν και δεν έχουν , γιατί τόσο κοστίζει η νοσηλεία τους , και θα τους αφήνουν να πεθαίνουν , όταν είναι αδύνατον να συγκεντρώσουν , τα ποσά που τους ζητούν , θα κάνουν εκτρώσεις χωρίς να κάνουν την παραμικρή προσπάθεια να τις αποτρέψουν , φτάνει να πληρώνουν μόνο , να θεωρούν εαυτούς Θεούς , και να αποφασίζουν για το ποιός θα ζήσει και ποιός θα πεθάνει με κριτήρια ευγονικής και οικονομίας , και όλα αυτά στο όνομα του Ιπποκράτη ... Επειδή είμαι όμως ορθόδοξος θεολόγος και όχι σαν ορθόδοξος δεν θα το κάνω , και δεν θα διαπράξω αν και θεολόγος και όχι γιατρός το ατόπημα της γενίκευσης ... Τιμώ και σέβομαι όλους εκείνους τους γιατρούς , που δεν κάνουν όλα τα παραπάνω , λένε την αλήθεια στους ασθενείς τους , θεραπεύουν ασχέτως κόστους ενίοτε πληρώνοντας από την τσέπη τους ,και ρισκάροντας την καριέρα τους για να θεραπεύσουν το πάσχοντα άνθρωπο ψυχικά και σωματικά , και αυτό γιατί τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη , και θεραπεύουν αδιακρίτως και έως του σημείου που δύναται ο καθένας χωρίς καμμία απολύτως διάκριση , και χωρίς να νοιάζονται για την προβολή ή την υστεροφημία τους ενώ ομολογούν με κάθε παρρησία , ότι από την πλευρά τους έκαναν ότι είναι δυνατόν, και δεν εμποδίζουν κανένα να προσευχηθεί όπως καθένας πιστεύει , να βάλει και ο Θεός το χέρι του ... Προσωπικά με αξίωσε ο Θεός να γνωρίζω , ως καρκινοπαθής σαράντα και πλέον ετών και από τις δύο περιπτώσεις γιατρών , και να πάρω παράταση ζωής , με τρόπο που διαψεύστηκαν όλοι οι γιατροί , και χωρίς να υπακούσω απόλυτα τις εντολές τους ... Όταν δε τους ανέφερα σε τι αποδίδω εγώ , την διάψευση όλων των ιατρικών διαγνώσεών τους , κανένας , δεν με λοιδώρησε ... επαναλαμβάνω , ότι δεν υπάκουσα , απόλυτα στις ιατρικές τους θεραπείες , γελούσα όταν μου έλεγαν ότι θα πεθάνω , μετά από χι διάστημα , δεν υπέγραψα ποτέ το θάνατό μου . και ότι χάρισα και όχι πλήρωσα σε θεράποντες , άλλοι το δέχτηκαν , και άλλοι όχι , αλλά πάντα μετά την θεραπεία , και ουδέποτε συμφώνησα να πληρώσω , για την θεραπεία μου από πριν , άσχετα κάποιες φορές , το έκανα με ευχαρίστησή μου ... Δυστυχώς όμως για μένα βρέθηκε και γιατρός που με έμαθε τι θα πει αληθινός γιατρός και με ανάγκασε και να κλάψω , και να ταπεινωθώ , βρίζοντάς με που τόλμησα , να του προσφέρω έστω και εκ των υστέρων κάτι ως δώρο ... Κοίτα και εσύ λοιπόν την επιστήμη σου , και μην τσουβαλιάζεις τα πράγματα , ειδικά όταν , αγνοείς το στοιχειώδες , ότι η Ορθοδοξία , όχι οι φερόμενοι ως ορθόδοξοι , δεν είναι θρησκεία ... συμφωνώ απόλυτα στο να αφήσουμε την επιστήμη να κάνει τη δουλεία της αλλά όχι να πλουτίζουν σε βάρος του κόσμου , οι επιστήμονες ... δεν υπάρχουν μόνο Χριστέμποροι ξέρεις , κάποιοι ιατροί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες , πολύ πριν ενσαρκωθεί ο Θεός , ως σωματέμποροι και όχι μόνο ... ευτυχώς όμως όχι όλοι , και φυσικά σε τίποτα δεν ευθύνεται για αυτό η επιστήμη , εάν και εφ όσον είναι επιστήμη , γιατί παρατηρείται ξέρεις και το φαινόμενο , και αυτό μου έχει συμβεί , να υπάρχουν τόσες ιατρικές γνωματεύσεις όσες και οι γνωματεύσαντες γιατροί , και μάλιστα να βρίζουν ο ένας τον άλλον , για το ποιός έχει δίκιο · 2 χρόνια

  Σοφία Ντρέκου - Αέναη επΑνάσταση: Βασίλη μας.... ιατρέ της επανάστασης και της δικαιοσύνης σε ευχαριστούμε πολύ. ΤΑ ΕΙΠΕΣ όλα με το όνομά τους !! · 2 χρόνια

  Kalliopi Petkou: ΕΥΓΕ! !!!!!!!!!!!!!!ΒΑΣΙΛΗ! !!!!!!!!❤· 2 χρόνια

  Τσίτσος Βασίλειος: τα έγραψα όπως τα έζησα , και ακόμα τα ζώ καλό μου Σοφάκι ... και όσο μεγαλώνω , αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί τελικά δεν μπόρεσα να γίνω ιατρός , όπως επιθυμούσα , και αυτό επέτρεψε ο Θεός να γίνω ... Δόξα τω Θεώ λοιπόν πάντων ένεκεν , και ποιός ξέρει εκτός από το Θεό να μου πει ότι αν γινόμουν γιατρός δεν θα έκανα πολύ περισσότερο κακό από όσο τώρα ;· 2 χρόνια

  Konstantinos Konstantinidis: Αδελφέ μου Βασίλη, αυτά που περιγράφεις για την περίπτωσή σου, τα έζησα εκ του σύνεγγυς ,προσωπικά και φρικώδη βιώματα. Οι γιατροί, πιστοί στον όρκο τους, όχι ότι δεν υπάρχουν και επίορκοι, ποτέ δεν μου υπενίχθυασν κάτι , ακόμη και ιδιώτης γιατρός, μόνο που δεν με πέταξε έξω,όταν τον ρώτησα για την νόμιμη αμοιβή του. Η μεγάλη μου ικαι νοποίηση ήλθε, όταν καθηγήτρια παν/μι ου, όταν με είδε, συνεκάλεσε τουε επιμελητές της και με δάκρυα στα μάτια και δείχνοντας εμένα και την γυναίκα μου τους είπε, να εσείς που λοιδπωρούσατε την την πίστη μου, να και ο φακελός της. Εγώ την γνωρισα στην τελευτή της, όπως και στην ίασή της μέσα από πίστη και προσευχή, πιστεύω δε ότι αυτή η θερπεία και η σημερινή τους παρουσία εδώέγιναν και για 2 άλλους λόγους 1ον γιανα σφυρηλατηθεί η πίστη μου και 2ον να σας δείξει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, ίσως καλύτε.ρος από την ορθολογική επιστημονική.!!!· 2 χρόνια

  John Kavalieratos: Βασιλη εχεις δικιο σε ολα οσα λες, αλλα χωρίς την ιατρική επιστήμη θα ηταν ελαχιστοι στην ζωή αυτη την στιγμή που μιλαμε!!· 2 χρόνια

  John Kavalieratos: Θαυματα γινονται απο την πλευρά της θρησκείας ελαχιστα, διοτι αυτοι που προσευχονται δεν ειναι σε καταλληλη πνευματική κατασταση ετσι για να εισακουγεται η προσευχη τους, οποτε εχει και καποιο δικιο ο γιατρος σε αυτα που λεει, ειναι λιγοι βασιλη αυτοι που εχουν πνευματική κατασταση και μπορουν ευκολα και αμεσα να θεραπευσουν την οποιαδηποτε αρρωστια, ειναι αρκετά δυσκολο βασιλη να εχει καποιος την χριστικη συνειδηση χωρίς να την χανει! · 2 χρόνια

  Τσίτσος Βασίλειος: Από που κατάλαβες ότι μίλησα κατά της ιατρικής ένας Θεός ξέρει ... απλά λέω , όταν η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά είναι για να δείξει το Θεό ... τα άλλα είναι γνωστά σε όσους παρεπιδημούν στα Ιεροσόλυμα... · 2 χρόνια

  Vasilios Panousopoulos: Η επιστημη μέσα σε 100 χρονια έκανε τρομακτικά άλματα. Μπορεί κανενας να φαντασθεί πως θα ειναι ή ιατρικη το 2350;;η το 2230η το 3000 ;το ότι θεραπευτικατε εσεις αυτό δεν ειναι ο κανόνας. Εκατομμυρία άνθρωποι πεθαίνουν απο ασημαντες ασθενιες · 2 χρόνια

  Τσίτσος Βασίλειος: Αυτό λέω και εγώ ... όταν η επιστήμη , γνωρίζει τι κάνει , μπορεί να κάνει και θαύματα , και να αποδείξει , πως όσα λέγαμε ως Θεολόγοι , ότι γίνονται , και μας λοιδορούσαν , να δούμε τι θα λένε όταν πολλά από αυτά θα τα κάνει η επιστήμη ... κάποιοι επιστήμονες είναι το πρόβλημα , όχι η επιστήμη ... · 2 χρόνια

  John Kavalieratos: Βασιλη η επιστήμη παντα γνωρίζει τι κανει, για αυτό λεγεται επιστήμη· 2 χρόνια

  John Kavalieratos: Η επιστήμη ποτε δεν σηκωνει τα χερια ψηλα, διοτι παντα ειναι ενας τομεας ερευνας, ειναι θεμα χρονου για να εξαλειψη αρκετες ασθενειες, συμφωνα με τα μαθηματικα μοντελα που υπαρχουν!! · 2 χρόνια

  John Kavalieratos Περα απο την θρησκεία, ο θεος εχει δοξα μεσα απο την επιστημονικη ερευνα!!! · 2 χρόνια

  Vasilios Panousopoulos: Ας κοιτάξουν τα κεράκια, τα λιβάνια και ας αφήσουν την επιστήμη να κάνει την αποστολή της. · 2 χρόνια

  Σοφία Ντρέκου Vasilios Panousopoulos) Γιατρέ, μόνο και μόνο από τον ολοκληρωτικό απαξιωτικό τρόπο που σχολιάζετε, χάνετε και το επιστημονικό σας δίκιο, αν είχατε. Καλή σας εβδομάδα.· 2 χρόνια

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς: Ο Γιατρος εχει ΔΙΚΙΟ. Καμια θρησκεια, κανενα κερι κ λιβανι, δεν μπορουν να θεραπευσουν ψυχη κ σωμα. Τη θεραπεια την κανει ο Χριστος, οχι η θρησκεια ως "σχεση ανταλλαγης: δινω πιστη, παιρνω θεραπεια". ΟΜΩΣ το Χριστο, ειτε τον αποδεχομαι οποτε λυωνω τον εγωισμο μου για να ειμαι μαζι του (απο εκει ξεκινα η θεραπεια) ειτε τον απορριπτω οποτε βολοδερνω στα τυφλα μονοπατια μιας επιστημης που δεν μπορει να θεραπευσει τη γριπη, το αγχος, τις ψυχωσεις, τον καρκινο, το θανατο...ουτε να νοηματοδοτησει τη ζωη μου αφου η Φυσικη διδασκει οτι προερχομαστε απο μια τυχαια διακυμανση του κβαντικου κενου κ πηγαινουμε προς τον θερμικο θανατο της μεγιστης εντροπιας. · 2 χρόνια

  Τσίτσος Βασίλειος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Ας κάτσει με το δίκιο του αφού έχει δίκιο ... αφού μάλλον δεν διάβασες ή δεν κατάλαβες την απάντησή μου , και επιμένεις ότι έχει δίκιο κάτσε και εσύ με το δίκιο σου τότε ... προσωπικά δεν με νοιάζει να δικαιωθώ , αλλά να μετανοιώσω , γιατί έχω πάψει προ πολλού να με απασχολεί το ποιός έχει δίκιο ... ασχολούμαι με το να μην αδικώ , ή να αδικώ όσο το δυνατόν λιγότερο , και έχω έναν τρόπο που συνιστώ σε πολλούς όταν με ρωτάνε ... μη νικώ υπό του κακού , αλλά νίκα το κακό εν τω αγαθώ ... και μία εκτός γραφής παραβολή για το δίκιο ... Περνώντας με πράσινο στη διάβαση των πεζών , με σκότωσε ένα αυτοκίνητο ... Μετά το θάνατό μου είπαν στον πατέρα μου , ότι είχα δίκιο ....· 2 χρόνια

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς: Φίλε Βασίλη, μάλλον διάβασες το σχόλιό μου μέχρι τη λέξη "δίκιο"... διάβασε παρακάτω για να καταλάβεις την ερμηνεία, και (επειδή διάβασα ΟΛΟ το σχόλιό σου) θα δεις ότι συμφωνούμε... · 2 χρόνια

  Τσίτσος Βασίλειος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς όλο το διάβασα ... όμως ξέρεις κάτι ; το να έχω εν μέρει δίκιο , και εν μέρει άδικο , όπερ συνήθως συμβαίνει , δεν σημαίνει επ ουδενί ότι έχω δίκιο ή έχω άδικο ... και δεν γίνεται να τα έχω και τα δύο , γιατί αυτό οδηγεί στο χάος , το λες αυτό και δημιουργική ασάφεια αν θες ... Ο γιατρός δεν διέκρινε ως ώφειλε , αλλά χαρακτήρισε συλλήβδην τα πάντα Θρησκεία που έκαιγε τον Ιπποκράτη για χίλια πεντακόσια χρόνια ... που είναι η διάκριση εδώ ; Όσο για το σχόλιό σου δεν απαντάς έχει δίκιο ως προς τούτο , πράγμα που αν ξαναδιαβάσεις τα όσα έγραψα παραπάνω , δεν χρειαζόταν καν το είχα κάνει ήδη , αλλά γράφεις ένα αοριστολογικό έχει δίκιο ... για σένα ... για μένα έχει πέρα ως πέρα άδικο , αλλά και πάλι δεν με νοιάζει ... δεν θα τον εμπιστευόμουνα ποτέ για γιατρό , όσο καλός και να είναι με τέτοιες αντιλήψεις , και εύχομαι να μη με ρίξει ο Θεός στα χέρια του ... και ξέρεις κάτι Δημήτρη μου ; Ειλικρινά δεν με νοιάζει να δικαιωθώ ... να σωθώ πολύ θα τόθελα , αλλά και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμένα , για να μην σου πω καθόλου , γιατί απλά το μόνο που πραγματικά είναι δικό μου αλλά και στο χέρι μου να τις ελαττώσω με την βοήθεια του Θεού πάντοτε , είναι οι αμαρτίες μου ... · 2 χρόνια

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς: Βρε Βασίλη, γιατί το παίρνεις προσωπικά? Δεν απάντησα σ'εσένα (που σου έκανα Like) αλλά στο γιατρό. Δεν έβαλα την απάντησή μου σε αντιδιατολή με τη δική σου...Γράφω:: "εχει ΔΙΚΙΟ (ως προς το ότι) Καμια θρησκεια, κερί κλπ... δεν μπορουν να θεραπευσουν... Τη θεραπεια την κανει ο Χριστος, οχι η θρησκεια". Πόσο πιό ξεκάθαρο να το κάνω? Σχόλιο έγραψα, όχι διατριβή. Ας μην μαλώνουμε μεταξύ μας οι Χριστιανοί, χωρίς λόγο.· 2 χρόνια

  Τσίτσος Βασίλειος: Συμφωνώ απόλυτα σε όλα ... αλλά ο γιατρός έχει γενικά , όπως γενικευμένα και απόλυτα έγραψε , άδικο .... καλή συνέχεια και καλό στάδιο σου εύχομαι ... και ποτέ δεν απαντώ προσωπικά ... πάντα απαντώ όταν απαντώ στις απόψεις των άλλων... · 2 χρόνια

  Mina Zaroghika: Η φράση "ο γιατρός έχει δίκιο" του κυρίου Θανασά, όπως αντιλαμβάνομαι από την συνέχεια, είναι ρητορικό σχήμα, κάτι σαν υποφορά. Δεν θέλει στην ουσία να πει πως π.χ. 90% δίκιο έχει ο ένας και 10% ο άλλος, αλλά πως 100% δίκιο έχει ο κύριος Τσίτσος. Και συμφωνώ κι επαυξάνω.· 2 χρόνια

  John Kavalieratos: Η ιατρική επιστήμη ειναι το χερι του ΘΕΟΥ!!! · 2 χρόνια

  Liva Sofi: καλημερα φαινεται πολυ ενδιαφέρον το βιβλιο και θα το διαβασω. αγαπημενος ο πατερας Λυβιος. νομιζω η αγαπη δεν ειναι κατι που το κατακτας βημα βημα.η αγαπη νομιζω ειναι δωρο που στο δινει ο θεος. αλλα δεν ξερω πως και γιατί. και να θες να γινεις κακος με καποιον, και να θες να μισησεις αυτους που σου εκαναν κακο, και να το επιβαλεις αυτο στον εαυτο σου, και να λες τωρα θα μισησω, σε διαταζω εαυτε μου μίσησε, ακομα κι αν θες να το επιβαλεις στον εαυτο σου......έρχεται η αγαπη από κάπου, δεν ειναι δική σου, δεν σου ανήκει, έρχεται, σε επισκέπτεται από μόνη της, κι αγαπάς ακόμα κι αυτόν που σου εκανε κακο. · 2 χρόνια  Σοφία Ντρέκου 16 Φεβρουαρίου · Η ιατρική εν Πνεύματι επιστήμη - Η πράξη της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας. Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου (Βιβλιοπαρουσίαση+βίντεο) Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου - αέναη επΑνάσταση Η όλη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας δεν έχει σκοπό απλώς την ηθική και κοινωνική εξισορρόπηση του ανθρώπου, αλλά την επανασύνδεση των σχέσεών του με τον Θεό και τους συνανθρώπους του. Τόσο η ορθόδοξη θεολογία όσο και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ιδεολογία, ούτε φιλοσοφία, αλλά θεραπεία. Διαβάστε περισσότερα» https://www.sophia-ntrekou.gr/2016/02/H-iatriki-en-pneymati-epistimi.html
  Σχόλια

  Δημητρης Ροδης Στην ενότητα Ασθένεια - πάθη, θα γνωρίση ο αναγνώστης πως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία θεραπεύονται τα πάθη και οι πνευματικές ασθένειες που βασανίζουν τον άνθρωπο. Οι εσωτερικές ασθένειες που ξεκινούν από την αμαύρωση του νου, και επεκτείνονται στην ψυχή και το σώμα... και όταν ο νους δεν λειτουργή σωστά, δεν μπορεί να διευθύνη ούτε την ψυχή, ούτε και το σώμα...16 Φεβρουαρίου στις 8:01 μ.μ.Τροποποιήθηκε

  Τσίτσος Βασίλειος Σοφία και Δημητρης ( χωρίς ς ) και οι άλλοι πάντες ... Φτάνει να καταλάβουμε ότι άλλο επανασύνδεση του Ανθρώπου με το Θεό , τους συνανθρώπους του και τη φύση , και άλλο ότι ο νους έστω και φωτισμένος μπορεί να εξαλείψει πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν . Αυτό είναι στην Κρίση του Θεού , που ακόμα και αγίους που έφτασαν στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος , επιτρέπει και ασθένειες του σώματος κυρίως , ίσως σαν τελευταία δοκιμασία ή για το λόγο που μόνο ο Θεός γνωρίζει ... Άγιοι που θεράπευσαν πολλούς οι ίδιοι παρέμειναν εν ασθενείες ως το τέλος της ζωής τους ... Μην αντικαταστήσουμε την λατρεία της επιστήμης με μια αντίληψη ότι στην ορθοδοξία μπορούν να ιαθούν εδώ σε αυτή τη Ζωή οι πάντες και τα πάντα ... Αν ήταν έτσι δεν θα χρειαζόταν η πίστη στην Ανάσταση ... κάνουμε ότι μπορούμε όσο μπορούμε κατά τον καλλίτερο τρόπο , και από ένα σημείο και μετά εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την Ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα ... Χωρίς Ανάσταση εξ άλλου καταλήγουμε στο τι Σαββάτο βράδυ , τι Κυριακή πρωί ... Μην ξεχνάμε ότι και όσοι ιάθηκαν , και όσοι Αναστήθηκαν δεν αναστήθηκαν για πάντα , απλά πέθαναν μετά από λίγο σε σχέση με την Αληθινή εν Χριστώ Ζωή , που είναι ο Αναστημένος και μόνον Ιησούς Χριστός ... Μόνο η ένωση με το Χριστό σώζει , τα άλλα είναι μάταια και κενά νοήματος , και αν τα επιτρέπει ο Θεός τα επιτρέπει για την ολιγοπιστία μας ....1116 Φεβρουαρίου στις 8:31 μ.μ.

  Mazlimi Maria Επιτρέπει ασθένειες σώματος όπως πολυ καλα γράψατε και προσθέτω και μαρτύρια φρικτά. Αλλα το μυαλό ειναι στην σωςτη θέση του και ετσι τα αντέχει ολα ... Αλίμονο αν το μυαλό ειναι δαιμονισμένο, άχρηστη και επιφανειακή η υγεία του κορμιού σαν illusion ξεγελά αλλα δεν σώζει ! 16 Φεβρουαρίου στις 8:42 μ.μ.

  Τσίτσος Βασίλειος Και εμβάντι αυτώ εις το πλοίον, ηκολούθησαν αυτώ οι μαθητές αυτού . και ιδού σεισμός μέγας, εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθαι , υπό των κυμάτων , αυτός δε ακάθευδε, και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ήγειραν αυτόν λέγοντες . Κύριε σώσον ημάς ότι απολλύμεθα, και λέγει αυτοίς . Τι δειλοί εστέ ολιγόπιστοι ; Τότε εγερθείς , επετίμησε τοις ανέμοις και τη θαλάσση, και εγένετο γαλήνη μεγάλη ... Οι δε άνθρωποι εθεύμαζαν λέγοντες, ποταπός έστιν ούτος ,ότι και οι άνεμοι και η Θάλασσα υπακούουσιν αυτώ; ... 816 Φεβρουαρίου στις 8:46 μ.μ.

  Mazlimi Maria Μια Αγία ειπε στον άγιο Παίσιο , αν ήξερα την ευλογία που εχουν οι μάρτυρες θα άντεχα μεγαλύτερα μαρτυρια ... Περαστικά σας και παλι κύριε Βασίλη και ο Θεός παντα μαζι σας. Χαίρομαι παντα να σας διαβάζω.616 Φεβρουαρίου στις 9:03 μ.μ.  Mazlimi Maria Ο συγγραφέας απαντά πως μπορεί να αποδεσμευθή κανείς από την πνευματική αυτάρκεια, την οποία χαρακτηρίζει μεγάλη ψευδαίσθηση και από την απόγνωση για την σωτηρία, στην οποία βρίσκονται πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας και είναι ενέργεια των δαιμόνων. Μας δίνει να καταλάβουμε πως αποκτάται η ανδρεία που είναι η τέλεια ελπίδα στο έλεος του Θεού. Σοφία μου, μεγάλη γάγγραινα αυτη η αυτάρκεια , η βάση του υπέρμετρου εγωισμού μας και την χειρότερης φυλακής μας. Εξαιρετικό φαίνεται και σε ευχαριστώ παρα πολύ, με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτα τα θέματα !!!16 Φεβρουαρίου στις 8:19 μ.μ.


  Mina Kokori Από πού μπορούμε να το προμηθευτούμε ?????? Διατίθεται σε συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία ????? 216 Φεβρουαρίου στις 9:43 μ.μ.Τροποποιήθηκε

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Θα κάνω το "δικηγόρο του Άπιστου": είναι ΑΔΥΝΑΤΟ πρακτικά να συνδεθεί κανείς αγαπητικά με το συνάνθρωπο (και, κατ' επέκταση, με το Θεό), αφού το ένστικτο της αυτοσυντήρησης είναι καταλυτικά ενάντιο. Πρακτικά: πόσοι από εμάς θα αγαπήσουν αυτόν που τους βρίζει? Πόσοι από εμάς θα συγχωρέσουν αυτόν που λήστεψε/κακοποίησε τη μητέρα τους? Πόσοι από εμάς θα αποδεχτούν την κατάφορη αδικία εναντίον τους από τον (π.χ.) συνάδελφο στη δουλειά? Σχεδόν ΚΑΝΕΙΣ, σε μόνιμη βάση. ΑΡΑ: αν μπορώ να αγαπάω ΜΟΝΟ μερικώς (π.χ. 60%) τον συνάνθρωπο, το υπόλοιπο 40% μη-αγάπης δίνει χώρο στη φθορά και στο θάνατο, άρα στην διακοπή της σχέσης με το Θεό. Επιπλέον, ελάχιστοι χριστιανοί έφτασαν στην τέλεια αγάπη, πράγμα που καθιστά τον Χριστιανισμό μια ελιτίστικη θρησκεία. Συμπέρασμα: η Ορθόδοξη ψυχοθεραπεία δεν δουλεύει στην πράξη για το λαό.
  ΣΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΑ ΑΡΚΕΤΑ? ΑΝΤΕ, ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ... 
  416 Φεβρουαρίου στις 9:42 μ.μ.

  Τσίτσος Βασίλειος Δυστυχώς , η μόνιμη πτωτική αδυναμία του ανθρώπου να καταστήσει ον το δέον .... Έχεις δίκιο ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς... γι αυτό πολλοί εισίν οι κλητοί ( και οι πιστοί θα έλεγα ) ολίγοι δε οι εκλεκτοί ... όμως υπάρχει και η κλίμακα ... κι αν ο Θεός μας καλέσεικοντά του την ώρα που θα ανεβαίνουμε , μάλλον σωζόμαστε ... αν μας βρεί στην κάθοδο τότε ατυχήσαμε ... εκτός αν το κατέβασμα γίνει για να βοηθήσουμε να σωθεί και κανένας άλλος ... 516 Φεβρουαρίου στις 9:55 μ.μ.

  Mazlimi Maria Εγώ που δεν σκανδαλίζομαι εύκολα θα πω ότι οι άγιοι ειναι πραγματικοί , αυθεντικοί άνθρωποι σαν όλους μας ... Αν έφθασαν αυτοί τίποτα δεν μας στερεί λοιπόν να τους μοιάζουμε ... Και έπειτα Δημήτρη μου , συν Αθηνά και χείρα κινεί .. Δώσε εσυ λιγη αγαπηκαι θα συμπληρώσει τοση που ολα θα λιώνουν γύρω ... Το κακό δεν γιατρεύτηκε ποτέ με το κακό .. Ακομα και στην ψυχολογία , όταν προσεγγίζεις τον συνάνθρωπο με ειλικρινή αγαπη τον αλλοιώνεις , δοκιμασμένα πράγματα  καλο σου βραδυ 716 Φεβρουαρίου στις 9:51 μ.μ.

  Χρήστος Δημάρης Δημήτρη η αγάπη δίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Επομένως όσο μένει κανείς κολλημένος με αυτόν τον κόσμο τόσο ο Χριστιανισμός είναι μια ανεφάρμοστη (γι αυτόν) θρησκεία. Αν όμως κάποιος αρχίσει να εγκαταλείπει τις κοσμικές μέριμνες και να αφήνει τον εαυτό του στον Θεό τότε μόνο ο Θεός ξέρει που θα καταλήξει. 316 Φεβρουαρίου στις 9:59 μ.μ.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Σωστό, Χρήστο, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι εφικτό να ξεκολήσει κανείς από τον κόσμο, όταν το ένστικτο σε απομακρύνει από την αγάπη του "διπλανού" 216 Φεβρουαρίου στις 10:02 μ.μ.

  Χρήστος Δημάρης Απολύτως εφικτό είναι Δημήτρη! Αποφασιστικότητα θέλει! Δες ποιοί ήταν οι Απόστολοι στην αρχή και που κατέληξαν! Θυμήσου πως όλοι τους (πλην του Ιωάννη) Τον εγκατέλειψαν και πως ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές. 516 Φεβρουαρίου στις 10:09 μ.μ.Τροποποιήθηκε

  Mazlimi Maria Μέσα στον ορισμό του ενστίκτου υπάρχει και η αγαπη φυτεμένη 416 Φεβρουαρίου στις 10:09 μ.μ.

  Papaderos Thodoris Δεν είναι θέμα ενστίκτων, αλλά θέμα καθαρά επιλογών.
  Για το μοναδικό λόγο, οτι δεν είμαστε ζώα, αλλά άνθρωποι νοήμοες και με αξίες γαλουχημένοι. Θες από τη θρησκεία μας, θες από την παράδοση μας, η οποία και αυτή, παράλληλα με τη χριστιανική θρησκεία της Αγάπης, μας μεταφέρει μέσα από τις χιλιετίες τους δικούς της αξιακού κώδικες.
  Που πάνω σ αυτούς μην ξεχνάμε, στηρίχτηκε και διατηρήθηκε στους αιώνες ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός.
  Γι αυτό λοιπόν, τις επιλογές μου στο δρόμο που λέγεται ζωή και στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους δεν θα μου τις καθορίσουν τα...ένστικτα, αλλά οι αξιακοί κώδικες που μου κληροδότησε η θρησκεία και η παράδοση και πάνω στους οποίους πορεύομαι εν πλήρει συνειδήσει.
  Υπάρχουν και αυτοί βέβαια, που ζουν "χύμα".
  Δικαίωμα τους, κανείς δεν θα τους κατηγορήσει.
  Είναι θέμα επιλογών. 
  117 Φεβρουαρίου στις 12:14 π.μ.

  Papaderos ThodorisMazlimi Maria Δεν είναι έντσικτο Μαρία, αλλά αρετή που ακούει σε αξιακούς κώδικες.
  Ένστικτο είναι ο έρωτας. Μην τα μπερδεύομε. 
  317 Φεβρουαρίου στις 12:15 π.μ.

  Papaderos Thodoris ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Δεν υπάρχει φίλε μου ζήτημα για το πως θα ξεκολήσεις από τον κόσμο ή από τα επίγεια, αλλά το πώς θα ξεκολήσεις από τα ένστικτα σου.
  Και το να παραμένεις προσκολημένος σε αυτά, σαφώς δεν σε τιμά σαν άνθρωπο, αλλά σε εξομοιώνει με τα ζώα.
  Διότι εμείς οι άνθρωποι, έχομε την τύχη να έχομε την κρίση των επιλογών μας και κάποιους αξιακούς κώδικες οδηγό. 
  17 Φεβρουαρίου στις 1:03 π.μ.


  Panayota Karastergiou Μα... Το είπε Δημήτρη. Πολλοί οι κλητοι, ολίγοι οι εκλεκτοί... 416 Φεβρουαρίου στις 9:49 μ.μ.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Για να μην παρεξηγηθώ: δεν ανέφερα δικές μου απόψεις, αλλά ένα καταστάλαγμα "μη-πιστών". Σε αυτή τη γραμμή: αν ένας στο εκατομμύριο μπορεί να αγαπήσει χωρίς αναστολές, τότε ο Χριστιανισμός είναι ελιτίστικη θρησκεία? 416 Φεβρουαρίου στις 10:03 μ.μ.

  Panayota Karastergiou Θα ήταν ελιτιστικη αν η δυνατότητα πίστης ήταν γενετικά καθορισμένη. Δεν είναι. Οπότε ... 516 Φεβρουαρίου στις 10:06 μ.μ.

  Andreas A. Loizias Φοιτητής ξεκίνησα να διαβάζω το "Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία" του Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου, όπως το καλό παλιό κρασί, μου κρατά συντροφιά στη ζωή μου ολόκληρη. emoticon smile616 Φεβρουαρίου στις 10:11 μ.μ.

  Ρένα Μαρινάκη Καλησπέρα στην παρεούλα την όμορφη επειδή το θέμα της αγάπης με έχει προβληματίσει αρκετά βλέπω και εγώ ότι δεν αγαπώ τον πλησίον μου ως σ'εαυτόν κακά τα ψέματα, σωστές όλες οι τοποθετήσεις σας λέω και εγώ την δική μου γνώμη Ο Θεός βλέπει την προσπάθεια του αγώνα του κάθενός πόσο ειλεικρινής είναι και επειδή μετράει το κίνητρο του ανθρώπου του δίνει ευκαιρίες απο 60% που έχει να ανεβαινει σιγά σιγά φτάνει φυσικά να είναι σε εγρύγορση για να λαμβάνει τα μηνύματα του ,άλωστε όλοι οι Αγιοι δεν ξεκίνησαν τέλοιοι. 716 Φεβρουαρίου στις 10:15 μ.μ.

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Σωστή παρατήρηση Ρένα. Αυτό που αντιλαμβάνομαι ότι λες είναι: ακόμα κι αν ελάχιστοι αγαπούν τέλεια, όμως όλοι μπορούν να ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ να το κάνουν, με καλή προδιάθεση, οπότε ο Θεός συμπληρώνει το 1 γραμμάριο αγάπης τους, με 1000 τόνους Χάρι 716 Φεβρουαρίου στις 10:17 μ.μ.

  φοιβη ευαγγελου Η σχέση μας με τον Θεό, μέσα από την αγάπη, την καλοσύνη και την προσευχή, είναι φάρμακο για κάθε νόσο σωματική και ψυχική. Είναι μέσα μας, δεν χρειάζεται συνταγή και ας σταματήσουμε να επαιτούμε τη βοήθεια του. Ας αναγνωρίσουμε ότι είναι κοντά μας και ας αρκεστούμε σε αυτά που καθημερινά μας δίνει. Το ευχαριστώ και η προσφορά μας στον συνάνθρωπο μας, είναιι η πληρωμή Του. Καλό ξημέρωμα φίλη μου 

  Κωνσταντίνος Στάγκος Για να φτασουμε, αδελφοι μου η προσευχη μας να ειναι η κινητηρια δυναμη της ιστοριας,καταρχην,πρεπει να εχουμε πραγματικη ΑΓΑΠΗ για τα παντα ( ΘΕΟ,ανθρωπους, ζωα, φυση κλπ),και νομιζω οτι για να γινει κατι τετοιο καλο ειναι να εφαρμοζουμε, στην πραξη αυτο που ελεγε ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ https://www.facebook.com/... 

  Papaderos Thodoris Έχομε μάλλον μπερδέψει τα γένια με τα χτένια με μερικούς φίλους εδώ.
  Όπως είπα πιο πάνω σε σχόλιο μου,
  - Δεν είναι θέμα ενστίκτων, αλλά θέμα καθαρά επιλογών ο πνευματισμός στον άνθρωπο και η εξωμοίωση του με το θείο, με το ιδανικό και την αγάπη.
  Για το μοναδικό λόγο, οτι δεν είμαστε ζώα, αλλά άνθρωποι νοήμοες και με αξίες γαλουχημένοι. Θες από τη θρησκεία μας, θες από την παράδοση μας, η οποία και αυτή, παράλληλα με τη χριστιανική θρησκεία της Αγάπης, μας μεταφέρει μέσα από τις χιλιετίες τους δικούς της αξιακού κώδικες.
  Που πάνω σ αυτούς μην ξεχνάμε, στηρίχτηκε και διατηρήθηκε στους αιώνες ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός.
  Γι αυτό λοιπόν, τις επιλογές μου στο δρόμο που λέγεται ζωή και στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους δεν θα μου τις καθορίσουν τα...ένστικτα, αλλά οι αξιακοί κώδικες που μου κληροδότησε η θρησκεία και η παράδοση και πάνω στους οποίους πορεύομαι εν πλήρει συνειδήσει.
  Υπάρχουν και αυτοί βέβαια, που ζουν "χύμα".
  Δικαίωμα τους, κανείς δεν θα τους κατηγορήσει.
  Είναι θέμα επιλογών. 
  17 Φεβρουαρίου στις 1:06 π.μ.

  υιος ασωτος υιος ασσωτος Είναι γεγονός ότι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα της ζωής μας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του σώματος, αλλά και του μυαλού μας.Σπουδαίος παράγοντας θα έλεγα καθοριστικός, είναι ότι αν στις διάφορες παρεμβάσεις μας στα της ζωής σαν πολίτες, την κάθε φορά, το ζητούμενο να μας αγγίζει ευχάριστα χωρίς να βγαίνει κάτω ή και μέσα από πικρία, αναστεναγμούς, από την ανάγκη δικαίωσης, να μην γίνεται αυτοσκοπός. Τότε το αναπόφευκτο της παγίδευσης που ξετυλίγεται, μας καθορίζει και δυστυχώς γεννά την λύπη, την απογοήτευση και τέλος το μίσος. Θεωρώ βασικό παράγοντα, ότι όλα πρέπει να ξεκινούν από την αγάπη, όλα να έχουν την σφραγίδα της Ελεύθερης βούλησης και όχι όλα να γίνονται γιατί κάποιος το επιτάσσει, κάποιος κανόνας ή έστω η ίδια η σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό το αιωνία η μνήμη, η αιώνια ζωή, δεν χαρίζει ειρήνη, στοιχείο για την ισορροπία την τόσο απαραίτητη για την συνέχεια της ίδιας της ζωής μας, την υγιεί εν πνεύματι και σώματι. 17 Φεβρουαρίου στις 2:01 π.μ.

  Papaderos Thodoris Οι έλληνες αγωνιστές των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων και οι χριστιανοί που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν φίλε μου για τα ιδανικά τους, δεν το έναναν ασφαλώς επειδή αυτό τους διέτασαν, ή τους επέβαλαν αυτά.
  Αλλά επειδή αυτά τα ιδανικά, αυτοί οι αξακοί κώδικες, είχαν γίνει ένα με το πετσί τους. Ανέπνεαν και ζούσαν, δρούσαν και ονειρεύονταν, πάνω σε αυτούς τους αξιακούς κώδικες, σαν τρόπο ζωής και οχι φυσικά σαν μέσα επιβολής.
  Και μόνο να το αναφέρομε αυτό, αποτελεί ύβρη και για τους αγωνιστές του έθνους και της παράδοσης, αλλά και για τους αγωνιστές και μάρτυρες της πίστης.
  17 Φεβρουαρίου στις 2:07 π.μ.

  υιος ασωτος υιος ασσωτος .....Και την μετέπειτα εξαργύρωση που πολλοί επεδίωκαν που θα την κατατάξουμε; Εγώ ομιλώ για ανιδιοτελή προσφορά χωρίς πιλάφια και ουρί, χωρίς την όποια αναγνώριση......Φυτεύω την ελιά και ότι άλλο καλό, αναγνωρίζοντας το αναγκαίο το χρήσιμο.17 Φεβρουαρίου στις 2:17 π.μ.Τροποποιήθηκε

  Papaderos Thodoris Μίλησα πουθενά για...οφίτσια, τιμές και εξαργύρωση κάποιων αγώνων ορμούμενων μέσα από τους αξιακούς κώδικες θρησκείας και παράδοσης ?
  Γιατί θα πρέπει να πλατιάζομε ?
  Εννοείται, οτι δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για υστερόβουλους και επαγγελματίες "σωστούς".
  Αφού αυτοί, είναι ως γνωστό, οι χειρότεροι του ανθρώπινου είδους. Ακόμη και από τους εχθρούς των αξιών, αφού αυτοί έντιμα τάσονται στην απέναντι όχθη.
  Μην μπερδεύομε φίλε μου τα πράγματα, απλά για να πληκτρολογούμε. 
  17 Φεβρουαρίου στις 2:17 π.μ.

  υιος ασωτος υιος ασσωτος Κατά αρχήν τα σχόλια μου δεν αναφέρονται σε άλλα σχόλια. Καταθέτω την δική μου γνώμη και τίποτα παραπάνω. Σαφώς και όλοι κρινόμαστε, αλλά και όλοι συνεισφέρουμε. ιδιαίτερα όταν καλούμαστε να συμμετάσχουμε σε ένα τόσο σπουδαίο θέμα, που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας κάνει κοινωνούς η αξιαγάπητη Σοφία και που εγώ για αυτό την ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.17 Φεβρουαρίου στις 2:26 π.μ.


  Καταφύγιο Ψυχής Καλημέρα Σοφία μου, σε ευχαριστώ για το υπέροχο ψυχοφελές κειμενό σου. Ειναι γεγονός το ότι δίνοντας πνευματική τροφή στίς πέντε αισθήσεις μας, διώχνουμε τις εφάμαρτες ενέργειες ψυχής καί σώματος.18 Φεβρουαρίου στις 11:18 π.μ.

  Kalliopi Petkou Καλημέρα Σοφία μου καλή! !!........Οι σωματικές ασθένειες εξυπηρετούν πολλούς και ποικίλους σκοπούς. Όταν είσαι αρωστος ξέρεις τι πρέπει να κάνεις; ;;;Να παρακαλάς τον Θεό να συνχωρήσει τις αμαρτίες σου . Και ο Θεός επειδή θα τον παρακαλάς πονεμένο ς και ταπεινωμένος θα σού συνχωρεσει τις αμαρτίες και θα σε κάνει καλά και στο σώμα. Ψυχασθενής είναι μόνο ο αμετανόητος αμαρτωλός, διότι η ψυχή ασθενεί μόνο όταν αμαρτάνει και δεν μετανοεί. Οι θλίψεις πού μας προκαλούν οι άνθρωποι είναι πιο γλυκές από όλα τα σιρόπια πού μας προσφέρουν όσοι μας αγαπούν. Βλέπεις στους μακαρισμους ο Χριστός δεν λέει :μακάριοι 'εστε όταν επαινώσιν υμας )αλλά (μακάριοι 'εστε όταν ονειδίσωσιν υμας )και μάλιστα ψευδομενοι. Όταν ο άνθρωπος πονά για τον συνάνθρωπό του ο Θεός κατά κάποιον τρόπο συγκινείται χαιρεται γιατί ο άνθρωπος αυτός με την αγάπη πού έχει, συγγενεύει μαζί Του και τού δίνει θεία παρηγοριά. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει τον πόνο για τον συνάνθρωπο του. ......... (Από το βιβλίο Δοκιμασίες Αρωστειες Γέρων Πορφύριος ---Γέρων Παισιος )Οι ασθένειες ταπεινώνουν τούς ανθρώπους! !!!!Ο Απόστολος Παύλος λέει ::::Παρακαλεσα τον Θεό τρεις φορές να πάρει τον σκόλωπα (ανίατη αρωστεια )τού σώματος της σάρκας μου, πού με βασάνιζε και άκουσα :αρκεί σοι η Χάρις 'ίνα μή υπεραίρωμαι)προς Κορινθί Β '12------7.9 18 Φεβρουαρίου στις 2:53 μ.μ.

  Theo Sav Να προσευχομαστε να γινουμε καλοι....οχι καλα....(Λογοι Αγιου Πορφυριου)Ευχαριστω πολυ αγαπημενη μου Σοφη μου Σοφια!!Να εισαι καλα ομορφο και καλο μας κοριτσι!!Η Παναγια μαζι σου!!! emoticon heart23 Φεβρουαρίου στις 12:34 π.μ.

  Σοφία Ντρέκου Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την ανάγνωση και που σας άρεσε η δημοσίευση και το βιβλίο. Καλό Τριώδιο να έχουμε παιδιά και αγαπημένοι μου! 23 Φεβρουαρίου στις 12:55 π.μ.

  Kalliopi Petkou Καλό ξημέρωμα Σοφία μας! !!!!!ευχαριστούμε πολύ! !!! 23 Φεβρουαρίου στις 12:56 π.μ.

  Φιλόλογος Ερμής μόλις βλέπω αυτό το "ψυχοθεραπεία" ο νούς μου πετά εις τούτο (ευτυχώς ο Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου δεν είναι ένας απο αυτούς): Κληρικοὶ καὶ θεολόγοι
  ὑπερασπισταὶ
  τοῦ «Συμφώνου
  Συμβιώσεως»
  τῶν σοδομιστῶν!

  ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ καὶ αὐτό. Τὴ στιγμὴ ποὺ ψήφιζαν οἱ «ἐθνοπατέρες», μὲ
  πρωτοφανῆ σύμπνοια τὸν (ὑπὸ)νόμο, γιὰ τὸ σύμφωνο συμβιώσεως τῶν σοδομιστῶν, βρέθηκαν δυστυχῶς κληρικοὶ καὶ θεολόγοι, ποὺ τὸ ὑποστήριξαν! Ἰδοὺ ἕνα εὔστοχο σχόλιο τοῦ ἀγωνιστικοῦ
  περιοδικοῦ «Παρακαταθήκη» (τεῦχ.103): «Κληρικοὶ ἀμνηστεύουν τὴν ὁμοφυλοφιλία! μετὰ μεγάλης μας λύπης βλέπουμε ὅτι κάποιοι κληρικοὶ καὶ θεολόγοι προσπαθοῦν νὰ ἐξωραΐσουν καὶ νὰ “ἀμνηστεύσουν” ἀκόμη καὶ τὸ βδελυρό, στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, πάθος
  τῆς ὁμοφυλοφιλίας, οὕτως ὥστε νὰ προβάλλεται πλέον αὐτὴ ὄχι
  ὡς ἁμαρτία, πάθος καὶ ψυχιατρικὸ πρόβλημα ἀλλὰ ὡς τάση, κατάσταση, καὶ φυσικὸ ἰδίωμα. Ἡ θλιβερὴ αὐτὴ προσπάθεια τῶν “μοντέρνων” αὐτῶν θεολόγων καὶ κληρικῶν ἐντάσσεται στὸ γενικότερο πλαίσιο τῆς “μεταπατερικῆς” (δηλ. ἀντὶ-πατερικῆς) γραμμῆς καὶ “θεολογίας”, ποὺ ἔχει ἐκδηλωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια»! Ἀδιαφορώντας, ὅλοι αὐτοί, τὴν πληθώρα τῶν σαφῶν ἀναφορῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῆς πατερικῆς διδασκαλίας, περὶ τῆς θανασίμου
  ἁμαρτίας τῆς ὁμοφυλοφιλίας, συντάχτηκαν μὲ τὸν συρφετὸ τῶν «κοσμικῶν» ὑπερασπιστῶν τοῦ «δικαιώματος» τῶν σοδομιστῶν νὰ
  «ζήσουν ὅπως θέλουν» καὶ νὰ θεσμοθετηθεῖ τὸ «δικαίωμά» τους!
  «Μοντέρνος» κληρικὸς – παιδοψυχοθεραπευτὴς χαρακτήρισε ὅσους ἐναντιώνονται κατὰ τῆς ὁμοφυλοφιλίας, «ὅτι δὲν εἶναι σίγουροι γιὰ τὸν ἀντρισμό τους»! Τρανὸ φαινόμενο (καὶ αὐτὸ) τῶν
  ἐσχάτων ἀποκαλυπτικῶν καιρῶν μας, ὅπου «κληρικοὶ ἔγιναν οἱ χειρότεροι τῶν ὅλων», μαζὶ μὲ τοὺς «διαβασμένους» θεολόγους! 
  23 Φεβρουαρίου στις 9:02 π.μ.

  Φιλόλογος Ερμής κι έτερον: .. http://tinyurl.com/z9byj3o
  https://t.co/hJSC5viFgf ~ Ψυχοθεραπευτικοί ἀκροβατισμοί :…
  TWITTER.COM|ΑΠΟ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
  23 Φεβρουαρίου στις 11:56 π.μ.


  Vasilios Panousopoulos Σαν γιατρός θα προτείνω να κλείσουν όλες οι ιατρικές σχολες, και να ανοίξουμε θρησκοθεραπευτηρια. Πως είναι δυνατόν μια θρησκεία που επι 1500χρονια έκαιγε τον Ιπποκράτη, να μιλαει για θεραπεία σώματος και ψυχής..8 ώρες

  Τσίτσος Βασίλειος Vasilios Panousopoulos Σαν ορθόδοξος θα προτείνω , να κλείσουν όλα όσα έχουν σχέση με αυτό που καταλαβαίνεις εσύ ως Θρησκεία , και να ανοίξουμε ιατροθεραπευτήρια με επίορκους ιατρούς που θα εμπορεύονται την ανθρώπινη αρρώστια , θα κάνουν εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων , θα δίνουν παρηγορητική αγωγή στους καρκινοπαθείς , θα έχουν ασυλία για τα ιατρικά λάθη , δεν θα αναλαμβάνουν κανένα ασθενή χωρίς να προσδιορίζουν μόνοι τους το ύψος της αμοιβής τους , θα κοροϊδεύουν ετοιμοθάνατους , ότι θα τους σώσουν μόνο αν πουλήσουν ότι έχουν και δεν έχουν , γιατί τόσο κοστίζει η νοσηλεία τους , και θα τους αφήνουν να πεθαίνουν , όταν είναι αδύνατον να συγκεντρώσουν , τα ποσά που τους ζητούν , θα κάνουν εκτρώσεις χωρίς να κάνουν την παραμικρή προσπάθεια να τις αποτρέψουν , φτάνει να πληρώνουν μόνο , να θεωρούν εαυτούς Θεούς , και να αποφασίζουν για το ποιός θα ζήσει και ποιός θα πεθάνει με κριτήρια ευγονικής και οικονομίας , και όλα αυτά στο όνομα του Ιπποκράτη ... Επειδή είμαι όμως ορθόδοξος θεολόγος και όχι σαν ορθόδοξος δεν θα το κάνω , και δεν θα διαπράξω αν και θεολόγος και όχι γιατρός το ατόπημα της γενίκευσης ... Τιμώ και σέβομαι όλους εκείνους τους γιατρούς , που δεν κάνουν όλα τα παραπάνω , λένε την αλήθεια στους ασθενείς τους , θεραπεύουν ασχέτως κόστους ενίοτε πληρώνοντας από την τσέπη τους ,και ρισκάροντας την καριέρα τους για να θεραπεύσουν το πάσχοντα άνθρωπο ψυχικά και σωματικά , και αυτό γιατί τιμούν τον όρκο του Ιπποκράτη , και θεραπεύουν αδιακρίτως και έως του σημείου που δύναται ο καθένας χωρίς καμμία απολύτως διάκριση , και χωρίς να νοιάζονται για την προβολή ή την υστεροφημία τους ενώ ομολογούν με κάθε παρρησία , ότι από την πλευρά τους έκαναν ότι είναι δυνατόν, και δεν εμποδίζουν κανένα να προσευχηθεί όπως καθένας πιστεύει , να βάλει και ο Θεός το χέρι του ... Προσωπικά με αξίωσε ο Θεός να γνωρίζω , ως καρκινοπαθής σαράντα και πλέον ετών και από τις δύο περιπτώσεις γιατρών , και να πάρω παράταση ζωής , με τρόπο που διαψεύστηκαν όλοι οι γιατροί , και χωρίς να υπακούσω απόλυτα τις εντολές τους ... Όταν δε τους ανέφερα σε τι αποδίδω εγώ , την διάψευση όλων των ιατρικών διαγνώσεών τους , κανένας , δεν με λοιδώρησε ... επαναλαμβάνω , ότι δεν υπάκουσα , απόλυτα στις ιατρικές τους θεραπείες , γελούσα όταν μου έλεγαν ότι θα πεθάνω , μετά από χι διάστημα , δεν υπέγραψα ποτέ το θάνατό μου . και ότι χάρισα και όχι πλήρωσα σε θεράποντες , άλλοι το δέχτηκαν , και άλλοι όχι , αλλά πάντα μετά την θεραπεία , και ουδέποτε συμφώνησα να πληρώσω , για την θεραπεία μου από πριν , άσχετα κάποιες φορές , το έκανα με ευχαρίστησή μου ... Δυστυχώς όμως για μένα βρέθηκε και γιατρός που με έμαθε τι θα πει αληθινός γιατρός και με ανάγκασε και να κλάψω , και να ταπεινωθώ , βρίζοντάς με που τόλμησα , να του προσφέρω έστω και εκ των υστέρων κάτι ως δώρο ... Κοίτα και εσύ λοιπόν την επιστήμη σου , και μην τσουβαλιάζεις τα πράγματα , ειδικά όταν , αγνοείς το στοιχειώδες , ότι η Ορθοδοξία , όχι οι φερόμενοι ως ορθόδοξοι , δεν είναι θρησκεία ... συμφωνώ απόλυτα στο να αφήσουμε την επιστήμη να κάνει τη δουλεία της αλλά όχι να πλουτίζουν σε βάρος του κόσμου , οι επιστήμονες ... δεν υπάρχουν μόνο Χριστέμποροι ξέρεις , κάποιοι ιατροί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες , πολύ πριν ενσαρκωθεί ο Θεός , ως σωματέμποροι και όχι μόνο ... ευτυχώς όμως όχι όλοι , και φυσικά σε τίποτα δεν ευθύνεται για αυτό η επιστήμη , εάν και εφ όσον είναι επιστήμη , γιατί παρατηρείται ξέρεις και το φαινόμενο , και αυτό μου έχει συμβεί , να υπάρχουν τόσες ιατρικές γνωματεύσεις όσες και οι γνωματεύσαντες γιατροί , και μάλιστα να βρίζουν ο ένας τον άλλον , για το ποιός έχει δίκιο 116 ώρες

  Σοφία Ντρέκου - αέναη επΑνάσταση Βασίλη μας.... ιατρέ της επανάστασης και της δικαιοσύνης σε ευχαριστούμε πολύ. ΤΑ ΕΙΠΕΣ όλα με το όνομά τους !!6 ώρες

  Kalliopi Petkou ΕΥΓΕ! !!!!!!!!!!!!!!ΒΑΣΙΛΗ! !!!!!!!!6 ώρες

  Τσίτσος Βασίλειος τα έγραψα όπως τα έζησα , και ακόμα τα ζώ καλό μου Σοφάκι ... και όσο μεγαλώνω , αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί τελικά δεν μπόρεσα να γίνω ιατρός , όπως επιθυμούσα , και αυτό επέτρεψε ο Θεός να γίνω ... Δόξα τω Θεώ λοιπόν πάντων ένεκεν , και ποιός ξέρει εκτός από το Θεό να μου πει ότι αν γινόμουν γιατρός δεν θα έκανα πολύ περισσότερο κακό από όσο τώρα ;6 ώρες

  Konstantinos Konstantinidis Αδελφέ μου Βασίλη, αυτά που περιγράφεις για την περίπτωσή σου, τα έζησα εκ του σύνεγγυς ,προσωπικά και φρικώδη βιώματα. Οι γιατροί, πιστοί στον όρκο τους, όχι ότι δεν υπάρχουν και επίορκοι, ποτέ δεν μου υπενίχθυασν κάτι , ακόμη και ιδιώτης γιατρός, μόνο που δεν με πέταξε έξω,όταν τον ρώτησα για την νόμιμη αμοιβή του. Η μεγάλη μου ικαι νοποίηση ήλθε, όταν καθηγήτρια παν/μι ου, όταν με είδε, συνεκάλεσε τουε επιμελητές της και με δάκρυα στα μάτια και δείχνοντας εμένα και την γυναίκα μου τους είπε, να εσείς που λοιδπωρούσατε την την πίστη μου, να και ο φακελός της. Εγώ την γνωρισα στην τελευτή της, όπως και στην ίασή της μέσα από πίστη και προσευχή, πιστεύω δε ότι αυτή η θερπεία και η σημερινή τους παρουσία εδώέγιναν και για 2 άλλους λόγους 1ον γιανα σφυρηλατηθεί η πίστη μου και 2ον να σας δείξει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, ίσως καλύτερος από την ορθολογική επιστημονική.!!! 5 ώρες

  Vasilios Panousopoulos Ας κοιτάξουν τα κεράκια, τα λιβανια και ας αφήσουν την επιστήμη να κάνει την αποστολή της.7 ώρες


  Σοφία Ντρέκου Vasilios Panousopoulos) Γιατρέ, μόνο και μόνο από τον ολοκληρωτικό απαξιωτικό τρόπο που σχολιάζετε, χάνετε και το επιστημονικό σας δίκιο, αν είχατε. Καλή σας εβδομάδα. 6 ώρες

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Ο Γιατρος εχει ΔΙΚΙΟ. Καμια θρησκεια, κανενα κερι κ λιβανι, δεν μπορουν να θεραπευσουν ψυχη κ σωμα. Τη θεραπεια την κανει ο Χριστος, οχι η θρησκεια ως "σχεση ανταλλαγης: δινω πιστη, παιρνω θεραπεια". ΟΜΩΣ το Χριστο, ειτε τον αποδεχομαι οποτε λυωνω τον εγωισμο μου για να ειμαι μαζι του (απο εκει ξεκινα η θεραπεια) ειτε τον απορριπτω οποτε βολοδερνω στα τυφλα μονοπατια μιας επιστημης που δεν μπορει να θεραπευσει τη γριπη, το αγχος, τις ψυχωσεις, τον καρκινο, το θανατο...ουτε να νοηματοδοτησει τη ζωη μου αφου η Φυσικη διδασκει οτι προερχομαστε απο μια τυχαια διακυμανση του κβαντικου κενου κ πηγαινουμε προς τον θερμικο θανατο της μεγιστης εντροπιας.6 ώρες

  Τσίτσος Βασίλειος ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Ας κάτσει με το δίκιο του αφού έχει δίκιο ... αφού μάλλον δεν διάβασες ή δεν κατάλαβες την απάντησή μου , και επιμένεις ότι έχει δίκιο κάτσε και εσύ με το δίκιο σου τότε ... προσωπικά δεν με νοιάζει να δικαιωθώ , αλλά να μετανοιώσω , γιατί έχω πάψει προ πολλού να με απασχολεί το ποιός έχει δίκιο ... ασχολούμαι με το να μην αδικώ , ή να αδικώ όσο το δυνατόν λιγότερο , και έχω έναν τρόπο που συνιστώ σε πολλούς όταν με ρωτάνε ... μη νικώ υπό του κακού , αλλά νίκα το κακό εν τω αγαθώ ... και μία εκτός γραφής παραβολή για το δίκιο ... Περνώντας με πράσινο στη διάβαση των πεζών , με σκότωσε ένα αυτοκίνητο ... Μετά το θάνατό μου είπαν στον πατέρα μου , ότι είχα δίκιο ....5 ώρες

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Φίλε Βασίλη, μάλλον διάβασες το σχόλιό μου μέχρι τη λέξη "δίκιο"... διάβασε παρακάτω για να καταλάβεις την ερμηνεία, και (επειδή διάβασα ΟΛΟ το σχόλιό σου) θα δεις ότι συμφωνούμε...5 ώρες

  Τσίτσος Βασίλειος ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς όλο το διάβασα ... όμως ξέρεις κάτι ; το να έχω εν μέρει δίκιο , και εν μέρει άδικο , όπερ συνήθως συμβαίνει , δεν σημαίνει επ ουδενί ότι έχω δίκιο ή έχω άδικο ... και δεν γίνεται να τα έχω και τα δύο , γιατί αυτό οδηγεί στο χάος , το λες αυτό και δημιουργική ασάφεια αν θες ... Ο γιατρός δεν διέκρινε ως ώφειλε , αλλά χαρακτήρισε συλλήβδην τα πάντα Θρησκεία που έκαιγε τον Ιπποκράτη για χίλια πεντακόσια χρόνια ... που είναι η διάκριση εδώ ; Όσο για το σχόλιό σου δεν απαντάς έχει δίκιο ως προς τούτο , πράγμα που αν ξαναδιαβάσεις τα όσα έγραψα παραπάνω , δεν χρειαζόταν καν το είχα κάνει ήδη , αλλά γράφεις ένα αοριστολογικό έχει δίκιο ... για σένα ... για μένα έχει πέρα ως πέρα άδικο , αλλά και πάλι δεν με νοιάζει ... δεν θα τον εμπιστευόμουνα ποτέ για γιατρό , όσο καλός και να είναι με τέτοιες αντιλήψεις , και εύχομαι να μη με ρίξει ο Θεός στα χέρια του ... και ξέρεις κάτι Δημήτρη μου ; Ειλικρινά δεν με νοιάζει να δικαιωθώ ... να σωθώ πολύ θα τόθελα , αλλά και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμένα , για να μην σου πω καθόλου , γιατί απλά το μόνο που πραγματικά είναι δικό μου αλλά και στο χέρι μου να τις ελαττώσω με την βοήθεια του Θεού πάντοτε , είναι οι αμαρτίες μου ...5 ώρες

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θανασάς Βρε Βασίλη, γιατί το παίρνεις προσωπικά? Δεν απάντησα σ'εσένα (που σου έκανα Like) αλλά στο γιατρό. Δεν έβαλα την απάντησή μου σε αντιδιατολή με τη δική σου...Γράφω:: "εχει ΔΙΚΙΟ (ως προς το ότι) Καμια θρησκεια, κερί κλπ... δεν μπορουν να θεραπευσουν... Τη θεραπεια την κανει ο Χριστος, οχι η θρησκεια". Πόσο πιό ξεκάθαρο να το κάνω? Σχόλιο έγραψα, όχι διατριβή. Ας μην μαλώνουμε μεταξύ μας οι Χριστιανοί, χωρίς λόγο. 5 ώρες

  Τσίτσος Βασίλειος Συμφωνώ απόλυτα σε όλα ... αλλά ο γιατρός έχει γενικά , όπως γενικευμένα και απόλυτα έγραψε , άδικο .... καλή συνέχεια και καλό στάδιο σου εύχομαι ... και ποτέ δεν απαντώ προσωπικά ... πάντα απαντώ όταν απαντώ στις απόψεις των άλλων ...6 χρ.
   • Mina Zaroghika
    Η φράση "ο γιατρός έχει δίκιο" του κυρίου Θανασά, όπως αντιλαμβάνομαι από την συνέχεια, είναι ρητορικό σχήμα, κάτι σαν υποφορά. Δεν θέλει στην ουσία να πει πως π.χ. 90% δίκιο έχει ο ένας και 10% ο άλλος, αλλά πως 100% δίκιο έχει ο κύριος Τσίτσος. Και συμφωνώ κι επαυξάνω. 6 χρ.
   • John Kavalieratos Η ιατρική επιστήμη ειναι το χερι του ΘΕΟΥ!!! 6 χρ.
  • καλημερα φαινεται πολυ ενδιαφέρον το βιβλιο και θα το διαβασω. αγαπημενος ο πατερας Λυβιος. νομιζω η αγαπη δεν ειναι κατι που το κατακτας βημα βημα.η αγαπη νομιζω ειναι δωρο που στο δινει ο θεος. αλλα δεν ξερω πως και γιατί. και να θες να γινεις κακος με καποιον, και να θες να μισησεις αυτους που σου εκαναν κακο, και να το επιβαλεις αυτο στον εαυτο σου, και να λες τωρα θα μισησω, σε διαταζω εαυτε μου μίσησε, ακομα κι αν θες να το επιβαλεις στον εαυτο σου......έρχεται η αγαπη από κάπου, δεν ειναι δική σου, δεν σου ανήκει, έρχεται, σε επισκέπτεται από μόνη της, κι αγαπάς ακόμα κι αυτόν που σου εκανε κακο. 6 χρ.


  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.