Σελίδες

Η πιο γρήγορη λύση, η Ηθική και Οντολογική Μετάνοια - Αποφθέγματα και Video


Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου, Αρθρογράφος
(Sophia Drekou, BSc in Psychology)

Η ἀργία ἐγέννησε τήν πενίαν.
‘Η πενία ἔτεκεν τήν πεῖναν.
‘Η πεῖνα παρήγαγε τήν ὄρεξιν.
‘Η ὄρεξις ἐγέννησε τήν αὐθαιρεσίαν.
‘Η αὐθαιρεσία ἐγέννησε τήν ληστείαν.
‘Η ληστεία ἐγέννησε τήν πολιτικήν.
Ἰδού ἡ αὐθεντική καταγωγή τοῦ τέρατος τούτου.

(Ἡ ἄρνηση μιᾶς συγκεκριμένης πολιτικῆς πρακτικῆς, ποὺ μετατρέπει τὴν πολιτικὴ ἀπὸ ἄσκηση θυσίας σὲ ἄσκηση ληστείας) - μυθιστόρημα «Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν», δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ "Μὴ χάνεσαι" τοῦ Γαβριηλίδη μεταξὺ τῶν μηνῶν Νοεμβρίου 1882 καὶ Φεβρουαρίου 1883:

«Ἡ γενεαλογία τῆς πολιτικῆς εἶναι συνεχὴς καὶ γνησία κατὰ τοὺς προγόνους. Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκε τὴν πεῖναν. Ἡ πεῖνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν. Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν. Ἰδοὺ ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου. Τότε καὶ τώρα πάντοτε ἡ αὐτή. Τότε διὰ τῆς βίας, τώρα διὰ τοῦ δόλου καὶ διὰ τῆς βίας. Πάντοτε ἀμετάβλητοι οἱ σχοινοβάται οὗτοι οἱ Ἀθίγγανοι, οἱ γελωτοποιοὶ οὗτοι πίθηκοι (καλῶ δ’ οὕτω τοὺς λεγομένους πολιτικοὺς). Μαῦροι χαλκεῖς κατασκευάζοντες δεσμὰ διὰ τοὺς λαοὺς ἐν τῇ βαθυζόφῳ σκοτίᾳ τοῦ αἰωνίου ἐργαστηρίου των»

Αλ. Παπαδιαμάντης «Οἱ Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν»

«Η ηθική δεν είναι επάγγελμα, και όστις 
ως επάγγελμα θέλει να την μετέλθη, 
πλανάται οικτρώς και γίνεται γελοίος. 
Όστις πράγματι πονή τον τόπον του, και έχει 
την ηθικήν όχι εις την άκραν της γλώσσης 
ή εις την ακωκήν της γραφίδος, 
αλλ' εις τα ενδόμυχα της ψυχής, 
βλέπει πολύ καλά ότι είναι 
αδύνατον να πολιτευθή». 

Οι Χαλασωχώρηδες (1892) 

Πηγή: Η πολιτική στα έργα του Αλ. Παπαδιαμάντη


Άγιος Ιωάννης ΧρυσόστομοςΚλαύσον τους αμετανοήτους,
κλαύσον τους μηδέποτε μετανοήσαντες.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, 347-407 μ.Χ.


Ποιος είναι πολίτης; Πολίτης είναι αυτός που είναι ικανός
να κυβερνήσει και να κυβερνηθεί. Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ.


Μ ε τ ά ν ο ι α

«Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν
και ενώπιόν σου» (Λουκ. ιε', 18).

Παράβλεψα τα λόγια Σου και νά’μαι λαβωμένος,
κοιτάζω την Εικόνα Σου και είσαι δακρυσμένος.
……………………………………………………
Γιατί, Χριστέ, τα μάτια Σου τα βλέπω δακρυσμένα;
Θά’πρεπε στην κατάντια μου να είναι οργισμένα.
………………………………………
Τόσο, Χριστέ, με αγαπάς και αντί για την οργή Σου
με δάκρυα να συμπονάς το άθλιο παιδί Σου!
………………………………………
Αν στην δική μου προσβολή κοιτάς συμπονεμένα
και αντί για δίκαια οργή με μάτια δακρυσμένα,
τότε αλλοίμονο μου πια αν δεν μετανοήσω,
τη δακρυσμένη αγάπη Σου πώς να την αντικρύσω;
…………………………………………
Ελέησέ με Κύριε, Συ σταυρωμένη αγάπη,
μετανοιωμένο δέξαι με, συγχώρα μου τα λάθη.

«Μετάνοια» Ποίημα του μακαριστού Μητροπολίτου Καστοριάς Γρηγορίου του Β', 
Μαΐστρου (1974-1985). (Απ’ το βιβλίο του «Δέηση», Καστοριά 1980, σελ. 42-43).

Νίψον ἀνομήματα, μὴ μόναν ὄψιν
(σε ελεύθερη μετάφραση στα νέα ελληνικά:
πλύνε τις αμαρτίες, όχι μόνο το πρόσωπο).


Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, 327-390 μ.Χ.
(καρκινική επιγραφή σε κρήνη της Αγια-Σοφιάς)


Στον περίβολο της Αγίας Σοφίας υπήρχε μία κρήνη, πάνω στην οποία ήταν χαραγμένη η φράση ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ. Αυτό σημαίνει «Πλύνε τις αμαρτίες σου και όχι μόνο το πρόσωπό σου». Το καταπληκτικό με αυτή τη φράση είναι ότι διαβάζεται το ίδιο, τόσο ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά, όσο και αντίστροφα, δηλ. διαβάζεται και ανάποδα! Αυτού του είδους οι επιγραφές ονομάζονταν καρκινικές και πήραν το όνομά τους από τον καρκίνο, τον γνωστό μας κάβουρα με τον χαρακτηριστικό ανάποδο τρόπο που περπατά!

Δείτε ► Η θεμελίωση και τα θυρανοίξια της Αγιά Σοφιάς ή της Ύπατης Σοφίας του Ένσαρκου Λόγου του Θεού

«Εφ' όσον όλοι είμαστε αμαρτωλοί, και κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει τους πειρασμούς, άρα καμία από τις αρετές δεν είναι σπουδαιότερη από τη μετάνοια. Γι' αυτό και ποτέ δεν τελειώνει το έργο της μετάνοιας. Αμαρτωλοί και δίκαιοι, όλοι όσοι ποθούν να πετύχουν τη σωτηρία, πάντοτε χρειάζονται τη μετάνοια, όλοι, και αυτοί που προχώρησαν σε τελειότητα. Γιατί δεν υπάρχει όριο τελειώσεως. Και των τελείων η τελειότης είναι ατελής. Γι' αυτό ακριβώς η μετάνοια δεν περιορίζεται σε καιρούς και σε έργα. Είναι ισόβια. Μέχρι το θάνατο...» Ισαάκ ο Σύρος

Ο μεγάλος δογματικός πατέρας της Εκκλησίας μας άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει πως, μετάνοια σημαίνει επάνοδο από το παρά φύση στο κατά φύση και όδευση προς το υπέρ φύση. Είναι πορεία από το κατ' εικόνα στο καθ' ομοίωση. «Η μετάνοια είναι η πορεία από το κατ’ εικόνα στο καθ’ ομοίωση» Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Άγιος Ιωάννης ΧρυσόστομοςΕν τω Άδη ουκ εστί μετάνοια.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Ο Πέτρος
, ο κορυφαίος και ο αρχηγός των αποστόλων, φοβήθηκε μια παιδίσκη και αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό. Μεταμελήθηκε όμως και έκλαψε πικρά. Το κλάμα φανέρωνε την ολόψυχη του μετάνοια. Γι' αυτό δεν έλαβε μόνο την συγχώρηση για την άρνηση, αλλά και την αποκατάσταση στο αποστολικό αξίωμα. Έχοντας λοιπόν, αδελφοί, τόσα παραδείγματα ανθρώπων που αμάρτησαν και μετανόησαν και σώθηκαν, πρόθυμα και σεις να μετανοείτε και να εξομολογείστε. Έτσι θα λάβετε την συγχώρηση των αμαρτιών σας και θ' αξιωθείτε να κληρονομήσετε την βασιλεία των ουρανών μαζί με όλους τους αγίους «εν Χριστώ Ιησού, ω εστίν ή δόξα εις τους αιώνας των αιώνων» Αμήν. Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων

Το ατέλειωτο εργόχειρο της μετάνοιας: Η μετάνοια για τον αγωνιζόμενο είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ. Τους πεθαμένους τους κλαίνε, τους θάβουν, τους ξεχνούν. Τις αμαρτίες θα τις κλαίμε συνέχεια, μέχρι να πεθάνουμε. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Δείτε ► Πως πρέπει να είναι οι πολιτικοί ηγέτες κατά τους Αγίους Πατέρες και ο Άγιος Παΐσιος περί πολιτικής και πολιτικών

Η πολιτική και η μοίρα της ανθρωπότητας 
διαμορφώνονται από ανθρώπους χωρίς ιδανικά 
και χωρίς μεγαλείο. Άνθρωποι που έχουν μεγαλείο 
μέσα τους δεν ασχολούνται με την πολιτική.
Αλμπέρ Καμύ, Νόμπελ 1957


Μετάνοια, Φως στο σκοτάδι. (Μοναστηριακό άσμα) 
Ώ Παναγιά μου Δέσποινα - ποίημα μοναχής 
Καικιλία Πομόνη (1871 - 1956), Ηγουμένη 
της Αγίας Μονής Αρείας Ναυπλίου.

Ώ Παναγιά μου Δέσποινα !
δέξου τα δάκρυά μου,
τους στεναγμούς μου άκουσε,
δές τη μετάνοιά μου.

Έμπρός Σου Παναγία μου
στέκω γονατισμένος,
την κέφαλήν έχω σκυφτήν
είμαι συντετριμμένος.

Ποιος άλλος ήμπορεί να δεί,
στα βάθη της καρδιάς μου
τις φλόγες τις ακοίμητες
να σβήσει της φωτιάς μου;

Ποιός βλέπει την απόγνωση
και την απελπισία;

Που να ζητήσω έλεος 
που να βρώ προστασία;

Με το χρυσό το χέρι Σου,
Βγάλε μ' απ' το χάος.

Δός μου γαλήνη Δέσποινα,
Άς παύσει αυτός ό σάλος.

Στη σκοτεινιά μου δώσε φώς,
Βασίλισσα Μαρία,

Σύ δώσε μου παρηγοριά
Γλυκειά μου Παναγία.


Άγιος Ιωάννης ΧρυσόστομοςΤο πίπτειν ανθρώπινον,
το εμμένειν εωσφορικόν,
το μετανοείν θείον.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος


Να έχουμε αγάπη, πραότητα, ειρήνη. Έτσι βοηθάμε τον συνάνθρωπο μας, όταν κυριεύεται από το κακό. Μυστικά ακτινοβολεί το παράδειγμα, όχι μόνον όταν ο άλλος είναι παρών αλλά κι όταν δεν είναι. Ν' αγωνιζόμαστε να στέλνουμε την αγαθή μας διάθεση. Ακόμη και λόγια όταν λέμε για τη ζωή του άλλου που δεν την εγκρίνουμε, αυτός το καταλαβαίνει και τον απωθούμε. Ενώ αν είμαστε ελεήμονες και τον συγχωρούμε, τον επηρεάζουμε -όπως τον επηρεάζει και το κακό- κι ας μην μας βλέπει. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης


Ή τέλος, δυνατόν και στα πολιτικά 
να επέστρεφεν αξιεπαίνως ενθυμούμενος
τες οικογενειακές του παραδόσεις, 
το χρέος προς την πατρίδα, 
κι άλλα ηχηρά παρόμοια. Κ. ΚαβάφηςΗ πολιτική είναι ένα εκκρεμές του οποίου οι ταλαντώσεις 
ανάμεσα στην αναρχία και στην τυραννία τροφοδοτούνται 
από διαρκώς ανανεούμενες παραισθήσεις. Άλμπερτ Αϊνστάιν
by Αέναη επΑνάσταση | Sophia-Ntrekou.gr

Βίντεο π. Νικόλαος Λουδοβίκος - Ηθική και Οντολογική Μετάνοια: Ομιλία του π.Μάξιμου Κυρίτση με προσθήκες από τον π. Νικόλαο Λουδοβίκο από το πάνω στο θέμα και τις διαφορές της ηθικής μετάνοιας από την οντολογική μετάνοια. Ακολουθούν και ενδιαφέρουσες ερωταπαντήσεις. 

Περισσότερα: ΕΔΩ από τον π. Νικόλαο ΛουδοβίκοΉ μετάνοια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος
της πνευματικής ζωής. Η αναγνώρισης
της αμαρτωλότητος μας, ο πόνος...


Φως στο σκοτάδι. Αληθινή μετάνοια - Επιμέλεια παρουσίαση: Νώντας Σκοπετέας: Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου… Καλωσορίσατε στα ραδιοκύματα της εκπομπής μας …μιας βιωματικής προσέγγισης του σωτηρίου Θεϊκού ακατάληπτου... μιας προσπάθειας να δροσιστεί η άνυδρη ψυχή ,να γαληνέψει η τρομαγμένη από της αμαρτίας την ταραχή ζωή μας, με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το Φως του Χριστού μας. Να σπάσει το ανθρωποκτόνο σκοτάδι που γίνεται όλο και πυκνότερο. Συνοδοιπόροι σε μια αγαπητική εν Κυρίω συναλληλία, που συναντά την θέρμη και την ψυχωφελή αγωνία κάθε σύμπονου αδελφού-τεθλιμμένου συνοδίτη, στα ερτζιανά του Θεού και στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της Πατρίδας μας. http://sotiriapsixis.blogspot.gr/


Απόσπασμα από ομιλία του π. Βαρνάβα Γιάγκου 
με θέμα: «Με τον εαυτό σου είσαι θυμωμένος». 
Όλη την ομιλία μπορείτε να την ακούσετε εδώ:Ο γλαφυρός λόγος του γέροντα
με το πλήθος των περιστατικών,
βοηθάει στην συνειδητοποίηση
της δυνατότητας θεραπείας μέσω
του ιερού μυστηρίου της Εξομολογήσεως.