Σάββατο, Ιανουαρίου 21

Τυφλώνει και ο ήλιος - Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων

http://www.sophia-ntrekou.gr/2017/01/tyflwnei.k.o.Hlios.html

Τυφλώνει και ο ήλιος 

Τυφλώνει και ο ήλιος όσους δεν βλέπουν καλά, τυφλώνονται επίσης, κοιτάζοντάς τον, και όσοι έχουν διάφορες οφθαλμολογικές παθήσεις.

Αυτό γίνεται, όχι γιατί ο ήλιος έχει τη δυνατότητα να τυφλώνει, αλλά γιατί αυτοί βλάπτονται από το φως, επειδή η κατάσταση των ματιών τους είναι τέτοια, που να μη δέχεται το ηλιακό φως.

Έτσι και οι άπιστοι, αυτοί που είναι άρρωστοι πνευματικά, δεν μπορούν να ατενίσουν τις ακτίνες της θεότητας.

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, 6η Κατήχηση
πηγή: www.sophia-ntrekou.gr

Επειδή, είναι δικαιοσύνης και αλήθειας ήλιος, δεν ανέχεται να φέγγει και να γνωρίζεται από αυτούς που μετέρχονται το ψεύδος ή υψώνουν την αδικία με λόγια ή την επιδεικνύουν με έργα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: