Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κυριακοδρόμιο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κυριακοδρόμιο. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Ο Καλός Σαμαρείτης και η αγάπη προς τους εχθρούς (Γ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ και Άγιος Σιλουανός)


Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου
  • Αναφέρει ο Γέροντας Σωφρόνιος στο «Περί Προσευχής» βιβλίο του:

Σχόλια στον Σαμαρείτη του Ευαγγελίου: Όταν ο «εχθρός» μας γίνεται «διπλανός», αλληλέγγυος και «σύντροφος».

Φώτο: Γιατροί σώζουν παιδιά που βρέθηκαν 
στη θάλασσα μετά από τα ναυάγια στη Λέσβο.

«…τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν
πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι
τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τούς λῃστάς;
ὁ δέ εἶπεν· ὁ ποιήσας τό ἔλεος μετ' αὐτοῦ. 
εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·
πορεύου και συ ποίει ὁμοίως»

Ευαγγέλιο του Καλού Σαμαρείτη: 
Σχόλια στον Σαμαρείτη του ευαγγελίου...

Όταν ο «εχθρός» μας γίνεται «διπλανός», 
αλληλέγγυος και «σύντροφος»