Επιστολή ψυχιάτρου π. Στυλιανού Καρπαθίου και απάντηση Οφθαλμίατρου για το εμβόλιο του κορωνοϊού Covid-19


Ανοικτή Επιστολή Προς την Αγία και Ιερά Σύνοδο 
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

και... 

Περί εμβολίου Κορονοϊού εξ αφορμής της επιστολῆς 
πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου - 27 Ιανουαρίου 2021

π. Στυλιανού Εμμ. Καρπαθίου Ψυχιάτρου, Θεολόγου,
Δρ Βιοηθικής Πανεπιστημίου Αθηνών* 16 Ιαν 2021


Άγιοι Αρχιερείς˙ 
Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2, άρχισε ήδη να εφαρμόζεται στον ελληνικό πληθυσμό και, γενικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την 27-12-2020, με «επικές» διακηρύξεις των πολιτικών ηγετών.

Η επιχείρηση εμβολιασμού με την ψευδώνυμη επωνυμία «Ελευθερία», προσβλητική για το ίδιο το νόημα της λέξης ελευθερία, ξεκίνησε και φιλοδοξεί να κτίσει σινικό τείχος «ανοσίας αγέλης», κατά του κορωνοιού.

Την παράδοση της σκυτάλης, από την παραφιλολογία περί του κορωνοϊού, παρέλαβε ήδη νέα προπαγάνδα, για την αποδοχή του νεόδμητου εμβολίου, το οποίο παρασκευάσθηκε με τεχνολογία, που εγείρει τεράστια ηθικά διλήμματα.

Η ιστορία του εμβολιασμού υπερβαίνει τις δύο εκατονταετίες. Ξεκίνησε με τον Edward Jenner, τέκνο ιερέως, ο οποίος είχε βαθειά χριστιανική συνείδηση, και έφθασε με την παρατηρητικότητά του στο πρώτο επιτυχές πείραμα κατά της δαμαλίτιδος, στις 14 Μαρτίου 1796. Από εκεί προήλθε και η ξενόγλωσση ονομασία των εμβολίων ως vaccination (αγγλ.), vaccine (γαλλ.) вакцина (ρωσσ.), καθ’ όσον στην λατινική γλώσσα η λέξη vacca σημαίνει την θήλεια βού, δηλαδή την δάμαλι, από το νόσημα της οποίας προέκυψαν τα εμβόλια.

Ακολούθησε ο Louis Jean Pasteur, πιστός Χριστιανός και αυτός καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο οποίος αποκλήθηκε πατέρας της μικροβιολογίας και της ανοσολογίας, δημιούργησε δε το πρώτο εμβόλιο κατά τη λύσσας, στην δεκαετία του 1880.

Ο σκοπός των εμβολίων είναι η ευαισθητοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, με την είσοδο στον οργανισμό, ενός αδρανοποιημένου ή νεκρού νοσογόνου παράγοντα. Με την διαδικασία αυτή, το ανοσοποιητικό σύστημα παράγει, αφ’ ενός μεν αντισώματα για να καταστρέψει τον παράγοντα αυτόν, αφ’ ετέρου δε αποκτά μνήμη, ώστε αν τον συναντήσει αργότερα, με μια ενδεχόμενη επαναμόλυνση, να τον αναγνωρίσει και να να δράσει και πάλι καταστρεπτικά εναντίον του.

Μέσα, όμως, στον παροξυσμό της ερευνητικής γενετικής μηχανής, ο άνθρωπος δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ακόμα και αθέμιτες διαδικασίες, με την αιτιολογία, ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Έτσι, φθάσαμε στο σημείο να χρησιμοποιούνται ανθρώπινα κύτταρα εκτρωμένων εμβρύων, για την πειραματική προεργασία παραγωγής εμβολίων, με την επίφαση της σωτηρίας της ανθρωπότητας.

Τα εμβόλια, κατά του sars-cov-2 των φαρμακευτικών εταιριών, που προωθούνται σήμερα με γρήγορους ρυθμούς και ανερμήνευτη επιμονή για ανθρώπινη χρήση, προέρχονται από την παραπάνω ανθρωποκτόνο διαδικασία.

Αντιθέτως, την ίδια στιγμή υπάρχουν άλλες εμβολιαστικές δυνατότητες, που στηρίζονται στον κλασσικό και ηθικά άμεμπτο τρόπο, τον οποίο η ίδια η φύση μας δίδαξε, χωρίς να προσβάλλεται η ιερότητα του αδιαπραγμάτευτου αγαθού της ανθρώπινης ζωής, οι οποίες, όμως, είναι προκλητικά παραθεωρημένες από τις κρατικές εξουσίες.
Ι. Η παραγωγή εμβολίου με χρήση ανθρώπινης κυτταρικής σειράς
Για την παραγωγή του ήδη γνωστού εμβολίου, κατά του sars-cov-2, πού κυκλοφορεί, χρησιμοποιήθηκε η ανθρώπινη κυτταρική σειρά HEK 293. Η σειρά αυτή προέρχεται από ανθρώπινα εμβρυικά κύτταρα, τα οποία λήφθηκαν από το νεφρό ενός υγιούς θήλεως εμβρύου. Το συγκεκριμένο έμβρυο «ματαιώθηκε νόμιμα», δηλ. εκτρώθηκε, σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, το έτος 1973, στο εργαστήριο Alex van der Eb στο Leiden της Ολλανδίας. Η ταυτότητα των γονέων του αμβλωθέντος εμβρύου και ο λόγος της άμβλωσης, παραμένουν άγνωστοι[ii].

Οι γνωστότερες φαρμακευτικές εταιρείες των, κατά sars-cov-2, εμβολίων χρησιμοποίησαν τα κύτταρα αυτά (ΗΕΚ293Τ) για να ελέγξουν, αν όντως γίνεται η έκφραση της πρωτεΐνης του κορώνα-ιού.

Συγκεκριμένα, οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες, η Moderna[iii] και η Pfizer/BioNTech[iv], των οποίων τα εμβόλια έχουν εγκριθεί και στην Ελλάδα, χρησιμοποίησαν την κυτταρική σειρά HEK 293 στο στάδιο Confirmatory Lab Tests (στάδιο εργαστηριακών δοκιμών).

Η Astra/Zeneka (Oxford), η οποία συνεργάζεται με την Sputnik, και η Jannsen[v] χρησιμοποίησαν την κυτταρική σειρά HEK 293 και στα τρία στάδια: i. Design & Development (Σχεδιασμός και ανάπτυξη) ii.Production (Παραγωγή) και iii. Confirmatory Lab Tests (στάδιο εργαστηριακών δοκιμών) .

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής δύο ερωτήματα:

α. Πώς διατηρείται μέχρι σήμερα η κυτταρική αυτή σειρά, από το έμβρυο που εκτρώθηκε, πριν πενήντα περίπου χρόνια; και

β. Η δημιουργία του κατά sars-cov-2 εμβολίου, αλλά και άλλων εμβολίων ή φαρμακευτικών παραγόντων είναι μονόδρομος ή όχι;

Αναφορικά προς το πρώτο ερώτημα, γνωρίζουμε ότι φυσιολογικά, σε κάθε κύτταρο, που υφίσταται μίτωση ελαττώνονται τά τελομερή, που βρίσκονται στα άκρα κάθε χρωμοσώματος. Η κυτταρική διαίρεση θα σταματήσει. μόλις τα τελομερή μειωθούν σε κρίσιμο μήκος, το οποίο ονομάζεται «Ηayflick limit»- όριο του Ηayflick (από το όνομα του ανατόμου Leonard Hayflick -1961- ο οποίος και το προσδιόρισε). Έτσι οι κυτταρικοί πληθυσμοί και, κατά συνέπεια ολόκληρος ο οργανισμός, γηράσκει[vi].

Για να ακυρωθεί, λοιπόν, το «Hayflick limit», οι εργαστηριακοί επιστήμονες, παράγουν οιονεί «καρκινικά κύτταρα» (παθολογικά κύτταρα πού μπορούν να πολλαπλασιαθούν για πολλές γενιές, πέραν του εγγενούς φυσιολογικού χρόνου που προσδιορίζεται από το «Ηayflick limit»), και τα οποία χρησιμοποιούνται για τους διάφορους ερευνητικούς σκοπούς, σήμερα δε, για το εμβόλια sars-cov-2. Επ’ αυτών των «καρκινικών» κυττάρων συνεχίζουν τα πειράματα επί μακρόν.

Ας σημειωθεί, ότι για τα εργαστηριακά πειράματα δεν θυσιάσθηκε μόνον ένα έμβρυο, αλλά θυσιάζονται πολλά, ώστε με βάση τις κυτταρικές τους σειρές να πραγματοποιούνται ποικίλα όσα in vitro πειράματα.

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα, αν δηλαδή, είναι μονόδρομος η χρήση της κυτταρικής σειράς HEK 293 για την δημιουργία του επίμαχου εμβολίου, η απάντηση είναι απολύτως αρνητική.

Αυτό αποδεικνύεται εκ του γεγονότος, ότι στην παραγωγή του αντι- sars-cov-2 εμβολίου, άλλες μεν εταιρείες και Ινστιτούτα χρησιμοποιούν την παραπάνω ανθρώπινη κυτταρική σειρά, άλλες όμως, χρησιμοποιούν μη ανθρώπινες κυτταρικές σειρές.

Επί παραδείγματι, το «Ισραηλινό Ινστιτούτο, για την βιολογική έρευνα» {Israel Institute for Biological Research (IIBR)} δεν χρησιμοποιεί σε κανένα στάδιο για την παραγωγή του εμβολίου, ανθρώπινες κυτταρικές σειρές, αλλά κύτταρα από hamster και κύτταρα πιθήκου.

Ομοίως, στην Κίνα έχουν ήδη δημιουργηθεί τρία εμβόλια με τον παραδοσιακό τρόπο, (π.χ. BBIBP-CorV, PiCoVacc), στην Αμερική στη Γαλλία, και σε άλλες χώρες, βρίσκονται ήδη σε προκλινική φάση παρόμοια εμβόλια, μη εξαρτώμενα από ανθρώπινες κυτταροσειρές.

Επίσης, στο Ινστιτούτο Ιατρικής έρευνας John – Paul ΙΙ, στις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται βλαστοκύτταρα (stem cells) ενηλίκου ανθρώπου και όχι εμβρύων, για ερευνητικούς εν γένει σκοπούς, και για την παραγωγή εμβολίου αντι- sars-cov-2, αλλά με βραδύτερους και ασφαλέστερους ρυθμούς[vii]. Σημειωτέον, ότι η χρηματοδότηση του εν λόγω Ινστιτούτου γίνεται με προσφορές και όχι με κρατικές επιχορηγήσεις.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η βάση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, για την παραγωγή αντι-sars-cov-2 εμβολίου, είναι η έκτρωση εμβρύων, δηλαδή, οι ακυρωμένοι, όπως τους χαρακτηρίζουν, ενδομητρίως άνθρωποι, την στιγμή κατά την οποίαν, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, οι οποίες δεν προσβάλουν την αξία της μοναδικότητας του ανθρώπου, από τη στιγμή της συλλήψεώς του.
ΙΙ. Η χρήση m-RNA στη παραγωγή εμβολίων
1. Η διαδικασία παραγωγής αντισωμάτων με την χρήση m-RNA

Σε αντίθεση με την συμβατική διαδικασία παραγωγής εμβολίων, όπως έχει ήδη εκτεθεί, και σύμφωνα με την τεχνολογία παραγωγής εμβολίων με m-RNA του ιού sars-cov-2, το αντιγόνο πού θα προκαλέσει τη παραγωγή αντισωμάτων, είναι η πρωτεΐνη- ακίδα (spiκe -S-) του ιού.

Ο Sars-Cov2 για να εισέλθει στα κύτταρα του ανθρωπίνου σώματος χρησιμοποιεί το ένζυμο ACE-2, πού υπάρχει στη μεμβράνη του κυττάρου, ως κυτταρικό υποδοχέα. Προσδένεται δηλαδή ο ιός με την ακίδα του, την πρωτεΐνη spike (S)] στο ACE -2, εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό και δυνητικά μπορεί να προκαλέσει πνευμονία ή μυοκαρδίτιδα[viii].
Με το εμβόλιο m-RNA χορηγείται η κατάλληλη γενετική πληροφορία, ώστε τα κύτταρα του ξενιστή (του ανθρώπου) να οδηγηθούν στην παραγωγή ανοσιακής απόκρισης, δηλ. δημιουργίας αντισωμάτων και Τ-(λεμφο)κυττάρων. Αυτό είναι το ιδανικό in vitro (εργαστηριακό) σχέδιο, το οποίο όμως αποκλίνει από τις προσδοκίες για την in vivo (ζωντανή) πραγματικότητα. Απλό παράδειγμα είναι η εκτός εργαστηρίου προφανώς εμφάνιση παρενεργειών άμεσων ή μακροχρόνιων, στο πραγματικό πεδίο εφαρμογής του εμβολίου.

Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι, ότι επιταχύνεται η διαδικασία ανάπτυξής του εμβολίου ταχύτερα σε σχέση με την βραδύτερη παραδοσιακή παραγωγή εμβολίων, από νεκρούς ή αδρανοποιημένους νοσογόνους παράγοντες, πού εισάγονται στον οργανισμό ως αντιγόνα, για την δημιουργία ανοσίας, όσο και από άλλες προσπάθειες, πού δεν στηρίζονται στα εμβρυικά πολυδύναμα κύτταρα, που προέρχονται από αμβλώσεις.

Κατά συνέπεια, η διαδικασία m-RNA σμικρύνει το χρόνον παραγωγής ενός εμβολίου, δεν σμικρύνει όμως και τον χρόνον της εμφάνισης παρενεργειών, για τις οποίες, λόγω χρήσης γενετικού υλικού, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες θα είναι, πότε θα επέλθουν, και τι βαρύτητα θα έχουν στη γενική υγεία του πληθυσμού.

2. Η ασφάλεια του εμβολίου με την χρήση γενετικού υλικού

α. Ένας σημαντικός προβληματισμός για την ασφάλεια του εμβολίου προέρχεται από τον μικρό χρόνο, πού μεσολάβησε μεταξύ της παραγωγής του εμβολίου και της κλινικής χρήσης του. Πάνω στη βάση αυτή στηρίχθηκε, και η ιολόγος καθηγήτρια Dr. Oveta Fuller στο Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα εκ των τεσσάρων μελών της επιτροπής εμπειρογνώμων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Φαρμάκων (FDA), πού τοποθετήθηκαν αρνητικά στο γενικό εμβολιασμό και βεβαίως πολλοί άλλοι ειδικοί, ο καθένας από την πλευρά του δικού του γνωστικού αντικειμένου.

β. Είναι γνωστόν, ότι ωρισμένοι ιοί, όπως αυτός της ανεμοβλογιάς λαθροβιώνει επί έτη στο σώμα του ανθρώπου, επαναδιεγείρεται μετά από δεκαετίες, και προκαλεί έρπητα ζωστήρα. Η επαναμόλυνση από διαφορετικό στέλεχος δάγκειου ιού, (υπάρχουν τέσσερα στελέχη) δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα, για την επιβίωση του ανθρώπου από δάγκειο αιμορραγικό πυρετό ή δάγκειο κλονισμό .Τι θα συμβεί ενδεχομένως με ανοσοποιημένους ξενιστές από τον sars-cov-2; Θα έχει επίσης το εμβόλιο σχέση με ενδεχόμενα αυτοάνοσα νοσήματα, από τα οποία έχει γεμίσει ο κόσμος κλπ.;

γ. Αυστηρότερη γραμμή ακολουθεί ο Luc Montagnier[ix] ο οποίος δήλωσε, ότι ο ιός sars-cov-2, ίσως, δημιουργήθηκε τεχνητά στη Γιουχάν, διότι περιέχει στοιχεία του γενετικού υλικού του HIV (δηλαδή του ιού πού προκαλεί το AIDS), τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες, και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο, όπως χαρακτηριστικά τονίζει. Επισημαίνει, ότι κινδυνεύουμε να δούμε απρόβλεπτες ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως και καρκίνους. Γι’ αυτό και ο ίδιος δεν θα εμβολιασθεί, προτείνει δε άλλου τύπου θεραπείες[x].

γ. Αναφορικά με την στάθμιση των κινδύνων από τον ίδιο κορωνα-ιό και το αντι-covid εμβόλιο, ποιος μπορεί να απαντήσει σήμερα; Και μάλιστα, όταν ο υπολογιζόμενος αριθμός θανάτων συσκοτίζεται στα διάμεσα, μεταξύ θανάτων από sars-cov-2, θανάτων με sars-cov-2, και ψευδώς αποδιδομένων θανάτων στον sars-cov-2. Αποτελεί κοινό τόπο, πώς η διαχείριση της πανδημίας και τα υπάρχοντα στοιχεία είναι τραγικώς ελλιπή.

δ. Στο διακινούμενο ερώτημα, για το εάν μπορεί το εμβόλιο να επηρεάσει το DNA, η απάντηση είναι, ότι αυτό είναι εφικτό. Μπορεί να συμβεί, μέσα από την διαδικασία της αντίστροφης τρανσκριπτάσης, η οποία είναι δυνατόν να μετατρέψει το m-RNA σε τμήμα του DNA˙ να συνθέσει δηλαδή DNA χρησιμοποιώντας RNA του ιού ως καλούπι[xi].

ε. Ομοίως, υπάρχει σοβαρός προβληματισμός, για το si-RNA (RNA μικρής παρεμβολής ή σίγασης), διότι με την αποικοδόμηση του m-RNA, μέσα στα κύτταρα, υπάρχει κίνδυνος να διευκολυνθεί η έκφραση ογκογονιδίων.

ε. Πρόβλημα δημιουργείται και από τις επισυμβαίνουσες μεταλλάξεις του ιού. Θα απαιτηθούν άραγε και άλλοι τύποι αντισωμάτων, πού σήμερα δεν καλύπτονται από τα παραχθέντα εμβόλια; Το ερώτημα είναι ρητορικό˙ προβληματίζει όμως την ιατρική κοινότητα, η οποία καλόν θά είναι, να μην παίζει «εν ού παικτοίς», με πειραματισμούς σε αχαρτογράφητους χώρους. Κανείς δεν εύχεται μια γενετική Χιροσίμα.

στ. Στις ΗΠΑ το έτος 1976 υπήρξε ένας θάνατος στρατιώτη, πού απεδόθη σε τύπο γρίππης των χοίρων. Αυτός ο τύπος, θεωρήθηκε, ότι γενετικά ήτο πλησίον της θανατηφόρου «ισπανικής γρίππης» του 1918. Σέ αρκετούς, μάλιστα, βρέθηκαν θετικά αντισώματα στη γρίππη των χοίρων.

Τότε ο Διευθυντής του CDC (Centers for Disease Control and Prevention- Κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών) David Sencer πρότεινε μαζικό εμβολιασμό των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και τα ΜΜΕ επέμειναν να εστιάζουν το πρόβλημα σε ενδεχόμενο επιδημίας, όμοιο με αυτό της ισπανικής γρίππης. Ανέπτυξαν ταχύτατα ένα εμβόλιο με το οποίο εμβολιάσθηκαν 45.000.000 Αμερικανοί δηλ. το ¼ του πληθυσμού, με πρώτον εμβολιαζόμενον, υπό το φώς της τηλοψίας, τον τότε Πρόεδρο Gerald Ford, και μάλιστα σε έτος εκλογών.

Πέρα από τα λάθη, πού έγιναν, οι ασφαλιστικές εταιρείες αρνήθηκαν να καλύψουν τους ασφαλισμένους, σε περίπτωση τυχόν ανεπιθύμητων παρενεργειών. Η αμφιβολία για τις οικονομικές σκοπιμότητες των εταιρειών κυριάρχησε στον Αμερικανικό λαό, και λίγους μήνες αργότερα, υπήρξε ξέσπασμα, σε δεκάδες εμβολιασθέντων, της νευρολογικής νόσου Guillain –Barré. Πρόκειται για σύνδρομο, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθενται εναντίον του νευρικού συστήματος.

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένας νεκρός, από τον ιό των χοίρων, 25 όμως νεκροί και 500 προσβληθέντες από το σύνδρομο Guillain-Barre, απ' όσους έλαβαν το εμβόλιο[xii]. Ο Gerald Ford έχασε τις εκλογές του 1976, από τον Jimmy Carter, και οι Millar και Sencer, οι επικεφαλής του εμβολιασμού, απολύθηκαν. Στη συνέχεια η αμερικανική κυβέρνηση έδωκε προτεραιότητα στην προστασία του πληθυσμού, με μέτρα εκτός του εμβολιασμού.

Η «οπίσθια όραση», όπως χαρακτηρίσθηκε, του 1918, 1957 και 1968, πάνω στην οποία στηρίχθηκαν οι ειδικοί για τον εμβολιασμό, δεν ωφέλησε, αλλά έβλαψε.

Οι δρόμοι της «επιδημίας» του 1976 και αυτής του sars-cov-2 είναι παράλληλοι: Υψηλά κέρδη, απρόβλεπτες συνέπειες, υπεροχή της πολιτικής βούλησης, πού κατευθύνεται από το «πολιτικώς ορθόν», κατευθυνόμενη επιστήμη, με πολιτική και δικαστική κάλυψη, πολιτικοοικονομικές σκοπιμότητες˙ το μέν 1976 στόχος ήτο το κέρδος των εκλογών στην Αμερική, σήμερα δε η πυροδότηση της «Μεγάλης επανεκκίνησης», με όχημα τον sars-cov-2, και κινητήρια δύναμη, όπως και στην Αμερική του G. Ford, τα αργυρώνητα ΜΜΕ.

ζ. Κανείς, ενυπόγραφα, δεν εγγυάται την ασφάλεια του εμβολίου. Η πειθώ για το εμβόλιο στηρίζεται στην άγνοια, το φόβο, την έλλειψη δημοσίου διαλόγου, την πληρωμένη προπαγάνδα, και την συκοφάντηση, όσων έχουν αντίθετη άποψη.

η. Πέραν των παραπάνω προβληματισμών, πρέπει να προστεθεί και ο αμοραλισμός των φαρμακευτικών εταιρειών, οι οποίες εμπλέκονται κατά ένα μεγάλο μέρος σε μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, γεγονός,

Με αυτά τα δεδομένα γίνεται κατανοητός ο λόγος για τον οποίον, η εγκυρότητα των επισήμων ανακοινώσεων βρίσκεται στο ναδίρ, μέσα στη συνείδηση εκείνων, στους οποίους δεν κυριαρχεί ο συνεχώς τροφοδοτούμενος φόβος, αλλά επιβιώνει η κοινή λογική.

Ανοιχτή επιστολή του π. Στυλιανού Καρπαθίου προς την Σύνοδο για το ζήτημα του εμβολίου

ΙΙΙ. ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
1. Επί της παραγωγής του εμβολίου

α. Είναι προφανές, ότι τίθεται μείζον βιοηθικό ζήτημα, εφ’ όσον το προσδοκώμενο αποτέλεσμα του εμβολίου και κάθε εμβολίου, με τεχνολογία, πού στηρίζεται στην κυτταρική σειρά HEK 293, ή σε άλλες ανθρώπινες κυτταροσειρές, (π.χ. WI-38 και MRC-5) έχει ως προϋπόθεση την άμβλωση. Ομοίως, το ίδιο ζήτημα προκύπτει και στην περίπτωση χρήσης εμβρύων, μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση, τα οποία βρίσκονται υπό εργαστηριακές και όχι ενδομητρικές συνθήκες, είτε ως ολοδύναμα, είτε ως πολυδύναμα.

Από τη στιγμή, κατά την οποία συμβαίνουν τα παραπάνω, η ίδια η αξία της ανθρώπινης ζωής εξουθενώνεται, στα άδυτα των εργαστηρίων, και οι βιολογικές μας παρακαταθήκες, όπως ο Δημιουργός τις ώρισε, γίνονται αντικείμενο άθεσμων και ανήθικων χρήσεων, από τις διαβρωμένες συνειδήσεις των βιοϊατρικών επαγγελματιών. Ηθικοί και φυσικοί δράστες είναι πράγματι, αυτοί, πού «ψοφάνε» γιά πρεμιέρες καί «λένε, ὅτι ἐδῶ θυμίζει θειάφι, ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι φράζουν τή μύτη τους[xiii]».

Μοναδική ελπίδα στην ανάλγητη αυτή συμπεριφορά του ανθρώπου κατά του συνανθρώπου του, είναι πίστη της Εκκλησίας, η οποία αναγνωρίζει και σέβεται τον άνθρωπον ως εικόνα Θεού, από την ιστορική στιγμή της συλλήψεώς του.

β. Η Ορθόδοξος Εκκλησία του Χριστού διά τεσσάρων Αγίων Οικουμενικών Συνόδων (Γ’,Δ’, Ε’ και Στ’), αναγνωρίζει τον άνθρωπον ως τέλειον εξ άκρας συλλήψεως. Άλλωστε η γενετική ταυτότητα του πρώτου κυττάρου, του ζυγωτού, είναι η ίδια με αυτή διά της οποίας αναγνωρίζεται η ταυτότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου και μετά τον βιολογικό θάνατον.

Ο Κύριος, ως ο πρό αιώνων Αρχέτυπος της δημιουργίας του ανθρώπου, σαρκώθηκε στην Θεοδόχο Μήτρα της Υπεραγίας Θεοτόκου, και υποστατικά εξ άκρας συλλήψεως ήνωσε τον εκ της Παρθένου Μαρίας «ληφθέντα ναόν» με την θεία Φύση, ατρέπτως ασυγχύτως και αδιαιρέτως.

Ως εκ τούτου οποιαδήποτε παρέκκλιση από την καταστατική αυτή αρχή της πίστεώς μας, προσβάλλει την θεία Δημιουργία και κατά συνέπεια βρίσκεται, απολύτως, έξω από το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας.

γ. Η προσφάτως ληφθείσα απόφαση της ΔΙΣ για τη στήριξη του εμβολίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Δημιουργεί μάλιστα ερωτηματικά το γεγονός, ότι η σχετική προς το θέμα αυτό γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως αποκάλυψε ο Σεβασμιότατος Εκπρόσωπος Τύπου, δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, ώστε το πλήρωμα της Εκκλησίας να τύχει της δεούσης ενημέρωσης και δυνατότητας αξιολόγησής της.

δ. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, δεν έχει καθαρό παρελθόν στην αξιολόγηση του εμβρύου ανθρώπου, ως τελείου ανθρώπου, εξ άκρας συλλήψεως.

Παρά την αποδοχή και υπογραφή των δογματικών Όρων πίστεως, πού προαναφέραμε, εξέπεσε με τον Θωμά τον Ακινάτη, ο οποίος ακολούθησε την λανθασμένη αριστοτελική γραμμή, περί του εμβρύου και αγνόησε τις Οικουμενικές Συνόδους. Έτσι, για εξακόσια περίπου χρόνια ο Ρωμαιοκαθολικισμος ανεγνώριζε ως έμψυχον όν τον άνθρωπον, από τον τέταρτο μήνα της ενδομήτριας ζωής του. Μόλις το 1869 επανήλθε στην τάξη των Οικουμενικών Συνόδων και έκτοτε αναγνωρίζει τον άνθρωπον ως εικόνα Θεού από της άκρας συλλήψεώς του.

Υποστρέφει όμως, σήμερα, κατά μέρος, και πάνω στο ερώτημα περί του συγκεκριμένου εμβολίου, ισχυριζόμενος, ότι η παραγωγή του εμβολίου είναι άσχετη από την ιστορική του σύνδεση με την έκτρωση. Ως εκ τούτου οι επιστήμονες κατά το Βατικανό είναι ηθικά ελεύθεροι, στην παραγωγή του εμβολίου μετά από έκτρωση![xiv]

2. Ως προς τον εμβολιασμό

Βασική ιατρική αρχή, πού διατύπωσε ο Ιπποκράτης είναι, ότι «(δεί) ασκέειν, περὶ τα νοσήματα, δύο, ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν[xv]». Δηλαδή, για να ασκήσει ο ιατρός την θεραπευτική του τέχνη απέναντι στα νοσήματα, πρέπει να έχει υπ' όψη του δύο πράγματα: ή να ωφελήσει ή τουλάχιστον να μη βλάψει.

Ποια είναι η πραγματικότητα με την διαχείριση του sars-cov-2 και ιδιαιτέρως με την καταβαλλόμενη προσπάθεια υποχρεωτικής επιβολής του εμβολίου;

- Ασάφεια στις ιατρικές οδηγίες, από την αρχή της εμφάνισης της ιώσεως sars-cov-2

- Αντιφατικές δηλώσεις των ίδιων των μελών της επιτροπής, πού συνέστησε η Πολιτεία.

- Έλλειψη δημοσίου διαλόγου. Ατολμία των μελών της κρατικής Επιτροπής να αντιπαραταχθούν επιστημονικά και να διαφωτίσουν τον λαό, σε δημόσιο διάλογο, με ομολόγους συναδέλφους τους, οι οποίοι προτείνουν διαφορετικές στρατηγικές από τις εφαρμοσθείσες μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα διχασμό του ιατρικού κόσμου, ως προς την διαχείριση της ιώσεως, πού αν μη τι άλλο, αποκαλύπτει στοιχειώδες δημοκρατικό έλλειμα στην αναζήτηση της αλήθειας.

- Ανάπτυξη κατά την περίοδο αυτή, μιας εγωπαθούς συμπεριφοράς μερίδας κρατικών λοιμωξιολόγων και επιδημιολόγων, οι οποίοι «θόλωσαν» από την δημοσιότητα και άρχισαν «να κουνούν το δάκτυλο στον ελληνικό λαό.» Ξέχασαν μέσα στη σύγχυσή τους και το Σύνταγμα και τις διακηρυκτικές ιατρικές αρχές, όπως αυτές καταγράφονται επιμελώς, στον κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας[xvi].

- Επιμελής και ανίερη προσβολή και κατασυκοφάντηση, των ιερών και οσίων της ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεώς μας, πάνω στην οποία στήθηκε η ελευθερία του Γένους μας.

- Συμμαχία Πολιτείας και ένιων Ιεραρχών, κατά ενσυνειδήτων μελών της Εκκλησίας μας, αλλά και πλήθους ευσυνειδήτων Κληρικών, με την εκτόξευση χύδην χαρακτηρισμών εναντίον τους, ως «ψεκασμένων, συνωμοσιολόγων, αντιεμβολιαστών, ακραίων, εγωιστών» κλπ. στους οποίους μάλιστα αξίζει και «χαστούκι’’ (sic), για να συνέλθουν.

Εάν τα παραπάνω συνιστούν το μέτρο μιάς ορθολογικής εκτίμησης ενός προβλήματος, στην κοινωνική μας ζωή, αφ' ενός μέν οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους, αφ’ ετέρου δε, η παραπάνω ιπποκρατική αποστροφή είναι αδύνατον να βρει τόπο για να σταθεί.

β. Το νόημα της αγάπης

Επειδή αφελώς διακινείται μέσα την Εκκλησία και όχι μόνον, ότι αποτελεί καθήκον αγάπης η υποχρέωση της συμμόρφωσής μας προς τις διάτρητες πολιτικοϊατρικές εντολές, περί τον sars-cov-2, είναι ανάγκη να εξορύξουμε από την εμπειρία της εκκλησιαστικής Ιστορίας, ένα κορυφαίο παράδειγμα ανιδιοτελούς αγάπης, κατά μίμηση της διδασκαλίας και του σταυρικού παραδείγματος του Κυρίου.

Στο λοιμό του Κυπριανού, πού ανέκυψε το 250 μ.Χ., οι Χριστιανοί της Αλεξάνδρειας, πρεσβύτεροι και διάκονοι και λαϊκοί, χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες για τον εαυτό τους, έκαναν επισκέψεις στους αρρώστους, τους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, τους περιποιούνταν «εν Χριστώ» και πέθαιναν πολύ ευχαρίστως μαζί τους, αφού προηγουμένως πάθαιναν μόλυνση από την επαφή τους με τους άλλους, κολλούσαν την αρρώστια από τους πλησίον και, με τη θέλησή τους, δοκίμαζαν τους πόνους. Όντως, «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ» [xvii].

Αντίθετα οι ειδωλολάτρες απέφευγαν τους αγαπημένους τους και τους πετούσαν στους δρόμους μισοπεθαμένους, και τους νεκρούς, τους έριχναν άταφους στα σκουπίδια, στην προσπάθεια τους να μην τους πλησιάσει ο θάνατος, πράγμα που δεν ήταν εύκολο να αποφύγουν, παρ’ όλο ότι μηχανεύονταν πολλά»[xviii].

Μπροστά στο κορυφαίο αυτό παράδειγμα των Χριστιανών της Αλεξάνδρειας, η σύγχρονη νόσος της αγαποπληξίας ακυρώνεται. Μια ζωή, με πορεία από τα μνημόνια, στα εμβόλια, πάντοτε για το καλό μας, συνιστά ατίμωση της ανθρώπινης ελευθερίας μας. Μαζί μάλιστα με την μακροχρόνια προεργασία της αμφισβήτησης του Σταυρωθέντος Χριστού, έχει ήδη εγκαταλειφθεί ένα μοναδικά περήφανο στην Ιστορία του κόσμου Γένος, από την ένθεη θυσιαστική ζωή, σέ πορεία πνευματικής, κοινωνικής, ψυχολογικής και οικονομικής αυτοκτονίας.

Όσον αφορά την υπ. αριθ. πρωτ. 2997/ 24 Ιουνίου 1864, Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία συστήνεται εκθύμως στον ελληνικό λαό ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς, κάθε παραλληλισμός με την τρέχουσα κατάσταση, είναι τουλάχιστον ατυχής.

Η Ορθόδοξος Χριστιανική Θεολογία δεν αρνείται τον εμβολιασμό, όπως και κάθε άλλη έλλογη ιατρική πράξη. Αρνείται όμως διαρρήδην, κάθε αντίληψη ή προσπάθεια, πού μειώνει την ανθρώπινη αξία, στερεί το δικαίωμα της ενημέρωσης, και εγκλωβίζει την λογική στο ζόφος του φόβου, σε σημείο πού να επαληθεύεται η μονόστιχη αποστροφή του Μενάνδρου, ότι «Βίος βίου δεόμενος ουκ έστιν βίος[xix]» (Ζωή πού έχει ανάγκη την επιβίωση, δεν είναι ζωή).

Άγιοι Αρχιερείς

Κατά την πρώτη ώση του ιού sars-cov-2, την Άνοιξη του παρελθόντος έτους 2020, βάρυνε η ακοή μας από τον ακαταμάχητο μηρυκασμό του συνθήματος, «Μένουμε σπίτι», εκ μέρους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, πού είχαν ως στόχο να περάσει, αγελαίως, στο νού των ανθρώπων, το παραπάνω μήνυμα, συντασσόμενοι στην ευθεία της πολλά αδικησάσης την Εκκλησίαν, Πολιτείας.

Για να συγκαλυφθεί μάλιστα το χάσμα της πνευματικής ζωής των Χριστιανών, πού δημιουργήθηκε από τά κλεισμένα Θυσιαστήρια, στρατολογήθηκαν ανήκουστες ιστορικοθεολογικές αστοχίες, για να χρησιμοποιήσω επιεική χαρακτηρισμό, ως αυτή την περί της «κατ’ οίκον Εκκλησίας’’, ή και της χρήσης της τηλοψίας, ως οικογενειακού προσευχητικού μέσου, μετά κηρών και θυμιάματος, και της ατομικής προσευχής, η οποία, κατά τις κυβερνητικές ερμηνείες, έγκειται στην φευγαλέα είσοδο του πιστού στο Ναό, «για να ανάψει το κερί του’’.

Παρέλκει να αναφερθώ στην, «απ’ την ανάποδη», «πρωτοπορία» άλλων Ιεραρχών, οι οποίοι απαγόρευσαν τον ασπασμό των Ιερών Εικόνων, του Ευαγγελίου και τής ιερατικής χειρός. Ο Μητροπολίτης Εδέσσης Ιωήλ μας θυμίζει, ότι ο έμπειρος του Ακτίστου Φωτός, άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, κατασπαζόνταν με πολύ πόθο τα χέρια του ιερουργήσαντος ιερέως, μετά την θεία λειτουργία και έλεγε, ότι «ο ιερέας δεν έχει δικά του χέρια[xx]». 

Όντως διά των χειρών του ιερέως, το Πνεύμα το Άγιον εκχέεται στον κόσμον και τον αγιάζει. Συνεπώς, ο οποιοσδήποτε και οιουδήποτε αξιώματος καταξιωθείς φρονεί τα αντίθετα προς αυτά, πού μας κληροδότησαν οι άγιοι, πάσχει από την αίρεση του Βαρλααμιτισμού. Στην δεύτερη ώση του sars-cov-2, με τον επισημότερο τρόπο στάλθηκε ισχυρό μήνυμα προτροπής προς τα μέλη της Εκκλησίας να εμβολιασθούν, αφού εκ των πρώτων εμβολιάσθηκε Ιεράρχης, σε δημόσια θέα, δίχα Συνοδικής διαγνώμης.

Έχουμε βαθύτατη την αίσθηση, ότι ζούμε, de facto, σε «λόγω και έργω» ενεργούμενο διωγμό της Εκκλησίας, με εργώδη και συντονισμένη προσπάθεια απώθησης Της, στο περιθώριο της ζωής μας.

Δεν επιθυμούμε η Εκκλησία μας να συμβάλλει έστω και αθέλητα στην επιχειρούμενη «Μεγάλη Επαναφορά» ή «Μεγάλη Επανεκκίνηση» (The Great Reset)[xxi], στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, η οποία σήμερα επιχειρείται με την χειραγώγηση των μαζών, πάνω στις τρομολάγνες ράγες του κορονα-ιού, και το αφήγημα περί της «σωτηρίας» μας, πού στήθηκε με όχημα το εμβόλιο. Και συνεχίζουν να στήνονται τέτοια εγκλήματα «για το καλό μας», πάνω στους αποτρόπαιους φόνους εμβρύων ανθρώπων.

Ο Οδυσσέας Ελύτης
...σε μια εκ βαθέων συνέντευξή του πρό ετών επεσήμανε τά εξής: «Βλέπω τη βία να ‘ρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του[xxii].»
Πιστεύουμε, ότι δι’ ευχών Σας, έχουμε την υποχρέωση να αμυνθούμε σύμφωνα με τα ιερά υποδείγματα των θεοφόρων Πατέρων της Εκκλησίας μας, «κατά παντός ολεθρίου και σκοτεινού παραπτώματος», οσάκις η αληθινή πίστη και το χριστώνυμο ήθος προσβάλλονται και αμφισβητούνται. Τα άγια της πίστεως δεν χαρίζονται, ούτε γίνονται αντικείμενο διαπραγματεύσεων!

Τα μυρίπνοα λείψανα των αγίων μας και τα ιερά κόκκαλα των εν Χριστώ τελειωθέντων προγόνων μας, για την ελευθερία, είναι αυτά, πού μας κληροδοτούν την μοσχοβολιά της αληθινής ελευθερίας.

Αληθινή ελευθερία ως μέλη της Εκκλησίας γνωρίζουμε, ότι είναι η καταλλαγή μας με τον Θεό. Κάθε άλλη «ελευθερία» είναι ψευδώνυμη, ίππος δούρειος, αναύγητος σκλαβιά.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού
π. Στυλιανός Εμμ. Καρπαθίου
Θεολόγος Ψυχίατρος, Δρ Βιοηθικής
Πανεπιστημίου Αθηνών

Σημείωση:

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω κειμένου, λάβαμε γνώση του ανακοινωθέντος, πού εξέδωκε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, μετά τις Συνεδριάσεις Αυτής, κατά την 12η και 13η Ιανουαρίου 2021.

Επί του ανακοινωθέντος, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

1. Ο συντάκτης της ζ’ παραγράφου του ανακοινωθέντος, ή εξ αγνοίας ή παρελκυστικώς γράφει, ότι, «τα εμβόλια κατά του covid-19 που επί του παρόντος χρησιμοποιούνται στην Πατρίδα μας, δεν απαιτούν την χρήση καλλιεργειών εμβρυϊκών κυττάρων για την παραγωγή τους.»

Αντιθέτως, πρός τους παραπάνω ισχυρισμούς, το αληθές είναι, ότι τά εμβόλια κατά του covid-19, που επί του παρόντος χρησιμοποιούνται στην Πατρίδα μας, εργαστηριακώς χρήζουν της κυτταρικής σειράς Human embryonic kidney 293 cells (HEK 293), «η οποία προέρχεται, από ανθρώπινα εμβρυικά κύτταρα, τα οποία λήφθηκαν από το νεφρό ενός υγιούς θήλεως εμβρύου. Το συγκεκριμένο έμβρυο «ματαιώθηκε νόμιμα’’, δηλ. εκτρώθηκε, σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία, το έτος 1973, στο εργαστήριο Alex van der Eb στο Leiden της Ολλανδίας.» (Βλ. παραπάνω ημέτερο κείμενο: Ι. Η παραγωγή εμβολίου με χρήση ανθρώπινης κυτταρικής σειράς)

2. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, «η επιλογή του εμβολιασμού δεν είναι ζήτημα τόσο θεολογικό ή εκκλησιαστικό, αλλά κυρίως ιατρικό-επιστημονικό.’’

Αντιθέτως, κάθε ιατρική πράξη και ενέργεια για να είναι θεοφιλής και ακατάκριτος, οφείλει να σέβεται τον άνθρωπο εξ άκρας συλλήψεως και γενικότερα, να βρίσκεται μέσα στο γράμμα και το πνεύμα του Ευαγγελίου. Γι’ αυτό η επιλογή του εμβολιασμού είναι ζήτημα πρωτίστως θεολογικό και εκκλησιαστικό και η αποδοχή του εμβολιασμού, με τις προϋποθέσεις, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η παραγωγή των συγκεκριμένων εμβολίων, συνιστά έκπτωση από την ορθή Πίστη και ζωή.

3. Πράγματι, ο εμβολιασμός πρέπει να αποτελεί ελεύθερη προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου, μετά όμως, από επισταμένη και σοβαρή ενημέρωση, απαλλαγμένος από τον τρόμο, πού δημιουργεί η συνεχής παραπληροφόρηση. «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς»[xxiii]

Μετά σεβασμού
π.Σ.Κ.

Παραπομπές:
[i] Λαοκόων, στην Αινειάδα του Βιργιλίου: «Τimeo Danaos et dona ferentes”
[ii] The Advisory Committee (Robert S Daum, C. Estuardo Aguilar-Cordova, Donald Blair, John Coffin, James Cook, Michael Decker, Pamela S. Diaz), United states of America, Food and Drug Administration, Center for Biologics Evaluation and Research: Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, meeting 16-5-2001
[vi] Hayflick L, Moorhead PS (1961). «The serial cultivation of human diploid cell strains”. Exp Cell Res . 25 (3): 585–621. Hayflick L. (1965). «The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains”. Exp. Cell Res . 37 (3): 614–636.
[vii] John-Paul II, Medical Research Institute, Campaign for a Covid-19 Vaccine.
[viii] Li W, et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature. 2003;426:450-4. ·Romero CA, Orias M and Weir MR. “ Novel RAAS agonists and antagonists: clinical applications and controversies.’’ Nature reviews Endocrinology. 2015;11:242-52.)
[ix] Νόμπελ Ιατρικής του 2008, για την ανακάλυψη του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας.
[x] Στην εκπομπή της France Soir με τον Richard Boutry, στις 17-12-20.
[xi] The coronavirus may sometimes slip its genetic material into human chromosomes—but what does that mean? Unexpected evidence that SARS-CoV-2 can integrate its genetic material could explain puzzling diagnostic tests in recovered COVID-19 patients 16 DEC 2020
[xii] Richard Fisher 22nd September 2020 BBC. – Cristopher Klein 2 September 2020 https://www.history.com/news/swine-flu-rush-vaccine-election-year-1976. - ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΑΜ, 22 Οκτωβρίου 2005. - When the US Government Tried to Fast-Track a Flu Vaccine - More than a quarter of the nation was inoculated in 1976 for a pandemic that never materialized.
[xiii] Testart Jacques, L' oef transparent, Éd.Flammarion, Paris 1986, σελ. 35.
[xiv] Congrecation for the doctrine of the faith, Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines. Υπογράφεται από τον Luis F. Card. Ladaria, S.I.
[xv] Ιπποκράτους, Επιδημιών Α,ΧΙ.
[xvi] Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Άρθρο 12.1 και 12.2(β) {Nόμος υπ' αριθμ. 3418/ΦΕΚ 287/28-11-2005}
[xvii] Ιωάννης, 15,13.
[xviii] Διονυσίου Αλεξανδρείας, Εορταστική επιστολή προς τους εν Αλεξανδρεία αδελφούς. Περί αυτής βλ. Ευσεβίου Καισαρείας, Εκκλησιαστική ιστορία, Ζ,22, ΒΕΠΕΣ, Τόμ. 20,σελ. 27. Πρβλ. Cypriani, De mortalilate cap. 15.
[xix] Bibliotheca Augustana, Μένανδρος, Γνώμαι μονόστιχοι, 115.
[xxi] Klaus Schwab, Thierry Malleret , Covid-19: The Great Reset, Paperback – July 9, 2020. (Οι παραπάνω δύο συγγραφείς, είναι ανώτερα στελέχη, του διεθνιστικού Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ (WEF)}
[xxii] Συνέντευξη στη Σούλα Αλεξανδροπούλου, «Καθημερινή», 02-11-1975 (Βλ. και Ελύτης «Προφητικόν» από το Ἁξιον εστί»).
[xxiii] Ιωάννου, 8,32.

Καρπαθίου Στυλιανός Ε.
Ψυχίατρος, Αριστάρχου 12, 
Αθήνα - Παγκράτι, 11634

*Ο π. Στυλιανός Καρπαθίου είναι απόφοιτος της Ιατρικής με την ειδικότητα της Ψυχιατρικής και της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Rene Descartes και Sorbonne IV στο Παρίσι, απ’ όπου έλαβε και το Master. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Βιοηθική, με θέμα «Ιστορία του ζυγωτού και εξωσωματική γονιμοποίηση». Έχει συγγράψει βιβλία θεολογικού και ιατρικού (στο χώρο της Νευροψυχολογίας), περιεχομένου. Συμμετέχει σε πολλά συνέδρια και ημερίδες. Ως κληρικός διακονεί στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Είναι έγγαμος και πατέρας επτά παιδιών.

Περί εμβολίου Κορονοϊού εξ αφορμής της επιστολῆς 
πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου - 27 Ιανουαρίου 2021


Από παιδί είμαι στην εκκλησία την ορθόδοξη «πάππου προς πάππων». Γιατρός, συγκεκριμένα οφθαλμίατρος με διδακτορικά και ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

Άρθρο του Δρ. Στέφανου Δημόπουλου, Οφθαλμίατρου για τον Covid-19

Ἀπό ὅλα ὅσα ἄκουσα καί διάβασα ἐπικριτικά γιά την στάση καί τίς ποιμαντικές ἀποφάσεις της ἱεράς συνόδου της ἐκκλησίας μας ἐκείνη πού πιότερο με στενοχώρησε εἶναι ἡ πρόσφατη ἐπιστολή του πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ὅλα τα ἄλλα πού ἄκουγα καί διάβαζα αὐτές τις μέρες ἦταν ὀφθαλμοφανῶς ζηλωτισμοί ἀπό ἀνθρώπους πού πολλές φορές εἶναι καλόπιστοι καί φοβισμένοι καί βρίσκονται σε σύγχυση.

Ἐδῶ ὅμως ἐτούτη ἡ ἐπιστολή πού διαδόθηκε ἀστραπιαία νομίζω εἶναι ἐπικίνδυνη λόγῳ της έπιστημονοφάνειας πού ἔχει καί προκαλεῖ ἀμηχανία σε πολλούς πνευματικά ἀξιόλογους ἀνθρώπους πού την διάβασαν καί μπῆκαν σε ἀμφιβολία γιά το ἐμβόλιο κατά του κορονοϊοῦ και την ὀρθότητα των ἀποφάσεων της Ἱερᾶς Συνόδου.

Φίλοι καί ἀδελφοί Ιερεῖς, Ἁγιορεῖτες, μοναχοί, πανεπιστημιακοί καθηγητές, Θεολόγοι καί ὅλοι οἱ καλόπιστοι θρησκευόμενοι ἀσθενεῖς μου πού βλέπω καθημερινά στό Ἰατρεῖο μου ἦταν τις τελευταῖες μέρες προβληματισμένοι.

Γι αὐτό καί ἀποφάσισα νά ἀπασχοληθῶ, νά ψάξω λίγο περισσότερο ,νά διαβάσω καί νά ρωτήσω δυό –τρεῖς φίλους καί γνωστούς στήν Ἑλλάδα καί το ἐξωτερικό εἰδικότερους ἀπό ἐμένα, καί ἔβγαλα τά συμπεράσματα πού ἐπιβεβαίωσαν την ἀρχική μου ἀρνητική διαίσθηση γιά την ἐπιστολή του πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου. Βλέπεις γιά ὅσους εἴμαστε ὑπέρ εἰδικοί σε ἕνα ἰατρικό τομέα εἶναι εὔκολο νά βροῦμε ἄκρη καί σε ἄλλους τομεῖς καί νά μας λάβουν σοβαρά ὑπ ὄψιν.

Ο δάσκαλός μου στήν ἰατρική Γερμανός Klaus Heiman καθηγητής Όφθαλμολογίας στό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας κοντά στὸν ὁποῖο θήτευσα μία δεκαετία στά νιάτα μου καί ἔκανα ἐξειδίκευση καί διδακτορική διατριβή, ὑπῆρξε τεράστια ἐπιστημονική προσωπικότητα καί μαθητές του εἶναι σήμερα πολλοί Καθηγητές στήν γερμανόφωνη Εὐρώπη. Ἦταν ὅμως ἄνθρωπος ἁπλός. Ἔδινε σε μας τους μαθητές του καί στούς ἁπλούς ἀρρώστους πάντοτε νά καταλάβουν γιά τις ἀρρώστιες καί περίπλοκες ἐγχειρήσεις πού αὐτός πρωτοποριακά ἐφήρμοσε στήν Εὐρώπη. Δεκάδες ἔρχονταν σταλμένοι ἀπ την Ἑλλάδα

γιά αὐτές τις ἐπεμβάσεις. Κάποτε πόναγαν τα γόνατά μου καί ἐπισκέφτηκα ἕναν καθηγητή ὀρθοπεδικό γιά νά με βοηθήσει. Με ρώτησε λοιπόν ὁ Δάσκαλός μου την ἐπαύριον, ποιά ἦταν ἡ διάγνωση πού ἔβαλε ὁ ὀρθοπεδικός καί ἔσκυψα το κεφάλι.

–Δέν ξέρω κύριε καθηγητά, μου εἶπε διάφορα ἀλλά δέν τον κατάλαβα. Φαίνεται φταῖνε τα γερμανικά μου.

– Τά γερμανικά σου εἶναι μιά χαρά γι αὐτό καί ἔγραψες διδακτορική ἐργασία κοντά μου. Αὐτός δέν μπόρεσε νά βρεῖ τι ἔχεις. Θά σε στείλω σε ἄλλον ! Καί νά θυμᾶσαι πάντα ἀπό μένα. Ὅταν γιατρός κατέχει καλά ἕνα θέμα ,τότε μπορεῖ νά σου το ἐξηγήσει με λόγια ἁπλά , ἀλλιῶς δέν το κατέχει το θέμα καί νά μήν τον ἐμπιστεύεσαι.

Ρώτησα ὅσους διαβάσαν την ἐπιστολή του πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου ἄν την κατάλαβαν με την πρώτη ἀνάγνωση. Κανένας!

Χρειάστηκε καί δεύτερη ἴσως καί πιό πολλές φορές ὅπως συνέβη καί σε μένα. Πάντως ὅλοι κλονίστηκαν καί ἀνησύχησαν γιά το ἐμβόλιο καί κατά πόσο στέκει ἀπό βιοηθικῆς πλευράς καί μήπως εἶναι ἡ Ἱερά Σύνοδος παραπλανημένη.

Η ἀνάπτυξη ἐμβολίων εἶναι βεβαίως μιά πολύπλοκη ἐπιστήμη.

Γι' αὐτό λοιπόν καί ἐγώ θά προσπαθήσω νά σας μεταφέρω με λόγια ἁπλά καί κατανοητά τά συμπεράσματά μου ἀπ’ την ἔρευνα πού ἔκανα σε ξένα ἐπιστημονικά πεδία χωρίς ὀξύτητες καί τραγικοποιήσεις. Γιά ὅσους δέ ἐνδιαφέρονται θά ἔχω στό τέλος συνημμένα γιά νά με πιστέψουν οἱ ….ἄπιστοι Θωμᾶδες.

Ἐρώτηση 1η:Τι διαφορά ἔχει το ἐμβόλιο του κορονοϊοῦ ἀπό τα ἄλλα πού κάναμε ἀπό παιδιά (Διφθερίτιδος, Λύσσας, Πολυμυελίτιδος, Ερυθρᾶς, Γρίπης;)

– Ἁπλά ἀντί νά χρησιμοποιήσουν ἐξασθενημένο Ἰό , τώρα χρησιμοποίησαν ἕνα κομμάτι του Ἰοῦ. Αὐτό σημαίνει τεχνική m-RNA (messenger-RNA)

Ἐρώτηση 2η: Ἔχει το ἐμβόλιο πού κάνουμε στήν Εὐρώπη(Feiser) γενετικό Ὑλικό;

ΟΧΙ!

Ἐρώτηση 3η: Μήπως το παράγουν ἡ το ἐπεξεργάζονται καί το ἀναπτύσσουν με γενετικό ἀνθρώπινο ὑλικό;

ΟΧΙ

Ἐρώτηση 4η: Καλά καί αὐτά πού λένε γιά χρησιμοποίηση κυτταρικῆς σειράς ἐμβρύου;

-Τήν ἀπάντηση θά την βρεῖς μέσα στό ἴδιο το κείμενο του πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου. Γράφει λοιπὸν:

« Γιά την παραγωγή του ἤδη γνωστοῦ ἐμβολίου, κατά του sars-cov-2, πού κυκλοφορεῖ, χρησιμοποιήθηκε η ἀνθρώπινη κυτταρική σειρά HEK 293»

Αὐτό το άναιρεί ἀμέσως δύο σειρές παρακάτω ὅπου γράφει:

«Οἱ γνωστότερες φαρμακευτικές ἑταιρεῖες των, κατά sars-cov-2, ἐμβολίων χρησιμοποίησαν τα κύτταρα αὐτά (ΗΕΚ293Τ) γιά νά ἐλέγξουν, ἄν ὄντως γίνεται ἡ ἔκφραση της πρωτεΐνης του κορώνα-ιού.”

Ἀλλά προσέξτε φίλοι μου τι λέει το κείμενο του πατρός Στυλιανοῦ:Ὄχι γιά την παραγωγή ἤ ἔστω την ἐξέλιξη καί ἀνάπτυξη των ἐμβολίων τεχνολογίας m-RNA ὅπως μας εἶπε παραπάνω , ἀλλά γιά νά ἐλέγξουν ἄν τα ἀνθρώπινα κύτταρα της κυτταρικῆς σειρᾶς ἐρχόμενα σε ἐπαφή με τά ἐμβόλια τεχνικῆς m-RNA παράγουν την πρωτεΐνη του κορονοϊοῦ (την SARS-COV-2-Spike protein). Γιά ἔλεγχο μιλάει λοιπόν ὁ πατήρ Στυλιανός καί ὄχι “γιά τήν παραγωγή του ἤδη γνωστοῦ ἐμβολίου” ὅπως ἀρχικά ἀνακριβῶς μας εἶπε. Εἶναι αὐτό πού οἱ ἀγγλόφωνοι το λένε «Proof of Concept».

Καί ἀμέσως στήν ἑπόμενη σειρά το διευκρινίζει πλήρως:

«Συγκεκριμένα, οι δύο φαρμακευτικές εταιρείες, η Moderna[iii] και η Pfizer/BioNTech[iv], των ὁποίων τα ἐμβόλια ἔχουν ἐγκριθεῖ και στην Ελλάδα, χρησιμοποίησαν την κυτταρική σειρά HEK 293 στό στάδιο Confirmatory Lab Tests (στάδιο ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν).»

Με ἁπλά ἑλληνικά γιά νά τα καταλάβουν ὅλοι οἱ μή εἰδικοί μας λέει ὅτι ἀφοῦ παρήχθη τό ἐμβόλιο τότε χρησιμοποίησαν τα κύτταρα ΗΕΚ293Τ γιά νά δοῦν στό στάδιο των ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν ποιὰ εἶναι ἡ ἐπίδραση του ἐμβολίου πάνω σε ἀνθρώπινο κύτταρο. Δέν εἶναι ὅτι χρειάζονται τα κύτταρα ΗΕΚ293Τ στήν παραγωγή καί στήν ἐπεξεργασία τους.

Οἱ ἑταιρεῖες κάνουν συνεχῶς ἔρευνες γιά καινούργια καί καλύτερα φάρμακα καί ἐμβόλια. Αὐτό το κάνουν γιατί ὅπως ὅλοι π.χ. γνωρίζουμε τα διάφορα μικρόβια ἀναπτύσσουν ἀνθεκτικότητα σιγά-σιγά στά ἀντιβιωτικά καί χρειαζόμαστε καινούργια. Ἀντίστοιχα οἱ διάφοροι Ἰοί μεταλλάσσονται καί οὕτω καθεξῆς. Ψάχνουν λοιπόν νά βροῦνε καλύτερα ἐμβόλια , πιό ἀποτελεσματικά, πιό γρήγορα καί με λιγότερες ἐπιπλοκές. Ἐδῶ λοιπόν καί δέκα χρόνια δουλεύουν με σκοπό τήν ἀνάπτυξη της τεχνολογίας των ἐμβολίων m-RNA. Καί ὄντως χρησιμοποιήθηκε ἡ ἀνθρώπινη κυτταρική σειρά ΗΕΚ293Τ ὄχι γιά την παραγωγή ἤ γιά την ἐπεξεργασία των ἐμβολίων ἀλλά γιά ἔλεγχο της ἐπίδρασης τους πάνω στό ἀνθρώπινο κύτταρο πρίν το δοκιμάσουν σε ζωντανούς ἀνθρώπους.

Ἐδῶ ἐπιτρέψτε μου πάλι μία διευκρίνηση γιά τους μή ἰατρούς. Γιά νά πάρει ἕνα φάρμακο ἤ ἐμβόλιο ἔγκριση στήν Ἀμερική πρέπει νά πάρει ἔγκριση ἀπό μιά πολύ αὐστηρή ἐπιτροπή πού ὀνομάζεται FDA. Αὐτή λοιπόν πρίν ἐπιτρέψει νά δοκιμαστεῖ σε ἐθελοντές το φάρμακο (κλινική δοκιμασία σέ τρεῖς φάσεις) ἀπαιτεῖ το στάδιο των ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν (Confirmatory Lab Tests) πού ἀναφέρει ὁ πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου παραπάνω.

Ἔτσι στό παρελθόν τα ἐμβόλια της Ἐρυθράς της Λύσσας καί της Ἡπατίτιδας Α(πού ὅλοι μας ἔχουμε έμβολιαστεί ἀπό την παιδική μας ἡλικία) ἀφοῦ παρήχθησαν χωρίς ἀνθρώπινο γενετικό ὑλικό τα έφεραν σε ἐπαφή με την ἴδια αὐτή κυτταρική σειρά ΗΕΚ293Τ πού παρήχθη το 1970 γιά νά μελετήσουν την ἀντίδραση της κυτταρικῆς σειράς στό ἤδη παραχθέν ἐμβόλιο. Στήν συνέχεια ἔρχεται ἡ πρώτη κλινική φάση πού δοκιμάζουν το ἐμβόλιο (ἤ φάρμακο σέ καμιά δεκαριά ἀνθρώπους (ἐθελοντές) καί ἐλέγχουν την ἀσφάλειά του. Μετά ἡ δεύτερη φάση οπου ἐλέγχεται ἡ ἀνταπόκριση σε ἑκατό ἐθελοντές. Τέλος στήν τρίτη κλινική φάση ἐλέγχεται ἡ ἀποτελεσματικότητα σε ὅσους ἐθελοντές μποροῦνε περισσότερους. Στό ἐμβόλιο του κορονοϊοῦ της Feiser πού κάνουμε στήν Ελλάδα οἱ ἐθελοντές ξεπέρασαν τις 43.000.

Συμπερασματικά ἀνθρώπινο γενετικό ὑλικό δέν εἶναι δομικό ὑλικό , οὔτε ὑλικό ἐπεξεργασίας του ἐμβολίου κατά του κορονοϊοῦ καί δέν θά χρειαστοῦν μελλοντικά γιά την παραγωγή τους ἔμβρυα ἤ ἄλλης προελεύσεως ἀνθρώπινα κύτταρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η: Καί γιατί το παρήγαγαν με αὐτό τρόπο καί ὄχι με τον παλιό (τον ἐξασθενημένο Ἰό); Γιά τρεῖς λόγους.

Πρῶτον γιατί ἔτσι παρήχθη γρηγορότερα καί ἡ ἀνθρωπότητα βιαζότανε λόγῳ των έπιπλοκών καί της μεγάλης θνησιμότητας.

Δεύτερον γιατί ἔτσι ἔχουμε λιγότερες ἐπιπλοκές.

Τρίτον γιατί σύμφωνα με τις ἔρευνες ἐδῶ καί δέκα χρόνια στήν παραγωγή ἐμβολίων με την τεχνική m-RNA ἔχουν καλύτερα ἀποτελέσματα, πρᾶγμα πού ἐλπίζω σύντομα νά το διαπιστώσουμε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Δέν θά ἦταν καλύτερο νά περιμένουμε λιγάκι ,νά δοῦμε ἄν ὑπάρχουν ἐπιπλοκές νά δοκιμάσουν πρῶτα οἱ ἄλλοι καί ὕστερα νά το κάνουμε;

Ὅταν με ρώτησαν ἀρχές Γενάρη ἀπό το έμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ ἄν συμφωνῶ καί ἐπιθυμῶ νά εμβολιαστώ ἀπάντησα ἀμέσως θετικά καί ζήτησα νά εἶμαι ἀπό τους πρώτους. Τους εἶπα πώς ἄν εἶναι νά ἐμφανιστοῦν ἐπιπλοκές απ΄τό ἐμβόλιο καλύτερα νά γίνουνε σε μένα πού ἔζησα μέσα στό ἔλεος του Θεοῦ ἤδη 70 χρόνια, παρά σε νεώτερους συναδέλφους. Ἐγώ τουλάχιστον ἀνάστησα 6 παιδιά καί 8 μέχρι στιγμῆς έγγόνια

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η Δέν εἶναι ὑποχρεωτικό το ἐμβόλιο στούς Γιατρούς καί τους ὑγειονομικούς;

ΟΧΙ. Μου ἔκανε ἐντύπωση πού σεβάστηκαν το αὐτεξούσιό μου. Με ρώτησαν ἄν θέλω νά το κάνω ,ἐνῶ το Σεπτέμβριο πού γύρισα ἀπό τις θερινές μου διακοπές, μού ζήτησαν δυό φορές νά κάνω τέστ Κορονοϊοῦ γιά νά ἔχω την ἄδεια νά μπῶ νά χειρουργήσω. Δέν μου εἶπαν ἄν δέν το κάνεις σου διακόπτουμε την συνεργασία. Ἔδειξαν λεπτότητα καί σεβασμό στό αὐτεξούσιο μου, πρᾶγμα πού πολλοί χριστιανοί καί μάλιστα κάποιοι πνευματικοί δέν δείχνουν. Ἄν εἶναι κάτι πού θαύμαζα στόν Γέροντα μου Αἰμιλιανό ἀλλά καί σε ὅλους τους Ἁγίους πού γνώρισα κοντά του ἦταν αὐτός ἀκριβῶς ὁ σεβασμός στό αὐτεξούσιο του ἀνθρώπου. Το μεγαλύτερο δῶρο του Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η Μήπως νά περιμένομε στόν χῶρο της ἐκκλησίας μέχρι νά ἔλθουν τα ἐμβόλια ἀπό ἄλλες ἑταιρεῖες πού χρησιμοποιοῦν την παλιά καθιερωμένη μέθοδο του ἐξασθενημένου Ἰοῦ;

Ἀπεναντίας, πρέπει νά παραδεχτοῦμε ὅτι στόν χῶρο των ναῶν γίνεται συνωστισμός πολύ μεγάλος. Χώρια πού εἶναι πολλοί ἀδελφοί ἀπείθαρχοι καί ἔρχονται χωρίς μάσκα στό διπλανό στασίδι καί βήχουν καί φτερνίζονται καί σε κολάζουν. Κι ἄν πεῖς νά διαμαρτυρηθείς ἀκοῦς καί ἕνα κήρυγμα γιά την ἀπιστία σου, ταράζεσαι καί δέν μπορεῖς μετά νά μεταλάβεις. Γιατί προσωπικά μόνο γιά αὐτό τον λόγο ἐκκλησιάζομαι καί ἅμα θέλω νά προσευχηθῶ προτιμῶ το Ταμιεῖον μου ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας δίδαξε. Θά πρέπει συνεπῶς κανείς νά βιάζεται ὅσο γίνεται νά μπολιαστεῖ καί νά ἀκούει τους εἰδικούς Γιατρούς καί νά λαμβάνει ὅλα τά μέτρα προφύλαξης, πού αὐτοί μας συνιστοῦν γιατί εἶναι θεία ἐντολή ἀπ την Παλαιά την Διαθήκη ἀκόμα. Τίμα Ἰατρόν καί γάρ αὐτόν ἐποίησεν Κύριος.

Ἔπρεπε νά φᾶμε πρῶτα τά μοῦτρα μας με ἑκατόμβες θυμάτων ἀπό πανηγύρια σε ἐκκλησίες, Ἱερές Μονές, καθώς καί στό Αγιονόρος γιά νά δεχτοῦμε το αὐτονόητο πού έλεγαν οἱ εἰδικοί Γιατροί πώς οἱ Ναοί δέν εἶναι ἄσηπτοι χῶροι λόγῳ της ἱερότητάς τους. Ἄλλο νά πεῖς γιά την Θεία Κοινωνία. Ἐκεῖ εἶναι το Σῶμα καί το Αἷμα του Χριστοῦ πού μόνο κάνει θαύματα καί σώζει.

Στέφανος Δημόπουλος, Ἀναγνώστης-Ἰατρός

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1ον: The Covid vaccine arrived quickly – but there's every reason to trust it

2ον: Understanding and Explaining mRNA COVID-19 Vaccines

3ον: Βασικά σημεῖα γιά κοινή χρήση με τους ἀσθενεῖς σας

Ἐκτός ἀπό τα ἀκόλουθα βασικά μηνύματα, μπορεῖτε νά παραπέμψετε τους ἀσθενεῖς σας με ἐρωτήσεις στήν ιστοσελίδα του εμβολίου COVID-19 mRNA του CDC.

Ὅπως ὅλα τα ἐμβόλια, τα ἐμβόλια COVID-19 m RNA ἔχουν δοκιμαστεῖ αὐστηρά γιά ἀσφάλεια πρίν ἐγκριθοῦν γιά χρήση στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.

Η τεχνολογία m RNA εἶναι νέα, ἀλλά ὄχι ἄγνωστη. Μελετήθηκαν γιὰ περισσότερο ἀπό μία δεκαετία.

Τά ἐμβόλια m RNA δέν περιέχουν ζωντανό ἰὸ καί δέν ἐνέχουν κίνδυνο πρόκλησης ἀσθένειας στὸ ἐμβολιασμένο ἄτομο.

Το m RNA ἀπό το ἐμβόλιο δέν εἰσέρχεται ποτέ στόν πυρῆνα τοῦ κυττάρου καί δέν ἐπηρεάζει ἤ άλληλεπιδρᾶ με το DNA ἑνός ἀτόμου.

Πέρα ἀπό τα ἐμβόλια, πολλές προκλινικές καί κλινικές μελέτες ἔχουν χρησιμοποιήσει m RNA γιά την κωδικοποίηση καρκινικῶν ἀντιγόνων γιά τή διέγερση άνοσολογικών ἀντιδράσεων πού στοχεύουν στήν ἐκκαθάριση ἡ τή μείωση κακοήθων ὄγκων.

Η ἀνάπτυξη ἐμβολίων εἶναι μία πολύπλοκη ἐπιστήμη. Οἱ ἐπιστημονικές καί κανονιστικές συμβουλές της FDA στούς προγραμματιστές ἐμβολίων, καθώς καί ἡ ἀξιολόγηση της FDA γιά τον προσδιορισμό της ἀσφάλειας καί της ἀποτελεσματικότητας των ἐμβολίων, εἶναι ἀπό τις πιό ἰσχυρές στόν κόσμο.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΠΕΡΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 23/01/2021
Δρ. Στέφανου Δημόπουλου – Οφθαλμίατρου για τον Covid-19


Έκανα και Διευθυντής στο ΥΓΕΙΑ και πρόεδρος και συνιδρυτής της «Πανελλήνιας οφθαλμολογικής «Εταιρίας» και «Εταιρίας Αμφιβληστροειδούς και Υαλώδους,» τομέας όπου εξειδικεύτηκα στα νιάτα μου για δέκα χρόνια στην Γερμανία. Χειρούργησα και καμιά δεκαριά χιλιάδες ασθενείς, ανάμεσα τους και Πρωθυπουργούς, Υπουργούς, Βουλευτές, Πολιτικούς, Ιερείς, Αρχιερείς και έναν Πατριάρχη, Ηγουμένους ιερών Μονών και απλούς Μοναχούς και αγιορείτες ασκητές και Αγίους όπως τον Όσιο Έφραίμ Κατουνακιώτη, πρυτάνεις και καθηγητές ανωτάτων σχολών, βιομηχάνους και γνωστούς εφοπλιστές και συγγραφείς, ποιητές και καλλιτέχνες.

Ακόμα εργάζομαι στα εβδομήντα μου με κέφι και φόβο Θεού και είμαι ενήμερος για τις επιστημονικές εξελίξεις στην οφθαλμολογία. Ξέρετε η πείρα και η ενημέρωση είναι το πιο σημαντικό σε ένα Γιατρό. Έχω και τρία από τα έξι μου παιδιά Οφθαλμιάτρους, ο μεγαλύτερος καθηγητής Ιατρικής στην Γερμανία και έτσι η ενημέρωση μου γίνεται ευκολότερη, όπως καταλαβαίνετε και καθημερινή.

Όμως ειδικοί στον Κορωνοϊό δεν είμαστε για αυτό και δεν ανοίγουμε το στόμα μας ως τώρα. Από την άλλη την μεριά επνίγηκα από τους άσχετους που βγαίνουν και μιλάνε και με την ημιμάθεια και τον μεγάλο χριστιανικό τους ζήλο βάλαν την κρίση τους πάνω από ειδικές επιτροπές της πολιτείας και της εκκλησίας. Πάνω από υπεύθυνους πρωθυπουργούς και από την Ιερά Σύνοδο της εκκλησίας. Παντού βλέπουν προδότες και συνομωσίες και αυτοί αισθάνονται σαν τον Μάρκο τον Ευγενικό που έσωσε την Ορθοδοξία. Μόνο που και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, όταν επέστρεψε, προσέφυγε στην Ιερά Σύνοδο της εκκλησίας, που δικαίωσε την στάση του και καταδίκασε ολόκληρη την βυζαντινή αντιπροσωπεία.

Προσωπικά ακολουθώ την συμβουλή και το παράδειγμα του Γέροντα Ανανία Κουστένη και πειθαρχώ στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ορθόδοξης μας Εκκλησίας. «Ταπείνωση, να φάει η μούρη μας χώμα» λέει ο γέροντας. Δεν είναι ηρωισμός και πίστη στον Θεό να βάζεις την λογική σου και την κρίση σου πάνω από αυτήν της Ιεράς Συνόδου. Είναι έλλειψη ταπείνωσης και από έλλειψη ταπείνωσης και εγωισμό ο Εωσφόρος και οι άγγελοι που τον ακολουθήσανε έχασαν τον παράδεισο. Όταν αποφασίζεις να αγνοείς την απόφαση της Ιεράς Συνόδου γίνεσαι υπέρ-Σύνοδος και υπέρ-Εκκλησία. Σχισματικός με άλλα λόγια.

Ακόμα και λάθος να κάνει η εκκλησούλα μας θα την ακολουθήσω και ο Θεός θα με σώσει γιατί είμαι σε υπακοή στην εκκλησία έλεγε ο όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Έτσι εξηγείται κι ο μεγάλος σεβασμός προς τους αρχιερείς που είχαν όλοι οι Άγιοι που ζήσαμε στις μέρες μας οι γεροντότεροι καθώς και Άγιοι Γεροντάδες μας. Ο Γέροντας μου ο Αιμιλιανός δεν έδινε το χέρι του να πάρουν την ευχή του στην Σιμωνόπετρα μπροστά σε Αρχιερέα, το ίδιο και ο Γέροντάς μας Ανανίας μπροστά σε πνευματικοπαίδι του Αρχιερέα.

Όπως και ο αμαρτωλός παπάς όταν ιερουργεί τα μυστήρια που κάνει είναι έγκυρα έτσι και οι Αρχιερείς όταν ευρίσκονται στην Ιερά Σύνοδο, ακόμα και ανεπαρκείς και ανάξιοι να είναι , έχουν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος οι αποφάσεις τους και πρέπει όλοι ταπεινά να υπακούμε. «Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει συνοδικό σύστημα και αυτή είναι η βασική μας διαφορά από τους καθολικούς με το αλάθητο του Πάπα. Δυστυχώς όμως σπανίως σέβονται το σύστημα αυτό οι προκαθήμενοι των διαφόρων αυτοκέφαλων ορθόδοξων εκκλησιών», μου είχε πει κάποτε στο ιατρείο μου ο σοφός Γέρο –πολιτικός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Λοιπόν ας σεβαστούμε τουλάχιστον εμείς οι ταπεινοί, «το ποίμνιο», τις αποφάσεις των Ιερών Συνόδων.

Κοίταζα ποιοι μετέχουν στην συμβουλευτική επιτροπή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για το θέμα του Κορωνοϊού και είδα κορυφαίους επιστήμονες, ανθρώπους που εμπιστεύομαι, επιστημονικά πολύ καταλληλότερους από εμένα. Έχοντας συνηθίσει για δεκαετίες να λειτουργώ σαν υπερ-ειδικός σε ένα επιστημονικό τομέα, εκείνο που διδάχτηκα είναι, να μην ανακατεύομαι σε άλλους τομείς, αλλά απλά να δέχομαι με ταπείνωση τούς «καθ’ ύλην ειδικούς και αρμοδίους» ιδίως όταν αυτοί έχουν φόβο Θεού όπως συμβαίνει με τα μέλη της επιτροπής που συμβουλεύει επιστημονικά την Ιερά μας Σύνοδο.

Βαρέθηκα να με ρωτούν στο ιατρείο μου οι ασθενείς μου για τον Κορωνοϊό και ποια είναι η γνώμη μου και αν θα κάνουμε εμβόλιο η όχι. Μου θυμίζουν τον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης που τον ρωτούσαν στην αγορά οι μανάβηδες ποια είναι γνώμη του για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος.

Είναι πλάνη να ακούμε οποιονδήποτε μη ειδικό γιατρό η επιστήμονα (π.χ. Ψυχίατρο, Χειρουργό, Οφθαλμίατρο κ.α.) να εκφέρει την γνώμη του πεισματικά και εγωιστικά. (Διάβαζα αυτές τις μέρες ένα κείμενο γιατρού άσχετης ειδικότητας με την λοιμωξιολογία κι έφριξα. Ήταν ένα κείμενο «συρραφή» από το διαδίκτυο που παρουσίαζε ό,τι αρνητικό έχει γραφτεί για τα μέτρα προφύλαξης από τον COVID 19 και το εμβόλιο. Δεν είχε καμιά αντίθετη άποψη). Πολύ περισσότερο οι κληρικοί, φιλόσοφοι και θεολόγοι που πέφτουν σε ζηλωτισμό και «εκ δεξιών πειρασμό» ενάντια στις συνοδικές αποφάσεις.

Δόξα τω Θεώ όλες οι αποφάσεις της με βρίσκουν σύμφωνο και τις ακολουθώ ακόμα και αν με πονάνε. Κάνω και καμία ζαβολιά γιατί η ορθόδοξη εκκλησούλα μας δεν είναι νομοκανονική, υπάρχει και η οικονομία και ξέρω πως από συνέπεια δεν πρόκειται να σωθώ, αλλά από το έλεός Του, όμως το προσπαθώ όσο μπορώ.

Διάκριση χρειάζεται και προσευχή να τους φωτίζει ο Θεός να αποφασίζουν το σωστό κάθε φορά όπως των Φώτων. Συσπείρωση χρειάζεται γύρω από την Ιεραρχία μας και σεβασμός των αποφάσεων των Ιερών Συνόδων και όχι ιεροκατηγορία.

Πριν από λίγες μέρες διάβαζα ένα κείμενο του π. Ιωάννου Φωτόπουλου απάντηση στον Μητροπολίτη Αργολίδος. Θαύμασα για μία ακόμη φορά το πόσο μπορεί κανείς να διαστρεβλώνει τα λόγια κάποιου άλλου, όταν θέλεις να τον στοχοποιήσεις. Θα καταθέσω λοιπόν μια εμπειρία μου.

Την 6/11/20 πρώτη ημέρα της Καραντίνας βρέθηκα στο μνημόσυνο του Αγίου Γέροντα πατρός Επιφανίου Θεοδωρόπουλου στην Κεχαριτωμένη στην Τροιζήνα και ήμουν ο μόνος από καμιά 50αρια παρόντες που φορούσε μάσκα από τις 5.45 π.μ. έως το τέλος της ακολουθίας. Την έβγαλα μόνο για να κοινωνήσω. Φίλησα και την Αγία Κάρα του Καλλινίκου Επισκὀπου Εδέσης, πήρα και αντίδωρο και κόλλυβα που τα έφαγα στο αρχονταρίκι της Μονής μαζί με τον πατέρα Πατάπιο, που πέθανε από Κορωνοϊο λίγες μέρες αργότερα (του Αγίου Παταπίου). Και οι άλλοι πατέρες νόσησαν, ευτυχώς όμως παρά τις ταλαιπωρίες που πέρασαν, θεραπεύτηκαν στο νοσοκομείο Σωτηρία. Εγώ πάντως τηρώντας τα μέτρα δεν κόλλησα.

Ανήκω στη φοιτητοπαρέα που πηγαίναμε την δεκαετία του 70 στην Αγία Βαρβάρα για να κοινωνήσουμε μαζί με τους τελευταίους Χανσενικούς. Θαυμάζαμε τον Ραούλ Φολερώ, τον γνωρίσαμε στη διάλεξη του στην Αθήνα. Λαχταρούσαμε να τελειώσουμε την Ιατρική, να μιμηθούμε τον Αλμπερτ Σβάιτσερ, μόνο που καταλήξαμε Μεγαλογιατροί βορείων προαστείων που κάνουν και καμία καλοσύνη για να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Έχω λοιπόν το δικαίωμα να σας γράψω πως άλλο πράγμα είναι η συμπαράσταση στον ήδη ασθενή (λεπρό, από Κορωνοϊό κ.λ.π.) και άλλο η πρόληψη απ’ τις μεταδοτικές αρρώστιες. Εκεί αν δεν φυλάγεσαι πέφτεις στο «Ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου» και θα τα φας τα μούτρα σου. Μην αδικείτε λοιπόν τον Μητροπολίτη Αργολίδος, δεν βλέπω καμία αντίθεση στα παλαιότερα κείμενά του, όταν συνιστά σήμερα τη μάσκα και τις προφυλάξεις για τον Κορωνοϊό.

Και επί τη ευκαιρία ήθελα να καταθέσω μια ακόμα μαρτυρία για τον γέροντα Επιφάνιο. Όταν κάποιος μοναχός αρρώσταινε στο μοναστήρι από κάποια μεταδοτική ασθένεια, συνιστούσε αυστηρά να παραμένει απομονωμένος στο κελλί του για να μην μεταδώσει την νόσο στους άλλους. Ακόμη, συνιστούσε και το φαγητό του ή ό, τι άλλο χρειαζόταν, οι άλλοι μοναχοί το άφηναν έξω από το κελλί του για να το πάρει μόνος του. Είχε ο γέροντας τέτοια διάκριση. Γνωρίζω και άλλον ηγούμενο, μεγάλης και ιστορικής μονής ο οποίος όταν κόλλησε από γρίπη, δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει στο κελλί του, ούτε κατέβαινε στην εκκλησία, ούτε πολύ περισσότερο έδινε να ασπαστούν το χέρι του. Αυτονόητα πράγματα. Πάντως δεν είδα και γω κάποιον από τους φωνασκούντες ζηλωτές να πάνε εθελοντές στην πρώτη γραμμή, να καθίσουν δίπλα στον άρρωστο, να τον διακονήσουν, χωρίς μάσκες και προφυλάξεις. Απ’ έξω από τον χορό…

Στέφανος Δημόπουλος, Χειρούργος Οφθαλμίατρος
6944 302 711 - 210 680 1822
drstefanosdimopoulos@gmail.com

• 30/10/1974: Πτυχιούχος της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών.
• Οκτώβριος 1977-Ιανουάριος 1978: Τελειοποίηση των γνώσεων της γερμανικής γλώσσας στο Goete Institut Boppard (Mittel Stufe).
• 1/2/1978-30/12/1986: Πανεπιστημιακή οφθαλμολογική κλινική Κολωνίας Δ. Γερμανίας. Κατά την διάρκεια παραμονής ειδίκευση σε όλα τα τμήματα της οφθαλμολογίας και απόκτηση του γερμανικού τίτλου ειδικότητας 30/10/1984)
• Μάιος 2001: Τιμητική απονομή του ευρωπαϊκού διπλώματος οφθαλμολογία

ΠερισσότεραΚορωνοϊός

Δείτε τα σχετικά θέματα

• Αύξηση κρουσμάτων: αναλυτικά ανακοίνωση του ΕΟΔΥ από 1η Ιαν 2020 μέχρι σήμερα**Ο Οδυσσέας Ελύτης για την βαρβαρότητα

Έγινε το 1979 με αφορμή τη βράβευση 
του ποιητή με το Νόμπελ Λογοτεχνίας

«Ήδη, σας το είπα. Είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να ‘ρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και οιονεί επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη εξευτελισμό του. Για την ατίμωσή του.

Οπότε αναρωτιέται κανείς: Για τι παλεύουμε νύχτα μέρα κλεισμένοι στα εργαστήριά μας; Παλεύουμε για ένα τίποτα, που ωστόσο είναι το παν. Είναι οι δημοκρατικοί θεσμοί, που όλα δείχνουν ότι δεν θ’ αντέξουν για πολύ. Είναι η ποιότητα, που γι’ αυτή δεν δίνει κανείς πεντάρα. Είναι η οντότητα του ατόμου, που βαίνει προς την ολική της έκλειψη. Είναι η ανεξαρτησία των μικρών λαών, που έχει καταντήσει ήδη ένα γράμμα νεκρό. Είναι η αμάθεια και το σκότος. Ότι οι λεγόμενοι «πρακτικοί άνθρωποι» -κατά πλειονότητα, οι σημερινοί αστοί- μας κοροϊδεύουν, είναι χαρακτηριστικό.

Εκείνοι βλέπουν το τίποτα. Εμείς το πάν. Που βρίσκεται η αλήθεια, θα φανεί μια μέρα, όταν δεν θα 'μαστε πια εδώ. Θα είναι, όμως, εάν αξίζει, το έργο κάποιου απ’ όλους εμάς. Και αυτό θα σώσει την τιμή όλων μας -και της εποχής μας.»

Από τη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1979, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία με αφορμή την αναγγελία για τη βράβευση του Έλληνα ποιητή με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Μπορείτε να το βρείτε ως ηχητικό ντοκουμέντο και στο βιβλίο συν τοις άλλοις που περιέχει 37 συνεντεύξεις του Ελύτη (επιμέλεια: Ηλίας Καφάογλου, εκδ. Ύψιλον, 2011, 343 σελ.) Ολόκληρη την συνέντευξη την διαβάζετε ΕΔΩ


9 Δεκεμβρίου 2020 του π. Βασιλείου Θερμού - Φτάνει πια! Καμία κουβέντα αδέσποτη από εδώ και πέρα! - ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Αργολίδος Νεκτάριος: Νέα – Ανακοινώσεις

17 Μαρτίου 2020 Αργολίδος Νεκτάριος: Ἄς γίνει γιὰ ὅλους μας αὐτή ἡ περίοδος, “μετανοίας καιρός καὶ δεήσεως ὥρα”

19 Μαΐου 2020 Αργολίδος Νεκτάριος: ”Η γη είναι τετράγωνη!” «Η ανοησία κι ο φανατισμός βλάπτουν σοβαρά την υγεία»ΠΑΙΖΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: