31 Μαΐ 2013

Ο Φόβος Φοβάται την Αγάπη: το αντίδοτο στο φόβο


της Σοφίας Ντρέκου

Όπου υπάρχει φόβος 
δεν υπάρχει αγάπη
Το αντίδοτο στο φόβο
δεν είναι το θάρρος
ή το θράσος αλλά η αγάπη.

Ο Φόβος Φοβάται την Αγάπη

Ο φόβος καλλιεργείται από τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου τούτου, προκειμένου το υποκείμενο να χειραγωγείται εύκολα, να καθίσταται υπήκοον και όχι πολιτικόν ζώον, να μην μπορεί να στοχαστεί, αλλά να εφευρίσκει «αόρατους εχθρούς», να μην έχει πραγματική ελευθερία.

Α' Ιωάννου, 4, 18-21 18 φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 19 ῾Ημεῖς ἀγαπῶμεν αὐτόν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς. 20 ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἐώρακε, τὸν Θεόν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν; 21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

Νεοελληνική μετάφραση

18 Φόβος δεν υπάρχει μέσα στην αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος έχει σχέση με τιμωρία, και αυτός που φοβάται δεν έχει τελειοποιηθεί στην αγάπη. 19 Εμείς αγαπούμε, γιατί αυτός πρώτος μάς αγάπησε. 20 Αν κάποιος πει: «Αγαπώ το Θεό», και τον αδελφό του τον μισεί, είναι ψεύτης. Γιατί αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, που έχει δει, δε δύναται να αγαπά το Θεό, που δεν έχει δει. 21 Και αυτήν την εντολή έχουμε από Αυτόν: όποιος αγαπά το Θεό να αγαπά και τον αδελφό του.

Η αλήθεια είναι ότι η γνώση, γίνεται συνένοχη, όταν θέλεις κάτι να πεις κάτι αξιόλογο, γι' αυτό και κρύβεται, ειδικά όταν αυτό που έχεις να πεις, το κάτι, αυτό που τρομάζει τον αδαή ακροατή, τότε ξεπηδάει ο φόβος. Γιατί η όποια σύγκριση δεν αντέχεται, ο οποιοσδήποτε διάλογος, ένας διάλογος που δεν βγάζει πουθενά. Οπότε, η αυτοάμυνα μαζί με τον φόβο, που είναι το όπλο του ψέματος και που δυστυχώς γίνεται κλοιός, κλοιός που μας περισφίγγει, βάζει φραγμό στην όποια εκφώνηση, με αποτέλεσμα η σιωπή να γίνεται το τελευταίο μας οχυρό, η δική μας περιφρούρηση, η άμυνα μας, ένας γυάλινος κόσμος, που μας βλέπουν χωρίς να μας ακούν και εμείς ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι υπάρχουμε, ότι ζούμε.

Όπου υπάρχει φόβος δεν υπάρχει αγάπη,
κι όπου υπάρχουν λάθη, πίσω είν' τα πάθη.
Ο φόβος του Θεού είναι σωτήριος,
ψυχοθεραπευτικός. Σοφία Ντρέκου


Δείτε σχετικά: