11/12/13

Τα αίτια της ρήξης μεταξύ Θεολογίας και Επιστήμης [+Βίντεο Έτσι Βλέπω τον Κόσμο: Επιστήμη και Θεολογία]


Τα αίτια της ρήξης μεταξύ Θεολογίας και Επιστήμης
Σοφία Ντρέκου

«Ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει για διάφορους λόγους την ελληνική κοινωνία είναι η αφανής ή φανερή σύγκρουση μεταξύ του εν γένει Χριστιανισμού και της Επιστήμης.

Προκειμένου να αποκαταστήσουμε την αλήθεια πάνω σε αυτό το θέμα πρέπει να τονίσουμε ότι η σύγκρουση μεταξύ Θεολογίας και Επιστήμης αφορά και αναφέρεται στις σχέσεις της ρωμαιοκαθολικής «εκκλησίας» και όχι της Ορθοδοξίας με την Επιστήμη

Η σύγκρουση αυτή κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της επιστημονικής επανάστασης του 17ου αιώνα, πολύ μετά το σχίσμα, και δεν είχε καμιά σχέση με την Ορθοδοξία, που τότε στέναζε κάτω από τον τουρκικό ζυγό.

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στα αίτια που δημιούργησαν αυτή τη ρήξη. 

Το δυτικό πολιτισμικό ρεύμα την περίοδο συγκρότησής του, μετά από εσωτερικές συγκρούσεις, υιοθέτησε ως εσωτερική φιλοσοφία του ένα μόρφωμα της προχριστιανικής ιουδαϊκής θεολογίας στην οποία ενσωματώθηκαν επιλεκτικά, μέρη του πρωτογενούς χριστιανικού δόγματος.

Η άποψη των χριστιανικών εκείνων ομάδων, στη Δύση, πίστευαν ότι ο Χριστιανισμός είναι μια συνέχεια του Ιουδαϊσμού με πραγματοποιημένη την προφητεία περί ελεύσεως του Μεσσία.

Έτσι, όμως υιοθετήθηκε και ενσωματώθηκε στη δομή του δυτικού πολιτισμού η καμπαλιστική άποψη περί δομής του Σύμπαντος που περιεχόταν ως θεμελιώδες δόγμα στο πλαίσιο της ιουδαϊκής θρησκείας.»[1]

Να δούμε και το ενδιαφέρον βίντεο από την επιστημονική σειρά «Έτσι Βλέπω τον Κόσμο» το (Eπ.5) «Επιστήμη και Θεολογία» με τον καθηγητή Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάνο Δανέζη και την επιστημονική του αναφορά πάνω στο θέμα.


Ἡ Δυτική Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία διεμόρφωσε τή θεολογία της πάνω σέ δυό τρεῖς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γιά νά καταλήξει στόν Ἀριστοτελικό Θωμᾶ τόν ἐξ Ἀκουΐνου. Καί τή διεμόρφωσε στούς σκοτεινούς αἰῶνες, στό μεσαίωνα, δηλαδή καί μέ ὅ,τι αύτό συνεπάγεται.

Τόν Γαλιλαίο τόν καταδίκασε τό δικαστήριο τής ιεράς εξέτασης, αλλά μάρτυρες κατηγορίας ήταν συναδελφοί του καθηγητάδες απο τά γύρω πανεπιστήμια. 

Ἡ Ἱερά Ἐξέταση δίκαζε μέ μάρτυρες, ἡ πλειοψηφία τῶν ὁποίων κατέθετε προσωπικές ἀξιολογικές ἐκτιμήσεις καί λιγότερο πραγματικά περιστατικά. Ἄλλωστε ἡ Ἱερά Ἐξέταση δημιουργήθηκε τό 1560 περίπου, δηλαδή κατά τούς Ἀναγεννησιακούς χρόνους καί ὄχι στό Μεσαίωνα. Καί τοῦτο, προκειμένου νά συντηρήσει τό Ρωμαιοκαθολικό δόγμα τῆς Δύσης, πού τεκμηριωνότανε δογματικῶς στή διδασκαλία τοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτη καί πού χαρακτήρισε τήν κοσμική ἠθική καί τήν ἐπιρροή τῆς παπικῆς ἐξουσίας στούς ρωμαιοκαθολικούς ἀπό τήν ἀναγεννησιακή Πλατωνική σκέψη, ἡ ὁποία ἀπηλευθέρωνε τόν ἄνθρωπο (καί δή τό Χριστιανό) ἀπό τίς Ἀριστοτελικές ἀγκυλώσεις, καθώς κι' ἀπό τήν ἐπέκταση τῆς Λουθηρανῆς μεταρρυθμίσεως στή Δύση.[2]

Παραπομπές
[1]Μάνος Δανέζης, επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
[2] Σοφία Ντρέκου / www.sophia-ntrekou.gr 11 Δεκεμβρίου 2013
[3] Το οπτικοακουστικό υλικό (Βίντεο) από www.YouTube, εταιρεία της Google.

Δεν υπάρχουν σχόλια: