11 Δεκ 2013

Τα αίτια της ρήξης μεταξύ Θεολογίας και Επιστήμης

Τα αίτια της ρήξης μεταξύ Θεολογίας και Επιστήμης [Βίντεο Έτσι Βλέπω τον Κόσμο: Επιστήμη και Θεολογία]

«Ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει για διάφορους λόγους την ελληνική κοινωνία είναι η αφανής ή φανερή σύγκρουση μεταξύ του εν γένει Χριστιανισμού και της Επιστήμης.

Προκειμένου να αποκαταστήσουμε την αλήθεια πάνω σε αυτό το θέμα πρέπει να τονίσουμε ότι η σύγκρουση μεταξύ Θεολογίας και Επιστήμης αφορά και αναφέρεται στις σχέσεις της ρωμαιοκαθολικής «εκκλησίας» και όχι της Ορθοδοξίας με την Επιστήμη

Η σύγκρουση αυτή κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της επιστημονικής επανάστασης του 17ου αιώνα, πολύ μετά το σχίσμα, και δεν είχε καμιά σχέση με την Ορθοδοξία, που τότε στέναζε κάτω από τον τουρκικό ζυγό.

Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται στα αίτια που δημιούργησαν αυτή τη ρήξη. 

Το δυτικό πολιτισμικό ρεύμα την περίοδο συγκρότησής του, μετά από εσωτερικές συγκρούσεις, υιοθέτησε ως εσωτερική φιλοσοφία του ένα μόρφωμα της προχριστιανικής ιουδαϊκής θεολογίας στην οποία ενσωματώθηκαν επιλεκτικά, μέρη του πρωτογενούς χριστιανικού δόγματος.

Η άποψη των χριστιανικών εκείνων ομάδων, στη Δύση, πίστευαν ότι ο Χριστιανισμός είναι μια συνέχεια του Ιουδαϊσμού με πραγματοποιημένη την προφητεία περί ελεύσεως του Μεσσία.

Έτσι, όμως υιοθετήθηκε και ενσωματώθηκε στη δομή του δυτικού πολιτισμού η καμπαλιστική άποψη περί δομής του Σύμπαντος που περιεχόταν ως θεμελιώδες δόγμα στο πλαίσιο της ιουδαϊκής θρησκείας.»[1]

Να δούμε και το ενδιαφέρον βίντεο από την επιστημονική σειρά «Έτσι Βλέπω τον Κόσμο» το (Eπ.5) «Επιστήμη και Θεολογία» με τον καθηγητή Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μάνο Δανέζη και την επιστημονική του αναφορά πάνω στο θέμα.


Η Δυτική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διαμόρφωσε τη θεολογία της πάνω σε δυό τρεις πατέρες τής Εκκλησίας, για να καταλήξει στον Αριστοτελικό Θωμά τον εξ Ακουΐνου. Και τη διαμόρφωσε στους σκοτεινούς αιώνες, στο μεσαίωνα, δηλαδή και με ὅ,τι αυτό συνεπάγεται.

Τον Γαλιλαίο τον καταδίκασε το δικαστήριο τής ιεράς εξέτασης, αλλά μάρτυρες κατηγορίας ήταν συναδελφοί του καθηγητάδες από τα γύρω πανεπιστήμια. 

Η Ιερά Εξέταση δίκαζε με μάρτυρες, η πλειοψηφία των οποίων κατέθετε προσωπικές αξιολογικές εκτιμήσεις και λιγότερο πραγματικά περιστατικά. Άλλωστε δημιουργήθηκε το 1560 περίπου, δηλαδή κατά τούς Αναγεννησιακούς χρόνους και όχι στο Μεσαίωνα. Και τούτο, προκειμένου να συντηρήσει το Ρωμαιοκαθολικό δόγμα τής Δύσης, πού τεκμηριωνόταν δογματικώς στη διδασκαλία του Θωμά του Ακινάτη και πού χαρακτήρισε την κοσμική ηθική και την επιρροή τής παπικής εξουσίας στους ρωμαιοκαθολικούς οπό την αναγεννησιακή Πλατωνική σκέψη, η οποία απελευθέρωνε τον άνθρωπο (και δη τον Χριστιανό) από τις Αριστοτελικές αγκυλώσεις, καθώς κι' από την επέκταση τής Λουθηρανής μεταρρυθμίσεως στη Δύση.[2]

Παραπομπές
[1] Μάνος Δανέζης, επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
[2] Σοφία Ντρέκου / www.sophia-ntrekou.gr 11 Δεκεμβρίου 2013
[3] Το οπτικοακουστικό υλικό (Βίντεο) από www.YouTube, της Google.
[4] Πηγή: Αέναη επΑνάσταση by Sophia Ntrekou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: