Υπογραφές υπέρ της θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ελλάδας (videos αφιέρωμα)


της Σοφίας Ντρέκου

Τρία γράμματα σου ζήτησα για την πατρίδα
κι έπρεπε να δώσω μάχη με όλους τους εχθρούς
λες κι ήταν η τριάδα η πιο ιερή
τώρα όμως τα επέλεξα για το μέλλον μας
είναι το Α, το Ο και το Ζ. .........Α Ο Ζ


Τεράστια ενεργειακά κοιτάσματα έχουν ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρόσβαση σ' αυτά μέσω της Ελληνικής ΑΟΖ. Έχουν πραγματοποιηθεί ανεπίσημες σεισμικές έρευνες (άνω των 30.000 χιλ). Η έκθεση της Deutsche Bank, επιβεβαιώνει και συμπληρώνει μιλώντας για χαμηλό επενδυτικό ρίσκο. 
Όσο η Ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένη στα 6νμ δεν έχει
πρόσβαση σ' αυτά τα σημεία -θεωρούνται διεθνή ύδατα.
Με αυτές τις υπογραφές του ελληνικού λαού, θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολιτικούς φορείς και ειδικά στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Νόμου της ελληνικής ΑΟΖ, ότι ο καθένας μας ζητά την εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας στην πατρίδα μας, για να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες που βρίσκονται στα ελληνικά κοιτάσματα, έτσι ώστε να βγούμε αποτελεσματικά και στρατηγικά από την οικονομική κρίση με τις ίδιες τις δυνάμεις μας και με την αξιοπρέπεια που μας χαρακτηρίζει. (Articles & Analyses ZEE N. Lygeros)

15.000 υπογραφές για την ΑΟΖ.
(Dessin au feutre) Ν. Λυγερός 21462 

Περισσότερες από 15.000
υπογραφές ακολουθούν
το όραμα του απέραντου
γαλάζιου που γίνεται
όλο και πιο πραγματικό
με κάθε βήμα που κάνουμε 
διότι ποτέ δεν ξεχνάμε
κανένα στόχο από τη στιγμή
που τον επιλέξαμε
 για τους δικούς μας
διότι από αυτόν εξαρτάται 
η ελευθερία του μέλλοντός τους.

By these signatures of the Greek people, we want to show to all political institutions and especially to the Hellenic Parliament, where the bill of the Law on the Greek EEZ will be voted, that each one of us requests the implementation of the Sea Law in our country, so that we can make value of our hydrocarbons which exist in the Greek deposits, in order to efficiently and strategically exit the economic crisis by our own forces and in the decency which characterizes us. (SIGNATURE HERE)

Avec ces signatures du peuple grec, nous voulons montrer à toutes les institutions politiques et particulièrement à l'Assemblée grecque qui doit voter le projet de loi sur la Loi de la ZEE grecque, que chacun de nous demande l'application du Droit de la Mer, à notre patrie pour exploiter les hydrocarbures qui se trouvent sur les sites grecs afin de sortir efficacement et stratégiquement de la crise économique avec nos propres forces et la dignité qui nous caractérise. (SIGNATURE ICI)

Con estas firmas de los ciudadanos griegos queremos mostrar a todas las instituciones políticas, especialmente en el Parlamento griego donde se votará el proyecto de la Ley de ZEE griega, que todo el mundo pide la aplicación del Derecho del Mar en nuestro país para aprovechar de los hidrocarburos que se encuentran en los depósitos griegos de manera que superemos efectivamente y estratégicamente de la crisis económica por nuestras fuerzas y la dignidad que nos caracteriza. (FIRMA AQUÍ)


С этими подписями греческого народа мы хотим показать всем политическим учреждениями особенно греческомy парламентy, где будет проголосован законопроект o Законегреческoй ИЭЗ,o том что каждый из нас просит применения Mорского Правa на нашейродине, чтобы использовать углеводороды, асположенные в греческих месторожденияхдля того, чтобы выйти эффективно и стратегически из экономического кризиса с нашимисамыми силамии с достоинством, которое нас характеризует. (ПОДПИСЬ)

על ידי החתימות האלו של אנשי יוון, אנו רוצים להראות לכל המוסדות הפוליטיים ובייחוד לפרלמנט ההלני, שם תערך ההצבעה לגבי הEEZ (Exclusive Economic Zone)שכל אחד מאיתנו מבקש את הפעלת חוק הים במדינה שלנו על מנת שנוכל להפיק תועלת מהפחמימנים שלנו שקיימים בפיקדונות יווניים. על מנת לצאת באופן אסטרטגי ויעיל ,על ידי כוחותינו, מהמשבר הכלכלי ובהגינות אשר מאפיינת אותנו. (חתימה כאן)

Mit diesen Unterschriften des griechischen Volkes, wollen wir allen politischen Akteuren in Griechenland und insbesondere dem griechischen Parlament, welches die Entscheidungsverantwortung über das Gesetz der griechischen «Ausschließlichen Wirtschaftszone» (AWZ) trägt, verdeutlichen, dass jeder Einzelne von uns die Erklärung zur Errichtung der AWZ gemäß des Seerechtsübereinkommens (SRÜ) in unserem Land einfordert. Durch diese können wir Nutzen aus den Kohlenwasserstoffvorkommen ziehen, die sich in griechischen Bodenablagerungen befinden, so dass wir in Zukunft in der Lage sein werden die derzeitige Wirtschaftskrise aus eigener Kraft und mit Anstand überwinden zu können. (SIGNATURE HIER)

Con queste firme del popolo greco, noi vogliamo mostrare a tutte leistituzioni politiche e specialmente al Parlamento greco che devevotare il disegno legge sulla Legge della Z.E.E.greca, e che ciascunodi noi chiede l'applicazione del Diritto del Mare nella nostra patriaper sfruttare gli idrocarburi che si trovano nei giacimenti greciaffinché usciamo efficacemente e strategicamente dalla crisi economicacon le nostre proprie forze e la dignità che ci caratterizza. (FIRMA QUI)

10101Υπογραφές υπέρ της θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ. Perfection 13 7 7/2012. De. Unterschriften zur Unterstœtzung der Ausrufung der griechischen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). En. Signatures to support the proclamation of the Greek EEZ. Es. Firmas a favor de la proclamación de la ZEE griega. Fr. PETITION EN FAVEUR DE LA PROCLAMATION DE LA ZEE GRECQUE. He. חתימות לתמיכה בדרישת האא"א היווני. It. Firme per l'adozione della Z.E.E.greca. Ру. ПЕТИЦИЯ В ПОЛЬЗУ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ИЭЗ. Zh. 成立希腊专属经济区请愿书.

Οι υπογραφές του λαού
ήταν ελάχιστες στην αρχή
αλλά σιγά-σιγά
όταν οι άνθρωποι
κατάλαβαν την αξία
του εθνικού αγώνα
άρχισαν να πληθαίνουν
και να δείχνουν σε όλους
ότι δεν πρόκειται
να εγκαταλείψουν
τα δικαιώματά μας
στο απέραντο γαλάζιο
και αυτό δεν είναι
μια μικρή λεπτομέρεια
δίχως σημασία
αλλά το σύνθημα
και το στίγμα
του λαού του χρόνου
που αντιμετώπιζε
πάντα τα προβλήματα
προσφέροντας λύσεις
στρατηγικής.


Ο Νίκος Λυγερός γεννήθηκε το 1968 στο Βόλο.
Είναι Έλληνας μαθηματικός, συγγραφέας, ποιητής,Περισσότερα: ΑΟΖ και αοζ
9492) Τρία γράμματα. (ποίημα). Perfection 13 6 6/2012. Trois lettres (poème). En. Three letters. (poem). 
12483) Οι υπογραφές του λαού. (ποίημα). Perfection 14 6 6/2013. 
9489) 2012 το έτος της ΑΟΖ. (video). Perfection 13 6 6/2012. 2012, l'an de la ZEE. 
28492) Περισσότερες. (ποίημα). Perfection 17 9 10/2016. En. More than. (poem).

Επιλεκτικά βίντεο για την ΑΟΖ (ZEE)
Βλ. Δείτε τα βίντεο με τις ομιλίες ►►

Υπογραφές υπέρ της θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ

ΑΟΖ από τον χρήστη Βίντεο: Ν. Λυγερός Έργο Ανθρωπότητας
Official Channel N. Lygeros Προβολή πλήρους playlist (βίντεο)Ο Νίκος Λυγερός για την 
ΑΟΖ στο Youtube.comΥπογραφές για τη θέσπιση της Ελληνικής ΑΟΖΥπογραφές υπέρ της θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ

Υπογραφές υπέρ της θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ.7000 υπογραφές υπέρ της 
θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ8000 υπογραφές υπέρ της 
θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖ
9000 υπογραφές υπέρ της
θέσπισης της Ελληνικής ΑΟΖvideo: 2012 το έτος της ΑΟΖ
Perfection 13 6 6/2012. 2012, 
l'an de la ZEE (9489)

★ Βίντεο: Ν. Λυγερός - 2012 το έτος της ΑΟΖ
Δεν υπάρχουν σχόλια: