11/7/13

Ο Θεός είναι Τριαδικός... ε, και; Αλλάζει σε κάτι τη ζωή μας; [Περί της Αγίας Τριάδος]


«Ο Θεός είναι Τριαδικός»... ε, και...;;;
Περί της Αγίας Τριάδος

Ο Θεός του Χριστιανισμού είναι Τριαδικός.
Αποτελείται από μια ουσία, τη Θεία αλλά τρία πρόσωπα,
τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα αλλά ένας Θεός.
Δηλαδή, για τον Θεό ισχύει το 1+1+1=1.

Όλα καλά μέχρι εδώ, αν και λιγάκι έξω από τα μαθηματικά που μάθαμε στο Δημοτικό.
Τελικά όμως... τι μας νοιάζει εμάς η Τριαδικότητα του Θεού; 
Αλλάζει σε κάτι τη ζωή μας; 
Δίνει άλλο νόημα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα;

Η απάντηση είναι «ναι». 
Η Τριαδικότητα του Θεού αποτελεί (ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αποτελεί) 
πυξίδα για τη δική μας ζωή.

Πώς; 
Μιμούμενοι τον τρόπο ύπαρξης των Τριών Αγίων προσώπων.

Το κάθε ένα είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο αλλά και τα Τρία μαζί αποτελούν τον έναν Θεό. 

Κάθε πρόσωπο του Τριαδικού Θεού είναι φορέας της θείας ουσίας και συγχρόνως είναι όλος ο Θεός. 

Κανένα τους δεν είναι ούτε κατ' ελάχιστον ανώτερο ή κατώτερο, απλά έχουν διαφορετικά, μοναδικά χαρακτηριστικά.

Ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός και το Άγιο Πνεύμα εκπορευόμενο. 
Αυτά λοιπόν, τα τρία μοναδικά πρόσωπα είναι μια αγαπητική συντροφιά αδιάκοπη και άφθαρτη.

Κι εμείς; Πώς γινόμαστε μέτοχοι σε αυτό;

Μα, κάπως έτσι δεν είναι το ιδανικό για την ανθρώπινη κοινωνία;
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ομότιμοι, ισότιμοι. Έχουν τα ίδια δικαιώματα. 

Κανείς δεν (πρέπει να) θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από τον συνάνθρωπό του.

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι αλλά όχι ίδιοι!!! 
Ο κάθε ένας είναι ξεχωριστή προσωπικότητα. 
Έχει άλλα θέλω, άλλες προτιμήσεις, κάνει άλλες επιλογές. 
Αυτή η διαφορετικότητα του καθενός (θα πρέπει να) είναι απόλυτα σεβαστή.

Η πίστη λοιπόν, στον Τριαδικό Θεό, αυτομάτως οδηγεί σε συγκεκριμένο τρόπο θεώρησης της ζωής και του κόσμου: μίμηση του τρόπου ζωής του Θεού. Τι σημαίνει αυτό;
  • Να βιώσει ο καθένας ως καθημερινό τρόπο ζωής την ΑΓΑΠΗ, την ΙΣΟΤΗΤΑ, τη ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ του καθενός και την ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ όλων.
Ξέρουμε πως ο Θεός δεν είναι τιμωρός αλλά αγαπάει και συγχωρεί.
Το απέδειξε περίτρανα στην παραβολή του Σπλαχνικού Σαμαρείτη.

Γνωρίζουμε πως το κριτήριο της αξίας της ζωής των ανθρώπων είναι η έμπρακτη εκδήλωση αγάπης ή η παράλειψή της. Οι άνθρωποι καλούνται να γίνουν μια κοινωνία έμπρακτης αγάπης προς όλους χωρίς διακρίσεις. Και αυτά φανερώθηκαν στην παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα.

Κάπως έτσι και το Τριαδικό Δόγμα ορίζει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής αφού ο όποιος σοβαρολογεί για την πίστη του σε έναν Τριαδικό Θεό, ΔΕΝ μπορεί να εγκολπωθεί ούτε τον ατομικισμό αλλά ούτε και τη μαζοποίηση του ανθρώπου αφού οφείλει να είναι εικόνα της Αγίας Τριάδας κάθε στιγμή της ζωής του.

Αλήθεια... πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος αν... 
ήμασταν όλοι ενωμένοι...

Αέναη επΑνάσταση ·«Ο Θεός είναι Τριαδικός»... ε, και...;;; Αθανασίου Ελένη

Αθανασίου Ελένη - Θεολόγος

Ένα μοναδικό πολυβραβευμένο μουσικό βίντεο, της Νεολαίας 
υπέρ των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Μπορούμε να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο εάν δράσουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ.


Δείτε και...

Περί της Αγίας Τριάδος 
Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός  (περ. 676 – 4 Δεκεμβρίου 749)

Ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αγαπητοί μου αναγνώστες, 
μας εξηγεί με λίγα λόγια και σαφή, για το δόγμα της Αγίας Τριάδας.

«Πιστεύουμε σ' ένα Θεό, μία πρωταρχική αιτία, χωρίς αρχή, αδημιούργητη, αγέννητη, άφθαρτη και αθάνατη (...).

Πιστεύουμε σ' έναν Πατέρα, που είναι ή αρχή και ή αιτία όλων των δημιουργημάτων, που δε γεννήθηκε από κανέναν, που μόνος αυτός είναι χωρίς αρχική αιτία και αγέννητος ο οποίος είναι βέβαια δημιουργός όλων, άλλα κατ' ουσία Πατέρας ενός και μόνου, δηλαδή του μονογενή Υιού του, του Κυρίου και θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, και είναι προβολέας του Παναγίου Πνεύματος (...).

Πιστεύουμε και σ' έναν Υιό του Θεού, το μονογενή, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από την ουσία του Πατρός προαιωνίως φως που εξήλθε από το φως, Θεό αληθινό που γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό Υιό που γεννήθηκε και δε δημιουργήθηκε, που είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και είναι αυτός δια του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα. 

Όταν λέμε ότι «αυτός εγεννήθη προ πάντων των αιώνων», δεικνύουμε ότι ή γέννηση του είναι άχρονη και χωρίς αρχή διότι δεν έφθασε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη ό Υιός του Θεού, που είναι ή ακτινοβολία της θείας δόξας, ό τύπος της υποστάσεως του Πατρός, ή ζωντανή σοφία και δύναμη, ό Λόγος, ο οποίος έχει προσωπική υπόσταση, ή ουσιώδης και τέλεια και ζωντανή εικόνα του αοράτου Θεού, αλλά συνυπήρχε πάντοτε με τον Πατέρα και ήταν στους κόλπους του, και γεννήθηκε από αυτόν προαιωνίως και χωρίς αρχή διότι ποτέ δεν υπήρχε ό Πατήρ χωρίς να υπάρχει ό Υιός, άλλα συγχρόνως υπήρχαν ό Πατήρ και ό Υιός που γεννήθηκε από αυτόν (...).

Όμοια πιστεύουμε και σ' ένα Πνεύμα Άγιο, το Κύριο και ζωοποιό, το όποιο εκπορεύεται από τον Πατέρα και αναπαύεται στον Υιό, το οποίο προσκυνείται και δοξάζεται ομού με τον Πατέρα και τον Υιό, διότι είναι ομοούσιο και συναιώνιο στο Πνεύμα που πηγάζει από το Θεό, το ευθές, το ηγεμονικό, την πηγή της σοφίας και της ζωής και του αγιασμού, το οποίο είναι Θεός και συνυπάρχει και προσφωνείται ομού με τον Πατέρα και τον Υιό, αδημιούργητο, πλήρες, δημιουργικό, παντοκρατορικό, παντουργό και παντοδύναμο (...).

«Πιστεύομεν καὶ εἰς ἓν Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ ἐν Υἱῷ ἀναπαυόμενον, τὸ τῷ Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον ὡς ὁμοούσιόν τε καὶ συναΐδιον, τὸ ἐκ Θεοῦ Πνεῦμα, τὸ εὐθές, τὸ ἡγεμονικόν, τὴν πηγὴν τῆς σοφίας καὶ ζωῆς καὶ τοῦ ἁγιασμοῦ, Θεὸν σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ ὑπάρχον καὶ προσαγορευόμενον, ἄκτιστον, πλῆρες, δημιουργόν, παντοκρατορικόν, παντουργόν, παντοδύναμον, ἀπειροδύναμον, δεσπόζον πάσης τῆς κτίσεως οὐ δεσποζόμενον, θεοῦν οὐ θεούμενον, πληροῦν οὐ πληρούμενον, μετεχόμενον οὐ μετέχον, ἁγιάζον οὐχ ἁγιαζόμενον, παράκλητον ὡς τὰς τῶν ὅλων παρακλήσεις δεχόμενον, κατὰ πάντα ὅμοιον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ».»

Όσιος Ιωάννης Δαμασκηνός - Περί της Αγίας Τριάδος
(Έκδοσις ακριβής της ορθοδόξου Πίστεως, Α' (8) 8. J.
-P. MIGNE, P.G, Ρ.Ο. 94, 808-833)
Πηγή: www.sophia-ntrekou.gr/αέναη επΑνάσταση

2 σχόλια:

Ελένη Αθανασίου είπε...

ΕΥχαριστώ Σοφάκι μου....!!!
:) :) :)
Τέλειες οι εικόνες με τις οποίες το έντυσες!!!!

Sophia Siglitiki Drekou είπε...

Κι εγώ σ'ευχαριστώ πολύ Ελένη μου...
Η κοινωνιολογική αναφορά σου στο Τριαδιολογικό θέμα, ήταν και η πηγή έμπνευσης.
Εύγε Ελένη μου.