13/1/15

Αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου, το Επίσημο Ανακοινωθέν [Βίντεο]

Η Αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου Σοφία Ντρέκου

Σοφία Ντρέκου

Ο Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης (1840- 10 Νοεμβρίου 1924) όταν βάπτιζε τον γέροντα Παΐσιο, μικρό στα Φάρασα, απαίτησε από τους γονείς του να δοθεί το δικό του όνομα Αρσένιος και όχι το όνομα Χρήστος του παππού του. Είπε χαρακτηριστικά, με προφητικό νόημα «Εσείς καλά θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού, εγώ δεν θέλω να αφήσω Καλόγηρο στο πόδι μου;»

Και τί Καλόγερο άφησε !!!!

Στην αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου προχώρησε πριν από λίγο, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Επίσης στις 27 Νοεμβρίου 2013 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχε προβεί στην Αγιοκατάτταξη του Γέροντος Πορφυρίου.

Να αναφερθεί ότι εντός της ημέρας αναμένεται και το σχετικό επίσημο ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Είθε να αληθεύει και να συντομευθεί... αναμένομεν...

Μετά από ώρες αναμονής... Μόλις έγινε...!!!

Επίσημο Ανακοινωθέν 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ' αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: 

α) ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην

καί β) προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, διά ψήφων κανονικῶν ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Ἀβραμίδην, διακονοῦντα ἐν Παρισίοις, Βοηθόν Ἐπίσκοπον παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαλλίας κυρίῳ Ἐμμανουήλ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2015
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Η Αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου Σοφία Ντρέκου


Αυτήν στιγμή χτυπούν οι καμπάνες στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και... ναι αδέρφια οι καμπάνες της Ιερής Μονής ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ...!!!

Τρίτη και 13 η συναρίθμηση του π. Παϊσίου στο αγιολόγιο της Εκκλησίας... 
Για να μη την ξεχάσουμε ποτέ την ημέρα...
Ανανεώθηκε 11/12 Ιουλίου 2015

Βίντεο: Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη με τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών, προεξάρχοντος της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η πρώτη Πατριαρχική Αγρυπνία προς τιμή και μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου μετά την αγιοκατάταξή Του.Απολυτίκιο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Ποίημα μοναζουσών Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Ήχος πλ.α «Τον συνάναρχον λόγον»
Της ενθέου αγάπης το πυρ δεξάμενος υπερβαλούση ασκήσει εδόθης όλως Θεώ και παράκλησις πολλών ανθρώπων γέγονας Θείοις λόγοις νουθετών, προσευχαίς θαυματουργών Παΐσιε θεοφόρε και νυν απαύστως πρεσβεύεις υπέρ παντός του κόσμου Όσιε.

    1. Απολυτίκιο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Ποίημα μοναζουσών Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου του Θεολό...Δείτε σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια: