Τρίτη, Ιανουαρίου 13

Η Αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου


Η Αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου
Σοφία Ντρέκου


Στην αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου προχώρησε πριν από λίγο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Romfea.gr, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Επίσης στις 27 Νοεμβρίου 2013 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχε προβεί στην Αγιοκατάτταξη του Γέροντος Πορφυρίου.

Να αναφερθεί ότι εντός της ημέρας αναμένεται και το σχετικό επίσημο ανακοινωθέν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Είθε να αληθεύει και να συντομευθεί...


Μόλις έγινε...!!!

Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου του Γέροντος Παϊσίου

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Κατ' αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: 

α) ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην

καί β) προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, διά ψήφων κανονικῶν ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Ἀβραμίδην, διακονοῦντα ἐν Παρισίοις, Βοηθόν Ἐπίσκοπον παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαλλίας κυρίῳ Ἐμμανουήλ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2015
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου
Αυτήν στιγμή χτυπούν οι καμπάνες στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και... ναι αδέρφια οι καμπάνες της Ιερής Μονής ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ...!!!

Τρίτη και 13 η συναρίθμηση του π.Παϊσίου στο αγιολόγιο της Εκκλησίας... 
Για να μη την ξεχάσουμε ποτέ την ημέρα...
Συμπληρώθηκαν 11/12 Ιουλίου 2015

Βίντεο: Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη με τη συμμετοχή χιλιάδων πιστών, προεξάρχοντος της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η πρώτη Πατριαρχική Αγρυπνία προς τιμή και μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου μετά την αγιοκατάταξή Του.
Απολυτίκιο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Ποίημα μοναζουσών Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Ήχος πλ.α «Τον συνάναρχον λόγον»
Της ενθέου αγάπης το πυρ δεξάμενος υπερβαλούση ασκήσει εδόθης όλως Θεώ και παράκλησις πολλών ανθρώπων γέγονας Θείοις λόγοις νουθετών, προσευχαίς θαυματουργών Παΐσιε θεοφόρε και νυν απαύστως πρεσβεύεις υπέρ παντός του κόσμου Όσιε.

  1. Απολυτίκιο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Ποίημα μοναζουσών Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου του Θεολό...
Δείτε και...

Δεν υπάρχουν σχόλια: