29/8/16

Μπήκαν στην Πόλη οι εχθροί (σπάνιο βίντεο/ντοκουμέντο από την Καταστροφή της Σμύρνης)

'The Smyrna Catastrophe', by Vasilis Bottas
πίνακας: «The Smyrna Catastrophe», by Vasilis Bottas
27-08-1922 Μπήκαν οι Τούρκοι στην Σμύρνη...
ή αλλιώς, Μπήκαν στην Πόλη οι εχθροί.

13-17 Σεπτεμβρίου 1922, Η καταστροφή της Σμύρνης
ή αλλιώς Μεγάλη Πυρκαγιά της Σμύρνης

Επιμέλεια, Έρευνα Σοφία Ντρέκου

Ενότητες