Ο ύμνος της αγάπης με άλλα λόγια ... Χάθηκε αυτός ο οδοιπόρος


της Σοφίας Ντρέκου

Ο ύμνος της αγάπης με άλλα λόγια

«Μικρό πουλί τριανταφυλλί, 
δεμένο με κλωστίτσα,
με τα σγουρά φτεράκια του 
στον ήλιο πεταρίζει.

Κι αν το τηράξεις μια φορά, 
θα σου χαμογελάσει
κι αν το τηράξεις δυο και τρεις, 
θ’ αρχίσεις το τραγούδι.»


O Χουσεΐν Σβαΐχ είναι Σύρος πρόσφυγας 18 ετών. Μεταφέρει τον 7χρονο ξάδελφό του Σαϊλφουαλάχ από όταν ξεκινήσανε το ταξίδι της προσφυγιάς από τη Δαμασκό, την γενέτειρα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού

O Χουσεΐν λέει: «Τα πόδια του ξαδέλφου μου είναι σπασμένα και πρέπει να τον μεταφέρω για μεγάλες αποστάσεις, είμαι τόσο κουρασμένος και δεν έχω ιδέα πού πηγαίνουμε» είπε ο Χουσεΐν στον φωτογράφο του Associated Press Muhammed Muheisen. H φωτογραφία τραβήχτηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 στα ουγγρικά σύνορα.

«Χάθηκε αυτός ο οδοιπόρος.
Είχε συνάξει λίγα φύλλα
ένα κλαδί γεμάτο φως
είχε πονέσει. 
Και τώρα χάθηκε…

Αγγίζοντας αληθινά 
πουλιά στο έρεβος
αγγίζει νέους ουρανούς
η προσευχή του μάχη.

Έαρ μικρό, έαρ βαθύ 
έαρ συντετριμμένο.»


Ο Υπέροχος Ύμνος της Αγάπης: και η απόδοση 
Α' Επιστολή Παύλου προς Κορινθίους (ιβ' 27 - ιγ' 13)

Ἀδελφοὶ, ὑμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. Καὶ οὔς μὲν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις; μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσι; μὴ πάντες διερμηνεύουσι;ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα· καὶ ἔτι καθ' ὑπερβολὴν ὀδὸν ὑμῖν δείκνυμι.

Αδέλφια μου, εσείς όλοι αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είσθε μέλη του, όπου ο καθένας έχει τη δική του θέση. Και πρώτα μεν ετοποθέτησε ο Θεός τους αποστόλους, σε δεύτερη θέση τους προφήτες, σε τρίτη θέση οι διδάσκαλοι. Έπειτα ο Θεός άλλους έθεσε να ποιούν θαύματα, άλλους θεραπείες, άλλους να προστατεύουν τους αδυνάμους και ασθενείς, σε άλλους έδωσε χαρίσματα κυβερνήσεως και σε άλλους χαρίσματα ξένων γλωσσών. Δεν είναι όλοι απόστολοι, ούτε όλοι προφήτες, ούτε όλοι διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι θαυματουργοί, ούτε όλοι θεραπευτές, ούτε όλοι ομιλούν και διερμηνεύουν ξένες γλώσσες. Εσείς επιδιώκετε με ζήλο τα καλύτερα χαρίσματα, και για τούτο το λόγο σας δεικνύω μία οδό ανώτερη:
Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

Εάν υποθέσομε ότι ομιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμη και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, οι λόγοι μου ακούγονται ως χάλκινος κώδωνας ή αλαλαγμός κυμβάλου. Και εάν έχω το χάρισμα της προφητείας και κατέχω όλα τα μυστήρια του Θεού και όλη τη γνώση, και εάν ακόμη έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ όρη, δεν έχω όμως αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Και εάν διαθέσω τα υπάρχοντά μου στους πτωχούς, και εάν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, δεν έχω όμως αγάπη, δεν ωφελούμαι σε τίποτε από αυτές τις θυσίες.
Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· πάντα στέγει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.Εκείνος ο οποίος αγαπάει είναι μακρόθυμος κι ανεκτικός, είναι καλοσυνάτος, ευεργετικός και ωφέλιμος, δε ζηλοφθονεί, δεν υπερηφανεύεται, δεν φέρεται με αλαζονεία και προπέτεια, δεν πράττει άσχημα, δε ζητεί τα δικά του συμφέροντα, δε ερεθίζεται από θυμό και οργή, δε σκέπτεται ποτέ κακό κατά του πλησίον, ούτε λογαριάζει το κακό που έπαθε από αυτόν. Δεν χαίρεται όταν βλέπει να γίνεται αδικία, χαίρεται όμως όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί. Η αγάπη τα πάντα ανέχεται, στα πάντα εμπιστεύεται, για πάντα ελπίζει, τα πάντα υπομένει.

Ἡ άγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει· εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται. ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν· ὅταν δὲ ἔλθη τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμουν· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.     βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ έπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

Η αγάπη ποτέ δεν εκπίπτει αλλά μένει πάντοτε ισχυρή: τα χαρίσματα είτε είναι προφητείες θα καταργηθούν, είτε είναι ξένες γλώσσες θα παύσουν, είτε είναι γνώση θα καταργηθεί και αυτή. Διότι τώρα εν μέρει και όχι τέλεια γνωρίζουμε και προφητεύουμε, όταν όμως έλθει το τέλειον, τότε το μερικό και ατελές θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, ως νήπιο μιλούσα, ως νήπιο σκεπτόμουν, ως νήπιο συλλογιζόμουν. Όταν όμως έγινα άνδρας, κατήργησα πλέον εκείνα τα νηπιώδη. Διότι τώρα βλέπομε όπως σε ένα κάτοπτρο θαμπά και μας μένουν ανεξήγητα αινίγματα. Όταν όμως έλθει το τέλειο, θα ιδούμε φανερά και καθαρά, όπως πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνον ένα μέρος της αλήθειας, τότε όμως θα λάβω τόσο τέλεια γνώση, όσο με γνωρίζει ο Παντογνώστης.

νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ άγάπη.Αυτά θα γίνουν, τώρα δε μένουν η πίστις, η ελπίς, η αγάπη, αυτά τα τρία: μεγαλύτερη δε από αυτά είναι η αγάπη.


«Πόσο ακριβά πληρώνεται τ’ άνθισμα των πατρίδων,
του Μάη κι Απρίλη των εθνών ο ξαναγεννημός!
Τέτοια η Πατρίδα. Θεός κι αυτή. Απάνου από τα σπίτια,
σε λογής τόπους και δεσμούς και πάντα και προτού,
απάνου από τα χώματα κι από τα αμπελοφύτια,
μια είν’ η Πατρίδα, και παντού». 

Κωστής Παλαμάς «Το τραγούδι των προσφύγων» 1925


ΕΔΩ το: Τραγούδι, θρήνος Σύρου πρόσφυγα μόλις φτάνει στα ελληνικά παράλια
Περισσότερα: Πρόσφυγες

FaceBook

Antonis Antoniadis: Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε αυτήν την εικόνα στην ''πολιτισμένη'' Ευρώπη;; Είναι δυνατόν να έχει μπει μέσα στην Ελλάδα όλη η λέρα από όλο τον πλανήτη και για τα παιδιά τα ασυνόδευτα να μην έχει κανείς ένα σχέδιο να τα μαζέψει σε μια στέγη;;; Ντροπή ρε!!! Αίσχος!! Κανένας έλεγχος, κανένα ενδιαφέρον!!!;;; Σύνορα κλειστά για ποιους;;; Για αυτά τα παιδιά;;; ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ;; που πρέπει άμεσα να βοηθηθούν;;!! Που ειναι οι μεγάλοι ηγέτες;;; Ναι ναι.. Σκέφτονται την επόμενη συνάντηση να συζητήσουν για την διάσωση του Ευρώ και να βάλουν καμιά τιμωρία την ΕΛΛΑΔΑ... Είμαι συγκλονισμένος συγνώμη... · 4 χρ.

Marinos Ritsoudis: Τουλάχιστον τα παιδιά τής Συρίας του πολέμου, έχουν δεί το φως του Ήλιου αυτής της ζωής. Τα 300.000 Ελληνόπουλα ετησίως που ρίχνονται στον Καιάδα τών Εκτρώσεων, ποιός ασχολείται; Ουδείς φίλε μου...Τραγική η ειρωνεία και ο σαρκασμός. Καλή Τσικνοκατάσταση... · 3 χρ.

Antonis Antoniadis: Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Δεν σαρκάζομαι και κακώς το έχεις καταλάβεις έτσι. Τα παιδιά των εκτρώσεων είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά εγώ αδύνατο να πιστέψω πως κάθε χρόνο γίνονται στην Ελλάδα 300.000 εκτρώσεις. Είναι ένα θέμα πολύ πνευματικό και είναι δύσκολο να συζητηθεί. Σωστά όμως το έθιξες. Η φωτογραφία όμως δεν δείχνει αυτό. Είναι άλλο θέμα. Αδερφέ μου εδώ μιλάμε για ζώντα παιδιά, τα οποία δεν έχουν στην ζωή καμιά τύχη πλέον! Κυκλοφορούν σαν φαντάσματα και τα εκμεταλλεύονται σαδιστές και ανώμαλοι. Με αυτό το πρόβλημα μπορεί κάποιος να ασχοληθεί ενεργά και να σώσει τα παιδιά από αυτή τη κατάσταση. Θίγω ένα πρόβλημα το οποίο δεν ασχολήθηκε κάνεις σοβαρά και η ντροπή είναι για όλους.· 3 χρ.

Marinos Ritsoudis: Όχι φίλε μου δεν σε ακυρώνω. Εάν δίνω τέτοια εντύπωση, έχω κάνει λάθος και ζητώ συγγνώμη. Απλώς θέτω το θέμα κάθε φορά σαν μία αλήθεια που κατατρώει τα σωθικά μας... Σε ευχαριστώ για την ωραία πινελιά του λόγου σου...· 3 χρ.

Antonis Antoniadis: Ζητώ συγνώμη αν δεν κατάλαβα. Καλή σου μέρα αδερφέ.· 3 χρ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: