Ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος και η μη Περιτομή

Peter & Paul, by Elena Murariu
Peter & Paul, by Elena Murariu

Ο Μωσαϊκός νόμος, διέταζε την περιτομή των αρσενικών παιδιών (Έξοδ. ΙΒ' 43-49), (Γεν. ΙΖ' 9-19), η οποία γινόταν κατά την ογδόη ημέρα από αυτή της γέννησης του παιδιού (Λευιτ. ΙΓ' 3). Η τελετή αυτή έπαιρνε μέρος μέσα σε κτίριο της Συναγωγής, το πρωί, παρουσία δέκα τουλάχιστον προσώπων. 

Έτσι και η περιτομή του βρέφους Ιησού έγινε στη Συναγωγή της Βηθλεέμ. Η χειροποίητος αυτή περιτομή στο σώμα ήταν τύπος, που συμβόλιζε την περιτομή της καρδιάς, ενεργούμενης απ' ευθείας υπό του Θεού (Δευτ. Γ 16, Λ'6). 

Για τη δεύτερη αυτή περιτομή, την αχειροποίητο, ο απ. Παύλος διδάσκει: «Περιετμήθητε περιτομή αχειροποιήτω εν τη απεκδυθεί του σώματος των αμαρτιών της σαρκός, εν τη περιτομή του Χριστού, συνταφέντες αυτώ εν τω βαπτίσματι» (Κολ. Β' 11-12). Δηλαδή, λέει ο απ. Παύλος, περιτμηθήκατε και με περιτομή πνευματική, που ενεργείται απ' το Άγιο Πνεύμα. Και συνίσταται στο γδύσιμο και την αποβολή του σώματος, που δούλεψε στις αμαρτίες της σάρκας. Το γδύσιμο δε αυτό είναι η περιτομή, που πήρατε από τον Χριστό, όταν θαφτήκατε μαζί Του, δια του Αγίου Βαπτίσματος. 

Το Βρέφος όμως της φάτνης, αφού γεννήθηκε με τον Παλαιό Νόμο, έπρεπε να υποβληθεί και Αυτό στον τύπο, ο οποίος είχε δικαίωμα να ισχύει μέχρι της καταργήσεως του. 

Η περιτομή την οποία εορτάζουμε και τιμούμε ως Δεσποτική εορτή είναι η απάντηση σε όσους ισχυρίζονταν ότι ο Ιησούς εγεννήθη κατά φαντασίαν. Μετά την περιτομή επέστρεψε στην οικία Του, ζώντας ανθρώπινα και «προκόπτων εν ηλικία και σοφία και χάριτι».

Αν δεν είχε αντισταθεί
Ν. Λυγερός May 7, 2018 Poems

Αν δεν είχε αντισταθεί
στην επιβολή
των παλαιών
παραδόσεων
το πνεύμα
το Χριστού
δεν θα είχε
ξεπεράσει
τους διαδόχους
και αυτοί
θα είχαν
επιστρέψει
στα προηγούμενα
επειδή
δεν θα είχαν
αντιληφθεί
την καινοτομία
του έργου
του Δασκάλου τους,
γι’ αυτό τίμησε
τη συνέχεια
του πνεύματος.

The Circumcision of Christ is a painting by Federico Barocci  which was uploaded on January 28th, 2017.
The Circumcision of Christ is a painting by Federico Barocci 
which was uploaded on January 28th, 2017.

Ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος και η μη περιτομή
Ν. Λυγερός Post published: May 6, 2018 Post Category: Articles

Ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τον Απόστολο Ιάκωβο εκπροσωπούν τους Εβραίους που έγιναν Χριστιανοί μέσω Διδασκαλίας του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος εκπροσωπεί τους παγανιστές που έγιναν Χριστιανοί επειδή πίστεψαν ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας.

Έτσι οι πρώτοι θεωρούσαν ότι η σωτηρία προερχόταν από την τήρηση των κανόνων της Τορά**, ενώ οι δεύτεροι από την πίστη στον Μεσσία.

Αυτές οι τάσεις είχαν διαφορετικά σημεία έναρξης αλλά κοινό στόχο και μ’ αυτήν την έννοια αποτελούν στρατηγικό μείγμα. Το θέμα της περιτομής παρουσιάστηκε με την ύπαρξη Χριστιανών που δεν ήταν Εβραίοι αρχικά και κατά συνέπεια δεν είχαν κάνει περιτομή οχτώ ημέρες μετά τη γέννησή τους.

Η περιτομή ήταν ιατρικά δύσκολη για έναν ενήλικα εκείνη την εποχή και μάλιστα απαγορευμένη στην ρωμαϊκή κοινωνία για έναν μη Εβραίο. Έτσι ο Απόστολος Πέτρος με την αποδοχή του Αποστόλου Ιακώβου στα Ιεροσόλυμα αποφασίζει ότι αφού ο Θεός είχε καθαρίσει την καρδιά των παγανιστών μέσω της πίστης στον Μεσσία δεν υπήρχε ανάγκη να υποστούν τον ζυγό της Τορά.

Έτσι λύθηκε το πρόβλημα της περιτομής για τους άντρες. Όταν ο Απόστολος Παύλος επιστρέφει το 58 στα Ιεροσόλυμα, οι Πράξεις των Αποστόλων καταγράφουν ότι τον υποδέχεται ψυχρά ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, διότι τον κατηγορούν ότι έχει διδάξει στους Εβραίους της Διασποράς την Απόσταση σε σχέση με τους κανόνες της περιτομής και της διατροφής για τα παιδιά τους. Και αυτή η κατηγορία θα οδηγήσει στη φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου. Όμως το έργο του παρέμεινε διότι γενίκευσε την πρώτη απόφαση και έδειξε ότι η πίστη στον Μεσσία ήταν σωτηρία που δεν είχε ανάγκη από άλλον κανόνα.
Διάλεξη του Νίκου Λυγερού: Ο Απόστολος Παύλος ως συνεχιστής του Έργου Του

**Τορά (Εβραϊκή γλώσσα: תּוֹרָה, δηλαδή ο Νόμος) ονομάζεται στον Ιουδαϊσμό ο Νόμος, οι διδασκαλίες που έδωσε ο Μωυσής στους Εβραίους στην Πεντάτευχο (που και αυτή ονομάζεται Τορά), αλλά και στις προφορικές παραδόσεις που αργότερα καταγράφηκαν στο Ταλμούδ και στο Μιδρά που είναι μέρος του Εβραϊκού Νόμου.

Η Πεντάτευχος ή και απλά Τορά, αναφέρεται ως Τορά Σεμπιχτάβ (תורה שבכתב, «Νόμος που έχει γραφεί»), ενώ οι προφορικές παραδόσεις αναφέρονται ως Τορά Σεμπέ'αλ Πεχ (תורה שבעל פה, «Νόμος που είναι προφορικός»).

Αν ο Απόστολος Παύλος
έπρεπε να δικαιολογήσει
τις πράξεις του μέλλοντος
με τα εγκλήματα
του παρελθόντος
δεν θα είχε γίνει
ποτέ Απόστολος
γι’ αυτό πάρε
το παράδειγμά του
και συνέχισε
την πορεία σου
για την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
αφού ξέρεις
ότι υπάρχει ανάγκη.
Ν. Λυγερός May 3, 2018

Η Περιτομή του Ιησού αναφέρεται ως γεγονός στην επίγεια κατά σάρκα ζωή του Ιησού Χριστού, περισσότερο όμως κατ' εικασία εθιμικής και νομικής (θεοκρατικής) επιταγής. Τούτο αναφέρεται μόνο από έναν Ευαγγελιστή, τον Ευαγγελιστή Λουκά, ενώ οι άλλοι τρεις (Ματθαίος, Μάρκος και Ιωάννης) φέρονται να το αγνοούν. 

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει την περιτομή αυτή μόνο ημερολογιακά, δηλαδή την 8η ημέρα από γεννήσεως, σύμφωνα με τον σχετικό εβραϊκό νόμο χωρίς όμως να προσδιορίσει ούτε τον τόπο, ούτε ποιος έκανε την περιτομή, ούτε το μέσον που χρησιμοποιήθηκε, που αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία στη ζωή ενός Ιουδαίου αφού τότε ονοματίζεται και ακολουθεί σχετική επί τούτου εορτή. Μνεία για τέτοια εορτή που ν΄ ακολούθησε της περιτομής του μικρού Ιησού δεν απαντάται σε κανένα ιερό κείμενο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: