Πέμπτη, Ιουλίου 25

Στον κάθε πλησίον υπάρχει ο Χριστός - Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος


Στον κάθε πλησίον υπάρχει ο Χριστός 
Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Ὅλοι οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ σκεπτόμαστε ὅτι
στὸν κάθε ἄλλο πιστὸ ὑπάρχει ὁ Χριστὸς
καὶ πρέπει νὰ ἔχουμε τόσην ἀγάπη πρὸς αὐτόν,
ὥστε νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουμε
πρὸς χάρη του τὴν ψυχή μας.

Δὲν ἔχουμε δὲ δικαίωμα νὰ ὀνομάζουμε
ἢ νὰ θεωροῦμε κάποιον κακό,
ἀλλὰ πρέπει νὰ τοὺς βλέπουμε ὅλους σὰν καλούς.

Ἂν δεῖς κάποιον νὰ ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὰ πάθη,
μὴ μισήσεις τὸν ἀδελφό, μὰ τὰ πάθη ποὺ τὸν πολεμοῦν,
κι ἂν τὸν δεῖς νὰ τυραννιέται ἀπὸ κακὲς ἐπιθυμίες,
πιὸ πολὺ νὰ τὸν σπαχνισθεῖς, μὴ τυχὸν καὶ σὺ πειρασθεῖς,
ἀφοῦ εἶσαι τρεπτὸς καὶ εὐάλωτος στὴν εὐπερίστατη ἁμαρτία.

Ὅσιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος·

Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Ένας από τους τρεις μόνο αγίους, που η Εκκλησία ονόμασε: «Θεολόγο»,
λόγω της εμπειρίας Θεού με την οποία τον στόλισε ο Θεός.

Εορτή: Η μνήμη του εορτάζεται στις 12 Μαρτίου, ημέρα της κοιμήσεώς του,
επειδή όμως συμπίπτει με τη νηστεία τη Μεγάλης Τεσσαρακοστής,
μετατίθεται στις 12 Οκτωβρίου.

Πρώην μὲν εἶχες γλώτταν ἀντὶ τῆς βίβλου, 
Γλώττης δὲ ἀντί, σὴν ἔχεις ἤδη βίβλον.

Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, γεννήθηκε το έτος 949 μ.Χ. στη Γαλάτη της Παφλαγονίας. Η ημέρα του θανάτου του δεν του ήταν άγνωστη. Την προέβλεψε. Γι’ αυτό και ετοιμάστηκε κατάλληλα. Έβαλε τους μαθητές του, αφού κοινώνησε των αχράντων Μυστηρίων – όπως έκανε κάθε μέρα – να ψάλλουν τη νεκρώσιμη ακολουθία, και εκείνος, μόλις τελείωσε την προσευχή του, σταύρωσε τα χέρια, τακτοποίησε το σώμα του με ηρεμία και είπε: «Εις χείράς σου, Χριστέ Βασιλεύ, τό πνεύμά μου παρατίθημι».

Από τις συγγραφές του σώζονται 92 λόγοι, 282 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια, καθώς και θρησκευτικά ποιήματα. Για τη θεολογική του δεινότητα ονομάστηκε Νέος Θεολόγος.

Την προσωνυμία «Νέος Θεολόγος» την απέκτησε για την έμφαση που έδωσε με τη ζωή του πρωτίστως και με τα έργα του κατά δεύτερον στη μυστική αίσθηση της θείας αγάπης και του φωτός· έννοιες και καταστάσεις πνευματικές για τις οποίες κάνουν λόγο και οι άλλοι δύο Θεολόγοι, ο άγιος Ιωάννης ο ευαγγελιστής και ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.

Από τους μαθητές του ο πιο διακεκριμένος, Νικήτας ο Στηθάτος, έκανε γνωστά τα έργα του, τα σημαντικότερα των οποίων είναι οι «Κατηχήσεις», οι «Ύμνοι Θείων Ερώτων» και τα «Πρακτικά και Θεολογικά Κεφάλαια».
Ορθόδοξος Συναξαριστής

Σοφία Ντρέκου / Αέναη επΑνάσταση

Δείτε αν επιθυμείτε...

Ιωάννα Ξέρα 21 Αυγούστου 2014
έρχονται καραβιές για καλύτερη ζωή ...Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι στη γη να ζούνε στις πατρίδες τους ,στις οικογένειές τους με αγάπη ,εργασία και όνειρα ,αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν μας ''μιλάνε '' άραγε για κάποιον κίνδυνο εναντιων του χριστιανικού κόσμου ,και περισσότερο των ορθοδόξων ; Αγαπάω και λυπάμαι τους ανθρώπους που ξεσπιτώνονται για μια καλύτερη ζωή ,πονάω αυτούς τους χριστιανούς που σφάζονται και φτάνουν στο σημείο να παρατάνε γονιούς παιδιά απο το φόβο στις ερημιές (,θα έχετε δει εικόνες φρίκης των Γεζιντι )με βιασμούς απαγωγές γυναικών και παιδιών κλπ ,αλήθεια εδώ που είναι οι γυναικείες οργανώσεις; Η απορία μου είναι πως αγαπάμε και ποιους αλλήλους ; Πως φωτίζεται το σκότος της ψυχής μας και της συμπεριφοράς μας απέναντι σε λαούς που δεν καταλαβαίνουμε πια και πιστεύουν σε δικούς τους θεούς και νόμους αντίθετα με τα δικά μας που είναι Αγάπη ,δικαιοσύνη και αλληλεγγύη ; Πόσο μας αγαπάνε αυτοί ,και σέβονται την πίστη ,την ιστορία και τις παραδόσεις μας ;Κι αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας, μας έχει ανάγκη εμάς τους Έλληνες αλλά και όσους φιλέλληνες την σέβονται και την αγαπούν ...

Fedon-Panos Christodoulakis 12 Οκτωβρίου 2015

1 σχόλιο:

Nikos Vythoulkas είπε...

Καί οὕτως οἱ τοιοῦτοι εἴποιεν ἄν τοῖς πᾶσιν ἐν παρρησίᾳ˙ «ὑπέρ Χριστοῦ πρεσβεύομεν ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾿ ἡμῶν˙ καταλλάγητε τῷ Θεῷ».
Πάντες γάρ οἱ τοιοῦτοι τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ ἐφύλαξαν μέχρι θανάτου, ἐπώλησαν τά ὑπάρχοντα αὐτῶν καί διένειμαν τοῖς πτωχοῖς, ἠκολούθησαν τῷ Χριστῷ διά τῆς τῶν πειρασμῶν ὑπομονῆς, ἀπώλεσαν τάς ἑαυτῶν ψυχάς ἕνεκεν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ κόσμῳ καί εὗρον αὐτάς εἰς ζωήν αἰώνιον.
Εὑρόντες δέ τάς ἑαυτῶν ψυχάς, ἐν φωτί νοητῷ εὗρον αὐτάς καί οὕτως ἐν τῷ φωτί τούτῳ εἶδον τό ἀπρόσιτον φῶς, αὐτόν τόν Θεόν, κατά τό γεγραμμένον˙ «ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς».
Πῶς οὖν ἔστιν εὑρεῖν τινα ἥν ἔχει ψυχήν, πρόσεχε!
Ἡ ἑκάστου ψυχή ἐστίν ἡ δραχμή ἥν ἀπώλεσεν οὐχ ὁ Θεός ἀλλ᾿ ἡμῶν ἕκαστος ἐν τῷ σκόστει τῆς ἁμαρτίας βυθίσας ἑαυτόν.
Ὁ δέ Χριστός, τό ὄντως φῶς, ἐλθών καί τούς ζητοῦντας αὐτόν συναντῶν, ὡς οἶδε μόνος αὐτός, ἰδεῖν ἑαυτόν αὐτοῖς ἐχαρίσατο.

ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα στόν σύνδεσμο link:
http://tinyurl.com/lrgmtaj