29 Ιουν 2020

Ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος και η μη περιτομή

El Greco, Apostles Peter and Paul, 159238516 - Αν δεν είχε αντισταθεί
Ν. Λυγερός May 7, 2018 Poems

Αν δεν είχε αντισταθεί
στην επιβολή
των παλαιών
παραδόσεων
το πνεύμα
το Χριστού
δεν θα είχε
ξεπεράσει
τους διαδόχους
και αυτοί
θα είχαν
επιστρέψει
στα προηγούμενα
επειδή
δεν θα είχαν
αντιληφθεί
την καινοτομία
του έργου
του Δασκάλου τους,
γι’ αυτό τίμησε
τη συνέχεια
του πνεύματος.

Ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος και η μη περιτομή
38504 Ν. Λυγερός Post published: May 6, 2018 Post Category: Articles

Ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τον Απόστολο Ιάκωβο εκπροσωπούν τους Εβραίους που έγιναν Χριστιανοί μέσω Διδασκαλίας του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος εκπροσωπεί τους παγανιστές που έγιναν Χριστιανοί επειδή πίστεψαν ότι ο Χριστός ήταν ο Μεσσίας.

Έτσι οι πρώτοι θεωρούσαν ότι η σωτηρία προερχόταν από την τήρηση των κανόνων της Τορά**, ενώ οι δεύτεροι από την πίστη στον Μεσσία.

Αυτές οι τάσεις είχαν διαφορετικά σημεία έναρξης αλλά κοινό στόχο και μ’ αυτήν την έννοια αποτελούν στρατηγικό μείγμα. Το θέμα της περιτομής παρουσιάστηκε με την ύπαρξη Χριστιανών που δεν ήταν Εβραίοι αρχικά και κατά συνέπεια δεν είχαν κάνει περιτομή οχτώ ημέρες μετά τη γέννησή τους.

Η περιτομή ήταν ιατρικά δύσκολη για έναν ενήλικα εκείνη την εποχή και μάλιστα απαγορευμένη στην ρωμαϊκή κοινωνία για έναν μη Εβραίο. Έτσι ο Απόστολος Πέτρος με την αποδοχή του Αποστόλου Ιακώβου στα Ιεροσόλυμα αποφασίζει ότι αφού ο Θεός είχε καθαρίσει την καρδιά των παγανιστών μέσω της πίστης στον Μεσσία δεν υπήρχε ανάγκη να υποστούν τον ζυγό της Τορά.

Έτσι λύθηκε το πρόβλημα της περιτομής για τους άντρες. Όταν ο Απόστολος Παύλος επιστρέφει το 58 στα Ιεροσόλυμα, οι Πράξεις των Αποστόλων καταγράφουν ότι τον υποδέχεται ψυχρά ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, διότι τον κατηγορούν ότι έχει διδάξει στους Εβραίους της Διασποράς την Απόσταση σε σχέση με τους κανόνες της περιτομής και της διατροφής για τα παιδιά τους. Και αυτή η κατηγορία θα οδηγήσει στη φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου. Όμως το έργο του παρέμεινε διότι γενίκευσε την πρώτη απόφαση και έδειξε ότι η πίστη στον Μεσσία ήταν σωτηρία που δεν είχε ανάγκη από άλλον κανόνα.
Διάλεξη του Νίκου Λυγερού: Ο Απόστολος Παύλος ως συνεχιστής του Έργου Του

** wikipedia: Τορά (Εβραϊκή γλώσσα: תּוֹרָה, δηλαδή ο Νόμος) ονομάζεται στον Ιουδαϊσμό ο Νόμος, οι διδασκαλίες που έδωσε ο Μωυσής στους Εβραίους στην Πεντάτευχο (που και αυτή ονομάζεται Τορά), αλλά και στις προφορικές παραδόσεις που αργότερα καταγράφηκαν στο Ταλμούδ και στο Μιδρά που είναι μέρος του Εβραϊκού Νόμου.

Η Πεντάτευχος ή και απλά Τορά, αναφέρεται ως Τορά Σεμπιχτάβ (תורה שבכתב, «Νόμος που έχει γραφεί»), ενώ οι προφορικές παραδόσεις αναφέρονται ως Τορά Σεμπέ'αλ Πεχ (תורה שבעל פה, «Νόμος που είναι προφορικός»).

38472 - Αν ο Απόστολος Παύλος
Ν. Λυγερός May 3, 2018 Poems

Αν ο Απόστολος Παύλος
έπρεπε να δικαιολογήσει
τις πράξεις του μέλλοντος
με τα εγκλήματα
του παρελθόντος
δεν θα είχε γίνει
ποτέ Απόστολος
γι’ αυτό πάρε
το παράδειγμά του
και συνέχισε
την πορεία σου
για την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
αφού ξέρεις
ότι υπάρχει
ανάγκη.

by Αέναη επΑνάσταση

Σχετικά Θέματα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: