Να είσαι σαν το σύννεφο...

Να είσαι σαν το σύννεφο

Να είσαι σαν το σύννεφο
που ελευθερώνεται 
με τη βοήθεια του ανέμου
από μορφές, σχήματα 
και διαστέλλεται 
ενώ είναι παντού 
και πουθενά.