30 Ιουλ 2019

Να είσαι σαν το σύννεφο...

Να είσαι σαν το σύννεφο

Να είσαι
σαν το σύννεφο
που ελευθερώνεται 
με τη βοήθεια
του ανέμου
από μορφές 
και σχήματα 
και διαστέλλεται 
κι είναι παντού 
και πουθενά.