Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Θαυματουργός


Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς Αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης, ο Θαυματουργός εορτάζει 
14 Νοεμβρίου και Β' Κυριακή των Νηστειών.

Φωτός λαμπρόν κήρυκα νυν όντως μέγαν,
Πηγή φάους άδυτον άγει προς φέγγος.

Με τις πρεσβείες του Αγίου Γρηγορίου
ο Κύριος να φωτίσει το σκότος μας !!!

της Σοφίας Ντρέκου (Sophia Drekou)
Αρθρογράφος (BSc in Psychology)


Ο άγιος, σε ηλικία 16 ετών, ανέπτυξε στην αρχαία ελληνική
γλώσσα, κομμάτια από τον Αριστοτέλη, από στήθους!

Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς (1296 - 14 Νοεμβρίου 1359) ήταν δεινός θεολόγος, διαπρεπέστατος ρήτορας και φιλόσοφος. Τιμάται ως ένας από τους σημαντικότερους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το δε θεολογικό του έργο, θεωρείται ως η βάση για την ελληνική θεολογική παραγωγή των τελευταίων 7 αιώνων. Ήταν μοναχός του Αγίου Όρους, κατόπιν Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και διαπρεπής θεολόγος του Ησυχασμού. Οι διδασκαλίες του προς υπεράσπιση του Ησυχασμού ενάντια στην επίθεση του επισκόπου Βαρλαάμ αναφέρονται ευρύτερα υπό τον γενικό τίτλο Παλαμισμός, ενώ οι οπαδοί του Παλαμίτες. 

Οι κοσμικές σπουδές του περιλάμβαναν κυρίως τα κλασικά trivium και quatrivium (Μαζί τα δύο αυτά, το Trivium και το Quadrivium, αποτελούσαν τις επτά ελεύθερες (ie διανοητικές) Τέχνες, που ξεχώριζαν από τις πρακτικές Τέχνες: την Ιατρική και την Αρχιτεκτονική.). Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης γραμματική, ρητορική, φυσική, λογική και με δάσκαλο τον Θεόδωρο Μετοχίτη μελέτησε ιδιαίτερα τη φιλοσοφία. Σε ηλικία δεκαεπτά ετών του ανατέθηκε να συντάξει και να εκφωνήσει πραγματεία περί του Αριστοτέλη ενώπιον του Θεόδωρου Μετοχίτη και του Ανδρόνικου Β'.

Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ, Ἐκκλησίας 
τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε,
τῶν Μοναστῶν ἡ καλλονή, 
τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος,
Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα, 
κῆρυξ τῆς χάριτος, ἱκέτευε διὰ παντός, 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Απολυτίκιο (Ἦχος πλ. δ’.)

Αέναος κήρυκας της χάρης και του ακτίστου φωτός του Θεού. Η προσευχή του «φώτισόν μου, το σκότος» επιβεβαιώνει την αλήθεια αυτή και λειτουργεί παραδειγματικά και σε εμάς. 

«Προσεύχου, ὡς ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ὅστις 
ἐπὶ ἔτη ἐβόα, «Κύριε, φώτισόν μου τὸ σκότος» Σωφρόνιος

Άγιος του 14ου αιώνα, που έφερε την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη, όταν έγινε επίσκοπος της πόλης, μέσα στον εμφύλιο πόλεμο με το κίνημα των Ζηλωτών (βλ. αναλυτικά) και υπερασπίστηκε την πεποίθηση των χριστιανών ότι:

α) για να γίνει κάποιος άγιος δε χρειάζεται να είναι μορφωμένος φιλοσοφικά, αρκεί με την καρδιά του να πλησιάσει το Θεό και τον πλησίον, ακόμη κι αν είναι αγράμματος˙

β) ο Θεός αγιάζει και το σώμα του ανθρώπου, όχι μόνο την ψυχή του, γι’ αυτό ο άγιος μπορεί να δει το Φως του Θεού και με τα σωματικά του μάτια κι όχι μόνο με «τα μάτια του νου του» – άρα το ανθρώπινο σώμα, καθώς ενώνεται με τη θεία χάρη (την αγαθή ενέργεια του Θεού), είναι ιερό και άγιο κι όχι ένα σκουπίδι προορισμένο να εξαφανιστεί (αυτός είναι κι ένας βασικός λόγος που δεν καίμε τους νεκρούς μας, όπως κάνουν πολιτισμοί που πιστεύουν πως το ανθρώπινο σώμα δεν έχει καμιά αξία, π.χ. οι Ινδοί ή οι αρχαίοι Έλληνες).

Ο Γρηγόριος Παλαμάς υπήρξε εξέχουσα μοναστική μορφή κατά τον 14ο αιώνα. Η Πανευρωπαϊκή φήμη του είναι σπουδαία εξ αιτίας της διαμάχης με τον ουμανιστή μοναχό Βαρλαάμ.
  • Μόνο ένας ταπεινός ασχολείται με τον εαυτό του. Ο υπερήφανος με τους άλλους.
  • Τα δάκρυα καθαρίζουν το ειδεχθές της ψυχής. (Γρηγόριος Παλαμάς)
Υπέρμαχος της Ορθοδοξίας ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (14ος αιώνας), ησυχαστής του Αγίου Όρους και μετά Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Η εποχή μας, όπως κάθε άλλη εποχή, μας καλεί να μην δείξουμε αδιαφορία για τα καθημερινά μας προβλήματα και για τα ζητήματα της Ορθοδόξου Πίστεώς μας. Η αδιαφορία φθείρει τον άνθρωπο και τον οδηγεί την πνευματική καταστροφή. Η σημερινή γιορτή μάς καλεί να μιμηθούμε τον υπέρμαχο της Ορθοδοξίας, άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, του οποίου τις πρεσβείες επικαλούμεθα υπέρ όλων.

Αναστάσιμες εκλάμψεις φωτός, 
να διαλύουν τα μέσα μας σκότη!

ΑΠΑΝΤΑ τα Έργα του Αγίου Γρηγορίου

Διασώζονται σχεδόν όλα από το πλήθος των ιερών συγγραμμάτων του θείου Γρηγορίου. Στην Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, στον 4ο τόμο ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μακαριστός Π. Κ. Χρήστου τα ταξινομεί κατά το περιεχόμενο, την μορφή και τον χρόνο συντάξεως στις έξης ομάδες:

ΔΕΙΤΕ: ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ Άγιου Γρηγόριου Παλαμά


Περισσότερα Θέματα: Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς


Αέναη επΑνάσταση by Sophia Ntrekou.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: