Ο Νόμος της Εναντιοδρομίας είναι ο πιο σοφός ψυχολογικός νόμος

Angel Traveller is a painting by Gustave Moreau (1826-1898)
Angel Traveller is a painting by Gustave Moreau (1826-1898)

Σοφία Ντρέκου

Ο Νόμος της Εναντιοδρομίας είναι ο πιο σοφός ψυχολογικός νόμος, αφού εξυπηρετεί την πορεία του ανθρώπου προς την αυτοπραγμάτωσή του, μέσα από τον επαναπροσδιορισμό και την εκ νέου νοηματοδότηση της ζωής του.


Σύμφωνα με το Νόμο της Εναντιοδρομίας, όταν μία ενεργειακή ροή, ένα ψυχικό δυναμικό αναπτυχθεί μονομερώς και παγιωθεί ως τρόπος ή στάση ζωής -χωρίς τη συμπλήρωση του αντιθέτου του- θα φτάσει στο ανώτατο σημείο ανάπτυξης και εκδήλωσης και μετά θα ακολουθήσει μία διαμετρικά αντίθετη πορεία από την αρχική, για να μπορέσει να εκδηλωθεί σα ψυχική ενέργεια, να συμπεριλάβει και να αφομοιώσει το αντίθετό της, που μέχρι τότε είχε παραμεληθεί. 

Κατά την Ηρακλείτεια φιλοσοφία του Λόγου, η σύγκρουση που η πολλαπλότητα τείνει να αρνηθεί τον εαυτό της και να ανακαλύψει και πάλι το αντίθετο της που, παρ' ότι γεννημένη μέσα του, κάποτε εγκατέλειψε. Τα πάντα γεννώνται από το Ένα και το Ένα από τα πάντα, κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης είναι, λοιπόν, που η πολλαπλότητα ξεπηδά από το Ένα, που την γεννά και το οποίο αυτή αποχωρίζεται· κι είναι, ακριβώς, μέσα από μια άλλη.

Ο Λόγος της φύσης, αγαπά την πολλαπλότητα επειδή είναι αλτρουιστής. Όταν όμως το σύνολο της πολλαπλότητας, ξεχάσει την αλτρουιστική του φύση, τότε έρχεται ο Λόγος, να θυσιαστεί προς όφελος της ανθρωπότητας, για να διαυγάσει το όλον από το σκοτάδι, σαν αστραπή.

Είθε εις το καλύτερο όλων μας 
για μια Kαλύτερη Χρονιά. Σ. Ν.

Περισσότερα: Σοφία Ντρέκου


Δεν υπάρχουν σχόλια: