Συγγνώμη… μια λέξη με τόσα συναισθήματα«Το πίπτειν ανθρώπινον, το εμμένειν εωσφορικόν, 
το μετανοείν θείον». Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

Η ικανότητα να συγχωρείς είναι προσόν του δυνατού. 
Οι αδύναμοι ποτέ δεν συγχωρούν», είχε πει ο Γκάντι. 

«Συγγνώμη»… μια λέξη με τόσα συναισθήματα! 

Η συγχώρεση λειτουργεί θεραπευτικά... προσφέρει 
απελευθέρωση από τα δυσάρεστα συναισθήματα, 
ψυχική ηρεμία, ψυχολογική κάθαρση, ηθική ικανοποίηση, 
πνευματική ανάβαση στην κλίμακα των αρετών. 

Μας αποδεσμεύει από λάθη του παρελθόντος 
ώστε να βιώσουμε την λύτρωση. 

Συγχώρεση σημαίνει ταπείνωση
σημαίνει αγάπη, δύναμη ψυχής...!!! 
Εκείνο το ανέκφραστο που σε πνίγει
άφησέ το να λευτερωθεί 
να φύγει από πάνω σου.
Η δύναμη της συγνώμης 
είναι η φλόγα της αγάπης.

«Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, 
επιτίμησον αυτώ. Και εάν μετανοήση, άφες αυτώ. 
Και εάν επτάκις της ημέρας αμαρτήση εις σε 
και επτάκις της ημέρας επιστρέψη προς σε λέγων, 
μετανοώ, αφήσεις αυτώ.» [Λουκ. ιζ’ 3-4]

Η λέξη «Συγχωρώ» είναι σύνθετη λέξη και 
αποτελείται από τις λέξεις Συν + Χωρώ.

Συγχωρώ σημαίνει μπαίνω στο χώρο του άλλου.
Είναι η συνειδητή αυτή στάση να αφήσουμε 
κάποιον να «χωρέσει» στην καρδιά μας. 

Όταν αρνούμαστε να συγ-χωρήσουμε 
θωρακίζουμε την ψυχή μας κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε δε βρίσκει χώρο μέσα μας.

Η συγχώρεση είναι 
επιλογή και τρόπος ζωής.
Τα λάθη είναι ανθρώπινα.

«Σαν να 'χαν ποτέ τελειωμό τα 
πάθια κι οι καϋμοί του κόσμου»

Αιτούμαι κι εγώ την συγχώρεσή σας 
και ο Θεός να μας δίνει δύναμη στον 

Σ. Ντρέκου 22 Φεβ 2015


Δεν υπάρχουν σχόλια: