Λόγοι Ασκητικοί - Όσιος Αββάς Ισαάκ ο Σύρος (βιβλίο)

askitika«S.Drekou»aenai.epAnastasi

Λόγοι Ασκητικοί

Κριτική και Βιβλιοπαρουσίαση με βίντεο
το βιβλίο του Αββά Ισαάκ του Σύρου.

Εορτάζει 28 Σεπτεμβρίου

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Κριτική Έκδοση «Λόγοι Ασκητικοί» 

Μέσα στο 2012 ετέθη σε κυκλοφορία ὡς ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων ἡ πρώτη κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ἔργου «Λόγοι Ἀσκητικοὶ» τοῦ ὁσίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου.

Ὅπως δηλώνει στον πρόλογό του στο ἐγχείρημα ὁ Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος (Γοντικάκης) σε χρήση τῶν μοναχῶν, ἀλλά και κάθε ἀναγνώστη ὑπῆρχαν μέχρι τώρα δύο ἐκδόσεις.

Ἡ μία τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη τοῦ ἔτους 1770 και ἡ δεύτερη τοῦ Ἰωακεὶμ Σπετσιέρη (1895), οἱ ὁποῖες ἀναπαρήγαγαν πλῆθος σφαλμάτων, τα ὁποῖα ἔκαναν ἀκόμη δυσκολότερη την μελέτη τοῦ πυκνοῦ ἀσκητικοῦ κειμένου τοῦ ἁγίου.

Ἡ δεύτερη, μάλιστα, κατά την ἐκτίμηση τοῦ Μαρκέλλου Πιράρ, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε το ἔργο τῆς κριτικῆς ἔκδοσης, περιέχει πεντακόσια περίπου ἐπιπλέον σφάλματα. Ἡ ὑπάρχουσα κατάσταση ἔκανε ἀναγκαία την προσπάθεια νέας κριτικῆς ἔκδοσης τοῦ κειμένου τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ.

Athanasios Moustakis’Το δυσχερὲς αυτό ἔργο ἀνέλαβε ἀρχικὰ ἀρχιμ. Βασίλειος, ὁ ὁποῖος σύντομα ἀντελήφθη ὅτι γιο να ὁλοκληρωθεῖ ἔπρεπε να χρησιμοποιηθοῦν πέρα ἀπό τὰ εὑρισκόμενα στις ἁγιορείτικες Μονές και πλῆθος ἄλλων χειρογράφων διασκορπισμένων σε πλῆθος βιβλιοθηκῶν. Το ἔτος 2000 παρέδωσε τὸ σχετικὸ ὑλικὸ στον πολύγλωσσο Βέλγο φιλόλογο Μάρκελλο Πιράρ, ὁ ὁποῖος ἐργάστηκε μὲ ὑποδειγματικὸ τρόπο, χειριζόμενος μεγάλο ἀριθμὸ χειρογράφων καὶ σημαντικὸ ὄγκο πληροφοριῶν, ἐκδίδοντας κριτικὰ ἕνα κείμενο ποὺ παρουσίαζε πολλὲς δυσκολίες.

Ἡ ἀρχικὴ συριακὴ γλῶσσα μὲ σύνταξη -σημιτική- πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἀποτελοῦσε τὸ πρῶτο ἐμπόδιο. Ἡ ἀπώλεια τοῦ ἑλληνικοῦ αὐτογράφου κώδικα τῆς μεταφράσεως, τὸ πλῆθος τῶν χειρογράφων ποὺ σώζονται σὲ βιβλιοθῆκες σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο, οἱ ποικίλες ἀρχαῖες μεταφράσεις καὶ ἡ παρείσφρηση τῶν σημειώσεων τοῦ περιθωρίου στὸ κείμενο, εἶναι κάποια ἀπὸ τὰ σημεῖα ποὺ ἐπέτειναν τὸ βαθμὸ δυσκολίας τοῦ ἐγχειρήματος. Παρὰ ταῦτα, ὁ ὑπερδεκαετὴς κόπος τοῦ ἐκδότη ὁδήγησε σὲ ἕνα πραγματικὰ ἐνδιαφέρον ἀποτέλεσμα, τόσο γιὰ τὸν εἰδικὸ ἐπιστήμονα, ὅσο καὶ γιὰ τὸν πιστὸ ποὺ προσπαθεῖ νὰ «μεταβάλει τὸ γράμμα σὲ πνεῦμα».

ἀναλυτικὴ εἰσαγωγὴ ποὺ προηγεῖται τοῦ κειμένου περιλαμβάνει σύντομο βίο τοῦ ὁσίου Ἰσαάκ, ἀναφέρεται στὶς πηγὲς τοῦ ἔργου καὶ στὴ θεολογία τους, κάνει ἐκτενὴ λόγο γιὰ τὸ συριακὸ πρωτότυπο καὶ τὶς ἀρχαῖες μεταφράσεις ποὺ ὑπάρχουν, ἐνῶ σὲ αὐτὴ σχολιάζεται ἡ γλῶσσα τῆς ἑλληνικῆς μετάφρασης καὶ πνευματικὴ ὁρολογία ποὺ χρησιμοποιεῖται. Στὰ πλαίσια τῆς εἰσαγωγῆς καταγράφονται, περιγράφονται καὶ σχολιάζονται τὰ σωζόμενα χειρόγραφα, τὰ ὁποῖα κατατάσσονται σὲ δύο οἰκογένειες, τὴν α καὶ τὴ β, μὲ παράλληλη ἀναφορὰ στὶς ὑπάρχουσες ἐκδόσεις.

Γιὰ τὴν ἀξία τοῦ κειμένου, ἡ ὁποία εἶναι ἀναμφισβήτητη, δὲν ἀποτολμοῦμε κάποιο σχόλιο, καθὼς αὐτὸ θὰ ἀπαιτοῦσε ἐντελῶς διαφορετικὴ προσέγγιση ἀπὸ τὴν ἐπιχειρούμενη μὲ αὐτὸ τὸ σημείωμα.

Ἀναμφίβολα, ἡ βάση γιὰ τὴ μελέτη τοῦ ἔργου κάποιου ἀρχαίου συγγραφέα εἶναι ἡ κατοχὴ τοῦ ὀρθοῦ ἢ τουλάχιστον τοῦ ὀρθότερου δυνατοῦ κειμένου. Αὐτὴ τὴν ἀνάγκη θεραπεύει ἡ προσπάθεια τοῦ Μαρκέλλου Πιρὰρ ὑπὸ τὴν πνευματικὴ αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, ἡ ὁποῖα πορευέται πνευματικὰ ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ναθαναὴλ ἔχοντας δεδομένη τὴν ἀγάπη καὶ τὴν προσευχὴ τοῦ προηγουμένου της Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου.

Ἡ ἀγάπη τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων μᾶς προσέφερε καὶ μᾶς προσφέρει πολλὰ καὶ στὸν τομέα τῶν ἐκδόσεων. τὴν εὐγνωμονοῦμε καὶ γι᾿ αὐτό, ὅπως καὶ γιὰ τὶς πολλὲς ἄλλες εὐλογίες ποὺ μᾶς ἐξασφαλίζει.


Δημοσιεύθηκε στό τεῦχος 457 τοῦ περιοδικοῦ «Ἀνάπλασις«, 

σελ. 121-122.Εμείς από amoustakis.wordpress.com

Βίντεο: Βιβλιοπαρουσίαση


Στα παρακάτω βίντεο η παρουσίαση του βιβλίου «Λόγοι Ασκητικοί» του Αββά Ισαάκ του Σύρου (της κριτικής έκδοσης της Ι.Μ. Ιβήρων που εκπόνησε ο κ. Μάρκελλος Πιράρ). Η παρουσίαση οργανώθηκε από τις Εκδόσεις Εν Πλω και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 στην αίθουσα Λόγου στην Στοά του Βιβλίου υπό την αιγίδα της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ομιλητές ήταν:

• π. Βασίλειος (Γοντικάκης), Προηγούμενος της Ιεράς Μονής Ιβήρων
• Μάρκελλος Πιράρ, κριτικός εκδότης του έργου
• Δημήτρης Μαυρόπουλος, επιμελητής της έκδοσης
• Πέτρος Θωμαίδης, δικηγόρος

Οι εκδόσεις Εν Πλω Υπό την Αιγίδα της
Αρχιεπισκοπής Αθηνών παρουσιάζουν
τον βιβλίο ΑΒΒΑ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΛΟΓΟΙ ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ, που εκδόθηκε από
την Ιερά Μονή Ιβήρων σε κριτική έκδοση.


Όσιος Ισαάκ ο Σύρος

Ο γέροντας Παΐσιος συνιστούσε και στους λαϊκούς να διαβάζουν τον αββά Ισαάκ τον Σύρο, αλλά λίγο-λίγο, για να τον αφομοιώνουν. Έλεγε ότι το βιβλίο αυτό αξίζει όσο ολόκληρο πατερική βιβλιοθήκη. Στο βιβλίο που διάβαζε, κάτω από την εικόνα του Αγίου που κρατά στο χέρι του ένα φτερό και γράφει, σημείωσε: «Αββά μου, δος μου την πένα σου, για να υπογραμμίσω ολόκληρο το βιβλίο σου» (Αξίζει δηλαδή να υπογραμμιστεί ολόκληρο το βιβλίο)

Από το βιβλίο: Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Συγγραφέας: Ισαάκ Atallah Ιερομόναχος (1937-1998). Σελίδες βιβλίου: 720. Εκδόσεις: Ιερόν Ησυχαστήριον Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Έτος έκδοσης 2004

Isaak von Ninive, auch Isaak der Syrer 
(ca. 640 in Beit' Katraja; † ca. 700 in Rabban Sabor)

Ο όσιος αββάς Ισαάκ καταγόταν από γονείς Σύρους. Γεννήθηκε στη Νινευΐ της Μεσοποταμίας ή, κατ' άλλους, κοντά στην Έδεσσα της Συρίας. Αυτός ο ουρανοπολίτης άνθρωπος, ενώ ήταν στην ακμή της νεότητάς του, απαρνήθηκε τον κόσμο και εγκαταστάθηκε με τον αδελφό του σε ένα κοινόβιο της περιοχής.

Εκεί φόρεσε το αγγελικό σχήμα του μονάχου και ασκήθηκε με αγώνες και κόπους στην πρακτική αρετή. Και αφού, έτσι, υπέταξε τα σαρκικά πάθη στην κατά Θεόν πολιτεία, αποχώρησε σε ερημικό και ήσυχο μέρος, όπου κατοίκησε σε μεμονωμένο κελί, ζώντας μόνος με μόνο το Θεό. Εκεί επιδόθηκε με ζήλο στη νοερή προσευχή και, όπως φαίνεται έμμεσα, από τα κείμενα που μας άφησε, αξιώθηκε από το Θεό μεγάλων χαρισμάτων.

Γράφει λοιπόν ο άγιος, ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δέχθηκε πολλούς πειρασμούς στο ερημητήριό του και αναρίθμητες πληγές από τα πονηρά πνεύματα, αλλά και μεγάλη βοήθεια και επισκέψεις της θείας χάρης, που τον παρηγορούσε και τον ενδυνάμωνε στους αγώνες του. Αυτά που θα διαβάσετε στα κείμενα που αφήνω, λέει, είναι η πείρα μου από τη μελέτη των θείων Γραφών, από τα άγια στόματα των Πατέρων, και η μικρή δική μου πείρα.

Χαίροις ησυχίας θείος κανών, 
χαίροις μοναζόντων, 
ο διδάσκαλος ο σοφός, 
χαίροις ο παρέχων, 
τα πρόσφορα εκάστω, 
της χάριτος τω λόγω,
Ισαάκ Όσιε. [Μεγαλυνάριον]

Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος δεν είχε καθορισμένη ημερομηνία εορτασμού στο ελληνορθόδοξο ημερολόγιο. Συνηθιζόταν να μνημονεύεται το όνομα του στις 28 Ιανουαρίου μαζί με τον άλλο μεγάλο Σύρο πατέρα της Εκκλησίας, τον όσιο Εφραίμ.

Με πρωτοβουλία του οσίου γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, ο οποίος ευλαβείτο πολύ τον όσιο Ισαάκ, συντάχθηκε η ακολουθία του και επελέγη η 28η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της οσιακής μνήμης του. Μάλιστα χτίστηκε στο Άγιον Όρος και ο πρώτος ναός του Οσίου, σε κελλί μοναχού της συνοδείας του γέροντος Παϊσίου.

Δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ λίγα για το βίο και την προσωπικότητα του μεγάλου άνδρα, και αυτά από έμμεσες πηγές. Γεννήθηκε περί τα μέσα του 7ου αιώνα πιθανότατα στη Συρία. Κατ’ άλλους στη Νινευή της Μεσοποταμίας, και κατ’ άλλους στην αραβική χερσόνησο, στο σημερινό Κατάρ. Δε γνωρίζουμε τα ονόματα των γονέων του, ούτε για τα παιδικά του χρόνια. Στη Μονή Rabban Sabor έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, προσευχόμενος, μελετώντας και γράφοντας. Όντας υπέργηρος, και εξαιτίας της αυστηρής άσκησης και της πολλής μελέτης έχασε το φως. Πέθανε και ετάφη στη Μονή. Δε γνωρίζουμε το χρόνο της κοίμησής του. ● ΕΔΩ ο Βίος του αββά Ισαάκ του Σύρου

Ασκητικά Ισαάκ Σύρου 
(Ολόκληρο το βιβλίο)

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή pdf) εδώ: Ισαάκ ο Σύρος - Τα σωζόμενα ασκητικά. Τίτλος: «Του Οσίου πατρός ημών Ισαάκ του Σύρου: τα σωζόμενα ασκητικά». Συγγραφέας: Όσιος Ισαάκ ο Σύρος (περ. 613 μ.Χ. – περ. 700 μ.Χ). Μετενεχθέντα εις την λαλούμενην καθαράν Ελληνικήν γλώσσαν παρά του οσιωτάτου ιεροδιδασκάλου Καλλίνικου Παντοκρατορινού (1821-1884). Εν Αθήναις, 1871.

Στους παρακάτω διαβάζετε ολόκληρο το βιβλίο
 ✩ ✫ ✬ ✭ ★ ✮ ✰ ☆ 
 ✩ ✫ ✬ ✭ ★ ✮ ✰ ☆ 

Να εμπιστευτείς τον εαυτό σου στον Θεό, τί σημαίνει;
  askitika«S.Drekou»aenai.epAnastasi

  Να εμπιστευτείς τον εαυτό σου στον Θεό, σημαίνει να μην κυριεύεσαι πλέον από καμιά αγωνία η φόβο, να μην βασανιστείς ξανά από κανέναν λογισμό, από καμιά σκέψη πώς δεν έχεις κανέναν για να σε φροντίσει.

  Όταν ο νους εκπέσει από αυτήν την εμπιστοσύνη, ο άνθρωπος αρχίζει να πέφτει μέσω των λογισμών σε χιλιάδες πειρασμούς.


  Όπως λέγει ο μακάριος ερμηνευτής (ενν. ο Θεόδωρος Μοψουεστίας) στο βιβλίο του για τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, 
  «όλη η μέριμνα του Σατανά είναι να πείσει τον άνθρωπο πώς ο Θεός δεν ενδιαφέρεται γι' αυτόν».

  Γιατί ξέρει πώς. όσο έχουμε την ακριβή γνώση της Πρόνοιάς Του στερεωμένη μέσα μας, οι ψυχές μας θα κατοικούν στην απόλυτη ειρήνη. Κι επιπλέον θ' αποκτήσουμε την Αγάπη του Θεού και θα μεριμνάτε για καθετί πού Τον ευχαριστεί. Αυτόν τον λογισμό προσπαθεί να μας τον αποσπάσει ο σατανάς. 


  Η παντελής ανάθεση τον ανθρώπου στη θεία 
  πρόνοια και η ανταπόκριση της θείας Χάρης

  Άμα ό άνθρωπος απορρίψει για τον εαυτό του κάθε αισθητή βοήθεια και κάθε ανθρώπινη ελπίδα, όπως συμβαίνει με τους ησυχαστές, και αφιερωθεί στο Θεό με εμπιστοσύνη και καθαρή καρδιά, αμέσως ακολουθεί ή θεία χάρη και του αποκαλύπτει τη δύναμη της βοηθώντας τον με πολλούς τρόπους.

  Πρώτα, πρώτα στα φανερά σωματικά προβλήματα, όπου του δείχνει εμφανώς τη δύναμη της πρόνοιας του Θεού γι’ αυτόν προσωπικά. Και καθώς βλέπει τη φανερή βοήθεια του Θεού, βεβαιώνεται και για τη μυστική βοήθεια του Θεού, όπως ταιριάζει στο ταπεινό και άκακο φρόνημα του και στη σεμνή διαγωγή του. Καταλαβαίνει δηλ. πώς τακτοποιούνται οι σωματικές του ανάγκες χωρίς κόπο, αφού δε φροντίζει καθόλου γι’ αυτές. 

  Και ή θεία χάρη τον απαλλάσσει από πολλά δυσάρεστα και επικίνδυνα πολλές φορές, πράγματα, χωρίς αυτός να τα καταλαβαίνει. Όλα αυτά τα αποδιώχνει άπ’ αυτόν, ανεπαίσθητα, ή θεία χάρη, με θαυμαστό τρόπο, και τον σκεπάζει σαν την κλώσα, πού ανοίγει τα φτερά της και σκεπάζει τα κλωσσόπουλα, για να μην πάθουν κανένα κακό.

  Έτσι, του δείχνει (ή Θεία Χάρη), στα μυστικά μάτια της ψυχής του, πώς πλησίαζε ή απώλεια του, και φυλάχτηκε αβλαβής. Έτσι, τον γυμνάζει στα πνευματικά και του φανερώνει τις ενέδρες και τις μηχανές των κακών και ακατάληπτων λογισμών.


  Και τότε, εύκολα τους καταλαβαίνει, και παρακολουθεί πώς ό ένας διαδέχεται τον άλλο, και πώς παραπλανούν και εξαπατούν τον άνθρωπο, και σε ποιο λογισμό κολλάει ό νους, και πώς γεννιούνται ό ένας από τον άλλο, και εξολοθρεύουν την ψυχή. Και κάνει (η Θεία Χάρη) καταγέλαστη στα πνευματικά του μάτια κάθε ενέδρα και παγίδα των δαιμόνων, και αποκαλύπτει πώς εξαφανίζονται οι κακοί λογισμοί τους, και του δίνει σοφία και σύνεση, ώστε να καταλαβαίνει Τι μέλλει να συμβεί.


  Ακόμη, ανατέλλει μέσα στην απλή καρδιά του ένα μυστικό φως
  για να βλέπει τα πάντα, και τη δύναμη των λεπτών συλλογισμών, και του δείχνει φανερά Τι έμελλε να πάθει, αν δεν γνώριζε τις δαιμονικές πανουργίες. Και τότε γεννιέται μέσα του ή βεβαιότητα ότι για κάθε πράγμα, μικρό και μεγάλο, πρέπει να ζητούμε στην προσευχή μας τη βοήθεια του Δημιουργού μας.

  Βιβλιογραφία. Ασκητικοί λόγοι. Αββάς Ισαάκ του Σύρου. Εκδόσεις ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών και Ασκητικών του Ισαάκ του Σύρου Λόγοι Ασκητικοί -ΞΒ-ΠΣΤ- Πατερικές Εκδόσεις Γρηγόριος ο Παλαμάς. Θεσσαλονίκη 1991. 

  Περισσότερα Θέματα: ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ  Βίντεο: «Από τα Ασκητικά του Αββά Ισαάκ του Σύρου» Μελέτη με τον Παιδοψυχίατρο και Ψυχοθεραπευτή, Αρχιμανδρίτη π. Αντώνιο Στυλιανάκη, εφημέριο του Ι. Ν. Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης.


  FaceBook
  ● Σοφία Ντρέκου - αέναη επΑνάσταση 26 Νοεμβρίου 2016

   group Sophia.Drekou: Θεολογία, Επιστήμη, Λογοτεχνία 15 Ιουνίου 2017Βιβλιοπαρουσίαση με βίντεο «Λόγοι Ασκητικοί» Αγίου Ισαάκ του Σύρου Athanasios Moustakis Καλημέρα! 15 Ιουνίου 2017
  «Λόγοι Ἀσκητικοί»: Κριτική Έκδοση
  Αφαίρεση
  Σοφία Ντρέκου: Athanasios καλημέρα. Η κριτική είναι δική σου; Για να προσθέσω εκτός από τον σύνδεσμό σου στο «Λόγοι Ἀσκητικοὶ» τοῦ ὁσίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου» στην βιβλιοπαρουσίαση και το όνομά σου. 15 Ιουνίου 2017

  Athanasios Moustakis: Ναι Σοφία μου! Γι' αυτό στο έστειλα! Τιμώ τον κόπο και θαυμάζω την μεθοδικότητα με την οποία προσεγγίζεις τα θέματά σου και εάν μπορώ να βοηθήσω λίγο το κάνω. Καλημέρα! 15 Ιουνίου 2017