Πρόοδος Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού (1 Αυγούστου)

Λιτανεία στην Πρόοδο του Τιμίου Σταυρού (1 Αυγούστου)

Η Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού 
Σταυρού Εορτάζει στις 1 Αυγούστου

Οἴκου προελθών, Σταυρὸς τῶν Βασιλέων,
Οἴκοις ἑορτὰς προξενεῖ τοῖς ἐν πόλει.

της Σοφίας Ντρέκου

1η Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει την Πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, δηλαδή την έξοδο του Τιμίου Σταυρού από το παλάτι (ή κατ' άλλους από το σκευοφυλάκιο της μεγάλης εκκλησίας) στην Πόλη. Προεόρτια την 31η Ιουλίου μαζί με την Ανάμνηση Εγκαινίων του Ναού της Θεοτόκου στις Βλαχερναίς και Προεόρτια Προόδου Τιμίου Σταυρού, βλ. εδώ).

Όλον τον Δεκαπενταύγουστο έβγαινε με πομπή από το παλάτι, την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Τίμιος Σταυρός στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. 

Οι λόγοι;
α. Η ενίσχυση των χριστιανών για την νηστεία της Παναγίας.  
β. Λόγω της ζέστης και της έλλειψης ηλεκτρικών συσκευών, οι ασθένειες το καλοκαίρι ήταν μεγάλες, η δύναμη του Σταυρού ήταν η έσχατη λύση για τους πιστούς της ΚΠόλεως.
Η λιτανεία του Σταυρού πραγματοποιείται σε ανάμνηση αυτής της λιτανείας που γίνονταν στην Κωνσταντινούπολη τους παλιούς χρόνους τους βυζαντινούς σε δύσκολους περιόδους, για να προστατευτεί η πόλη από επιδημίες που συχνά ξέσπαγαν τον Αύγουστο μήνα.

Με ένα μέρος του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου στην κεφαλή της πομπής από το θησαυροφυλάκιο στο παλάτι και με επικεφαλής τον ίδιο τον βυζαντινό αυτοκράτορα, ξεκινούσε η λιτανεία με την συμμέτοχη χιλιάδων πιστών.

Η λιτανεία διαρκούσε δύο εβδομάδες, μέχρι την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη μνήμη αυτής της παράδοσης καθιερώθηκε η γιορτή του Λιτάνευσης τιμίου ξύλου του Σταυρού του Κυρίου, από την 1η μέχρι και την 14η Αυγούστου. (Νηστεία της Παναγίας ή του Δεκαπενταύγουστου)

Ο Σ. Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιό του, για το γεγονός αυτό γράφει τα εξής:
«Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ἐξήγετο ἐκ τοῦ σκευοφυλακίου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ὁ τίμιος σταυρός, περιήγετο ἀνὰ τὴν πόλιν καὶ ἐξετίθετο εἰς διαφόρους ναοὺς πρὸς προσκύνησιν καὶ ἁγιασμὸν τῶν πιστῶν καὶ πάλιν ἀπετίθετο εἰς τὸ σκευοφυλάκιον.) 
Όμως, ο Πατμιακός Κώδικας 266, αναγράφει ότι κατά την 1η Αυγούστου στη Μεγάλη εκκλησία ετελείτο «ἡ Βάπτισις τῶν τιμίων Ξύλων». Εἰς τοὺς κώδικας τὰ τοῦ τιμίου σταυροῦ προεόρτια ἀναγράφονται καὶ ἄρχονται ἀπὸ τῆς πρώτης Αὐγούστου, ἡ δὲ κατὰ τὴν προεόρτιον ταύτην ἀνάμνησιν ὑμνογραφία εἶναι πλούσια καὶ κεῖται ἀνέκδοτος εἰς πολλοὺς Κώδικας καὶ ἶνα μόνον εἰς τοὺς κατ' αὐτὴν συντεθέντας Κανόνας περιορισθῶ, σημειῶ Κανόνα τοῦ Θεοφάνους (ἐν τοὶς Κώδ. 368 φ. 3636,1568 φ. 3α Παρισίων καὶ Ω 147 Λαύρας), τοῦ Γεωργίου Νικομήδειας (ἐν τοὶς Κωδ. 1567 φ. 240 6,13φ 351 α’ Παρισίων καὶ Θ 32 φ. 344α, Δ 12 φ. 273α, 1135 φ. 333α καὶ Ω 147 φ. 368α Λαύρας), ἕτερον τοῦ αὐτοῦ Γεωργίου Νικομήδειας φέροντα ἀκροστιχίδα "Σταυρῶ γεγηθῶς ἐξάδω θεῖον μέλος Γεώργιος" (ἐν τῷ Παρισινῷ Κωδ. 13 φ. 352 6 καὶ τῷ τῆς Λαύρας Θ 33 φ. 5). Εἰς τοὺς αὐτοὺς δὲ Κώδικας καὶ ἄλλους Στιχηρὰ πολλά, Ἰδιόμελα, Καθίσματα κλπ.».

Με την ευκαιρία αναφέρουμε επιγραμματικά και τις υπόλοιπες εορτές αφιερωμένες στον Τίμιο Σταυρό:
α) Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) (βλ. εδώ)
β) Εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως (Κυριακή Γ' Νηστειών). (βλ. εδώ)
γ) Μνήμη του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού (7 Μαΐου) την εποχή του Κωνστάντιου (337-361), γιου του Μ. Κωνσταντίνου. (βλ. εδώ)
δ) Τέλος αφιερωμένες στον Τίμιο Σταυρό, (όλο το έτος), είναι δύο ημέρες της εβδομάδας, η Τετάρτη και η Παρασκευή. (βλ. εδώ)

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μάς κηρύττει για την αυτή ημέρα: Θάνατο του σώματος ούτε έδωσε ο Θεός ούτε έκαμε, ούτε παρήγγειλε να συμβαίνει. Από πού λοιπόν προξενήθηκε; Τον εισηγήθηκε με δόλο ο Σατανάς και τον δέχθηκαν οι προπάτορές μας και απογυμνωθήκαμε από την ουράνια αίγλη των φωτεινών και ζωτικών ενδυμάτων. Άρα εμείς οι ίδιοι γίναμε γεννήτορες του θανάτου μας, γιατί εγκαταλείψαμε εκούσια τον κτίστη και ζωοποιό Δεσπότη. Κέντρο του θανάτου, σωματικού και ψυχικού, είναι η αμαρτία. Έτσι η φιλανθρωπία των Πατέρων όρισε τη νοσηρή αυτή εποχή του έτους να τελείται ο αγιασμός του ραντισμού την πρώτη Αυγούστου, ώστε να μένουμε απρόσβλητοι από τα προερχόμενα από την αμαρτία νοσήματα. [Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Βίος και Θεολογική, Φιλοσοφική σημασία του έργου του]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ομιλία 31η στην Πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού κατά την Λιτανεία ΤΗΝ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ από τον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Γρηγόριο Παλαμά: https://www.sophia-ntrekou.gr/2020/07/litaneia-1aygoustou-grigorios-palamas.html

Ἀπολυτίκιο Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός: 

Τὸν Τίμιον Σταυρόν, τὸ σωτήριον ὅπλον, 
δεξώμεθα πιστοί, καθαρὰ διανοί, 
προέρχεσθαι μέλλει γάρ, θείαν χάριν 
δωρούμενος, καὶ ἰώμενος, ψυχῶν ὁμοῦ 
καὶ σωμάτων, τὰ νοσήματα, διὰ ἐνεργείας 
ἀρρήτου, Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἠμῶν.

Ἕτερο Ἀπολυτίκιο Ἦχος α’.: 
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου, 
καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, 
νίκας τοῖς βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων 
δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, 
διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.


Το πνευματικό ισοζύγιο π. Νικόλαος Λουδοβίκος
Ιερά Μονή οσίου Δαυίδ Γέροντος 1/8/2021 Κυριακῆ 
ΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ.
Ολόκληρο το βίντεο εδώΠηγήΑέναη επΑνάσταση

Υπερδνειστερία: Λιτανεία χιλιάδων πιστών
με την μεταφορά του Σταυρού σε ανάμνηση
βυζαντινής παράδοσης για την επίτευξη ειρήνης

крестный ход в блокадном ленинграде Στάλινγκραντ, 1942

Περισσότεροι από διακόσιοι ιερωμένοι και πολλές χιλιάδες πιστοί συμμετείχαν στην παραδοσιακή λιτανεία μεταφοράς του Σταυρού στην πόλη Khust στην περιοχή Υπερδνειστερίας.

Η λιτανεία πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου σε ανάμνηση της πομπής που πραγματοποιούνταν από την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη με την περιφορά μέρους του τιμίου ξύλου του Σταυρού του Κυρίου για να διωχθεί το κακό και να επέλθει ηρεμία, ειρήνη και υγεία στην πόλη αναφέρει η ιστοσελίδα Orthodoxkhust.org.

Επικεφαλής της σεπτής πομπής των προσκυνητών ήταν ο Μητροπολίτης Βινογκράντωφ και ο Μητροπολίτης Αντώνιος, σύμβουλος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η πομπή περιελάμβανε και την εικόνα της Παναγίας του Nankov, μια εικόνα των Καρπαθίων, και μια λειψανοθήκη με τα λείψανα σεβάσμιων ασκητών.

Καθ' όλη την διάρκεια της λιτανείας πραγματοποιούνταν προσευχές για την ειρήνη στην Ουκρανία και την ηρεμία στην περιοχή των Καρπαθίων, με στάσεις για να διαβαστεί το Ευαγγέλιο, σε σημαντικές διασταυρώσεις της πόλης με την επίκληση της ευλογίας του Θεού για την πόλη Khust.

Στο τέλος της λιτανείας οι πιστοί και οι Ιερείς κατευθύνθηκαν στον καθεδρικό ναό των Αγίων Κυρρίλου και Μεθόδιου, όπου οι Μητροπολίτες ευχαρίστησαν όλους τους συμμετέχοντες για τις προσευχές τους και τους ευχήθηκαν ειρήνη, ευτυχία και ευημερία στο έργο της σωτηρίας, χρίζοντας παράλληλα όλους τους πιστούς με ευλογημένο έλαιο.

Η συγκέντρωση τόσων πολλών χιλιάδων ανθρώπων, είχε και συνέχεια με την παρουσίαση παραδοσιακών τραγουδιών των Καρπαθίων για την ειρήνη και την φώτιση των πολιτικών ηγετών της χώρας.


Η λιτανεία του Σταυρού πραγματοποιήθηκε σε ανάμνηση αυτής της λιτανείας που γίνονταν στην Κωνσταντινούπολη τους παλιούς χρόνους σε δύσκολους περιόδους, για να προστατευτεί η πόλη από επιδημίες που συχνά ξέσπαγαν τον Αύγουστο μήνα.

Με ένα μέρος του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου στην κεφαλή της πομπής από το θησαυροφυλάκιο στο παλάτι και με επικεφαλής τον ίδιο τον βυζαντινό αυτοκράτορα, ξεκινούσε η λιτανεία με την συμμέτοχη χιλιάδων πιστών.

Η λιτανεία διαρκούσε δύο εβδομάδες, μέχρι την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη μνήμη αυτής της παράδοσης καθιερώθηκε η γιορτή του Λιτάνευσης Τιμίου Ξύλου του Σταυρού του Κυρίου (Αύγουστος 1/14).

Ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σύρου κ. Δωροθέου Β' στην Τήνο.


Τελετή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού στον
ιερό ναό οσίου Αντωνίου του νέου, πολιούχου
Βεροίας. Χοροστατεί ο σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων.

Δείτε ακόμη:FaceBook/Σχόλια:


Κατερίνα Παπαϊωάννου: Θυμᾶμαι ὅταν εἴμαστε μικρά, ἡ μακαρίτισσα ἡ μητέρα μου μᾶς μαγείρευε ἀλάδωτο φαγητό, σὰν σήμερα 1η τοῦ μηνός. "Εἶναι τοῦ Σταυροῦ, σήμερα παιδιά μου δὲν κάνει νὰ φᾶτε λάδι, ἀπὸ αὔριο ἐσεῖς θὰ τρῶτε λαδάκι". Ἐκείνη, βέβαια, παρ' ὅλες τὶς δουλειὲς ποὺ εἶχε, νήστευε καὶ προσευχόταν στὴν Μεγαλόχαρη ποὺ τὴν λάτρευε!!! Καλημέρα Δημήτρη!!! Καλὸ καὶ εὐλογημένο μήνα νὰ ἔχουμε. Ἂς μᾶς ἔχει ὅλους στὴν Ἀγκαλιά Της ἡ Μεγαλόχαρη!!! Ἡ ἴδια εἶχε δεῖ πολλὰ θαυμαστὰ σημεῖα ἀπὸ τὴν Μεγαλόχαρη 1 Αυγούστου 2017
MèhDi ÀMr: سُورَةُ الإخْلاَص
بِسْمِ ٱللهِ ٱلَرّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدْ ٱللهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ
Surat Ειλικρίνεια
Στο όνομα του Αλλάχ ٱلرحمن ٱلرحيم
Πείτε Αλλάχ είναι ένας, είναι ο Αλλάχ ٱ samad δεν είναι η άγρια
Δεν έχουν γεννηθεί και δεν έχουν πλέον

Sur. Να σου πω να κάνεις

Bismi " L' λα του. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός.
Πω: είναι "L' τον σ' αγαπώ" L * Begetteth τον κλέφτη, δε γέννησε μέσα μου
Γεννημένος) μπορεί να είναι πικάντικο) la hu γλιτώσει. Σ' αγαπώ.
Surat Ειλικρίνεια
Στο όνομα του Αλλάχ ٱلرحمن ٱلرحيم
Πείτε Αλλάχ είναι ένας, είναι ο Αλλάχ ٱ samad δεν είναι η άγρια
Δεν έχουν γεννηθεί και δεν έχουν πλέον
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 7:21 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Müslümanlara Hıristiyan mucizeler

Hıristiyanlık ve İslam arasındaki ilişkinin en ilginç yönlerinden biri nüfus hem de manevi geleneklerine ait bir arada alanlarda, Müslümanların İsa, Meryem ve çeşitli Hıristiyan azizlerin mucizevi müdahale alıcıları olduğudur. Müslümanlar Büyükada St George yıllık kutlama katılmak rağmen, bizim Türk kardeşlerimiz kanıtladığı gibi bu tür olaylar, bugün gözlenen.

Hıristiyanlık ve İslam arasındaki ilişkinin en ilginç yönlerinden biri nüfus hem de manevi geleneklerine ait bir arada alanlarda, Müslümanların İsa, Meryem ve çeşitli Hıristiyan azizlerin mucizevi müdahale alıcıları olduğudur. Müslümanlar Büyükada St George yıllık kutlama katılmak rağmen, bizim Türk kardeşlerimiz kanıtladığı gibi bu tür olaylar, bugün gözlenen.


1. Dourahani


1434, dört yıl dondurulmuş Yanya göl (Yanya oldu) üzerinden ordusuyla geçti Osmanlılar, Rumeli Dourachan Paşa Beylerbey, tarafından Yanya yakalama sonra. Bilgili, geçmişe bakıldığında, bir göl oldu, şok o yükselmiş olduğunu ne kadar risk anlamak.


Geçti yerden noktası, Meryem görüntü ile bir türbe vardı çünkü, paşa Tanrı'nın Annesi boğulma onu ve ordusunu kurtarmıştı kabul. Yani şükran olarak, o noktada bir manastır, bugün kendi adını taşıyan onu onuruna inşa.Dourahani (bir Dourachanis) bugün önemli bir manevi ve insani merkezidir. 1 Αυγούστου 2013 στις 7:29 μ.μ. http://www.oodegr.com/oode/asynithista/thavmata/xristianika_thavmata_mousoylm1.htm


MèhDi ÀMr: سُورَةُ الإخْلاَص

بِسْمِ ٱللهِ ٱلَرّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدْ ٱللهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

Sur. Να σου πω να κάνεις

Bismi " L' λα του. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός.
Πω: είναι "L' τον σ'  αγαπώ" L* Begetteth τον κλέφτη, δε γέννησε μέσα μου
Γεννημένος) μπορεί να είναι πικάντικο) la hu γλιτώσει. Σ' αγαπώ.
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου 1 Αυγούστου 2013 στις 7:29 μ.μ.

MèhDi ÀMr: Surat Ειλικρίνεια

Στο όνομα του Αλλάχ ٱلرحمن ٱلرحيم
Πείτε Αλλάχ είναι ένας, είναι ο Αλλάχ ٱ samad δεν είναι η άγρια
Δεν έχουν γεννηθεί και δεν έχουν πλέον 1 Αυγούστου 2013 στις 7:29 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: İki. Büyükada St George

Büyükada çan St George Manastırı St (23 Nisan) Bayramı üzerinde Hıristiyanlar ve Müslümanlar her yıl için bir buluşma yeridir. En Bayan Ralli Papageorgiou ilgili kapsamlı bir açıklama bakalım. Kaynak: http://www.dailygreece.com/.../muslims_believe_in...
Bizimle aynı Faitas (alogamaxa) oldu H bayan Müslüman oldu. Ama neden St George manastıra gitmek ve hatta Ortodoks Paskalya gününde? Bize ilk yorum yolun kötü durumu oldu.

Büyükada, tüm yollar kazılmış var! Son olarak "Eğer Müslüman değil misin?", Sordum. "Ben." "O zaman neden Rum Ortodoks manastırı gitmek?" "Ortodoks, Müslüman, hiç önemli değil." "Neden gidiyorsun? 'Ben ısrar ... "Faith".


Ben cevap nutku! Bir Müslüman St George inanır! O dilek yapıyor hakkında gitmek nasıl bana açıkladı. Bu ikinci oğlu ise, 4 ya da 5 saat gidiyor. "Selam vardı? 'Diye soruyorum. Oğlu, hayal kırıklığına rağmen, belki de bu kez-üçüncü ve arzusunu gerçekleştirmiş inanan ısrar ederken "Evet," diyor,.


Tepenin eteklerinde gelen St George çan manastır, görünümü şaşırtıcı! Manastırın yol açan tepe tırmanma Binlerce insan! Müslüman mı! Yunanlılar düşüktür. Ben Patrikhane'nin kıyamet kilisenin önceki akşam işaret vardı, "Orada bu yıl Yunanistan'ın bu kadar çok geldi."


Erkekler, kadınlar, çocuklar bir holding, ayaklanmaya ... bobin! Yol boyunca renkli konuları zaten bahar ortama renk verir. İnsanlar ağaçların dalları küçük şeritler veya mendil bağlamak, bir ev satın almak, bütün kötülüklerden, Saint karşı onları korumak için notlar veya çizimler bırakın, daha iyi bir iş olsun istediklerini onları seviyorum. "Ventout adını, yüreğinde, onun için aşkım eklendi, onu bana lütfen sevsin! ..".


Arkadaşım Giasemin hareket zor taş yol ile. O Belçika anne ve babası ile gelmişti zaman manastırın küçük ziyaret ettiği, ancak birçok hatırlamıyor ... Eğimi dik ve sıkıcı olur ve dünyayı daha. Marmara Denizi ve uzaktan Şehir nefes kesici görüşünü Sol. Bir kız küp şeker sunmaktadır. "Nedir bu?" Isteyin. O istediği, diyor, gerçekleşti. Arkadaşı dileğin yerine, gelecek yıl kiliseye geri dönün ve paylaşmak ne zaman açıklar ... herkes ile lütuf tatlılık! "Ne için istiyor musunuz?" 23-24 civarında, genç görünüyordu Sorular. "Bir okulda bir iş almak için." "Ve yaptın?". Bir gülümseme mutluluk atar ile "Evet," diye cevap verir. "O zaman tebrikler." Şeker ellerinde kutularında tutun başkaları olduğunu fark olacak. Büyük bir başarı Aziz Müslümanlar, kendi kendine konuşmak.


Kilisenin önce birkaç metre girmek için kuyruk başlar. Giasemin (nedeniyle gazetecilik kimliği) geçmek ve tapınak girişinde gidin tarafından. İnanılmaz! Monks mumlar ve küçük çan (Agios Georgios KOUDOUNAS) kalabalık Müslüman satmak ... mum ışığı ve Our Lady ve St George imajını öpücük. Müslümanlar tekrar yerine Meryem resmin önünde bir dilek fısıltı dua gibi, yukarı kollarını yükselterek başörtüsü olan bir kadın,. Bir kadın ... mantiloforousa! 1 Αυγούστου 2013 στις 7:30 μ.μ. ·


MèhDi ÀMr: Meryem Allah'ın bir peygamberi İsa'nın annesidir

Η Μαίρη είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού μέσα στη μητέρα του Ιησού.
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 7:35 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Tarih ve Hıristiyan gerçeğin ışığında İslam safsatalarını İÇ biliyoruz ve katılımcı Yunan Hıristiyanlar eski İslamcılar tarafından yapılan bir site. https://greekmurtadeen.wordpress.com / GREEK MURTADEEN: ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ 1 Αυγούστου 2013 στις 7:38 μ.μ.


MèhDi ÀMr: Bu kelime İslam Aldilmat Eleanor dışına götürmek için ibadet için Tanrı tarafından ortaya güzel bir şey olduğunu mantıklı değil


Αυτή η λέξη είναι ισλαμική aldilmat να πάρετε eleanor έξω για τη λατρεία του Θεού είναι ένα καλό πράγμα που δεν βγάζει νόημα - Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου

1 Αυγούστου 2013 στις 7:47 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Çok kötü bir şey anlamadı! Tanrı benim arkadaşım parlaklık olabilir! 1 Αυγούστου 2013 στις 7:50 μ.μ. ·


MèhDi ÀMr: Allah bu dünyada elini, her şeyi ile

Ο Θεός έβαλε το χέρι του σε αυτό τον κόσμο, με τα πάντα
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 7:53 μ.μ.

MèhDi ÀMr: أنت يا صديق تقول كلام لا معنى له

Είσαι, ένα φίλο να πω τα λόγια δεν έχουν νόημα.
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 7:57 μ.μ. ·

MèhDi ÀMr: Sen benim arkadaşımsın kelime mantıklı değil diyor

Είσαι φίλος μου, λέει ότι η λέξη δεν έχει νόημα
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 7:57 μ.μ. ·

MèhDi ÀMr: Filistin Arapça

Παλαιστινιακή Αραβικά
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 8:00 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Tanrı gerçeği görmek için parlaklık olabilir .... Amin!

1 Αυγούστου 2013 στις 8:02 μ.μ.

MèhDi ÀMr: Allah'tan başka Allah tek başına her şeyi üzerinde bir güç, ona övgü onun ortağı olarak bulunmaktadır


Εκτός από τον Αλλάχ και ο Αλλάχ μόνος για όλα υπάρχει μια δύναμη, τον δοξάζουν ως συνεργάτης του είναι διαθέσιμο. Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου

1 Αυγούστου 2013 στις 8:13 μ.μ. ·

Σοφία Ντρέκου: Jesus Christ is the only path to the truth! 1 Αυγούστου 2013 στις 8:15 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Jesus Christ gerçeği için tek yoldur! 1 Αυγούστου 2013 στις 8:16 μ.μ.

MèhDi ÀMr: İsa Mesih nerede

Πού είναι ο Ιησούς Χριστός
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 8:19 μ.μ. ·

MèhDi ÀMr: Nerede İsa Mesih, ve nerede gerçeği

Πού είναι ο Μεσσίας, Χριστέ μου, και πού είναι η αλήθεια
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 8:26 μ.μ.