1 Αυγ 2013

Η Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού (1 Αυγούστου)

Λιτανεία στην Πρόοδο του Τιμίου Σταυρού (1 Αυγούστου)

Η Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού 
Σταυρού Εορτάζει στις 1 Αυγούστου

Οἴκου προελθών, Σταυρὸς τῶν Βασιλέων,
Οἴκοις ἑορτὰς προξενεῖ τοῖς ἐν πόλει.

της Σοφίας Ντρέκου

1η Αυγούστου η Εκκλησία μας εορτάζει την Πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, δηλαδή την έξοδο του Τιμίου Σταυρού από το παλάτι (ή κατ' άλλους από το σκευοφυλάκιο της μεγάλης εκκλησίας) στην Πόλη. Προεόρτια την 31η Ιουλίου μαζί με την Ανάμνηση Εγκαινίων του Ναού της Θεοτόκου στις Βλαχερναίς και Προεόρτια Προόδου Τιμίου Σταυρού, βλ. εδώ).

Όλον τον Δεκαπενταύγουστο έβγαινε με πομπή από το παλάτι, την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Τίμιος Σταυρός στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Οι λόγοι;


α. Η ενίσχυση των χριστιανών για την νηστεία της Παναγίας.
β. Λόγω της ζέστης και της έλλειψης ηλεκτρικών συσκευών, οι ασθένειες το καλοκαίρι ήταν μεγάλες, η δύναμη του Σταυρού ήταν η έσχατη λύση για τους πιστούς της ΚΠόλεως.

Η λιτανεία του Σταυρού πραγματοποιείται σε ανάμνηση αυτής της λιτανείας που γίνονταν στην Κωνσταντινούπολη τους παλιούς χρόνους τους βυζαντινούς σε δύσκολους περιόδους, για να προστατευτεί η πόλη από επιδημίες που συχνά ξέσπαγαν τον Αύγουστο μήνα.

Με ένα μέρος του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου στην κεφαλή της πομπής από το θησαυροφυλάκιο στο παλάτι και με επικεφαλής τον ίδιο τον βυζαντινό αυτοκράτορα, ξεκινούσε η λιτανεία με την συμμέτοχη χιλιάδων πιστών.


Η λιτανεία διαρκούσε δύο εβδομάδες, μέχρι την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη μνήμη αυτής της παράδοσης καθιερώθηκε η γιορτή του Λιτάνευσης τιμίου ξύλου του Σταυρού του Κυρίου, από την 1η μέχρι και την 14η Αυγούστου.

Ο Σ. Ευστρατιάδης στο Αγιολόγιό του, για το γεγονός αυτό γράφει τα εξής:
«Κατὰ τὴν ἡμέραν ταύτην ἐξήγετο ἐκ τοῦ σκευοφυλακίου τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ὁ τίμιος σταυρός, περιήγετο ἀνὰ τὴν πόλιν καὶ ἐξετίθετο εἰς διαφόρους ναοὺς πρὸς προσκύνησιν καὶ ἁγιασμὸν τῶν πιστῶν καὶ πάλιν ἀπετίθετο εἰς τὸ σκευοφυλάκιον.)
Όμως, ο Πατμιακός Κώδικας 266, αναγράφει ότι κατά την 1η Αυγούστου στη Μεγάλη εκκλησία ετελείτο «ἡ Βάπτισις τῶν τιμίων Ξύλων».
Εἰς τοὺς κώδικας τὰ τοῦ τιμίου σταυροῦ προεόρτια ἀναγράφονται καὶ ἄρχονται ἀπὸ τῆς πρώτης Αὐγούστου, ἡ δὲ κατὰ τὴν προεόρτιον ταύτην ἀνάμνησιν ὑμνογραφία εἶναι πλούσια καὶ κεῖται ἀνέκδοτος εἰς πολλοὺς Κώδικας καὶ ἶνα μόνον εἰς τοὺς κατ' αὐτὴν συντεθέντας Κανόνας περιορισθῶ, σημειῶ Κανόνα τοῦ Θεοφάνους (ἐν τοὶς Κώδ. 368 φ. 3636,1568 φ. 3α Παρισίων καὶ Ω 147 Λαύρας), τοῦ Γεωργίου Νικομήδειας (ἐν τοὶς Κωδ. 1567 φ. 240 6,13φ 351 α’ Παρισίων καὶ Θ 32 φ. 344α, Δ 12 φ. 273α, 1135 φ. 333α καὶ Ω 147 φ. 368α Λαύρας), ἕτερον τοῦ αὐτοῦ Γεωργίου Νικομήδειας φέροντα ἀκροστιχίδα "Σταυρῶ γεγηθῶς ἐξάδω θεῖον μέλος Γεώργιος" (ἐν τῷ Παρισινῷ Κωδ. 13 φ. 352 6 καὶ τῷ τῆς Λαύρας Θ 33 φ. 5). Εἰς τοὺς αὐτοὺς δὲ Κώδικας καὶ ἄλλους Στιχηρὰ πολλά, Ἰδιόμελα, Καθίσματα κλπ.».

Με την ευκαιρία αναφέρουμε επιγραμματικά και τις υπόλοιπες εορτές αφιερωμένες στον Τίμιο Σταυρό:

α) Εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) (βλ. εδώ)
β) Εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως (Κυριακή Γ' Νηστειών). (βλ. εδώ)
γ) Μνήμη του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού (7 Μαΐου) την εποχή του Κωνστάντιου (337-361), γιου του Μ. Κωνσταντίνου. (βλ. εδώ)

δ) Τέλος αφιερωμένες στον Τίμιο Σταυρό, (όλο το έτος), είναι δύο ημέρες της εβδομάδας, η Τετάρτη και η Παρασκευή. (βλ. εδώ)

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μάς κηρύττει για την αυτή ημέρα: Θάνατο του σώματος ούτε έδωσε ο Θεός ούτε έκαμε, ούτε παρήγγειλε να συμβαίνει. Από πού λοιπόν προξενήθηκε; Τον εισηγήθηκε με δόλο ο Σατανάς και τον δέχθηκαν οι προπάτορές μας και απογυμνωθήκαμε από την ουράνια αίγλη των φωτεινών και ζωτικών ενδυμάτων. Άρα εμείς οι ίδιοι γίναμε γεννήτορες του θανάτου μας, γιατί εγκαταλείψαμε εκούσια τον κτίστη και ζωοποιό Δεσπότη. Κέντρο του θανάτου, σωματικού και ψυχικού, είναι η αμαρτία. Έτσι η φιλανθρωπία των Πατέρων όρισε τη νοσηρή αυτή εποχή του έτους να τελείται ο αγιασμός του ραντισμού την πρώτη Αυγούστου, ώστε να μένουμε απρόσβλητοι από τα προερχόμενα από την αμαρτία νοσήματα.

Ομιλία 31η στην Πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού κατά την Λιτανεία 
ΤΗΝ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ από τον Αρχιεπ. Άγιο Γρηγόριο Παλαμά

Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Εορτάζει στις 1 Αυγούστου εκάστου έτους.  Ομιλία στην Λιτανείαν του Σταυρού  Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

1. Ο Θεός δεν έκαμε τον θάνατο, ούτε ευχαριστείται με την απώλεια των ανθρώπων». Εάν όμως δεν έκαμε ο Θεός τον θάνατο, ούτε και είναι αυτός αίτιος των φοβερών δεινών που επακολούθησαν τον θάνατο, από που λοιπόν συμβαίνουν σε μας οι αρρώστιες και τα νοσήματα και τα άλλα δυσάρεστα, από τότε που υπάρχει ο θάνατος; Από που προέρχεται και ο θάνατος; Από την στην αρχή παρακοή μας προς τον Θεό, από την παράβαση της εντολής που μας δόθηκε από τον Θεό, από την προγονική μας αμαρτία στον παράδεισο.

Ώστε και οι νόσοι και οι αρρώστιες και όλο το ποικίλο βάρος των πειρασμών προέρχονται από την αμαρτία· γιατί εξαιτίας αυτής ντυθήκαμε το τους δερμάτινους χιτώνες, το νοσηρό αυτό και θνητό και πάρα πολύ οδυνηρό σώμα, και μετοικισθήκαμε στον πρόσκαιρο και φθαρτό αυτό κόσμο και καταδικασθήκαμε να ζούμε βίο γεμάτο από πολλά πάθη και πολλές συμφορές. Είναι λοιπόν οδός κατά κάποιο τρόπο η νόσος, τραχεία και ανηφορική, στην οποία οδό εισήγαγε η αμαρτία το γένος των ανθρώπων, και της οδού αυτής ο τελευταίος σταθμός και το έσχατο καταγώγιο είναι ο θάνατος.

2. Και όχι μόνο δεν έκαμε ο Θεός τον θάνατο, αλλά και τον εμπόδισε να γίνει, αν και βέβαια, αφού έπλασε τον άνθρωπο αυτεξούσιο ζώο, δεν έπρεπε να τον εμποδίζει, για να μη αφανίσει το δικό του έργο, αφαιρώντας την από αυτόν δοσμένη σ’ εμάς αυτεξουσιότητα. Αλλά με τη σοφία και την αγαθότητά του βρήκε πώς να εμποδίσει από τον θάνατο τον άνθρωπο και να του συντηρήσει το αυτεξούσιο. 

Πώς λοιπόν το κατόρθωσε αυτό; Ευθύς αμέσως μόλις τον έπλασε και τον ζωοποίησε, έβαλε μέσα του συμβουλή που θα τον καθιστούσε αθάνατο, και ασφαλίζοντας από την αρχή πολύ δυνατά την ζωοποιό συμβουλή έδωσε εντολή και διακήρυξε φανερά, ότι η αθέτεση της ζωοποιού εντολής είναι θάνατος, και μάλιστα θάνατος όχι στην αρχή σωματικός, αλλά της ψυχής, λέγοντας προς εκείνο το ζεύγος των προπατόρων μας· «την ώρα που θα φάγετε από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού, θα πεθάνετε». 


Βλέπετε, δεν είπε προστακτικά, «την ημέρα που θα φάγετε θα πεθάνετε»· γιατί το πρόσταγμα αυτού είναι δημιουργία όλων των όντων, και αυτός παρήγγειλε τα πάντα και κτίσθηκαν, τον θάνατο όμως δεν τον παρήγγειλε, αλλά προανήγγειλε ότι θα συμβεί από παράβαση, λέγοντας, να μη φάγετε από το ξύλο, «
γιατί την ημέρα που θα φάγετε, θα πεθάνετε», ώστε αποδεχόμενοι τη συμβουλή και αποφεύγοντας την παράβαση, να μη περιπέσομε στο θάνατο. Ότι όμως τότε δεν μίλησε για τον σωματικό θάνατο, αλλά για τον θάνατο της ψυχής, είναι φανερό· γιατί δεν πέθαναν σωματικά την ημέρα εκείνη κατά την οποία γεύθηκαν τον καρπό του απαγορευμένου δένδρου.

3. Αλλά ποιος είναι ο θάνατος της ψυχής; Είναι η εγκατάλειψη του Θεού. Όπως δηλαδή όταν είναι παρόν το φως δεν είναι δυνατό να υπάρχει συγχρόνως και σκότος, αλλά αν το φως εγκαταλείψει τον τόπο, γίνεται σκότος, που δεν έχει τη γένεσή του από το φως, αλλά από αυτό που το φράσσει, από τη σκιά, έτσι και ο Θεός, που είναι αυτοζωή και ζωή όλων των ζώντων, όταν είναι παρών μέσα στην ψυχή μας, είναι αδύνατο να είναι σ’ αυτή παρών και ο θάνατος. Όταν όμως την εγκαταλείψει ο Θεός, επέρχεται σ’ αυτήν ο θάνατος, που δεν έχει τη γένεσή του από τον Θεό, αλλά από την αιτία της θείας εγκατάλειψης, που είναι η αμαρτία. Βλέπετε πως ο θάνατος δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά από την αμαρτία;

4. Αλλά πώς εγκαταλείπει την ψυχή αυτός που είναι πανταχού παρών, αυτός που από πουθενά δεν είναι απών; Επειδή αυτή εγκατέλειψε αυτόν προηγουμένως με τη θέλησή της και επειδή πλάσθηκε από αυτόν αυτεξούσια δεν την βιάζει· ώστε και της δικής μας εγκατάλειψης από τον Θεόεμείς είμαστε αίτιοι για τους εαυτούς μας, και όχι ό Θεός που μας έπλασε. Εμείς λοιπόν είμαστε, αλλοίμονο, γεννήτορες του θανάτου μας, επειδή εγκαταλείψαμε με τη θέλησή μας τον Δεσπότη που μας έκτισε για να ζούμε και είναι πάντοτε παρών και μας ζωοποιεί αφ’ εαυτού, όπως ακριβώς εκείνοι που ακριβώς κατά το μεσημέρι κλείνουν τα μάτια τους και απέχουν εκούσια από το φως, μολονότι αυτό είναι παρόν και λάμπει. 

Επειδή δηλαδή αθετήσαμε την ζωοποιό συμβουλή και με την αθέτηση εγκαταλείψαμε τον Θεό και αποστατήσαμε με τη θέληση μας από τη ζωή, δεχθήκαμε τη θανατηφόρο συμβουλή του Σατανά και με αυτήν φέραμε και εγκαταστήσαμε μέσα μας αυτόν, που είναι νεκρό πνεύμα, γιατί αυτό πρώτα εγκατέλειψε τον Θεό και έγινε ο ίδιος σ’ εμάς πρόξενος νεκρώσεως, και νέκρωση εννοώ πάλι την ως προς την ψυχή, η οποία όταν είναι χωρισμένη από τον Θεό, για να μιλήσω σύμφωνα με τον Παύλο, έχει πεθάνει ζωντανή. Μάλλον όμως η ζωή της είναι χειρότερη και από το θάνατο· γιατί, όντας αργή προς κάθε αγαθό, γίνεται ενεργή προς κάθε πονηρό, επιβουλευόμενη τον εαυτό της και με την αυτόφθονη κακία σπρώχνοντας διαρκώς τον εαυτό της προς τα χειρότερα.

5. Ίσως πολλοί κατηγορούν τον Αδάμ, για το πως πείσθηκε εύκολα στον πονηρό σύμβουλο και αθέτησε τη θεία εντολή και με αυτή την αθέτηση προξένησε σε μας το θάνατο. Αλλ’ όμως δεν είναι το ίδιο να θελήσει κανείς να γευθεί κάποιο θανατηφόρο βότανο πριν λάβει πείρα, και το να ποθεί να φάγει αυτό αφού με την πείρα μάθει ότι είναι θανατηφόρο· γιατί αυτός που μετά την πείρα πίνει από το δηλητήριο και επισύρει κατά τρόπο άθλιο στον εαυτό του τον θάνατο είναι περισσότερο αξιόμεμπτος από εκείνον που το κάνει αυτό και το παθαίνει πριν από την πείρα. 

Ο Αδάμ λοιπόν, αφού πείσθηκε πριν από την πείρα στον πονηρό σύμβουλο, παρέβηκε τη συμβουλή και εντολή του αγαθού, ο καθένας όμως από εμάς το κάνει αυτό, αλλοίμονο, μετά την πείρα και την πραγματοποίηση των απειλών γι’ αυτό και καθένας από μας είναι περισσότερο αξιόμεμπτος και αξιοκατάκριτος, παρά εκείνος ο Αδάμ.

Αλλά δεν υπάρχει σε μας εκείνο το δένδρο, ούτε υπάρχει τώρα εντολή του Θεού προς εμάς που απαγορεύει τη γεύση εκείνου; Ίσως να μη υπάρχει σ’ εμάς εκείνο το ίδιο δένδρο, αλλ’ όμως η εντολή του Θεού υπάρχει και τώρα για μας, και εκείνους που πείθονται σ’ αυτήν και θέλουν να ζουν σύμφωνα μ’ αυτήν τους ελευθερώνει από την ευθύνη όλων των αμαρτημάτων τους και από την προγονική κατάρα και καταδίκη, ενώ αυτούς που και τώρα αθετούν αυτήν και προτιμούν αντί αυτής τη συμβουλή και προσβολή του πονηρού, τους παραπέμπει προς την απειλειμένη και προετοιμασμένη για τον διάβολο εκείνη την αιώνια γέεννα του πυρός.


6. Ποιά λοιπόν είναι αυτή η εντολή του Θεού που βρίσκεται τώρα μπροστά σε μας; Η μετάνοια, της οποίας το ουσιαστικότερο πράγμα είναι να μη εγγίζομε πλέον τα απαγορευμένα. Επειδή δηλαδή απομακρυνθήκαμε από τον τόπο της θεϊκής τρυφής και δίκαια αποκλεισθήκαμε από τον παράδεισο του Θεού και καταπέσαμε στο βάραθρο αυτό και καταδικασθήκα­με να κατοικούμε και να ζούμε μαζί με τα άλογα ζώα και χάσαμε τις ελπίδες μας, όσο εξαρτάται από μας, για την επάνο­δό μας στον παράδεισο, γι’ αυτό αυτός που με δικαιοσύνη μας επέβαλε την τιμωρία, ή καλύτερα που δίκαια επέτρεψε να επέλθει αυτή σε μας, από υπερβολική τώρα φιλανθρωπία και αγαθότητα, από μεγάλη ευσπλαγχνία του, κατέβηκε μέχρι σε μας για χάρη μας, και αφού έγινε παρόμοια με μας κατά τρόπο αναμάρτητο άνθρωπος, για να διδάξει και να σώσει με το όμοιο το όμοιο, μας έδωσε τη σωτήρια συμβουλή και εντολή της μετάνοιας, λέγοντας προς εμάς· «μετανοείτε, γιατί πλησίασε η βασιλεία των ουρανών». 

Πριν από την ενανθρώπηση βέβαια του Λόγου του Θεού, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο μακριά από μας βρισκόταν η βασιλεία των ουρανών, όταν όμως επεδήμησε σε μας ο βασιλιάς των ουρανών και καταδέ­χθηκε την ένωσή του με μάς, ήρθε πλησίον όλων μας η βασιλεία των ουρανών.

7. Ας μετανοήσομε λοιπόν, αδελφοί, παρακαλώ, και ας παρουσιάσομε καρπούς άξιους της μετάνοιας, για να κληρονομήσομε τη βασιλεία των ουρανών· αυτή έφτασε πλησίον μας, ας μη απομακρύνομε τους εαυτούς μας από αυτήν με τα πονηρά έργα. Έλαμψε σε μας το ανέσπερο φώς· ας βαδίσομε προς τη λάμψη αυτού με τα αγαθά έργα. Φανερώθηκε η αιώνια ζωή· ας τη διεκδικήσομε, όσο μας είναι δυνατό, με τις αρετές. Ήρθε σε μας ο Χριστός που μας κάνει μακάριους· ας προσέλθομε σ’ αυτόν με προθυμία. Ας αποφύγομε την αθλιότητα αυτών που κάθονται στο σκότος και στη σκιά του θανάτου. 

Ας ποθήσομε και ας αποκτήσομε τα έργα της μετάνοιας, φρόνημα ταπεινό, κατάνυξη και πένθος πνευματικό, καρδιά γεμάτη από πραότητα και ευσπλαγχνία, που αγαπά τη δικαιοσύνη, που επιδιώκει την καθαριότητα, ειρηνική, ειρηνοποιό, ανεκτική, που αντιμετωπίζει με ευχαρίστηση τους υπέρ της αλήθειας και δικαιοσύνης διωγμούς και τις ζη­μίες και τις ύβρεις και τις συκοφαντίες και τα πάθη, ακούοντας εκείνον που λέγει· «είναι μακάριοι οι ταπεινόφρονες, γιατί σ’ αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών· είναι μακάριοι αυτοί που πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν· είναι μακάριοι οι πραείς, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη· είναι μακάριοι αυτοί που πεινούν και διψούν τη δικαιοσύνη», και όσα λέγονται στη συνέχεια.

8. Αλλά για ποιό λόγο ο Κύριος, αφού είπε, «είναι μακάριοι οι πτωχοί», πρόσθεσε, «κατά το πνεύμα»; Για να ξεχωρίσει από την άθλια πτωχεία τη μακάρια, και για να συμπεριλάβει μέσα σε λίγα όλη τη μακαριζόμενη πτωχεία, και επί πλέον για να μας δείξει το αίτιο τής μακαριότητας· γιατί όντας το πνεύμα μας αυτοτελές, όταν βρίσκεται σε καλή και θεοφιλή κατάσταση μας κάνει μακάριους, όταν όμως διάκειται με κακία και μίσος προς τον Θεό μας καθιστά άθλιους· και γι’ αυτό ο Κύριος από αυτό έκανε την αρχή των μακαρισμών. 

Τρεις είναι οι πτωχείες· μία είναι η σχετική με τον βίο και την περιουσία του καθενός, που είναι στενότητα των αναγκαίων για τη ζωή, στην οποία το εντελώς αντίθετο είναι ο πλούτος σύμφωνα μ’ αυτόν που είπε· «πλούτο και φτώχεια μη μου δώσεις». Άλλη πτωχεία είναι η σχετική με το σώμα του καθενός, όταν από την πολύ λιτή διατροφή και την ολιγοτροφία είναι αυτό πάρα πολύ ισχνό, σύμφωνα με αυτόν που είπε· «τα γόνατά μου αποδυνάμωσαν από τη νηστεία και η σάρκα μου αλλοιώθηκε από έλλειψη λαδιού». Άλλη πτωχεία είναι το μετριοπαθές και συνεσταλμένο φρόνημα της ψυχής, πράγμα που είναι η ταπείνωση του πνεύματος της ψυχής μας, αντίθετο της οποίας είναι η υπερηφάνεια

9. Εκείνες λοιπόν οι πτωχείες, εννοώ οι σχετικές με την περιουσία στη ζωή και το σώμα, αν είναι ενωμένες με το ταπεινό φρόνημα της ψυχής είναι άξιες μακαριότητας, αν όμως είναι χωρισμένες από την ταπείνωση με υπερηφάνεια, είναι πραγματικά γεμάτες από αθλιότητα. Γιατί είναι κανείς φτωχός ως προς τον βίο ή ως προς το σώμα ή με τη θέλησή του ή χωρίς τη θέλη­σή του. 

Αν λοιπόν είναι κανείς φτωχός χωρίς τη θέλησή του και δεν έχει τηναπό τη μετάνοια παραγόμενη στην ψυχή αγαθή διάθεση, την ταπείνωση, δεν υπομένει γενναία τη φτώχεια που υπάρχει σ’ αυτόν χωρίς τη θέλησή του, αλλά γογγύζει εναντίον του Θεού και καταφέρεται εναντίον της δικαιότατης πρόνοιάς του σα να μη είναι τέτοια, και κατατρέχει με πολλούς τρόπους τους ανθρώπους, χωρίς να αποβλέπει προς τον Θεό, και ξεχνώντας ότι κανένας δεν καταντροπιάσθηκε ποτέ που στήριξε τις ελπίδες του στον Θεό, ούτε και να περιορίζει τις δαπάνες του, και να εξασφαλίζει τη ζωή του με τα χέρια του ή ζητώντας με ταπείνωση από τους εύπορους, αλλά με το να γίνεται κλέπτης, λωποδύτης, τυμβωρύχος, άρπαγας, ή παράσιτος, συκοφάντης, ψεύστης, υποκριτής δείχνοντας αγενή και δουλοπρεπή στάση προς τους πλούσιους, προσδοκώντας να λάβει κάποια βοήθεια από αυτούς, άραγε δεν είναι αθλιώτατος ένας τέτοιος φτωχός, ή καλύτερα οι τέτοιοι φτωχοί, και τελείως ξένοι προς αυτούς που μακαρίζονται από τον Χριστό;

10. Εάν όμως βρεθεί κάποιος να είναι φτωχός με τη θέλησή του, αλλά που το κάνει αυτό από κάποια υπεροψία μάλλον και όχι με ταπείνωση, και δεν αποφεύγει την τρυφή και τον πλούτο εξαιτίας της επαινετής πτωχείας του πνεύματος, αυτός είναι παραπλήσιος σχεδόν με τους δαίμονες· γιατί εκείνων γνώρισμα είναι η με υπερηφάνεια ατροφία και ακτημοσύνη.
Γι’ αυτό λέγει ο Κύριος, «είναι μακάριοι οι πτωχοί ως προς το πνεύμα», δηλαδή εκείνοι που εξαιτίας της εσωτερικής και μέσα τους ταπείνωσης του φρονήματος της ψυχής δέχονται και την από την εγκράτεια του σώματος προερχόμενη πτωχεία και θεωρούν την ακτημοσύνη πιο ποθητή από κάθε πλούτο. Αυτοί, και αν ακόμη τους συμβεί κάτι χωρίς να το θέλουν, με την υπομονή που δείχνουν και την ευχαριστία κάνουν εκούσιο το αγαθό για τον εαυτό τους, και σ’ αυτούς ακριβώς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

11. Ας φροντίσομε, αδελφοί, να γίνομε τέτοιοι πτωχοί και εμείς, για να αποκτήσομε την ουράνια βασιλεία· εάν όμως δεν θέλομε να γίνομε τέτοιοι πτωχοί,ας γίνομε τουλάχιστο με την ελεημοσύνη και τη μετάδοση από τα υπάρχοντά μας κοινωνοί των πτωχών αυτού του είδους. Ας αποκτήσομε «φίλους από τον Μαμωνά της αδικίας», δηλαδή από τα αγαθά που έχομε με περίσσεια, όσον καιρό βρισκόμαστε στην παρούσα ζωή, ώστε όταν φύγομε από την εδώ ζωή να μας δεχθούν εκείνοι στους αιώνιους τόπους διαμονής. 

Ήθελα βέβαια, αδελφοί, να σας φανερώσω τώρα το νόημα και όλων των στη συνέχεια μακαρισμών του ευαγγελίου του Κυρίου, αλλά ούτε ο παρών χρόνος θα αρκέσει και ο λόγος που έχει σχεδιασθεί από μας από την αρχή απαιτεί το συμπλήρωμα· γιατί πρόθεσή μας από την αρχή ήταν να δείξομε, ότι δεν έκαμε τον θάνατο ο Θεός, ούτε τα νοσήματα και τις ασθένειες, και το δείξαμε αυτό με τον σχετικό με την ψυχή θάνατο, του οποίου προηγουμένως κεντρί είναι η αμαρτία.

12. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσομε και να μάθομε και για τον θάνατο σχετικά με το σώμα, από που έχει την ύπαρξή του· γιατί και αυτόν τον θάνατο ο Θεός, όντας αυτοζωή και απόλυτα ζωή και αίτιος της παντός είδους ζωής, τόσο της έγχρονης όσο και της αιώνιας, και μάλιστα της αιώνιας και του αυτού είδους ζωής με τον Θεό, και αυτόν λοιπόν τον θάνατο του σώματος ούτε τον έδωσε ούτε τον έκανε ούτε έδωσε προσταγή ο Θεός να γίνει. Αν όμως ούτε αυτόν τον θάνατο τον έκαμε ο Θεός, ούτε των σωματικών νοσημάτων αίτιος είναι αυτός, τότε από πού συμβαίνουν σε μας οι σωματικές αρρώστιες και τα νοσήματααπό πού και ο θάνατος του σώματος; Από πού προέρχεται ο θάνατος αυτός; Προσέχετε και θα καταλάβετε. 

Ο νοητός και αρχέκακος όφις, επειδή στην αρχή αυτομόλησε προς την κακία, στερήθηκε την αγαθή και αληθινή ζωή, και απομακρύνθηκε δίκαια από αυτήν, από την οποία προηγουμένως είχε αποδράσει ο ίδιος, και έγινε νεκρό πνεύμαόχι ως προς την ουσία, γιατί η νεκρότητα δεν είναι ουσία, αλλά ως προς την αποβολή της αληθινής ζωής. Αυτός όμως, μη χορταίνοντας την προς την κακία ορμή, καθιστά τον εαυτό του και νεκροποιό πνεύμα, αφού, αλλοίμονο, με δόλο προσείλκυσε τον άνθρωπο προς κοινωνία της νέκρωσής του.

13. Αφού λοιπόν οι προπάτορες του γένους συμφώνησαν με τον Σατανά, παρά τη γνώμη του Κτίστη, αφού απογυμνώθηκαν από την ουράνια αίγλη των φωτεινών και ζωτικών ενδυμάτων, έγιναν, αλλοίμονο, και αυτοί νεκροί ως προς το πνεύμα, όπως και ο Σατανάς. Επειδή όμως ο Σατανάς δεν είναι μόνο νεκρό πνεύμα, αλλά και νεκροποιό εκείνων που το εγγίζουν, και καθένας από εκείνους που έγιναν μέτοχοι της νέκρωσης εκείνου είχε και σώμα, με το οποίο και πραγματοποιήθηκε με πράξη η νεκροποιός συμβουλή, τα νεκρά πνεύματα που έγιναν και νεκροποιά μεταδίδουν τη νέκρωση και στα σώματά τους, και θα διαλυόταν αμέσως επιστρέφοντας στη γη το ανθρώπινο σώμα, αν συγκρατούμενο από ανώτερη πρόνοια και δύναμη δεν ανέμενε την απόφαση εκείνου που με το λόγο του μόνο κυβερνά τα πάντα

Αυτός όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, ανέβαλε και μετέθεσε την απόφασή του για τον ως προς το σώμα θάνατο, και όταν την εξέφρασε, σύμφωνα με το βάθος της σοφίας και την υπερβολή της φιλανθρωπίας του την έμπρακτη εφαρμογή αυτής την αποταμίευσε για το μέλλον. Γιατί δεν είπε προς τον Αδάμ, «
επειδή έφαγες από το δένδρο που σε διέταξα να μη φάγεις, γύρισε εκεί από όπου εξήλθες», αλλά, αφού προανέφερε πολλά ενδιάμεσα που δηλώνουν το διάστημα της εδώ ζωής, έπειτα πρόσθεσε, «γιατί χώμα είσαι και στο χώμα θα επιστρέψεις», μη προστάζοντας ούτε εδώ, αλλά προαναγγέλλοντας και δείχνοντας ανοχή και μη εμποδίζοντας αυτό που επρόκειτο να συμβεί με δίκη. Βλέπετε ότι ούτε ο σωματικός θάνατος προέρχεται από τον Θεό, αλλά από την αμαρτία και αυτός και από την ψυχή που διέπραξε την αμαρτία και από τον όφη που με δόλιο τρόπο την άρπαξε προς την αμαρτία; Άρα λοιπόν και τα σωματικά νοσήματα από αυτήν είχαν την είσοδο στον άνθρωπο.

14. Γι’ αυτό και ο πρώτος που απέκτησε νοσηρό σώμα, με το οποίο καισυζούσε με συνεχή κλονισμό, ο Κάιν, από την αμαρτία περιήλθε σ’ αυτή την καχεξία· γιατί ο τρόμος, τον οποίο οι γιατροί ονομάζουν σπασμό, είναι αθέλητη κίνηση στα μόρια του σώματος που από τη φύση τους συγκροτούν και συνδέουν τα μέλη, και όταν αυτός επέλθει από έλλειψη του εμφύτου υγρού, ούτε υποχωρεί με την ιατρική τέχνη, ούτε επιδέχεται στο εξής θεραπεία. Επειδή λοιπόν ο Κάιν στο τέλος χρησιμοποίησε με κακό τρόπο τον από τη φύση ενυπάρχοντα σύνδεσμο προς τον αδελφό του, μετατρέποντας την αγάπη σε μίσος, που γεννήθηκε βέβαια από φθόνο, τελείωσε όμως σε φόνο, γι’ αυτό επειδή ο μαρασμός από τον φθόνο συνεργάζεται το πάθος, παιδεύεται με αθεράπευτη κατάλληλη νόσο, την πληγή στα νεύρα και τους μυς, τα οποία είναι σύνδεσμος του σώματος.

15. Βλέπετε ολοκάθαρα, ότι όχι μόνον ο θάνατος, αλλά και τα νοσήματα και οι αρρώστιες του σώματος είχαν αρχή από την αμαρτία; Αυτό δείχνοντάς μας και ο Κύριος στο ευαγγέλιο, την ώρα που επρόκειτο να θεραπεύσει στην Καπερναούμ τον παράλυτο που κατέβασαν μπροστά του τέσσερις άνδρες, του λέγει· «τέκνο μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες», αφαιρώντας κατά κάποιο τρόπο το κεντρί και απομακρύνοντας την αιτία της νόσου, και έπειτα προσφέρει τη θεραπεία. Επίσης στον κατακείμενο στην Ιερουσαλήμ κοντά στην προβατική κολυμβήθρα λέγει μετά τη θεραπεία· «να, έγινες υγιής, να μην αμαρτάνεις πλέον, για να μη σου συμβεί τίποτε το χειρότερο». 

Αυτό γνωρίζοντας και ο Παύλος, ότι δηλαδή τα περισσότερα νοσήματα προέρχονται από την αμαρτία, αφού είπε γι’ αυτόν που προσέρ­χεται στη μυστική τράπεζα, ότι «τρώγει και πίνει την σε βάρος του κατάκριση», στη συνέχεια προσθέτει· «
γι’ αυτό υπάρχουν ανάμεσά σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι, και αρκετοί κοιμούνται». Αλλά και τα ελαττώματα της φύσεως, από τα οποία προέρχεται κάθε νόσημα, οπωσδήποτε έλαβαν την αρχή από την αμαρτίασπάνιοι όμως είναι εκείνοι που πάσχουν προς δόξα του Θεού, όπως ο εκ γενετής τυφλός που θεραπεύθηκε από τον Κύριο.Η Μααλούλα κάθε χρόνο είναι το επίκεντρο των εορτασμών για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στη Συρία.
φώτο: Η Μααλούλα κάθε χρόνο είναι το επίκεντρο των 
εορτασμών για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού στη Συρία.

16. Η φιλανθρωπία λοιπόν των θεοφόρων πατέρων, επειδή από τις τέσσερις εποχές του έτους νοσηρή είναι η θερινή, και από αυτήν περισσότερο ο ίδιος ο Αύγουστος μήνας (γιατί η ύλη μέσα μας, υπερθερμαινόμενη από την προηγηθείσα θέρμη και τα καύματα, οποιαδήποτε από τα μέσα μας στοιχεία τύχει να βρει, ένα ή δύο, τα αναχέει προς ολόκληρο το σώμα, και έτσι αχρηστεύοντας τα άλλα στοιχεία που είναι μέσα μας, προξενεί τις νόσους· η φιλανθρωπία λοιπόν των ιερών πατέρων, όπως είπα, βλέποντας νοσηρό αυτόν τον καιρό, για να μας ανακουφίσει τις ασθένειες, διέταξε να τελούμε αυτό το αγιασμένο νερό του ραντισμού, ώστε αγιαζόμενοι με αυτό όσοι προσερχόμαστε με πίστη, να παραμένομε ανώτεροι από τα νοσήματα που μας προσβάλλουν και προέρχονται από τα αμαρτήματα, και συγχρόνως μας διδάσκουν, αν συμβεί σε κάποιον νόσος, να μη τρέχει προς τους μάγους και γητευτές, αλλά προς τον Θεό, προς την πρεσβεία των αγίων, προς τις για χάρη μας ικεσίες και δεήσεις και προσευχές των αφιερωμένων και αφοσιωμένων σε όλη τη ζωή τους σ' αυτόν· γιατί αυτοί που καταφεύγουν σε μαγείες και γητεύματα αθετούν την ύπαρξη του Θεού,συντάσσονται με τους δαίμονες, θανατώνουν τις ψυχές τους, και πολλές φορές τρυγούν από αυτά και αθεράπευτες ασθένειες και θάνατο.

Πράγματι όταν κάποτε ο Οχοζίας, υιός του Αχαάβ, περιέπεσε σε ασθένεια, έστειλε, σύμφωνα με τη Γραφή, προς τον θεό της Ακκαρών, της οποίας οι κάτοικοι ήταν ειδωλολάτρες και καταγίνονταν με μαγείες και μαντείες· έστειλε λοιπόν ο υιός του βασιλιά Αχαάβ προς τους ειδωλολάτρες αυτούς ανθρώπους του για να μάθει τα σχετικά με την ασθένειά του. Όταν όμως συνάντησε τους απεσταλμένους ο προφήτης Ηλιού τους είπε· «επειδή τάχα δεν υπάρχει Θεός στον Ισραήλ, πηγαίνετε σεις να ζητήσετε θεό στον Βάαλ της Ακκαρών; Αυτά λέγει ο Κύριος· η κλίνη στην οποία ανέβηκες δεν πρόκειται να κατεβείς, αλλά θα πεθάνεις οπωσδήποτε».

17. Βλέπετε ότι αυτοί που ζητούν να μάθουν ή να πάθουν κάτι από γητευτές και μάντεις αρνούνται ότι υπάρχει ο Θεός σ’ εμάς και καρπούνται από εκεί θάνατο, κυρίως βέβαια τον της ψυχής, πολλές φορές όμως και τον του σώματος; Εκείνος όμως που στις ανάγκες και τις ασθένειες προστρέχει προς τον Θεό και τους αγίους του, εάν συμφέρει σ’ αυτόν, και από τις σωματικές ανάγκες ελευθερώνεται, και από τα νοσήματα απαλλάσσεται, αλλά και πετυχαίνει πάντοτε την ψυχική υγεία και την άφεση των αμαρτημάτων

Γιατί αυτό λέγει και ο απόστολος και αδελφός του Χριστού Ιάκωβος· «
ασθενεί κάποιος ανάμεσά σας; Ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, αλείφοντάς τον με λάδι στο όνομα του Κυρίου, και η προσευχή που έγινε με πίστη θα σώσει τον άρρωστο και θα τον ανορθώσει ο Κύριος, και αν έχει διαπράξει αμαρτίες, θα του συγχωρηθούν». Πρέπει όμως και σεις να συνεργείτε στις προσευχές για σας, με την επιστροφή, με την εξομολόγηση, με την ελεημοσύνη, με τα άλλα έργα της μετάνοιας· γιατί λέγει· «έχει μεγάλη δύναμη στα αποτελέσματά της η προσευχή που γίνεται από δίκαιο».

18. Εύχομαι όλοι εμείς, απαλλασσόμενοι από τα δεινά και της ψυχής και του σώματος, ζώντας τώρα με μετριοπάθεια, να διανύσομε με άνεση το διάστημα της παρούσας ζωής, και αφού το διανύσομε, να επιτύχομε στον κατάλληλο καιρό και την αιώνια και μακάρια και άφθαρτη ζωή, την απαλλαγμένη τελείως από πάθη και βλάβες, με τη χάρη του Χριστού του ιατρού και Θεού των ψυχών και των σωμάτων μας, μαζί με τον οποίο στον Πατέρα ανήκει η δόξα μαζί με το άγιο Πνεύμα στους αιώνες. Γένοιτο.»

Ἀπολυτίκιο Ἦχος α’. Χορὸς Ἀγγελικός: Τὸν Τίμιον Σταυρόν, τὸ σωτήριον ὅπλον, δεξώμεθα πιστοί, καθαρὰ διανοί, προέρχεσθαι μέλλει γάρ, θείαν χάριν δωρούμενος, καὶ ἰώμενος, ψυχῶν ὁμοῦ καὶ σωμάτων, τὰ νοσήματα, διὰ ἐνεργείας ἀρρήτου, Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἠμῶν.

Ἕτερο Ἀπολυτίκιο Ἦχος α’.: Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, νίκας τοῖς βασιλεύσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Βιβλιογραφία:
ΕΠΕ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΑ, τ. 10, Ομιλία 31η,
Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς»
Πηγή: sophia-ntrekou.gr / Αέναη επΑνάσταση

Υπερδνειστερία: Λιτανεία χιλιάδων πιστών με την μεταφορά του Σταυρού 
σε ανάμνηση βυζαντινής παράδοσης για την επίτευξη ειρήνης (Βίντεο)

Περισσότεροι από διακόσιοι ιερωμένοι και πολλές χιλιάδες πιστοί συμμετείχαν στην παραδοσιακή λιτανεία μεταφοράς του Σταυρού στην πόλη Khust στην περιοχή Υπερδνειστερίας.

Η λιτανεία πραγματοποιήθηκε στις 21 Αυγούστου σε ανάμνηση της πομπής που πραγματοποιούνταν από την εποχή της βυζαντινής αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη με την περιφορά μέρους του τιμίου ξύλου του Σταυρού του Κυρίου για να διωχθεί το κακό και να επέλθει ηρεμία, ειρήνη και υγεία στην πόλη αναφέρει η ιστοσελίδα Orthodoxkhust.org.

Επικεφαλής της σεπτής πομπής των προσκυνητών ήταν ο Μητροπολίτης Βινογκράντωφ και ο Μητροπολίτης Αντώνιος, σύμβουλος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η πομπή περιελάμβανε και την εικόνα της Παναγίας του Nankov, μια εικόνα των Καρπαθίων, και μια λειψανοθήκη με τα λείψανα σεβάσμιων ασκητών.

Καθ' όλη την διάρκεια της λιτανείας πραγματοποιούνταν προσευχές για την ειρήνη στην Ουκρανία και την ηρεμία στην περιοχή των Καρπαθίων, με στάσεις για να διαβαστεί το Ευαγγέλιο, σε σημαντικές διασταυρώσεις της πόλης με την επίκληση της ευλογίας του Θεού για την πόλη Khust.

Στο τέλος της λιτανείας οι πιστοί και οι Ιερείς κατευθύνθηκαν στον καθεδρικό ναό των Αγίων Κυρρίλου και Μεθόδιου, όπου οι Μητροπολίτες ευχαρίστησαν όλους τους συμμετέχοντες για τις προσευχές τους και τους ευχήθηκαν ειρήνη, ευτυχία και ευημερία στο έργο της σωτηρίας, χρίζοντας παράλληλα όλους τους πιστούς με ευλογημένο έλαιο.

Η συγκέντρωση τόσων πολλών χιλιάδων ανθρώπων, είχε και συνέχεια με την παρουσίαση παραδοσιακών τραγουδιών των Καρπαθίων για την ειρήνη και την φώτιση των πολιτικών ηγετών της χώρας.


Η λιτανεία του Σταυρού πραγματοποιήθηκε σε ανάμνηση αυτής της λιτανείας που γίνονταν στην Κωνσταντινούπολη τους παλιούς χρόνους σε δύσκολους περιόδους, για να προστατευτεί η πόλη από επιδημίες που συχνά ξέσπαγαν τον Αύγουστο μήνα.

Με ένα μέρος του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου στην κεφαλή της πομπής από το θησαυροφυλάκιο στο παλάτι και με επικεφαλής τον ίδιο τον βυζαντινό αυτοκράτορα, ξεκινούσε η λιτανεία με την συμμέτοχη χιλιάδων πιστών.

Η λιτανεία διαρκούσε δύο εβδομάδες, μέχρι την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη μνήμη αυτής της παράδοσης καθιερώθηκε η γιορτή του Λιτάνευσης τιμίου ξύλου του Σταυρού του Κυρίου (Αύγουστος 1/14).


Ομιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 

Σύρου κ. Δωροθέου Β' στην Τήνο


Τελετή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού στον ιερό ναό οσίου Αντωνίου του νέου, πολιούχου Βεροίας. Χοροστατεί ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας κ.Παντελεήμωνsophia-ntrekou.gr / Αέναη επΑνάσταση

Δείτε ακόμη:FaceBook/Σχόλια:


Κατερίνα Παπαϊωάννου: Θυμᾶμαι ὅταν εἴμαστε μικρά, ἡ μακαρίτισσα ἡ μητέρα μου μᾶς μαγείρευε ἀλάδωτο φαγητό, σὰν σήμερα 1η τοῦ μηνός. "Εἶναι τοῦ Σταυροῦ, σήμερα παιδιά μου δὲν κάνει νὰ φᾶτε λάδι, ἀπὸ αὔριο ἐσεῖς θὰ τρῶτε λαδάκι". Ἐκείνη, βέβαια, παρ' ὅλες τὶς δουλειὲς ποὺ εἶχε, νήστευε καὶ προσευχόταν στὴν Μεγαλόχαρη ποὺ τὴν λάτρευε!!! Καλημέρα Δημήτρη!!! Καλὸ καὶ εὐλογημένο μήνα νὰ ἔχουμε. Ἂς μᾶς ἔχει ὅλους στὴν Ἀγκαλιά Της ἡ Μεγαλόχαρη!!! Ἡ ἴδια εἶχε δεῖ πολλὰ θαυμαστὰ σημεῖα ἀπὸ τὴν Μεγαλόχαρη 1 Αυγούστου 2017
MèhDi ÀMr: سُورَةُ الإخْلاَص
بِسْمِ ٱللهِ ٱلَرّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدْ ٱللهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ
Surat Ειλικρίνεια
Στο όνομα του Αλλάχ ٱلرحمن ٱلرحيم
Πείτε Αλλάχ είναι ένας, είναι ο Αλλάχ ٱ samad δεν είναι η άγρια
Δεν έχουν γεννηθεί και δεν έχουν πλέον

Sur. Να σου πω να κάνεις

Bismi " L' λα του. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός.
Πω: είναι "L' τον σ' αγαπώ" L * Begetteth τον κλέφτη, δε γέννησε μέσα μου
Γεννημένος) μπορεί να είναι πικάντικο) la hu γλιτώσει. Σ' αγαπώ.
Surat Ειλικρίνεια
Στο όνομα του Αλλάχ ٱلرحمن ٱلرحيم
Πείτε Αλλάχ είναι ένας, είναι ο Αλλάχ ٱ samad δεν είναι η άγρια
Δεν έχουν γεννηθεί και δεν έχουν πλέον
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 7:21 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Müslümanlara Hıristiyan mucizeler

Hıristiyanlık ve İslam arasındaki ilişkinin en ilginç yönlerinden biri nüfus hem de manevi geleneklerine ait bir arada alanlarda, Müslümanların İsa, Meryem ve çeşitli Hıristiyan azizlerin mucizevi müdahale alıcıları olduğudur. Müslümanlar Büyükada St George yıllık kutlama katılmak rağmen, bizim Türk kardeşlerimiz kanıtladığı gibi bu tür olaylar, bugün gözlenen.

Hıristiyanlık ve İslam arasındaki ilişkinin en ilginç yönlerinden biri nüfus hem de manevi geleneklerine ait bir arada alanlarda, Müslümanların İsa, Meryem ve çeşitli Hıristiyan azizlerin mucizevi müdahale alıcıları olduğudur. Müslümanlar Büyükada St George yıllık kutlama katılmak rağmen, bizim Türk kardeşlerimiz kanıtladığı gibi bu tür olaylar, bugün gözlenen.


1. Dourahani


1434, dört yıl dondurulmuş Yanya göl (Yanya oldu) üzerinden ordusuyla geçti Osmanlılar, Rumeli Dourachan Paşa Beylerbey, tarafından Yanya yakalama sonra. Bilgili, geçmişe bakıldığında, bir göl oldu, şok o yükselmiş olduğunu ne kadar risk anlamak.


Geçti yerden noktası, Meryem görüntü ile bir türbe vardı çünkü, paşa Tanrı'nın Annesi boğulma onu ve ordusunu kurtarmıştı kabul. Yani şükran olarak, o noktada bir manastır, bugün kendi adını taşıyan onu onuruna inşa.Dourahani (bir Dourachanis) bugün önemli bir manevi ve insani merkezidir. 1 Αυγούστου 2013 στις 7:29 μ.μ. http://www.oodegr.com/oode/asynithista/thavmata/xristianika_thavmata_mousoylm1.htm


MèhDi ÀMr: سُورَةُ الإخْلاَص

بِسْمِ ٱللهِ ٱلَرّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدْ ٱللهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

Sur. Να σου πω να κάνεις

Bismi " L' λα του. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός.
Πω: είναι "L' τον σ'  αγαπώ" L* Begetteth τον κλέφτη, δε γέννησε μέσα μου
Γεννημένος) μπορεί να είναι πικάντικο) la hu γλιτώσει. Σ' αγαπώ.
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου 1 Αυγούστου 2013 στις 7:29 μ.μ.

MèhDi ÀMr: Surat Ειλικρίνεια

Στο όνομα του Αλλάχ ٱلرحمن ٱلرحيم
Πείτε Αλλάχ είναι ένας, είναι ο Αλλάχ ٱ samad δεν είναι η άγρια
Δεν έχουν γεννηθεί και δεν έχουν πλέον 1 Αυγούστου 2013 στις 7:29 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: İki. Büyükada St George

Büyükada çan St George Manastırı St (23 Nisan) Bayramı üzerinde Hıristiyanlar ve Müslümanlar her yıl için bir buluşma yeridir. En Bayan Ralli Papageorgiou ilgili kapsamlı bir açıklama bakalım. Kaynak: http://www.dailygreece.com/.../muslims_believe_in...
Bizimle aynı Faitas (alogamaxa) oldu H bayan Müslüman oldu. Ama neden St George manastıra gitmek ve hatta Ortodoks Paskalya gününde? Bize ilk yorum yolun kötü durumu oldu.

Büyükada, tüm yollar kazılmış var! Son olarak "Eğer Müslüman değil misin?", Sordum. "Ben." "O zaman neden Rum Ortodoks manastırı gitmek?" "Ortodoks, Müslüman, hiç önemli değil." "Neden gidiyorsun? 'Ben ısrar ... "Faith".


Ben cevap nutku! Bir Müslüman St George inanır! O dilek yapıyor hakkında gitmek nasıl bana açıkladı. Bu ikinci oğlu ise, 4 ya da 5 saat gidiyor. "Selam vardı? 'Diye soruyorum. Oğlu, hayal kırıklığına rağmen, belki de bu kez-üçüncü ve arzusunu gerçekleştirmiş inanan ısrar ederken "Evet," diyor,.


Tepenin eteklerinde gelen St George çan manastır, görünümü şaşırtıcı! Manastırın yol açan tepe tırmanma Binlerce insan! Müslüman mı! Yunanlılar düşüktür. Ben Patrikhane'nin kıyamet kilisenin önceki akşam işaret vardı, "Orada bu yıl Yunanistan'ın bu kadar çok geldi."


Erkekler, kadınlar, çocuklar bir holding, ayaklanmaya ... bobin! Yol boyunca renkli konuları zaten bahar ortama renk verir. İnsanlar ağaçların dalları küçük şeritler veya mendil bağlamak, bir ev satın almak, bütün kötülüklerden, Saint karşı onları korumak için notlar veya çizimler bırakın, daha iyi bir iş olsun istediklerini onları seviyorum. "Ventout adını, yüreğinde, onun için aşkım eklendi, onu bana lütfen sevsin! ..".


Arkadaşım Giasemin hareket zor taş yol ile. O Belçika anne ve babası ile gelmişti zaman manastırın küçük ziyaret ettiği, ancak birçok hatırlamıyor ... Eğimi dik ve sıkıcı olur ve dünyayı daha. Marmara Denizi ve uzaktan Şehir nefes kesici görüşünü Sol. Bir kız küp şeker sunmaktadır. "Nedir bu?" Isteyin. O istediği, diyor, gerçekleşti. Arkadaşı dileğin yerine, gelecek yıl kiliseye geri dönün ve paylaşmak ne zaman açıklar ... herkes ile lütuf tatlılık! "Ne için istiyor musunuz?" 23-24 civarında, genç görünüyordu Sorular. "Bir okulda bir iş almak için." "Ve yaptın?". Bir gülümseme mutluluk atar ile "Evet," diye cevap verir. "O zaman tebrikler." Şeker ellerinde kutularında tutun başkaları olduğunu fark olacak. Büyük bir başarı Aziz Müslümanlar, kendi kendine konuşmak.


Kilisenin önce birkaç metre girmek için kuyruk başlar. Giasemin (nedeniyle gazetecilik kimliği) geçmek ve tapınak girişinde gidin tarafından. İnanılmaz! Monks mumlar ve küçük çan (Agios Georgios KOUDOUNAS) kalabalık Müslüman satmak ... mum ışığı ve Our Lady ve St George imajını öpücük. Müslümanlar tekrar yerine Meryem resmin önünde bir dilek fısıltı dua gibi, yukarı kollarını yükselterek başörtüsü olan bir kadın,. Bir kadın ... mantiloforousa! 1 Αυγούστου 2013 στις 7:30 μ.μ. ·


MèhDi ÀMr: Meryem Allah'ın bir peygamberi İsa'nın annesidir

Η Μαίρη είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού μέσα στη μητέρα του Ιησού.
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 7:35 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Tarih ve Hıristiyan gerçeğin ışığında İslam safsatalarını İÇ biliyoruz ve katılımcı Yunan Hıristiyanlar eski İslamcılar tarafından yapılan bir site. https://greekmurtadeen.wordpress.com / GREEK MURTADEEN: ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ 1 Αυγούστου 2013 στις 7:38 μ.μ.


MèhDi ÀMr: Bu kelime İslam Aldilmat Eleanor dışına götürmek için ibadet için Tanrı tarafından ortaya güzel bir şey olduğunu mantıklı değil


Αυτή η λέξη είναι ισλαμική aldilmat να πάρετε eleanor έξω για τη λατρεία του Θεού είναι ένα καλό πράγμα που δεν βγάζει νόημα - Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου

1 Αυγούστου 2013 στις 7:47 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Çok kötü bir şey anlamadı! Tanrı benim arkadaşım parlaklık olabilir! 1 Αυγούστου 2013 στις 7:50 μ.μ. ·


MèhDi ÀMr: Allah bu dünyada elini, her şeyi ile

Ο Θεός έβαλε το χέρι του σε αυτό τον κόσμο, με τα πάντα
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 7:53 μ.μ.

MèhDi ÀMr: أنت يا صديق تقول كلام لا معنى له

Είσαι, ένα φίλο να πω τα λόγια δεν έχουν νόημα.
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 7:57 μ.μ. ·

MèhDi ÀMr: Sen benim arkadaşımsın kelime mantıklı değil diyor

Είσαι φίλος μου, λέει ότι η λέξη δεν έχει νόημα
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 7:57 μ.μ. ·

MèhDi ÀMr: Filistin Arapça

Παλαιστινιακή Αραβικά
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 8:00 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Tanrı gerçeği görmek için parlaklık olabilir .... Amin!

1 Αυγούστου 2013 στις 8:02 μ.μ.

MèhDi ÀMr: Allah'tan başka Allah tek başına her şeyi üzerinde bir güç, ona övgü onun ortağı olarak bulunmaktadır


Εκτός από τον Αλλάχ και ο Αλλάχ μόνος για όλα υπάρχει μια δύναμη, τον δοξάζουν ως συνεργάτης του είναι διαθέσιμο. Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου

1 Αυγούστου 2013 στις 8:13 μ.μ. ·

Σοφία Ντρέκου: Jesus Christ is the only path to the truth! 1 Αυγούστου 2013 στις 8:15 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Jesus Christ gerçeği için tek yoldur! 1 Αυγούστου 2013 στις 8:16 μ.μ.

MèhDi ÀMr: İsa Mesih nerede

Πού είναι ο Ιησούς Χριστός
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 8:19 μ.μ. ·

MèhDi ÀMr: Nerede İsa Mesih, ve nerede gerçeği

Πού είναι ο Μεσσίας, Χριστέ μου, και πού είναι η αλήθεια
Έγινε αυτόματη μετάφραση · Απόκρυψη πρωτοτύπου
1 Αυγούστου 2013 στις 8:26 μ.μ.