30 Απρ 2013

Της Κασσιανής το Τροπάρι από τον Φώτη Κόντογλου


Εικόνα της Αγίας Κασσιανής έργο του Φώτη Κόντογλου   από το Αρχείο του Φώτη Κόντογλου εδώ
Εικόνα της Αγίας Κασσιανής έργο του Φώτη Κόντογλου 
από το Αρχείο του Φώτη Κόντογλου εδώ

Επιμέλεια της Σοφίας Ντρέκου

Γνωρίζουμε ποια ήταν «η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή»;

Lunes Santo: Jesús en Betania

Το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης ψάλλεται στους ορθόδοξους ναούς το τροπάριο της Κασσιανής. Πρόκειται για μία ποιητική απόδοση του περιστατικού που περιγράφεται στα ευαγγέλια και έχει να κάνει με την αμαρτωλή γυναίκα, η οποία έδειξε τη μετάνοιά της πλένοντας τα πόδια του Χριστού με πολύτιμο μύρο και σκουπίζοντάς τα με τα μαλλιά της.

Η πράξη της γυναίκας αυτής έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο κυρίως λόγους: