Δεν χωράω πουθενά (Summer Wine)


Δεν χωράω πουθενά,
δεν μπορώ να σταθώ πουθενά.
Από παντού άνεμος φυσάει
κι εσύ δεν ήσουν εδώ
τους ανέμους να μαζέψεις.

Δυνάμωσε τους ήχους των κυμάτων 
κι άνοιξε τα χέρια σου
να μπω μες στον βυθό σου
ίσως εκεί πέρα να χωρέσω
και μερέψει η ψυχή μου.

Άρχισε να βάζεις στην σκέψη μου
κομμάτια από την ζωή σου
κι εκεί που έχεις το φεγγάρι φυλαχτό
και τα πουλιά για φίλους
άσε με τώρα να φανώ
το νου σου να πλανέψω.

Σοφία Ντρέκου
Σαντορίνη, Ιούνιος 2014