5 Μαρ 2017

Όπου έλαμψε η Ορθοδοξία, έλαμψε ο πολιτισμός και ο άνθρωπος

Η εικονομαχία δεν έχει τελειώσει...

της Σοφίας Ντρέκου

Όπου έλαμψε η Ορθοδοξία, 
έλαμψε και ο πολιτισμός, 
έλαμψε και ο άνθρωπος.

«Αύτη εστίν η νίκη η νικήσασα τον
κόσμον,η πίστις ημών» (Α' Ιω. 5, 5)

Παραφράζοντας τον Σεφέρη: «Όπου και να ταξιδέψω η Ορθοδοξία με πληγώνει! Στολισμένη με κόκκινο στιχάρι από τα Αίματα! Τί κάναμε στον κόσμο αυτό και μας διώκει και μας σταυρώνει έτσι; Αντί τού μάννα χολή, αντί τού ύδατος όξος!

Όπου έλαμψε η Ορθοδοξία, έλαμψε και ο πολιτισμός, έλαμψε και ο άνθρωπος. Φέραμε αγάπη εκεί όπου υπήρχε το μίσος και φως στο σκοτάδι. Και μας ανεβάζουν στον σταυρό. Και όμως ο σταυρός μας δεν είναι όνειδος. Είναι καύχημα. Γιατί μόνο την Αλήθεια σταυρώνουν. Το ψέμα παραμένει βασιλεύον και απυρόβλητο. Εμείς ωστόσο διωκόμενοι αγαπάμε και καταρώμενοι ευλογούμεν, άχρι καιρού. Εμοί εκδίκησις λέγει Κύριος!»

Ένα θεολογικό λατρευτικό ζήτημα που συντάραξε τη ζωή της βυζαντινής αυτοκρατορίας ολόκληρο τον 8ο και τις αρχές του 9ου μ.Χ. αιώνα. Είναι η διαμάχη που ξέσπασε ανάμεσα σε δυο παρατάξεις: τους εικονοφίλους (οπαδούς της λατρείας των εικόνων) και τους εικονομάχους (διώκτες της λατρείας των εικόνων).

Η Εικονομαχία διαίρεσε τους κατοίκους της αυτοκρατορίας σε Εικονομάχους (επίσης αναφερόμενους ως Εικονοκλάστες) και Εικονολάτρες (επίσης αναφερόμενους ως Εικονόφιλους και Εικονόδουλους). Η εικονομαχία άρχισε το 726 και τελείωσε το 842, με αποκατάσταση των εικόνων και περίλαμπρες τελετές.

Κυριακή της ΟρθοδοξίαςΟ θρίαμβος της πίστης μας στον κόσμο. Αύτη η πίστη την Οικουμένην εστήριξεν. Απέχουμε πολύ από την έννοια της τότε οικουμένης, της ρωμαϊκής οικουμένης, στην οποία η ορθοδοξία ήταν το κέντρο και η ψυχή. Ωστόσο, όμως αυτό παραμένει ιστορική αλήθεια. 
  • Η πίστη μας κρατά ακόμα αυτόν τον κόσμο όρθιο, αφού είναι φως μέσα στο σκοτάδι, και λόγος μέσα στον παραλογισμό.
Η οικουμένη σήμερα δεν σημαίνει ενιαίο βυζαντινό χριστιανικό κράτος. Έχει περισσότερο την έννοια της βαβελικής πανσπερμίας, παρά της ενότητας. Και όμως όπου φυτεύεται η ορθοδοξία επανέρχεται η δόξα και η τιμή του Ανθρώπου, από περάτων έως περάτων της γης. Αυτή είναι η Πίστη μας. Ας μην την προδώσουμε!

Η Τεσσαρακοστή είναι ένα ταξίδι επιστροφής στον Παράδεισο.
Αναστηλώνοντας τις Εικόνες, ομολογούμε και δεσμευόμαστε
για την αναστήλωση της δικής μας εικόνας, της εικόνας του Θεού.
Η εικονομαχία δεν είναι ένας αγώνας που έχει τελειώσει...
Με λίγα και απλά λόγια η απάντηση 
γιατί προσκυνούμε τις εικόνες
Παναγίας Βαρνάκοβας στη Φωκίδα

Η απάντηση που μπορείτε να δίνετε στο επιχείρημα 
των αθέων, ετερόδοξων, αλλόθρησκων κλ.π.

Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα κι η Εκκλησία μας γιορτάζει την Αναστήλωση των Ιερών Εικόνων ενάντια στην νοσηρή δυαλιστική και Γνωστικίζουσα πνευματικότητα, που θεωρεί την ύλη και κατά συνέπεια και το ανθρώπινο σώμα, ως κάτι φύσει κακό σε αντιδιαστολή με το πνεύμα.

Το Ευαγγέλιο θεωρεί την δημιουργία του Θεού καλή λίαν, παρόλο που μαζί με τον άνθρωπο μετέχει μεταπτωτικά στον κύκλο της φθοράς και του θανάτου.

Ο Τρισάγιος Θεός του Ευαγγελίου δια των ακτίστων Ενεργειών Του, αφθαρτοποιεί και συνάμα αληθοποιεί την υλικότητα, δίνοντας από τώρα μιά γεύση του Μέλλοντα Αιώνα, που εν Χριστώ έρχεται από το μέλλον.

Η ύλη και το ανθρώπινο σώμα μετέχουν των ακτίστων Ενεργειών του Θεού κι έτσι ο άνθρωπος αγιάζεται κατά Χάριν ψυχή τε και σώματι, Χριστοποιείται και Θεοποιείται.

Κάθε άλλη αντίληψη κι ετεροδιδασκαλία, παρακωλύει την σωτηρία κι επομένως αποτελεί αίρεση, που η Εκκλησία δια των Αγίων Πατέρων και Διδασκάλων και δια των Αγίων Οικουμενικών και Τοπικών Συνοδών καταδικάζει, προστατεύοντας φιλάνθρωπα τον τέκνα της.

Γι αυτό προσκυνούμε τιμητικά τα ιερά λείψανα των Αγίων ακολουθούμε την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας αναφορικά με την ταφή των κεκοιμημένων.

Γι αυτό τέλος προσκυνούμε επίσης τιμητικά τις Ιερές Εικόνες ομολογώντας μαζί με τον Μέγα Βασίλειο πως «η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει».

by Αέναη επΑνάσταση | Sophia-Ntrekou.gr


Διαβάστε την στρατηγική ανάλυση του Δρ. Νίκου Λυγερού: Νέα Εικονομαχία; Η γεωπολιτική διάσταση της Εικονομαχίας και το Έργο ενάντια στους εικονοκλάστες

 Επίσης περί της Κυριακής της Ορθοδοξίας:
Δεν υπάρχουν σχόλια: