Η νηστεία προ των ευθυνών στην μελέτη του Θείου Δράματος

Πίνακας ζωγραφικής Σπύρος Βασιλείου  «Το Τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας», 1950
Πίνακας ζωγραφικής Σπύρος Βασιλείου 
«Το Τραπέζι της Καθαρής Δευτέρας», 1950

Η νηστεία είναι και θέμα προσωπικό, πέρα από
την συνεννόηση με τον εξομολόγο/πνευματικό
Έχει να κάνει με το φαγητό που εμείς ξέρουμε
ο καθένας μας χωριστά, ποιο μας αγριεύει και
υπάρχουν τέτοια φαγητά που μας διεγείρουν. 

Ο Άγιος Χρυσόστομος μάς καταγγέλλει
και την υποκρισία. Θα έλεγα ακόμη να κρατάμε
τη νηστεία της παρασκευής, διότι είναι ημέρα
προσφοράς Στον Άγιο Θεό για το πάθος Του,
που καταδέχτηκε να θυσιαστεί προς σωτηρία μας. 

Να την νηστεύω με ακόμη λίγη αφιέρωση
στην μελέτη του Θείου Δράματος. Αυτή θα 
μας φέρει και προ των ευθυνών, αλλά 
και της προσφοράς της δεύτερης ευκαιρίας.

Νηστεία κι αποχή από την αδικία, την ανομία, 
από την απανθρωπιά, από τη σκληρότητα. 
Νηστεία απ' το ψέμα...


Ο Άγιος Συμεών λέγει γιατί δεν νηστεύουμε
μόνο την πρώτη και την τελευταία εβδομάδα.

Δυστυχώς πολλοί χριστιανοί νηστεύουν την πρώτη και την τελευταία εβδομάδα των νηστειών. Αύτη ή συνήθεια υπάρχει από παλιά.

Ό άγιος Συμεών ό Νέος Θεολόγος το 1000 μ.Χ. την ονόμασε ενέργεια του διαβόλου υποδεικνύοντας ότι ό διάβολος προτρέπει σ' αυτήν την κακή συνήθεια. Ό άγιος συνιστά να νηστεύουμε όπως την πρώτη, έτσι και την δεύτερη εβδομάδα, «καί καθεξῆς ὁμοῦ τάς λοιπάς», δηλαδή να νηστεύουμε με τον ίδιο τρόπο όλες τίς εβδομάδες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

«Ο αεί φθονών τά καλά πονηρός, εκάστω των πιστών λανθανόντως ύπεισερχόμενος και ραθυμία και αμέλεια τούτον άοράτως καταδεσμεύων, άπορρίψαι πείθει καταφρονητικώς άφ' εαυτού τον σωτηριώδη της νηστείας ζυγόν και προς την προτέραν παλινδρόμησα, συνήθειαν, δια τοϋτο την σήμερον ύπομιμνήσκω και παρακαλώ την ύμετέραν άγάπην όμοϋ και πραότητα του μη ύπακοϋσαι καθόλου τω δοσμενεϊ, μηδέ τη πονηρά συνήθεια της ακόρεστου γαστριμαργίας συναπαχθηναι, μηδέ προς την όπισθεν και χρονίαν των πονηρών επιθυμιών έκπλήρωσιν έπαναστρέψαι, άλλ' ως την πρώτην και την δευτέραν ταύτην των νηστειών εβδομάδα τιμήσωμεν και καθεξής όμού τάς λοιπάς».

Συμεώνος Νέου Θεολόγου, Περί νηστείας, ΕΠΕ «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ», τ. 19Δ, σ. 76.

Ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, γεννήθηκε το έτος 949 μ.Χ. στη Γαλάτη της Παφλαγονίας. Η ημέρα του θανάτου του δεν του ήταν άγνωστη. Την προέβλεψε.
Εορτή: Η μνήμη του εορτάζεται στις 12 Μαρτίου, ημέρα της κοιμήσεώς του, επειδή όμως συμπίπτει με τη νηστεία τη Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μετατίθεται στις 12 Οκτωβρίου.

Ο Συμεών πέρασε τα τελευταία δεκατρία χρόνια της ζωής του στην εξορία, πεθαίνοντας από δυσεντερία στις 12 Μαρτίου 1022. Σύμφωνα με τον βιογράφο και μαθητή του, Νικήτα, ο Συμεών προείπε τον θάνατο του πολλά χρόνια πριν, και την τελευταία του ημέρα κάλεσε όλους τους μοναχούς να ψάλουν τους νεκρικούς ύμνους.

Η Παφλαγονία ήταν χώρα της Μικράς Ασίας παρά το Βόρειο και κεντρικό τμήμα αυτής μεταξύ του Πόντου προς Ανατολικά, της Βιθυνίας Δυτικά, του Ευξείνου πόντου προς Βορρά και της Φρυγίας προς Νότο που από τον 3ο αιώνα π.Χ. μετονομάστηκε σε Γαλατία από τους Γαλάτες που εγκαταστάθηκαν εκεί.
Περισσότερα για την Νηστεία εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: