Σάββατο, Απριλίου 27

Προηγείται η Σταύρωση...!


...προηγείται η Σταύρωση!...

Πνευματικός αδελφός συνάντησε όλως τυχαίως έξω στον κόσμο έναν γνωστό αγιορείτη γέροντα όπου είχε βγει για ιατρικές εξετάσεις κι αφού είχαν σύντομη συνομιλία του ευχήθηκε «ΚΑΛΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗΝ» κι ο σοφός αγιορείτης γέροντας του απάντησε...

...«αδελφέ, προηγείται η Σταύρωση!...» Με την σειρά όλα...

Βίντεο: «Σήμερον Κρεμάται επί Ξύλου» Το Αντίφωνο της Μεγάλης Πέμπτης από Βυζαντινό Χειρόγραφο των αρχών του 15ου αι. Η εισαγωγή είναι στα Αραβικά και η συνέχεια στα Ελληνικά.

Ἀντίφωνον ΙΕ' Ἦχος πλ. β'

Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. (ἐκ γ'). Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται, ὁ τῶν Ἀγγέλων Βασιλεύς. Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται, ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν νεφέλαις. Ῥάπισμα κατεδέξατο, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ. Ἥλοις προσηλώθη, ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Λόγχῃ ἐκεντήθη, ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου. Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ. (ἐκ γ'). Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.

Σοφία Ντρέκου / αέναη επΑνάσταση


Δείτε και...

2 σχόλια:

Μονοπάτια που διασταυρώνονται είπε...

Καλόταξιδο το νέο blog, αγαπητή Σοφία!

Sophia Siglitiki Drekou είπε...

Αγαπημένε μου φίλε και συνεργάτη «Μονοπάτια» σ'ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός μαζί μας και σ'αυτό το ταξίδι! ✟ ☆ ❤