2/3/17

Γιατί δε φαίνονται τ' αστέρια;

εικ. στην Πάτρα από τις σκάλες της οδού Αγίου Νικολάου.

-Γιατί δε φαίνονται τ' αστέρια;
-Τα κρύβουν τα φώτα της πόλης.
-Και γιατί δεν τα σβήνουν; 
-Οι άνθρωποι φοβούνται. 
Προτιμούν μια φωτισμένη πόλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: