Η Αγία Ιφιγένεια του Πόντου στον Παράδεισο (αφιέρωμα στις Ιφιγένειες των αιώνων videos)


Έρευνα Σοφία Ντρέκου Αρθρογράφος
(Sophia Drekou, BSc in Psychology)


Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα θύμα στον βωμό της Άρτεμις.
Η Ιφιγένεια στην Ταυρίδα ιέρεια στον Ναό της Άρτεμις.
Η Ιφιγένεια στον Παράδεισο χαίρεται την ομορφιά του Ιησού Χριστού.

Στο κόσμο τον αιμάτινο τον θυσιαστικό,
τον ανεξάντλητα σκληρό, υπάρχει η ύψιστη
μαρτυρική ευλογημένη αγάπη της μοναδικής
της άρρηκτης της φωτεινής σύνδεσης του σώματος
της Εκκλησίας, της αγιαστικής με τον Ουράνιο Νυμφίο
τον Λυτρωτή τον ζωογόνο τον ελευθερωτή τον Σωτήρα
Ιησού Χριστό από τον τόσο άκριτα άδικο πόνο που περιζώνει
ολόκληρη την γη αιώνες τώρα. Ι.Γ (Ιφιγένεια Γεωργιάδου)

Θυσιαστική η πορεία σταυροαναστάσιμη για την πατρίδα
μέσα από την δεσμευτική ξένη κυριαρχία...
την επονοίδιστα προσβλητική και αδιαπέραστα αυταρχική
...μια Αθήνα αποκλεισμένη ...έρημη ...ανέκφραστα νεκρωμένη...
ζητείται να εισηγηθεί το ένδοξο παρελθόν της το πνευματικό...
να στηριχθεί στης δόξας την λαμπρότητα ...την θεωμένη.


Η Αγία Παρθενομάρτυς Ιφιγένεια του Πόντου
Εορτάζει στις 16 Νοεμβρίου


Η μνήμη της Αγίας Ιφιγένειας αναφέρεται επιγραμματικά 
στο «Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον» 
έκδοση Αποστολικής Διακονίας 1956 μ.Χ.

Η ένδοξος και καλλίνικος μάρτυς του Χριστού Ιφιγένεια, κατήγετο εκ Τοκάτη Πόντου Μικράς Ασίας, εγεννήθη τω σωτήριον έτος 53 μ.Χ. εκ γονέων ειδωλολατρών οίτινες εκ μέσω του Αποστόλου Πρωτοκλήτου Ανδρέα εγνώρισαν την εις Χριστόν τον Ναζωραίον αληθινή πίστην βαπτισθέντες υπ’ αυτού οικογενειακώς.

Επί του σκληρού διώκτου των Χριστιανών και ειδωλολάτρου βασιλέως Νέρωνος συλλαμβάνονται οι γονείς της Ιφιγένειας και κλείονται εις την φυλακήν.


Μετ’ ου πολύ, ο Διοικητής της περιοχής Τοκάτη Πόντου, αποστέλλει στρατιώτας οίτινες συλλαμβάνουν την νεαρά και πανέμορφον κόρην και εράστριαν του Ναζωραίου Χριστού Ιφιγένεια και την οδηγούν ενώπιόν του δια να την ανακρίνει.


Η Ιφιγένεια παρ’ όλο το νεαρόν της ηλικίας της, μόλις 15 ετών, σθεναρώς ομολογεί ενώπιον του σκληρού ειδωλολάτρου και Διοικητού Μάρκου, την εις Χριστόν πίστη της και με μεγίστη δύναμην βροντοφωνεί ότι τυγχάνει φλογερή εράστρια του Νυμφίου Χριστού και ότι για το Άγιον όνομά Του είναι έτοιμη να δώσει ακόμη και αυτή την ζωήν της.


Οσάκις την προσεπάθησεν με λόγους κολακευτικούς και υποσχέσεις να μεταπείσει την Ιφιγένεια να αρνηθεί τον Χριστόν· ιδών δε το σθεναρόν του χαρακτήρος της, δίδει σκληράς εντολάς εις τους στρατιώτας του να βασανίσουν την πάγκαλον ταύτην κόρη. 


Οι στρατιώται λαμβάνουν λεπτά σίδερα αιχμηρά και τα τοποθετούν εις τους όνυχας της μάρτυρος εκ των οποίων το αίμα έρρεεν ποταμηδόν· εν συνεχεία αφού την γύμνωσαν κατέκοψαν τους μαστούς και το σώμα της δια μαχαιρών και κατόπιν τέσσερις στρατιώτες την κρατούν από τους πόδας και τας χείρας και της εξαρθρώνουν τα μέλη της. Η αγία από τους φρικτούς πόνους χάνει τας αισθήσεις της και λιποθυμά.

Ο Διοικητής λυπάται δι’ αυτό που έπραξε αλλά είναι υποχρεωμένος να την θανατώσει, εκτελώντας το βασιλικό διάταγμα.

Μετανοεί δι’ όσα έπραξε εις το μαρτυρικό σώμα της και το πλησιάζει με σεβασμό· ζητά να τον συγχωρήσει· η αγία ακούσασα τους λόγους του ανοίγει δι’ ολίγον τους οφθαλμούς της και μηδιά ψιθυρίζοντας: «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον τον δούλον Σου» και πάλιν μειδιάσασα προσθέτει: «Πιστεύω εις την εκ νεκρών ανάστασιν» και παραδίδει με τους λόγους αυτούς την αγίαν και πάγκαλον ψυχήν της εις χείρας του Νυμφίου Χριστού την 16η Νοεμβρίου του σωτηρίου έτους 68 μ.Χ. εις ηλικίαν 15 ετών.


Ο Διοικητής φέρνει εκ της εξορίας τους γονείς της εις τους οποίους ανακοινώνει τα όσα έλαβαν χώραν· και οι γονείς της με υπερηφάνεια και ενθουσιασμόν μανθάνουν τα της θυγατρός των και ευλογούν τον Θεόν.


Εν συνεχεία μεταβαίνουν εις τον τόπον όπου έκειτο η λάρνακα με το μυρωμένο και μαρτυρικό σώμα της και ησπάζοντο τούτο χαίροντες, αινούντες και ευλογούντες τον Σωτήρα Χριστόν.


Ο Διοικητής ζων τας αγίας και συγκινητικάς ταύτας στιγμάς με μία ισχυράν κραυγή ομολογεί την εις Χριστόν πίστην του και ομού μετά των γονέων της αγίας εργάζονται διά την εξάπλωσιν του χριστιανισμού εις τα μέρη του Πόντου.


Ούτος υπήρξε ο βίος της μάρτυρος Ιφιγένειας της Ποντίας, ης ταις πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.


Έγραφον εν τω κελλίω μου την 31ην Αυγούστου

του σωτηρίου έτους 1995, εορτήν της Τιμίας Ζώνης
της Υπεραγίας Θεοτόκου. ifigeneia-georgiadou-math

Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος, Ηγούμενος της εν Άνδρω
Ι. Μονής του Αγίου Νικολάου εις τας Ώρας. (πηγή

📍Ἀκολουθία Ἁγίας Παρθενομάρτυρος Ἰφιγενείας - Scribd

Η Ιφιγένεια λατρευόταν ως θέα
στον Βόρειο Πόντο,
ως τις αρχές του 20ού αιώνα!

ΤΑΥΡΙΔΑ ποτήρι αργυρό σπάνιο με οικόσημο   Taurida Governorate (νυν Κριμαία)   και το προφίλ της ελληνικής θεάς Ιφιγένειας   του Τζέιμς Μαρσάκ-Κίεβο-1908-1917   Ύψος 9,5 εκατ Βάρος 134 γραμμάρια
ΤΑΥΡΙΔΑ ποτήρι αργυρό σπάνιο με οικόσημο 
Taurida Governorate (νυν Κριμαία) 
και το προφίλ της ελληνικής θεάς Ιφιγένειας 
του Τζέιμς Μαρσάκ-Κίεβο-1908-1917 
Ύψος 9,5 εκατ Βάρος 134 γραμμάρια

Η αρχαία Ελληνίδα ηρωίδα Ιφιγένεια συνέχιζε να λατρεύεται ως θέα στον Βόρειο Πόντο, τουλάχιστον έως τις αρχές του 20ού αιώνα! Αυτό προκύπτει (και) από ένα σπάνιο ασημένιο ποτήρι (ύψους 9,5 εκατ. βάρους 134 γραμμ.) με το «οικόσημο» της Κυβερνήσεως της Ταυρίδος (Taurida Governorate - νυν Κριμαία) με τον εστεμμένο δικέφαλο αετό, στο οποίο εικονίζεται προφίλ της Ιφιγένειας. Είναι ένα έργο τέχνης του Ιωσήφ Μαρσάκ / Joseph Marshak, ο οποίος το υπογράφει κιόλας, μαρκάροντας το όνομά του. Φιλοτεχνήθηκε στο Κίεβο, την περίοδο 1908-1917. Τα πάντα είναι γραπτές πηγές. Πηγή: Γ. Λεκάκη «Αγία Πετρούπολη και Κωνσταντινούπολη» (υπό έκδοσιν).

Η Ιφιγένεια στην ελληνική μυθολογία

Συνθήκες θανάτου: Θυσία
Οικογένεια: Γονείς Αγαμέμνονας και
Θησέας και Κλυταιμνήστρα και Ελένη
Αδέλφια: Χρυσόθεμις, Ηλέκτρα, Ορέστης

Στην ελληνική μυθολογία η Ιφιγένεια ήταν μία από τις κόρες του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας, γνωστή κυρίως από τη θυσία της στην Αυλίδα. Η Ιφιγένεια δεν αναφέρεται καθόλου στα έπη του Ομήρου, όπου απλώς μία από τις τρεις κόρες του Αγαμέμνονα καλείται Ιφιάνασσα. Μόνο στα Κύκλια έπη αναπτύσσεται ο μύθος της και κυρίως στις τραγωδίες των μεγάλων τραγικών ποιητών.

Η θυσία της Ιφιγένειας

Ο Αγαμέμνων είχε προκαλέσει την οργή της θεάς Αρτέμιδας σκοτώνοντας το ιερό ελάφι της, με αποτέλεσμα η θεά να προκαλέσει άπνοια και να μη μπορεί να αποπλεύσει ο στόλος των Αχαιών από την Αυλίδα για την Τροία. Ρώτησαν τον μάντη Κάλχα τι έπρεπε να κάνουν κι εκείνος απάντησε ότι η οργή της θεάς θα έφευγε μόνο αν ο Αγαμέμνων θυσίαζε τη θυγατέρα του, την Ιφιγένεια.

Αρχικώς ο Αγαμέμνων αρνήθηκε να το πράξει, αλλά πιέσθηκε από τον Μενέλαο και τον Οδυσσέα, καθώς και οι μήνες περνούσαν, και κάλεσε την κόρη του από τις Μυκήνες με την πρόφαση ότι θα την αρραβώνιαζε με τον Αχιλλέα. Η Ιφιγένεια ήρθε στην Αυλίδα και τότε ο Αγαμέμνονας την παρέδωσε στον Κάλχα για να τη θυσιάσει στην Άρτεμις. Η Κλυταιμνήστρα δεν μπόρεσε ποτέ να του συγχωρήσει το γεγονός ότι θυσίασε το ίδιο τους το παιδί για την εκστρατεία «του» και προέβαλε αυτό το τραγικό γεγονός ως δικαιολογία για τον φόνο του άνδρα της.

Την τελευταία όμως στιγμή η θεά λυπήθηκε την Ιφιγένεια, την άρπαξε από τον βωμό της θυσίας και έβαλε στη θέση της ένα ελάφι. Μετά οδήγησε την κόρη στην Ταυρίδα, όπου την έκανε ιέρειά της. Αυτή είναι η γνωστότερη μορφή του μύθου.

Σε άλλες παραλλαγές αναφέρεται αντί της Αυλίδας η Βραυρώνα της Αττικής ως τόπος της θυσίας. Εκεί η θεά αντικατέστησε την Ιφιγένεια με αρκούδα, αλλά και η ίδια η κόρη τη στιγμή της θυσίας μεταμορφώθηκε σε ταύρο ή δαμάλι ή αρκούδα ή γριά και με αυτή τη μορφή εξαφανίσθηκε.

Η εξαφάνισή της δικαιολογείται από το ότι οι παριστάμενοι έστρεψαν αλλού το βλέμμα τους για να μη δουν ένα τόσο μεγάλο έγκλημα. Ακόμα, υπάρχει η εκδοχή πως η θυσία έμεινε στη μέση όταν ξαφνικά εμφανίσθηκε ένας ταύρος ή δαμάλι ή ελάφι ή γριά. Τότε ο ιερέας, ερμηνεύοντας αυτό τον οιωνό, είπε ότι η θυσία δεν ήταν αναγκαία και ότι οι θεοί δεν συμφωνούσαν. Κι έτσι η Ιφιγένεια σώθηκε.

Het offer van Iphigenia op een 1e-eeuws fresco uit Pompeii (Nationaal Archaeologisch Museum, Napels)
 Iphigenia (mythologie) Het offer van Iphigenia op een 1e-eeuws 
fresco uit Pompeii (Nationaal Archaeologisch Museum, Napels)

Η Ιφιγένεια στην Ταυρίδα

Στην Ταυρίδα η Ιφιγένεια έμεινε πολύ καιρό ως ιέρεια της Αρτέμιδας. Είχε ως αποστολή να θυσιάζει όποιον ξένο έφθανε στη χώρα. Κάποια μέρα όμως αναγνώρισε στο πρόσωπο δύο ξένων που τους έφεραν για θυσία τον ίδιο τον αδελφό της, τον Ορέστη, και τον φίλο του, τον Πυλάδη. Οι δύο φίλοι είχαν πάει στην Ταυρίδα μετά από χρησμό του Μαντείου των Δελφών για να αρπάξουν το ξόανο της Αρτέμιδας.

Αυτή ήταν η απαίτηση των θεών για να εξαγνισθεί ο Ορέστης από τον φόνο της μητέρας τους Κλυταιμνήστρας. Η Ιφιγένεια τότε εγκατέλειψε το αξίωμά της, τους παρέδωσε το ιερό ξόανο και δραπέτευσε μαζί τους στην Ελλάδα.

Ο Σοφοκλής, στη χαμένη τραγωδία του «Χρύσης», περιελάμβανε κάποιο επεισόδιο σχετικό με την επιστροφή των φυγάδων: Η Ιφιγένεια και οι δύο φίλοι έφθασαν στην πόλη Σμίνθιο, όπου ιερέας του Απόλλωνα ήταν ο Χρύσης, γνωστός από την Ιλιάδα. Ο Χρύσης είχε μαζί του τον γιο της κόρης του, της Χρυσηίδας, και του Αγαμέμνονα. Το παιδί αυτό λεγόταν επίσης Χρύσης. Μόλις έφθασαν οι φυγάδες καταδιωκόμενοι από τον βασιλιά της Ταυρίδας Θόαντα, ο νεαρός Χρύσης τους συνέλαβε και ετοιμαζόταν να τους παραδώσει στον Θόαντα.

Ο παππούς του τότε του απεκάλυψε ότι ήταν γιος του Αγαμέμνονα και συνεπώς ετεροθαλής αδελφός των δύο από τους τρεις συλληφθέντες. Κατόπιν αυτού ο νεαρός Χρύσης σκότωσε τον Θόαντα και ακολούθησε τα αδέλφια του στις Μυκήνες. Μία παράδοση πάντως εμφανίζει την Ιφιγένεια ως κόρη της Χρυσηίδας και όχι της Κλυταιμνήστρας, και άλλη ως κόρη του Θησέως και της Ελένης.

Ο θάνατος της Ιφιγένειας

Αναφέρεται ότι η Ιφιγένεια απεβίωσε στα Μέγαρα, όπου υπήρχε και ιερό της, ενώ από άλλους ότι η Άρτεμις την κατέστησε αθάνατη. Με αυτό τον τρόπο η Ιφιγένεια ταυτίζεται με την Εκάτη. Κατά μία παράδοση, είχε παντρευτεί τον Αχιλλέα. Φαίνεται ότι η λαϊκή φαντασία θέλησε να αποκαταστήσει κοντά του την Ιφιγένεια, οπότε μετά τον θάνατό τους οι δυο τους βρέθηκαν παντρεμένοι στη Λευκή Νήσο.

Η Ιφιγένεια στην ποίηση και τη μουσική

Ο μύθος της Ιφιγένειας ενέπνευσε τους αρχαίους τραγικούς ποιητές. Σώζονται οι τραγωδίες «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» και «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη (Βλ. παρακάτω βίντεο). Τραγωδία με τον πρώτο τίτλο έγραψε στη νεότερη εποχή ο Γάλλος ποιητής Ρακίνας, ενώ όπερες με αμφότερους τους τίτλους συνέθεσε και ο Γκλουκ. Συνολικά υπάρχουν 14 όπερες διάφορων συνθετών με τον τίτλο «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» (βλ. Κατάλογος έργων όπερας). Τραγωδία με τον τίτλο «Ιφιγένεια εν Ταύροις» συνέγραψε και ο Γκαίτε, ένα από τα κλασικότερα έργα του.

Ο αστεροειδής 112 Ιφιγένεια (112 Iphigenia), που ανακαλύφθηκε το 1870, πήρε το όνομά του από τη θυγατέρα του Αγαμέμνονα. Η Ιφιγένεια (Iphigenia) είναι ένας μεγάλος και πολύ σκουρόχρωμος αστεροειδής της Κύριας Ζώνης Αστεροειδών με απόλυτο μέγεθος (όπως ορίζεται για το Ηλιακό Σύστημα) 9,84. Ανακαλύφθηκε το 1870 από τον Γερμανοαμερικανό αστρονόμο Κρίστιαν Χ.Φ. Πέτερς, που παρατηρούσε από το Κλίντον της πολιτείας της Νέας Υόρκης, και πήρε το όνομα της ομώνυμης πριγκίπισσας της ελληνικής μυθολογίας.

Βιβλιογραφία: Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969

Αέναη επΑνάσταση | Sophia-Ntrekou.gr
sophia-ntrekou.gr/2016/11/Ifigeneia.paradeiso

Η Ταινία και οι θεατρικές παραστάσεις

Στην ελληνική μυθολογία η Ιφιγένεια ήταν μία από τις κόρες του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας, γνωστή κυρίως από τη θυσία της στην Αυλίδα. Η Ιφιγένεια δεν αναφέρεται καθόλου στα έπη του Ομήρου, όπου απλώς μία από τις τρεις κόρες του Αγαμέμνονα καλείται Ιφιάνασσα. Μόνο στα Κύκλια έπη αναπτύσσεται ο μύθος της και κυρίως στις τραγωδίες των μεγάλων τραγικών ποιητών. 


Βίντεο
: Ιφιγένεια (1977) τραγωδία του Ευριπίδη «Ιφιγένεια εν Αυλίδι». Σενάριο και Σκηνοθεσία Μιχάλης Κακογιάννης από την τραγωδία του Ευριπίδη. Μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Πρωταγωνιστές: Τατιάνα Παπαμόσχου (κέρδισε και το Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου), Ειρήνη Παππά, Κώστας Καζάκος, Κώστας Καρράς, Χρήστος Τσάγκας, Πάνος Μιχαλόπουλος, Άγγελος Γιαννούλης.

Η ταινία βασισμένη στο αρχαιοελληνικό μυθολογικό πρόσωπο Ιφιγένεια, την κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας, οι οποίοι διατάχτηκαν από τη θεά Άρτεμη να τη θυσιάσουν. Και το σενάριο είναι για μία διασκευή της τραγωδίας του Ευριπίδη Ιφιγένεια εν Αυλίδι. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σκηνοθέτης δημιουργεί μία ταινία βασισμένη σε αρχαιοελληνική τραγωδία (Ηλέκτρα (1962), Τρωάδες (1971).

Η ταινία υπήρξε υποψήφια για Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας, χωρίς να το κερδίσει. Επίσης, υπήρξε υποψήφια και για τον Χρυσό Φοίνικα, στο Φεστιβάλ Καννών του 1977, χωρίς όμως να κερδίσει ούτε αυτό. Ωστόσο, βραβεύθηκε με το Belgian Femina Award και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, βραβεύθηκε ως η Καλύτερη Ταινία.

Η «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» είναι τραγωδία που έγραψε ο Ευριπίδης με άγνωστο το έτος που διδάχτηκε (παίχτηκε). Το έργο εκτυλίσσεται με βάση το σχετικό μύθο της Ιλιάδας. Η επώνυμη ηρωίδα που βρίσκεται στις Μυκήνες προσκαλείται από τον πατέρα της Βασιλιά Αγαμέμνονα στο στρατόπεδο των Ελλήνων στην Αυλίδα λίγο πριν τον απόπλου για την (αποβατική) εκστρατεία της Τροίας με τη δικαιολογία δήθεν όπως νυμφευθεί τον Βασιλέα των Μυρμιδόνων Αχιλλέα.

Στην πράξη, όμως για να θυσιαστεί στην Θεά Άρτεμη υπέρ της πατρίδος. Όταν όμως έφθασε συνοδευόμενη από την μητέρα της και έγινε γνωστός ο αληθής σκοπός της πρόσκλησης η μεν Κλυταιμνήστρα ικετεύει τον Αχιλλέα να σώσει την φημισμένη περί αυτού νύφη, η δε κόρη τον πατέρα της να μη προβεί σε τέτοια πράξη.

Ο Αχιλλέας υπόσχεται να παρακωλύσει τη θυσία αλλά ο στρατός σε στασίαση απαιτεί την εκτέλεσή της θυσίας. Και ενώ τα πράγματα περιπλέκονται η ευγενική ηρωίδα αποδέχεται την ποθούμενη πράξη αφού εκούσια προσφέρεται σε θυσία για την Πατρίδα.

Η «Ιφιγένεια εν Αυλίδι», η τραγωδία
του Ευριπίδη στο Αρχαίο θέατρο 

Η Ιφιγένεια εν Ταύροις είναι τραγωδία του Ευριπίδη, συνέχεια της Ιφιγένειας εν Αυλίδι, που διδάχθηκε ωστόσο πριν από αυτή (414-413 π.Χ.). Πραγματεύεται το προσφιλές στην ελληνική αρχαιότητα θέμα της σωτηρίας δύο ανθρώπων που τους συνδέουν συγγενικοί δεσμοί, υπό αντίξοες συνθήκες.
FaceBook
Αγαπημένη και εκλεκτή της καρδιάς μου Ιφιγένεια, Χρόνια Πολλά!
Πολυαγαπημένη μου Ιφιγένεια Χρόνια Πολλά και Φωτεινά.
Η Αγία Ιφιγένεια που Χαίρεται στον Παράδεισο Την Ομορφιά
Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να Πρεσβεύει για το Όλον της
Παραδεισένια σου Διαδρομής. Μεταξύ Γης, Ουρανού και
Απείρου, να Φέγγεις σαν τ' άστρα των Χριστουγέννων ✬🎄✭

Δεν υπάρχουν σχόλια: