24/8/13

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, οι Γυναίκες και οι Τσιγγάνοι (Ρομά) Βίντεο

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, οι Γυναίκες και οι Τσιγγάνοι (Ρομά) Βίντεο

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

«Τι υποκρισία είναι να μιλάς για τα θύματα 
της γενοκτονίας και πάντα να ξεχνάς 
στην καταμέτρηση τους γύφτους
λες και ποτέ δεν ανήκαν στην Ανθρωπότητα
ενώ βλέπεις ότι μπορεί και να αποτελούν 
σύμβολο που μοιάζει τόσο πολύ με αυτά 
που πιστεύεις που θα έπρεπε ν’ αναρωτηθείς
αν δεν είναι γύφτος και αυτός.» Ν. Λυγερός

Το ιστολόγιό μας έχει την τιμή αγαπητοί αναγνώστες, να φιλοξενεί άρθρο του θεολόγου Θεόδωρου Ρηγινιώτη σ’ ένα θέμα σημαντικό με κοινωνικές προεκτάσεις πέρα από τα θεολογικά του νοήματα. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την αποστολή του άρθρου. Εμείς ωφεληθήκαμε και το ίδιο ευχόμεθα και για σας. Ας έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, μεγάλου Διδασκάλου του Γένους μας.

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, γυναίκες και Ρομά

«Ο άγιος, ισαπόστολος και μάρτυρας Κοσμάς ο Αιτωλός (24 Αυγούστου) ήταν ένας ιερέας και μοναχός του 18ο αιώνα, που, βλέποντας τους ορθόδοξους χριστιανούς σε κακή κατάσταση, λόγω της Τουρκοκρατίας, βγήκε από το Άγιο Όρος και γύρισε μεγάλο μέρος της Ελλάδας και Αλβανίας διδάσκοντας από χωριό σε χωριό.

Μίλησε όχι μόνο για το Χριστό, την αγάπη και την πνευματική ζωή, αλλά και παρακίνησε τους ανθρώπους να ιδρύουν σχολεία, τους καθοδηγούσε να μπολιάζουν δέντρα και γενικά τους βοήθησε σε όλους τους τομείς. Ο άγιος 
θανατώθηκε από τους Τούρκους με προτροπή Εβραίων, με τους οποίους ήρθε σε αντίθεση, που ξεκίνησε από την επιμονή του να καταργηθούν τα παζάρια της Κυριακής (μέρα αργίας για τους χριστιανούς) και να μετατεθούν στο Σάββατο (που είναι όμως μέρα αργίας για τους Εβραίους, πράγμα που άναψε το μίσος τους).

Ο άγιος ήταν θαυματουργός ενώ ακόμη ζούσε και τον αναγνώριζαν ως θαυματουργό ακόμη και οι μουσουλμάνοι. Είναι δε γνωστό ότι προφήτευσε (με συγκεκριμένες προφητείες) την απελευθέρωση της Ηπείρου το 1912 και πολλά ακόμη γεγονότα και καταστάσεις. 


Ο άγιος Κοσμάς εξαγόρασε και απελευθέρωσε με εράνους εκατοντάδες κοπέλες από τα τουρκικά χαρέμια. Στη διδασκαλία του, μιλάει ευθέως για την ισοτιμία ανδρών και γυναικών
  • «Ίσια την έκαμεν ο Θεός την γυναίκα με τον άνδρα, όχι κατωτέρα. Εδώ πώς τας έχετε τας γυναίκας, αδελφοί μου; [Απαντούν:] –Διά κατωτέρας. [Συνεχίζει ο άγιος:] –Ανίσως, αδελφοί μου, και θέλετε να είσθε καλύτεροι οι άνδρες από τας γυναίκας, πρέπει να κάμνετε και έργα καλύτερα από αυτάς. […] Είμεθα άνδρες και κάμνομεν χειρότερα». «Τον παλαιόν καιρόν ήτο ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Ιωακείμ, είχε δε και μίαν γυναίκα ονομαζομένην Άννα [σ.σ.: οι γονείς της Παναγίας]. Καλός και ο άνδρας, καλή και η γυναίκα, και από γένος βασιλικόν και οι δύο, αλλά η γυναίκα ήτο καλυτέρα. Πολλές γυναίκες ευρίσκονται εις τον κόσμον οπού είναι καλύτερες από τους άνδρας. Τι σε ωφελεί να καυχάσαι πως είσαι άνδρας, και είσαι χειρότερος από την γυναίκα και πηγαίνεις εις την κόλασιν και καίεσαι πάντοτε, και η γυναίκα σου να πηγαίνη εις τον παράδεισον να χαίρεται πάντοτε;». 
Πιο κάτω επαναλαμβάνει την ιδέα ότι με τη γέννηση του Χριστού από την Παναγία η γυναίκα «ξεπλήρωσε την πλευρά που είχε δανεισθεί από τον άνδρα και του την εχρεωστούσε» (οπότε δεν ισχύει το «επιχείρημα» ότι ο άντρας είναι ανώτερος λόγω της πλάσης της Εύας από την πλευρά του Αδάμ). και συνεχίζει: 
  • «Πρέπει και συ, ω άνδρα, να μη μεταχειρίζεσαι την γυναίκα σου ωσάν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη καθώς και συ. Τόσον εσταυρώθηκεν ο Θεός δι’ εσέ, όσον και δι’ εκείνην. Πατέρα λέγεις εσύ τον Θεόν, Πατέρα τον λέγει και εκείνη. Έχετε μίαν πίστιν, ένα βάπτισμα. Δεν την έχει ο Θεός κατωτέραν. Διά τούτο την έκαμεν από την μέσην του ανδρός, διά να είναι ο άνδρας ωσάν την κεφαλήν και η γυναίκα το σώμα [σ.σ.: ασώματος κεφαλή δεν ζει]. Δεν την έκαμεν από το κεφάλι, διά να μη καταφρονή τον άνδρα. Ομοίως πάλιν δεν την έκαμεν από τα ποδάρια, διά να μη καταφρονή ο άνδρας την γυναίκα».
Λέει επίσης: 
  • «Εγεννήθη ο Κύριός μας από γυναίκα, διά να ευλογήση την γυναίκα… Εγεννήθη ο Κύριός μας από παρθένον, διά να προτιμήση την παρθενίαν… Εγεννήθη ο Κύριός μας από αρραβωνιασμένην, διά να ευλογήση τον γάμον».
Λέει επίσης για τους γονείς που αποκτούν κορίτσια:
  • «Καθώς ο Ιωακείμ και η Άννα δεν επροτίμησαν το αρσενικόν από το θηλυκόν [δηλ. όταν γέννησαν την Παναγία, δεν δυσαρεστήθηκαν που ήταν κορίτσι], έτσι και η ευγενία σας να μην προτιμάτε τα αρσενικά παιδιά σας από τα θηλυκά, διότι όλα τα πλάσματα, του Θεού είναι».
(Βλ. επισκόπου Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου, Κοσμάς ο Αιτωλός, έκδ. Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Ο Σταυρός», έκδοσις 21η, Αθήναι 1998, σελ. 121, 123, 210-211, 216, 242).


Άγιος Κοσμάς και οι Γυναίκες

Άγιος Κοσμάς

Υπάρχει μια επίμαχη φράση του αγίου Κοσμά, που έχει προκαλέσει παρεξήγηση, ότι υποτιμούσε τη γυναίκα. Λέει κάπου ότι, αν κάποιος βλέπει να περνάει από τη μια πλευρά του δρόμου μια γυναίκα και από την άλλη ο διάβολος, πρέπει να περάσει από εκεί όπου περνάει ο διάβολος, αφού ο διάβολος, άμα κάνεις το σταυρό σου, φεύγει, ενώ η γυναίκα δεν φεύγει!...

Όμως αυτά τα λόγια ο άγιος τα είπε επειδή απευθυνόταν σε άντρες που είχαν την πρόθεση να γίνουν μοναχοί! Ολόκληρο το απόσπασμα, όπου συμβουλεύει τους υποψήφιους μοναχούς, λέει: 
  • «Αμή ωσάν θέλης να φυλάξης την παρθενίαν, πρέπει πρώτον θεμέλιον να βάλης την ακτημοσύνην και να μην έχης σακκούλαν, να μην έχει κασσέλλα [δηλ. να μην έχει καθόλου χρήματα] και να τηγανίζεις το σώμα σου καθώς τηγανίζεις το ψάρι με νηστείες, προσευχές, αγρυπνίες, διά να νεκρώνης, να ταπεινώνης την σάρκα, οπού είναι ένας λύκος, ένα γουρούνι, ένα θηρίον, ένα λεοντάρι» 
[Ωραία πράγματα λέει για τους άντρες, ε; Ας προσθέσουμε εδώ ότι ο μοναχός δεν επιθυμεί να γίνει «σωματοκτόνος», αλλά «παθοκτόνος» (όπως είπε ο άγιος Ποιμήν)].

«Και να φεύγης τον κόσμον, μα περισσότερον την γυναίκα. Και όχι πάλιν να μισής την γυναίκα, διατί είναι πλάσμα Θεού, αλλά τα πάθη που ακολουθούν οι άνθρωποι. Και αν τύχη και περάσης από ένα σοκκάκι και εις το ένα μέρος είναι η γυναίκα και εις το άλλο είναι ο διάβολος, να μην αποπεράσης εκείθεν οπού είναι η γυναίκα, μόνον από εκεί όπου είναι ο διάβολος, διατί κάνεις τον σταυρόν σου και φεύγει, μα η γυναίκα δεν φεύγει».
  • Και κλείνει το ίδιο απόσπασμα με την απαραίτητη διευκρίνιση: 
«Και καθώς είνε δύσκολον το αρνί να συναναστρέφεται με τον λύκον και να μη φαγωθή [δύσκολον, λέει, όχι αδύνατον, αλλά λαμβάνει μέριμνα υπέρ του αδύναμου] ή τα λιανόξυλα με τα κάρβουνα και να μην καγούν, έτσι είνε δύσκολον ο καλόγηρος να συναναστρέφεται με γυναίκες και η καλογριά με άνδρες και να μην μολυνθούν και να σκανδαλισθούν» (ό.π., σελ. 261-262).

Μια απαραίτητη εξήγηση με την οποία και θα κλείσουμε: ο μοναχός και η μοναχή δεν είναι «κατά του γάμου» (το τονίζουν ρητά οι Πατέρες της Εκκλησίας – δηλ. οι άγιοι διδάσκαλοι της Ορθοδοξίας – και το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται σοβαρά με το χριστιανισμό), αλλά επιχειρούν την υπέρβαση του γάμου. Ο γάμος δηλαδή είναι ένωση με έναν άνθρωπο, με απώτερο σκοπό την επίτευξη της απόλυτης αγάπης και μέσω αυτής της αγάπης να έρθει η ένωση με το Θεό, που είναι και ένωση με όλα τα όντα. (Βλ. σχετική μελέτη εδώ)

Αυτή η αγάπη μπορεί να είναι μονόπλευρη, και τότε αγιάζεται μόνον ο ένας – γι’ αυτό οι άγιοι συμβουλεύουν τον/την σύζυγο που ταλαιπωρείται να εμμείνει σ’ αυτή τη σχέση, δηλ. σ’ αυτή την αγάπη [ενδιαφέρονται βέβαια και για τον άλλο σύζυγο, άντρα ή γυναίκα, που πιθανόν θα σωθεί λόγω αυτής της αγάπης του άλλου, του αγίου μάρτυρα συζύγου του (τα ανθρώπινα κτήνη εμείς εδώ δεν τα σκοτώνουμε, όπως πιθανόν θα ήθελε κάποιος σκληρός ηθικιστής «ορθολογιστής», αλλά τα τρέφουμε και αγωνιζόμαστε μήπως σωθούν κι αυτά)].


Ο μοναχός λοιπόν επιχειρεί την ένωση με όλα τα όντα απευθείας, χωρίς να περάσει από το στάδιο της ένωσης με έναν άνθρωπο. Γι’ αυτό, κατά τον περίφημο ορισμό του Βυζαντινού ιστορικού Ευάγριου, μοναχός είναι «ο πάντων κεχωρισμένος και πάσι συνηρμοσμένος» (ο χωρισμένος από όλους και ενωμένος με όλους). Γι’ αυτό ο μοναχός δεν ωφελείται αν εγκαταλείψει το σκοπό του (ούτε κι αν τον διαστρεβλώσει), όπως και ο έγγαμος δεν ωφελείται αν εγκαταλείψει το δικό του δρόμο (ούτε κι αν τον διαστρεβλώσει).

Σημ.: Τα παραπάνω είναι απόσπασμα από άρθρο του γράφοντος με τίτλο «Και ο Θεός έπλασε τη Γυναίκα – Η θέση της Γυναίκας στο Χριστιανισμό».

Άγιος Κοσμάς και Τσιγγάνοι (Ρομά)


Άγιος Κοσμάς και οι Γυναίκες

Για τις κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις (ρατσισμό), που τότε εκδηλωνόταν σε βάρος των Τσιγγάνων, ο άγιος ήταν κάθετος. Καταγράφεται δημόσιος διάλογός του με «γύπτον», δηλ. Τσιγγάνο (Ρομ), όπου καταγγέλλει την περιφρόνηση των άλλων σε βάρος του και τονίζει ότι οι πράξεις καταξιώνουν τον άνθρωπο, όχι η φυλή ή το χρώμα:

«Όλοι οι άνθρωποι, όλος ο κόσμος από ένα πατέρα και από μίαν μητέρα είναι και κατά τούτο είμασθεν όλοι αδελφοί, μόνον η πίστις μας χωρίζει.
-Είναι κανένας γύπτος, εδώ; Εσύ από ποιον είσαι παιδί μου; Αποκρίσου.
- Από τον Αδάμ και από την Εύαν, άγιε τον Θεού.
- Και σε καταδέχονται τούτοι οι τσελεπήδες δια αδελφόν;
- Μου λένε πως δεν πιάνεται η λειτουργία μου και με περιγελούν.
- Άκουε, παιδί μου, συ οπού είσαι γύπτος, ωσάν είσαι βαπτισμένος εις το όνομα της αγίας Τριάδος και φυλάγης τα προστάγματα του Θεού, πηγαίνεις εις τον Παράδεισον και χαίρεσαι πάντοτε, και εγώ οπού δεν είμαι γύπτος, ωσάν δεν κάμω καλά, πηγαίνω εις την Κόλασιν και καίομαι πάντοτε». 

(Βλ. πηγή και σχολιασμό εδώ: Διδάσκοντας γύπτους και τσελεπήδες περί περιτομής και αβατάρα «Ιθαγένεια» και «Ερώτημα περί της Αληθείας» σε συνθήκες πολυπολιτισμικότητας. - Θανάσης Ν. Παπαθανασίου). 

Η Κόλαση, για να μη γίνουν νέες παρεξηγήσεις, ερμηνεύεται από τους αγίους Πατέρες ως η διαφορετική θέα του Φωτός του Θεού: όλοι οι άνθρωποι θα δούμε το θείο Φως. Εκείνοι που θα το δουν μέσα από την παραμόρφωση του εγωισμού και των παθών, δεν είναι κατάλληλοι να το δεχτούν και γι’ αυτό θα το δουν σαν φωτιά.


Παράδεισος είναι η αποδοχή της αιώνιας αγάπης του Θεού και Κόλαση είναι η άρνησή της. Το θέμα φυσικά έχει πολλές προεκτάσεις που δε μπορούμε να αναφέρουμε εδώ (ολίγα: Τι είναι η Κόλαση; Ο Θεός ως «πυρ» και «φως»).


Σας ευχαριστώ.
www.sophia-ntrekou.gr/Αέναη επΑνάσταση

Ο Άγιος Ιερομάρτυς και Ισαπόστολος 
Κοσμάς ο Αιτωλός ο και Φιλοθεΐτης

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, με σκηνές του μαρτυρίου του
εικ. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, με σκηνές του μαρτυρίου του. 
Φορητή εικόνα Ι. Κ. Αγίας Άννης - Καρυών (19ος αι.). 
Από το βιβλίο «Οι Άγιοι του Αγίου Όρους» του 

Μαρτύρησε στο Κολικόντασι της Αλβανίας 
στις 24 Αυγούστου 1779

Ο άγιος Κοσμάς γεννήθηκε γύρω στα 1714 στο χωριό Μέγα Δέδρον της Αιτωλίας από γονείς απλούς και ευλαβείς, που του μετέδωσαν φόβο Θεού και αγάπη για τα ιερά γράμματα.

Σε ηλικία είκοσι περίπου ετών ανεβαίνει στο Άγιον Όρος, για να σπουδάσει στην Αθωνιάδα Ακαδημία, που είχε προ ολίγου ιδρυθεί ως εξάρτημα της Μονής Βατοπεδίου και όπου δίδασκε ο περίφημος Ευγένιος Βούλγαρης. Οι αντιδράσεις όμως που προκλήθηκαν από την ίδρυση αυτής της σχολής ανάγκασαν σύντομα τον Βούλγαρη και τους άλλους ονομαστούς διδασκάλους να εγκαταλείψουν τον Άθω. Η Αθωνιάδα περιέπεσε σε παρακμή. Αυτό, ως σημείο της Θείας Πρόνοιας, υπήρξε η αφορμή να αφήσει ο νεαρός Κοσμάς τις σπουδές και να στραφεί στην μοναχική ζωή. Εισήλθε στην Μονή Φιλοθέου, όπου σύντομα αξιώθηκε λόγω των πνευματικών του χαρισμάτων να χειροτονηθεί πρεσβύτερος.

Ο μακάριος Κοσμάς όμως είχε εκ νεότητός 
του μεγάλο πόθο να μεταδίδει γύρω του τον λόγο του Θεού. Έλεγε χαρακτηριστικά ότι η έγνοια για την σωτηρία των αδελφών του τον κατέτρωγε όπως το σαράκι το ξύλο. Οι καιροί τότε ήταν χαλεποί για τους σκλαβωμένους Έλληνες. Οι περισσότεροι αγνοώντας την πίστη και μη έχοντας χριστιανική παιδεία έπρατταν μύριες παρανομίες και δεν διέφεραν πολύ από τους ασεβείς. Διψώντας ο άγιος να πληροφορηθεί αν είναι θέλημα Θεού να ακολουθήσει την αποστολική οδό άνοιξε μια μέρα την Γραφή στην τύχη και έπεσε στον λόγο του Αποστόλου Παύλου «μηδείς το εαυτού ζητείτω, αλλά το του ετέρου έκαστος». Φωτισμένος λοιπόν από τον λόγο του Θεού και αφού συμβουλεύτηκε πνευματικούς Πατέρες του Αγίου Όρους, πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει την άδεια του πατριάρχη Σεραφείμ Β' όπως επίσης και κάποια μαθήματα ρητορικής από τον αυτάδελφό του Χρύσανθο τον Αιτωλό, διευθυντή αργότερα της Πατριαρχικής Ακαδημίας.

Ο νέος απόστολος άρχισε το 
κηρυγματικό του έργο στις εκκλησίες της περιοχής Κωνσταντινουπόλεως, κατόπιν στην Δυτική Ελλάδα, Ναύπακτο, Βραχώρι, Μεσολόγγι, από εκεί πέρασε στην Θεσσαλία και επέστρεψε στην Πόλη. Αφού αποσύρθηκε για κάποιο διάστημα στον Άθω, έλαβε από τον Πατριάρχη Σωφρόνιο Β’ ευλογία να κηρύξει στις Κυκλάδες, με σκοπό να παρηγορήσει τον εντόπιο πληθυσμό, μετά την αποτυχημένη εξέγερση του 1775. Από εκεί επέστρεψε πάλι και αποσύρθηκε στις μονές του Άθω, συμπληρώνοντας έτσι δεκαεπτά χρόνια παραμονής στο Άγιον Όρος.

Αλλά η καρδιά του φλεγόταν από αγάπη προς τους εν Χριστώ αδελφούς. Αναχώρησε πάλι για την Θεσσαλονίκη, έμεινε για λίγο στην Βέρροια και περιόδευσε ολόκληρη την Μακεδονία, συγκεντρώνοντας μεγάλα πλήθη πιστών που τον άκουγαν με κατάνυξη. Από την Κεφαλλονιά πέρασε στην Ζάκυνθο, κατόπι στην Κέρκυρα κι από εκεί στην Ήπειρο, όπου οι Χριστιανοί βρίσκονταν σε αξιοθρήνητη κατάσταση, για να τους στεριώσει και να ανακόψει τις μεταστροφές στο Ισλάμ.

Καθώς κανένας ναός δεν ήταν δυνατόν να χωρέσει τα πλήθη που συνωστίζονταν γύρω από τον Άγιο, που ξεχείλιζε από ειρήνη, γλυκύτητα και χαρά, κήρυττε στο ύπαιθρο, ανεβασμένος σ’ ένα φορητό βάθρο, πάντοτε δίπλα σε ένα μεγάλο Σταυρό που έμπηγε στη γη και ο οποίος γινόταν, μετά την αναχώρησή του, πηγή ιαμάτων και παρηγορίας για πάθη σωματικά και πνευματικά.

Δίδασκε τους Χριστιανούς να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, να τηρούν την αργία της Κυριακής, να εκκλησιάζονται και να ακούν τον λόγο του Θεού. Απ’ όπου περνούσε ίδρυε σχολεία, το θεωρούσε θεμελιώδες καθήκον, όπου διδάσκονταν δωρεάν, αγόρια και κορίτσια, τα ελληνικά και τα ιερά Γράμματα Ίδρυσε συνολικά διακόσια δημοτικά και δέκα ελληνικά (Γυμνάσια), όπως έγραψε ο ίδιος στον αδελφό του λίγο πριν τον θάνατό του. 

Έπειθε τους πλουσίους να αφιερώνουν το περίσσευμά τους σε ελεημοσύνες, στη διανομή θρησκευτικών βιβλίων, σταυρών και κομβοσχοινίων και τους παρότρυνε να προσφέρουν κολυμβήθρες για το Βάπτισμα των νηπίων. Ένα πλήθος πιστών τον ακολουθούσε σχεδόν παντού, όργωσε ολόκληρη την Αλβανία. Πριν αρχίσει το κήρυγμά του τελούσε Εσπερινό ή Παράκληση στην Παναγία και φεύγοντας άφηνε τους ιερείς της ακολουθίας του να συνεχίσουν το έργο του με την εξομολόγηση, την τέλεση του Ευχελαίου και την θεία Κοινωνία. Παρά το γεγονός ότι το κήρυγμα του Αγίου περιοριζόταν στη διδαχή των ευαγγελικών αρετών, ορισμένοι Εβραίοι, κινούμενοι από φθόνο και εξοργισμένοι διότι ο Άγιος είχε μεταθέσει το παζάρι της Κυριακής το Σάββατο, έπεισαν τον Κουρτ πασά να τον θανατώσει.

Ο Πατροκοσμάς συνήθιζε, όπου πήγαινε να κηρύξει, να 
ζητεί πρώτα την ευλογία του τοπικού επισκόπου και παράλληλα έστελνε μαθητές του να πάρουν άδεια από τις τουρκικές πολιτικές Αρχές. Φθάνοντας μια μέρα στο Κολικόντασι της Αλβανίας ο Άγιος, παρά τις συμβουλές του περιβάλλοντός του, αποφάσισε να πάει αυτοπροσώπως στον αγά του τόπου για να ζητήσει άδεια Ο αγάς του ανακοίνωσε ότι είχε λάβει εντολή να τον στείλει στον Κουρτ πασά. Ο Άγιος κατάλαβε ότι έφτασε η ώρα να επιστέψει το έργο του με το μαρτύριο και ευχαρίστησε τον Κύριο που τον έκρινε άξιο μιας τέτοιας τιμής.

Την επομένη, 
24 Αυγούστου 1779, επτά στρατιώτες τον συνόδευσαν με πρόσχημα να τον οδηγήσουν στον πασά αλλά μετά πορεία δύο ωρών του φανέρωσαν ότι είχε ληφθεί απόφαση να τον εκτελέσουν. Ο Άγιος αναπέμποντας ευχαριστίες στον Θεό, ευλόγησε με το σημείο του Σταυρού τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και προσευχήθηκε υπέρ της σωτηρίας πάντων των Χριστιανών. Αρνήθηκε να του δέσουν τα χέρια, ώστε να τα κρατάει σταυρωμένα. Χωρίς να προβάλει την παραμικρή αντίσταση, τον απαγχόνισαν σ’ ένα δέντρο. Ήταν εξηνταπέντε ετών.

Οι δήμιοι έριξαν το σώμα του στο ποτάμι. Τρεις μέρες αργότερα ένας ιερέας ονόματι Μάρκος ανακάλυψε το πάντιμο λείψανο να επιπλέει στα νερά όρθιο, σαν να ήταν ο Άγιος ζωντανός. Το μάζεψαν από το ποτάμι και αφού τον έντυσαν με τα μοναχικά του άμφια το έθαψαν με τιμές. Πλήθος θαυμάτων επιτελέστηκαν στον τάφο του.

Το 1813 ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων, στον οποίο ο άγιος Κοσμάς είχε προφητεύσει το μέλλον του, έκτισε εκκλησία και μοναστήρι κοντά στον τάφο του στο Κολικόντασι και πρόσφερε την κάρα του Αγίου, μέσα σε αργυρή λειψανοθήκη, στη χριστιανή γυναίκα του Βασιλική.


Ο άγιος Κοσμάς, του οποίου το κήρυγμα αφύπνισε την πίστη και την εθνική συνείδηση του ελληνικού λαού, τιμήθηκε αμέσως από τον λαό ως νέος απόστολος και «πρίγκηψ των νεομαρτύρων». Από το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίστηκε το 1961. 


Τα τίμια λείψανα του αγίου, αφού διέφυγαν το κύμα της αθεΐας στην Αλβανία, ανακαλύφθηκαν στον ναό της εγκαταλελειμμένης μονής. Κλάπηκαν το 1995 και εξαγοράστηκαν από την Εκκλησία της Αλβανίας το 1998. Έκτοτε παραμένουν αντικείμενο ευλαβούς προσκυνήματος των Ορθοδόξων.»

Κύρια Πηγή: «Ο Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», υπό ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, εκδ. Ίνδικτος 2004, Σελ. 456. www.sophia-ntrekou.gr / Αέναη επΑνάσταση

Δείτε ακόμη:

Διαβάστε επίσης:

Δείτε σχετικά θέματα:


Επιλεκτικό οπτικοακουστικό υλικό (Βίντεο)
Κλικ στην εικόνα ή τον σύνδεσμο για να δείτε τα Video.

Η Λιτάνευση: Από τον Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου Θέρμου, ξεκίνησε η πομπή, η οποία έφερε την Ιερά εικόνα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στην κεντρική πλατεία του Θέρμου. Επίσημοι και πλήθος πιστών συνόδευσαν την Ιερά εικόνα σ' όλη τη διαδρομή. Στην πλατεία Θέρμου έγινε Αρτοκλασία υπέρ υγείας και προκοπής του σύμπαντος κόσμου. Συμμετείχαν οι σεβασμιότατοι Μητροπολίτες κ.κ. Ιερεμίας Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλουπόλεως, Ιερόθεος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου και Κοσμάς Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας. Ο σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος, απευθύνθηκε στους πιστούς με Θείον κήρυγμα.

Ομιλία του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη π. Ανανία Κουστένη. Εκπομπή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος ''Λύχνος τοῖς ποσί μου''.ΚΟΣΜΑΣ, Ο ΑΙΤΩΛΟΣ - ΕΡΤ - Πρόγραμμα Τηλεόρασης & Ραδιοφώνου - ERT: Ένας ύμνος στο έργο του μεγάλου διδασκάλου του έθνους, ιερομονάχου Κοσμά, από το Μέσα Δένδρο Αιτωλίας. Σε μία κρίσιμη καμπή της ιστορίας του Γένους μας, όταν κατά χιλιάδες εξισλαμίζονταν οι κάτοικοι της Ηπείρου και της Μακεδονίας από τους διωγμούς των Τούρκων, ο Κοσμάς διένυσε επί 20 χρόνια (1759-1779) τέσσερις φορές όλη την Ελλάδα, επιμένοντας στον τερματισμό του εξισλαμισμού. Εκατοντάχρονοι Ηπειρώτες θυμούνται στην ταινία τι άκουσαν από τους γονείς τους για τον Πατέρα Κοσμά, τον προφήτη του ποθούμενου της λευτεριάς. Γνωστοί επιστήμονες αναλύουν το έργο του, μέσα από τις περίφημες διδαχές του και φέρνουν νέα ντοκουμέντα σχετικά με τη δράση και το ρόλο που διαδραμάτισε στην διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης, λίγο πριν την Επανάσταση. Σκηνοθεσία, Σενάριο: Μαρία Μαυρίκου. Δ/νση Φωτογραφίας: Φίλιππος ΚουτσάφτηςH Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου και η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνουν Θεολογικό Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Αγιορείτης φωτιστής του Γένους» που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Ιδρύματος «Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία) στις 9 και10 Δεκεμβρίου. www.sophia-ntrekou.grFaceBook
Σοφία Ντρέκου, με την άδειά σου αναδημοσιεύω αυτή σου την ανάρτηση, ως απάντηση σε άλλο θεολόγο της θεολογίας του καιρού που είχε γράψει ένα σωρό βλασφημίες εναντίον του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, με τον τίτλο "με όποιον δάσκαλο καθίσεις" χαρακτηρίζοντας τον άγιο ως δεισιδαίμονα, ρατσιστή, τρελό και άλλα φαιδρά που αποτελούν όνειδος για τους συναδέλφους της Μέσης Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία του κυρίου που τυγχάνει μεγάλης υπολήψεως από την διοικούσα Εκκλησία το σύμβουλο θεολόγων και την παρέα του και διδάσκει σε ευυπόληπτο ιδιωτικό σχολείο με μεγάλη ιστορία για τα ελληνικά γράμματα, καθώς και το κείμενό του και τα αποδεικτικά στοιχεία είναι στη διάθεση του καθενός σας tsitsosvasileios@gmail.com Περισσότερα εδώ... Athens Review of Books. Περιεχόμενα 51ου τεύχους, Μάιος 2014 5 Μαΐου 2015 στις 10:58 μ.μ.
Σοφία Ντρέκου: Βασίλειος, οι αναδημοσιεύσεις σου με τιμούν, διότι είσαι ένας αυθεντικός αγωνιστής με ρομαντική και στον αγώνα καρδιά! Σ'ευχαριστώ πολύ! 6 Μαΐου 2015 στις 2:36 π.μ.
Τσίτσος Βασίλειος: Ένας αυθεντικός αγωνιστής για την ανάσταση του γένους που η Εκκλησία μας αγιοκατάταξε γίνεται κατά καιρούς στόχος της θεολογίας της μετανεωτερικότητας (μεταπατερικής «Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη µου») από έναν εγγράμματο άνθρωπο με σπουδές στη θεολογία και διδάκτορα θεολόγο στην Ευαγγελική Σχολή Νέας Σμύρνης με την τόση ιστορία της. Να ήταν κανένας αδιάβαστος θα το καταλάβαινες. Να το κάνει ένας επιστήμονας; με τέτοιες σπουδές και να μην αναλογίζεται ότι κατ' αυτόν τον τρόπο άρεται πάνω και από την Εκκλησία και από τη λαϊκή ετυμηγορία και συνταυτίζεται με την Εβραϊκή Προπαγάνδα, αυτό ή είμαι πολύ βλάκας για να το καταλάβω, ή έχουν δίκηο όσοι λένε ότι ο ιός της Αριστερής Προπαγάνδας έχει Σιωνιστική και εν τέλει Εωσφορική προέλευση ...γι αυτό σας λέω φίλοι μου ότι η παιδεία μας σπρώχνει τα παιδιά μας στο μπλέντερ της Νέας Τάξης Πραγμάτων ...και να ήταν ο μοναδικός κομμάτια να γίνει ...έλα όμως που οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τα θέματα Παιδείας και χαράζουν την εκπαιδευτική πολιτική του τόπου είναι όλοι μα όλοι της ίδιας άποψης. Γι αυτό σου λέω Σοφία... καθένας από μας τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω, έχει χρέος ως άνθρωπος πρώτα από όλα και ως επιστήμων και Ορθόδοξος να συμβάλλει στην αποκατάσταση της αλήθειας ... Γιατί ή αυτοί έχουν δίκηο ή εμείς ...δεν γίνεται να τα αφήνουμε έτσι όλα αυτά να δηλητηριάζουν τα παιδιά μας ... Σοκ!!! ''Άνθρωποι αλέθονται στο μπλέντερ'' (ΠΆΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ) σε βιβλίο Φυσικής της Ε' Δημοτικού (βίντεο) !!! 6 Μαΐου 2015 στις 3:14 π.μ.Σοφία Ντρέκου: Μαζί, όλοι μαζί στον αγώνα Βασίλειος κάτω από το Φως της Αναστάσεως! 6 Μαΐου 2015 στις 3:05 π.μ. 
Τσίτσος Βασίλειος: Το βιβλίο εν τω μεταξύ ακόμα ανατυπώνεται 6 Μαΐου 2015 στις 3:07 π.μ.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ενδιαφέρον άρθρο. Με την τελευταία αναφορά στον 'γύπτον' μπορώ να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούω κάτι καλό για τους γύφτους, τουλάχιστον από την εποχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού έως σήμερα. Όσον αφορά τις κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις (ρατσισμό) καμμία σχέση με την συντριπτική πλεοψηφία των γύφτων (τότε και τώρα) οι οποίοι με τις πράξεις τους αυτο-απαξιώνονται και αυτο-περιθωριοποιούνται. Την ευχή του πατρο-Κοσμά να έχουμε...

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ είπε...

Ίσως προσθέτει κάτι στα παραπάνω αυτή η ανάρτηση: "Ρομά μάς διδάσκουν σεβασμό σε Ελλάδα και Ορθοδοξία":
http://o-nekros.blogspot.gr/2013/08/blog-post_18.html
Ευχαριστώ.

Sophia Siglitiki Drekou είπε...

Βεβαίως αγαπητέ μας «ΝΕΚΡΕ» και μας είναι χρήσιμο και σ'ευχαριστούμε πολύ που μας το έφερες. Τα σέβη μας στο εξαιρετικό ιστολόγιό σας. Παρακαλούμε να μας φέρνετε κι άλλα.