Πώς δικαιολογούνται οι πέντε άνδρες της Σαμαρείτιδας και ο έκτος που δεν ήταν άνδρας της; - Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Πίνακας ζωγραφικής «Ο Χριστός συνομιλεί με την Σαμαρείτιδα»  δια χειρός Γεωργίου Κόρδη
Πίνακας ζωγραφικής «Ο Χριστός συνομιλεί με
την Σαμαρείτιδα» δια χειρός Γεωργίου Κόρδη

Πώς δικαιολογούνται οι πέντε άνδρες της Σαμαρείτιδας
και ο έκτος που δεν ήταν άνδρας της;

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Πώς δικαιολογούνται οι πέντες άνδρες της Σαμαρείτιδας και ο έκτος που δεν ήταν άνδρας της; (Ιω. δ’, 16-18) 16 λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε. 17 ἀπεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν· Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω· 18 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.

«Και η γυναίκα η Σαμαρείτιδα και εκείνη που πήρε τους εφτά αδελφούς ως άνδρες της, σύμφωνα με τους Σαδδουκαίους, και η αιμορροούσα, και εκείνη που έσκυβε στη γη, και η κόρη του Ιαείρου, και η Συροφοινίκισσα δηλώνουν και την ανθρώπινη φύση στο σύνολο της, και την ψυχή του κάθε επί μέρους ανθρώπου και κάθε μια σημαίνει, σύμφωνα με τη διάθεση που υπόκειται στο πάθος, τόσο τη φύση όσο και την ψυχή. 

Για παράδειγμα·

η γυναίκα των Σαδδουκαίων είναι η φύση ή η ψυχή, που συνοίκησε βέβαια άγονα με όλους τους Θείους νόμους που δόθηκαν από τους αιώνες, δεν αποδέχεται όμως την προσδοκία των μελλοντικών. 

Η αιμορρούσα επίσης είναι η φύση και η ψυχή, που με τα πάθη αφήνει να της γλιστρήσει προς την ύλη η δύναμη που της δόθηκε για τη δημιουργία έργων και λόγων δικαιοσύνης. 


Η Συροφοινίκισσα είναι η ίδια φύση και ψυχή του κάθε ανθρώπου, που έχει κόρη της τη διάνοια αιμοραγεί ασταμάτητα εξαιτίας της αγάπης πρός την ύλη. 


Η κόρη του Ιαείρου είναι επίσης η σύμφωνα με το νόμο φύση και ψυχή, που έχει τέλεια νενεκρωθεί από το να μην πράττει τις νομικές εντολές και να μην εκτελεί τα Θεία προστάγματα. 


Η συγκύπτουσα γυναίκα είναι η φύση και η ψυχή που με την απάτη του διαβόλου έστρεψε πρός την ύλη όλη τη σχετική με την πράξη νοερή δύναμη. 


Η Σαμαρείτιδα, όμοια με τις προηγούμενες γυναίκες, σημαίνει τη φύση ή την ψυχή του καθενός, που χωρίς το προφητικό χάρισμα συμβίωσε, σαν με άνδρες, με όλους τους νόμους που δόθηκαν στη φύση μας, από τους οποίους οι πέντε είχαν προηγηθεί, ενώ ο έκτος, αν και ήταν παρών, αλλά όμως αυτός δεν ήταν άνδρας της φύσης ή της ψυχής, με το το να μή γεννά από αυτήν τη δικαιοσύνη που σώζει στον αιώνα.

Έλαβε λοιπόν η φύση ως άνδρα·  

τον πρώτο νόμο, το νόμο στον παράδεισο· 
δεύτερο νόμο τον νόμο μετά τον παράδεισο· 
τρίτο το νόμο κατά τον κατακλυσμό του Νώε· 
τέταρτο το νόμο της περιτομής επί του Αβραάμ· 
πέμπτο το νόμο της προσφοράς του Ισαάκ. 

Αυτούς όλους τους έλαβε η φύση και τους απέρριψε εξαιτίας της ακαρπίας της στα έργα της αρετής.

Έκτο είχε το νόμο μέσω του Μωϋσή που ήταν σαν να μην τον είχε ή επειδή δεν εκτελούσε τις πράξεις δικαιοσύνης που εκείνος όριζε ή επειδή επρόκειτο αυτή να μεταβεί σε άλλο νόμο ως άνδρα, δηλαδή το ευαγγέλιο, γιατί ο νόμος δεν είχε δοθεί στους ανθρώπους αιώνια, αλλά κατά οικονομία που παιδαγωγούσε προς το μεγαλύτερο και μυστικότερο. 

Μ' αυτή την έννοια νομίζω είπε ο Κύριος στη Σαμαρείτιδα «και νυν ον έχεις ουκ έστι σός». Γιατί γνώριζε ότι ο άνθρωπος θα μεταφερόταν στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και γύρω στην έκτη ώρα, όταν κατ' έξοχή περιλάμπεται η ψυχή από παντού από τις ακτίνες της γνώσης εξαιτίας της παρουσίας σ' αυτήν του Λόγου, κι ενώ είχε φύγει η σκιά του νόμου, συνομιλούσε την ώρα αυτή μαζί της, και κοντά στο πηγάδι του Ιακώβ, στέκοντας δηλαδή κοντά στην πηγή μαζί με το Λόγο των θεωρημάτων της Γραφής. Αυτά ας λεχθούν προς το παρόν και για το θέμα αυτό».

Αγία Φωτεινή η Μεγαλομάρτυς η Σαμαρείτιδα: καταγόταν από την Σαμαρειτική πόλη Σιχάρ. Τις πρώτες πληροφορίες για την Αγία τις βρίσκουμε στο Δ' κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου (Δ' 1-38). Η Αγία Φωτεινή έζησε στα χρόνια του Χριστού. Ήταν Σαμαρείτισσα στην καταγωγή και διέμενε στην πόλη Συχάρ όπου ζούσε ένα έκλυτο βίο. Ο τρόπος ζωής της ήταν γνωστός στους συμπολίτες της και για αυτόν την είχαν στιγματίσει. Διαβάστε περισσότερα »

• Το αγίασμα της αγίας Φωτίδας και η πίστη του Αγά
Χριστιανικά θαύματα σε μουσουλμάνους ΕΔΩ

Βιβλιογραφία
• Μάξιμος ο Ομολογητής, ΕΠΕ Φ 14Β, 263-267
• Πίνακας ζωγραφικής «Ο Χριστός συνομιλεί με την Σαμαρείτιδα» 
δια χειρός Γεωργίου Κόρδη.
• Δημοσίευση 1 Ιουνίου 2013 www.sophia-ntrekou.gr
• Το οπτικοακουστικό υλικό (Βίντεο) από www.YouTube.

Περισσότερα για την: Αγία Φωτεινή την ΣαμαρείτιδαΒίντεο: ΛΥΧΝΟΣ ΤΟΙΣ ΠΟΣΙ ΜΟΥ 13/05/04 Κυριακή της Σαμαρείτιδος (Αγία Φωτεινή η Ισαπόστολος η Σαμαρείτιδα). Ομιλία του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη π. Ανανία Κουστένη, πνευματική μορφή του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Εκπομπή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3:18 Ο Ιησούς συνομιλεί με τη Σαμαρείτισσα
FaceBook / Διάλογοι

Θεολογία, Επιστήμη, Λογοτεχνία 9 Μαΐου 2015
ιφιγένεια γεωργιάδου: Έλαβε λοιπόν η φύση ως άνδρα·
τον πρώτο νόμο, το νόμο στον παράδεισο·
δεύτερο νόμο τον νόμο μετά τον παράδεισο·
τρίτο το νόμο κατά τον κατακλυσμό του Νώε·
τέταρτο το νόμο της περιτομής επί του Αβραάμ·
πέμπτο το νόμο της προσφοράς του Ισαάκ.
9 Μαΐου 2015 στις 10:12 μ.μ.

Σοφία: ερμηνεία μεταφορικής υπέρβασης του επιστητού!!! 9 Μαΐου 2015 στις 10:12 μ.μ.

Σοφία Ντρέκου: Εν πνεύματι και αληθεία και ποτισμένη εκείνη η γυναίκα με το «ύδωρ το ζων», από τας Πηγάς των Υδάτινων Αναζητήσεων, μεταμορφώθηκε με το θαύμα ακούγοντας την Εκκλησία να εκφράζεται με τα λόγια Του. ιφιγένεια, ας αφήσουμε το Χριστό να μας «πάρει από το χέρι» και να μας οδηγήσει στην υπέρβαση της πρακτικότητας, που διακρίνει το σύγχρονο άνθρωπο. Αν Τον εμπιστευθούμε, όπως η αγία Φωτεινή, τότε θα ξεδιψάσουμε μια και καλή! Χριστός ανέστη! 9 Μαΐου 2015 στις 10:24 μ.μ.

Valeria Raikou: Ως διψασμένη Σαμαρείτισσα η ύπαρξή μας, με το άντλημα των παθών της αδειανό, ας ζητάμε από τόν Χριστό: Δος μου, Κύριε, τη χάρη Σου, δός μου τον αιώνιο λόγο Σου, δός μου τον ίδιο τον Εαυτό Σου, Αμήν ! 10 Μαΐου 2015 στις 5:22 π.μ.

Σοφία Ντρέκου: Αμήν Βαλέρια... Καλημέρα και καλό εκκλησιασμό! 10 Μαΐου 2015 στις 5:23 π.μ.

Valeria Raikou: Καλημέρα γλυκύτατη μου Σοφία...βάλσαμο στην ψυχή μου οι αναρτήσεις σου, καθώς και των υπολοίπων μελών της ομάδας ...επίσης καλό εκκλησιασμό... 10 Μαΐου 2015 στις 5:26 π.μ.

Στυλιανος Ματθαιου: Οι άνδρες, μαζί με την οργανική ανάγκη γιά σεξ, έχουν και έμφυτο ηθικό νόμο και συνείδηση, τάση και ροπή, γιά το ''καθ' ομοίωσιν'', ώστε να τιμονιάρουν, κάθε τι, που είναι αντίθετο, προς ότι έδωσε ο Θεός....Πώς δικαιολογούνται τα πορνεία; Θα υπήρχαν, αν δεν υπήρχαν πόρνοι άντρες; Γιατί Θεός ήλεγξε πρώτα τον Αδάμ, ενώ το κακό, ξεκίνησε πρώτα από την Εύα; Γιατί κεφαλή της γυναικός, είναι ο άνδρας, και του άνδρα ο Χριστός; 26 Φεβρουαρίου 2016 στις 7:08 π.μ.

Σοφία Ντρέκου: Δεν θα συμφωνήσει μαζί σας κατά το κείμενο και την απάντησή του στο ερώτημα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής κ.Στυλιανέ μας! Καλημέρα 26 Φεβρουαρίου 2016 στις 9:58 π.μ.

Panayota Karastergiou: Δλδ για να καταλάβω η Σαμαρείτιδα είχε ή δεν είχε διαδοχικά 5 άντρες; Σύζυγοι ή εραστές; Και σύμφωνα με τη μεταφορική ερμηνεία του Αγίου Μαξίμου, υπήρξε ή δεν υπήρξε με σάρκα και οστά; Κι ένα λογισμό εξομολογούμαι: μου φάνηκαν φιλοσοφικά τα γραφόμενα του Αγίου και κάπως αυθαίρετα. 26 Φεβρουαρίου 2016 στις 11:25 π.μ.

Στυλιανος Ματθαιου: Σοφία μας, δεν γράφω του κεφαλιού μου....Όλα είναι από μελέτες πατέρων, ερευνητών και φιλοσόφων, ''Ων ουκ έστιν αριθμός''....Γνώριζε ακόμη, ότι το αλάθητο έχουν μόνο οι Προφητείες και η Ιερά παράδοσης, όπου αυτή είναι καταγεγραμμένη.....Άρα και οι Άγιοί μας, δεν έχουν το αλάθητο, ούτε επιβάλλεται να καταργήσουμε το μυαλό μας μπροστά τους.....! 26 Φεβρουαρίου 2016 στις 1:27 μ.μ.

Και η Αγία Φωτεινή... έκρυθμη γίνεται...
μια παγκόσμια σαγηνευτική γαλήνη 
θερμού φωτισμού 
της καρδιακής της απεραντοσύνης...Ι.Γ

Ιφιγένεια Γεωργιάδου: Στους υπερβολικούς τονισμούς... στους ακατανόητους αρνητικούς χαρακτηρισμούς τους ηθικούς εξευτελισμούς τους ανούσιους υποβιβασμούς της γυναικείας προσωπικότητας...με σθεναρή προσβασιμότητα στην κυριαρχική θεϊκή επισημότητα αντιστεκόμαστε... 14 Μαΐου στις 11:43 π.μ. 2017

υιός άσωτος (Sotirios Laliotis): Στην συνάντηση αυτή καθαυτή, που και εσύ θα συμφωνήσεις υπάρχουν κενά, που ίσως φώτιζαν, τον τρόπο και την τέτοια επιλογή, από μεριάς Του Κυρίου και αυτό γιατί Ο Κύριος δεν αναθέτει, δεν προτάσσει, σέβεται το αυτεξούσιο. Σε προσκαλεί να πάρεις μέρος στην γιορτή και αυτό γιατί είναι δική σου επιλογή. Δεν είναι τυχαίο το ότι δέχθηκε τον Σταυρό και την ταλαιπωρία του, μόνος χωρίς να βάλει σε ταλαιπωρία τους συν ακόλουθους του. Ναι στην Αγία φωτεινή την Σαμαρείτιδα και στους Άγιους αδελφούς της και παιδιά, όμως η αιτιολόγηση δεν είναι αυτή που πρέπει. Που θα έπρεπε. Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον, από του νυν και έως του αιώνος. Οψόμεθα να μάθουμε κατά την έλευση Του κυρίου στην μεγάλην Του δόξαν, στην δεύτερη παρουσία Του. 14 Μαΐου στις 1:14 μ.μ.

Ιφιγένεια Γεωργιάδου: Χαίρομαι ολόψυχα για αυτή την ανοιχτόκαρδη προσλαλιά...την ερμηνευτική αναφορά στο φωτισμό της ελεύσεως του Κυρίου...στις φωταυγείς ελλάμψεις του υπέρμετρου θεϊκού ελέους του ερμηνευτικά συνεκτικού υπερβατικά ιεραρχικού μυσταγωγικά εκπαιδευτικού θεϊκά σοφού αναζητητικά ερωτικού Ιησού ...ο ποιμήν του μοναχικού του δυσπρόσιτα προσεγγιστικού ανθρώπινα υπαρκτού εικόνα εραστής μοναδικός λυτρωτής μου. 14 Μαΐου στις 2:38 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: