Αγία Συγκλητική: Επικίνδυνο να διδάσκεις χωρίς αρετή


Αγία Συγκλητική· «Είναι επικίνδυνο να διδάσκει ένας 
που δεν έχει προχωρήσει στην πράξη της αρετής. 
Όπως δηλαδή καθώς κάποιος έχει σπίτι ετοιμόρροπο 
και δεχθεί σ’ αυτό φιλοξενούμενους, 
θα τους κάνει κακό με την πτώση των τοίχων, 
έτσι και εκείνοι οι οποίοι δεν κατάρτισαν πρώτα 
τους εαυτούς τους, θα προξενήσουν την απώλεια 
σε όσους προσέρχονται σε αυτούς.

Γιατί με τα λόγια βέβαια τους προσκάλεσαν 
στο δρόμο της σωτηρίας, με την κακή τους 
όμως συμπεριφορά θα βλάψουν 
τελικά τους αγωνιστές».

Από το αφιέρωμα μας στην Οσία Συγκλητική εδώ:

Διαβάστε ακόμη:

Δεν υπάρχουν σχόλια: