Η ψυχολογία στα κείμενα της Αγίας Γραφής

Η ψυχολογία στα κείμενα της Αγίας Γραφής

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου, Αρθρογράφος
(Sophia Drekou, BSc in Psychology)


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγικά
2. Πρόλογος «Η ψυχολογία στα κείμενα της Αγίας Γραφής»
3. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος σε Διεθνές Συνέδριο
για την «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας
4. Το Διεθνές Συνέδριο
5. Επικοινωνία με Κληρικούς και Μοναχούς της Τιμισοάρας
6. Στην Ιερά Μονή Νέρα και στο Θεραπευτήριο
7. Στην Επισκοπή Καρανσέμπες
8. Σύντομο βιογραφικό του Dr. Pavel Chirila

1. Εισαγωγικά

Χαίρομαι αγαπημένοι μου φίλοι όταν παρουσιάζω θέματα σαν το σημερινό, όπως είναι η Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία, το οποίο όπως θα έχετε καταλάβει, είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιερόθεος Βλάχος, συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου, θα μας μιλήσει σήμερα για το βιβλίο του Dr. Pavel Chirila: «Η ψυχολογία στα κείμενα της Αγίας Γραφής».

Στην συνέχεια θα δούμε ένα Μοναστήρι στην Ρουμανία, όπου λειτουργεί ως Ψυχοθεραπευτικό κέντρο και εφαρμόζεται στην πράξη η Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία.

Δημοσιεύω τον πρόλογο πού έγραψε ο Σεβασμιώτατος, τον Αύγουστο του 2012, για το βιβλίο του Dr. Pavel Chirila «The Psychology in the texts of The Holy Scriptures»[1]

2. Πρόλογος για το βιβλίο του *Dr. Pavel Chirila 
«Η ψυχολογία στα κείμενα της Αγίας Γραφής»

Από τις επισκέψεις μου στην Ρουμανία μεταξύ των άλλων γνώρισα τον ιατρό dr. Pavel Chirila και εξετίμησα τον ζήλο του, την αγάπη του προς τον Θεό και τον άνθρωπο, την ευσέβειά του και την ακάματη δραστηριότητά του.

Έχει μεγάλη ευαισθησία στόν ανθρώπινο πόνο, στους ανθρώπους πού πονούν και υποφέρουν, καί αγωνίζεται μέ όσες δυνάμεις διαθέτει για νά ξεκουράση τούς ανθρώπους καί τό κυριότερο νά τούς βοηθήση νά βρούν τόν Χριστό, νά γευθούν τήν αγάπη Του καί νά ενωθούν αιώνια μαζί Του. Σέ αυτό τό έργο τόν βοηθούν διάφοροι συνεργάτες του, μεταξύ των οποίων ένας ευλογημένος ιερομόναχος, ο π. Θεοφάνης Μουντεάνου.

Ο κ. Chirila με παρακάλεσε να γράψω τον πρόλογο τού βιβλίου του με τίτλο «The Psychology in the texts of The Holy Scriptures» και το κάνω πολύ ευχαρίστως.

Ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης, καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, έλεγε ότι αν ο Χριστιανισμός εμφανιζόταν στην εποχή μας, δεν θα τον καταλαβαίναμε ως φιλοσοφικό, κοινωνικό ή ηθικό σύστημα ούτε κάν ως θρησκεία, αλλά ως πνευματικό νοσοκομείο, αφού θεραπεύει τον άνθρωπο από τίς ψυχικές ασθένειες και αυτό έχει συνέπειες και στο σώμα. Η πραγματική ασθένεια είναι η απομάκρυνση τού ανθρώπου από τον Θεό, πού είναι η πηγή τής ζωής. 

Ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής έγραψε, και επανέλαβε αργότερα ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάςότι ο νους πού απομακρύνεται από τον Θεό είναι ή δαιμονιώδης μέ τήν υπερηφάνεια τού λογιστικού μέρους τής ψυχής ή κτηνώδης μέ τά πάθη τού επιθυμητικού και θυμικού μέρους τής ψυχής.

Ο Χριστός ήλθε στόν κόσμο γιά νά θεραπεύση τόν άνθρωπο ώστε θεραπευμένος νά δή τόν Θεό ως φώς. Προσέλαβε τό θνητό καί παθητό τής φύσεως, χωρίς αμαρτία, καί όλη τήν ύπαρξη τού ανθρώπου, γιά νά τήν θεραπεύση, γιατί κατά τόν εύστοχο λόγο τού αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου, «
τό απρόσληπτον καί αθεράπευτον». Καί η Εκκλησία, τό Σώμα τού Χριστού, είναι τό πνευματικό νοσοκομείο-θεραπευτήριο πού θεραπεύει τόν άνθρωπο από τούς λογισμούς, τίς φαντασίες, τίς επιθυμίες, τά πάθη καί τόν οδηγεί στήν κοινωνία μέ τόν Θεό. 

Τά πνευματικά φάρμακα πού θεραπεύουν τόν άνθρωπο είναι η πίστη στόν Θεό, τά Μυστήρια τής Εκκλησίας, κυρίως η θεία Ευχαριστία, καί η κοινωνία τού Σώματος καί τού Αίματος τού Χριστού, πού λέγεται «φάρμακο αθανασίας», από τόν άγιο Ιγνάτιο τόν Θεοφόρο, η προσευχή, η νηστεία, κλπ. Ο Χριστός διά τών Κληρικών θεραπεύει τόν άνθρωπο μέσα στό Πανδοχείο, πού είναι η Εκκλησία, όπως τό βλέπουμε στήν παραβολή τού Καλού Σαμαρείτου.


Η Αγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, είναι βιβλίο πνευματικής θεραπευτικής, δηλαδή υποδεικνύει τήν μέθοδο καί τόν τρόπο τής θεραπείας. Όπως οι επιστήμονες ιατροί γνωρίζουν από τήν μελέτη τους, καί κυρίως τήν έρευνα πού κάνουν, τήν καλή λειτουργία κάθε μέλους τού σώματος, τήν ασθένειά του καί τόν τρόπο μέ τόν οποίο αποκαθίσταται στήν προηγούμενη υγιή κατάσταση καί αυτά τά καταγράφουν σέ βιβλία γιά νά διδάσκωνται όσοι επιθυμούν νά βοηθήσουν στήν υγεία, τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν Αγία Γραφή.

Οι άγιοι θεραπεύθηκαν προηγουμένως, γνώρισαν τήν αγάπη τού Θεού, είδαν τήν δόξα Του καί στήν συνέχεια κατέγραψαν αυτήν τήν εμπειρία τους στά βιβλία τής Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης, ώστε καί οι άλλοι άνθρωποι νά φθάσουν σέ αυτήν τήν εμπειρία.

Βέβαια, όπως είναι επόμενο, η Αγία Γραφή διαβάζεται καί ερμηνεύεται μέσα στά πλαίσια πού εγράφη, δηλαδή μέσα στήν Εκκλησία. Εφ' όσον η Εκκλησία είναι τό πνευματικό Νοσοκομείο καί οι Κληρικοί είναι οι πνευματικοί ιατροί, σημαίνει ότι καί η Αγία Γραφή δέν διαβάζεται έξω από τήν Εκκλησία καί έξω από τήν ερμηνευτική των αγίων Πατέρων. 


Ο μακαριστός π. Ιωάννης Ρωμανίδης έλεγε ότι, όπως δεν μπορεί κάποιος προκειμένου νά κάνη εγχείρηση νά διαβάση απλώς ένα βιβλίο χειρουργικής, αλλά ταυτόχρονα πρέπει νά βρεθή μέσα στό νοσοκομείο καί νά δεχθή μαθήματα από τούς καθηγητές τής χειρουργικής, τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν ερμηνεία τής Αγίας Γραφής.

Ο dr. Pavel Chirila κατάλαβε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο πνευματικής ιατρικής πού ομιλεί γιά τήν πνευματική θεραπεία τού ανθρώπου καί γι' αυτό συνέλεξε πολλά χωρία πού υποδεικνύουν τήν πνευματική ασθένεια, τήν πνευματική υγεία καί τήν μέθοδο γιά νά θεραπευθή ο άνθρωπος. 


Διαβάζοντας κανείς αυτά τά χωρία θά πρέπει στήν συνέχεια νά αναζητήση πνευματικό ιατρό καί βεβαίως νά ευρίσκεται καί στό πνευματικό Νοσοκομείο, όπου θά θεραπευθή μέ τά Μυστήρια, τήν πίστη καί τήν προσευχή. Αυτό δέν σημαίνει ότι θά ιατρευθούν όλες οι σωματικές ασθένειες. 

Ο άνθρωπος στήν Εκκλησία θά θεραπευθή πνευματικά, θά αποκτήση πίστη καί αγάπη, θά απαλλαγή από τούς λογισμούς καί τίς φαντασίες, θά αποκτήση ειρήνη λογισμών, θά προσανατολισθή πρός τόν Θεό, θά αποκτήση αφοβία θανάτου.

Άν, παρά ταύτα υπάρχουν διάφορες σωματικές νευρολογικές καί ψυχολογικές ασθένειες, τόν λόγο έχουν οι κατάλληλοι ειδικοί ιατροί πού θα κάνουν τό έργο τους, μέ αγάπη, επιστημονικό τρόπο, αλλά και με σεβασμό στις ψυχικές ανάγκες κάθε αρρώστου καί τις θρησκευτικές ή εκκλησιαστικές του πεποιθήσεις.

Εύχομαι το βιβλίο αυτό να ηρεμήση όσους το διαβάσουν, να αισθανθούν ότι ο Χριστός δέν είναι εισαγγελέας ούτε δικαστής, δεν είναι ένας σαδιστής πατέρας, ή ένας φεουδάρχης άρχοντας πού απαιτεί ικανοποίηση, αλλά είναι όλος αγάπη, έλεος, φιλανθρωπία, ένας πραγματικός ιατρός. Η ωφέλεια πού θα προέλθη από την ανάγνωση τού βιβλίου θά βοηθήση και τον συγγραφέα Του.[2]


Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Νέρα στο Βουκουρέστι

3. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος σε Διεθνές Συνέδριο 
για την «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας

Στην Ιερά Μονή Νέρα ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε την Κυριακή το πρωΐ, ευλόγησε την μεσημεριανή τράπεζα και αμέσως μετά ομίλησε επί δίωρο και πλέον σε Σύναξη των Μοναχών στο καθολικό της Ιεράς Μονής. Πνευματικός της Μονής είναι ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης Μουντεάνου, ο οποίος γνωρίζει καλά ελληνικά, έχει βοηθήσει τον Σεβασμιώτατο ως μεταφραστής σε ορισμένα Συνέδρια στην Ρουμανία και έχει μεταφράσει βιβλία του στα ρουμανικά.

Σκοπός του ταξιδιού του ήταν η συμμετοχή του ως κυρίου ομιλητή σε Διεθνές Συνέδριο για την Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία, με γενικό θέμα: «Οι θεραπευτικές δυνατότητες της Ορθόδοξης Πνευματικότητας και οι κύριες κατευθύνσεις στην πορεία της σύγχρονης ψυχολογίας».

Για τον σκοπό αυτό και πριν οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες του Συνεδρίου, οι διοργανωτές είχαν επισκεφθή αυτοπροσώπως τον Σεβασμιώτατο στην Ναύπακτο για να εξασφαλίσουν την συμμετοχή του. 

Πρόκειται για τον καθηγητή κ. Παύλο Κυρίλλα και τον Αρχιμ. π. Θεοφάνη Μουντεάνου, οι οποίοι έχουν επισκεφθή και στο παρελθόν την Ναύπακτο, έχουν συνομιλήσει για διάφορα θέματα ορθοδόξου ενδιαφέροντος με τον Σεβασμιώτατο και έχουν μιλήσει στους Χριστιανούς της Μητροπόλεώς μας. Και βεβαίως έχουν υποδεχθή και στο παρελθόν τον Σεβασμιώτατο στην Ρουμανία.

Για μια ακόμη φορά ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος επισκέφθηκε την Ρουμανία και είχε επικοινωνία με τους ορθοδόξους αδελφούς μας Ρουμάνους. Αυτήν την φορά επισκέφθηκε την Τιμισοάρα, έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Βανάτου και Τιμισοάρας, κατά το τριήμερο 7-10 Ιουνίου ε.έ., κατόπιν προσκλήσεως των εκεί Εκκλησιαστικών Αρχών, ήτοι του Σεβ. Μητροπολίτου Βανάτου και Τιμισοάρας κ. Νικολάου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρανσέμπες κ. Λουκιανού.


4. Το Διεθνές Συνέδριο

Σκοπός του ταξιδιού του ήταν η συμμετοχή του ως κυρίου ομιλητή σε Διεθνές Συνέδριο για την Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία, με γενικό θέμα: «Οι θεραπευτικές δυνατότητες της Ορθόδοξης Πνευματικότητας και οι κύριες κατευθύνσεις στην πορεία της σύγχρονης ψυχολογίας».

Για τον σκοπό αυτό και πριν οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες του Συνεδρίου, οι διοργανωτές είχαν επισκεφθή αυτοπροσώπως τον Σεβασμιώτατο στην Ναύπακτο για να εξασφαλίσουν την συμμετοχή του.

Πρόκειται για τον καθηγητή κ. *Παύλο Κυρίλλα και τον Αρχιμ. π. Θεοφάνη Μουντεάνου, οι οποίοι έχουν επισκεφθή και στο παρελθόν την Ναύπακτο, έχουν συνομιλήσει για διάφορα θέματα ορθοδόξου ενδιαφέροντος με τον Σεβασμιώτατο και έχουν μιλήσει στους Χριστιανούς της Μητροπόλεώς μας. Και βεβαίως έχουν υποδεχθή και στο παρελθόν τον Σεβασμιώτατο στην Ρουμανία.
  • Το σημαντικό είναι ότι το Συνέδριο αυτό δεν είχε έναν θεωρητικό μόνον χαρακτήρα, αλλά ήταν το εναρκτήριο έναυσμα για την λειτουργία ενός Θεραπευτηρίου Καρκινοπαθών με βάση το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία».
Συγκεκριμένα, ο Παύλος Κυρίλλα καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, διευθυντής Κέντρου Περίθαλψης και Φροντίδας (Palliative Care Center) «Αγία Ειρήνη» στο Βουκουρέστι και κτήτορας της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Νέρα, θεμελίωσε ένα σύγχρονο Θεραπευτήριο κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του το χωριό Νέρα που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Τιμισοάρας. Το Θεραπευτήριο θα περιθάλπη για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα καρκινοπαθείς που χρειάζονται πέρα από την σωματική και ψυχική στήριξη και βοήθεια.

Συγκεκριμένα θα έχη τρία τμήματα: Στο πρώτο θα προσφέρεται η ιατρική βοήθεια δια της χημιοθεραπείας και άλλων μεθόδων, το δεύτερο θα είναι διατροφολογικό και το τρίτο το ψυχοθεραπευτικό. Η ψυχική αυτή στήριξη θα προσφέρεται με βάση την διδασκαλία των Πατέρων και την πείρα της Εκκλησίας, όπως αυτή καταγράφεται στο βιβλίο «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» και στα άλλα βιβλία του Σεβασμιωτάτου. 

Σκοπός βεβαίως δεν θα είναι μόνον μια άμβλυνση των οδυνηρών συναισθημάτων, αλλά η υπέρβαση του υπαρξιακού πόνου και η μυστηριακή σωστική προσέγγιση στο μυστήριο του θανάτου. Το Κέντρο θα λειτουργήση και σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Νέρα, μοναχές της οποίας έχουν πτυχία ανάλογων τομέων ανθρωπιστικών και ιατρικών Πανεπιστημίων και κυρίως αγαπούν και ζουν τον ορθόδοξο ησυχαστικό μοναχισμό.

Το Διεθνές Συνέδριο στην Τιμισοάρα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την θεωρητική στήριξη αυτού του εγχειρήματος και της συνεργασίας του κέντρου με την ευρύτερη επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το Συνέδριο έγινε στην μεγάλη Αίθουσα (Aula Magna) του Πανεπιστημίου της Τιμισοάρας. Οι εισηγητές και οι αντίστοιχες εισηγήσεις τους ήταν οι εξής:

–Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος: «Θεολογία, ψυχολογία και νευροεπιστήμη»,

–Μοναχή Σιλουανή: «Είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε στην εποχή μας την θεραπεία των Αγίων;»,

–Πρωτοπρεσβύτερος Vasile Mihoc, καθηγητής ερμηνείας Καινής Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Σιμπίου: «Χριστός – Θεραπευτής στα Άγια Ευαγγέλια και στην ζωή της Εκκλησίας»,

–Adrian Opre καθηγητής ψυχολογίας Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου: «Προφυλακτικές και θεραπευτικές δυνατότητες των χριστιανικών ορθόδοξων πρακτικών-κανόνων»,

–Pavel Chirila καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου: «Η βιοηθική της ορθοδόξου ψυχοθεραπευτικής πράξης», –Alin Gavreliuc καθηγητής ψυχολογίας: «Τα όρια της ψυχολογικής γνώσης και η επανακάλυψη του ολοκληρωτικού νοήματος»,

–Radu Preda καθηγητής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Cluj-Napoca: «Παθολογία και ποιμαντική. Το ψυχικό τοπίο του συγχρόνου ανθρώπου εν κοινωνική θεολογική όψει»,

–Sebastian Moldovan καθηγητής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Σιμπίου: «Οι θεραπευτικές δυνατότητες της κοινότητας της πίστεως», –Victor Badea καθηγητής ψυχολογίας: «Ο ψυχολόγος ως διάκος του πλησίον»,

–Diana Vasile καθηγητής ψυχολογίας: «Τραύμα και πνευματική ανάπτυξη»,

–Olympia Pop, δρ. Ψυχιατρικής: «Στην διεπαφή μεταξύ ψυχιατρικής και Ορθοδοξίας»,

–Simona Ciobanu δρ. Ψυχολογίας: «Σύγχρονη Ψυχολογία και Ορθόδοξη Ψυχολογία – επιστήμες βασιζόμενες σε τεκμήρια»,

–Virgil Vlaescu Βιοφυσικό-δρ. Θεολογίας: «Συμβολές σε μια κατανόηση της Ορθόδοξης ψυχοθεραπείας βάσει των Θετικών επιστήμων»,

–Nicusor Deciu δρ. Θεολογίας: «Η πνευματική πλάνη - αρρώστια της ψυχής».
Σύμφωνα με το πρόγραμμα στο τέλος των εισηγήσεων υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους παρόντες και απαντούσαν οι εισηγητές. Την συζήτηση την διεύθυνε ο κ. Κυρίλλα. 

Οι ερωτήσεις αναφέρονταν στην ψυχική και πνευματική ασθένεια, στον τρόπο της θεραπείας, τον καθορισμό της ορθοδόξου ψυχοθεραπείας, στον πόνο και σε πολλά οικογενειακά και κοινωνικά θέματα. Ο Σεβασμιώτατος κλήθηκε να εξάγη τα απαραίτητα συμπεράσματα και να εκφράση την άποψή του για όσα ακούστηκαν στο Συνέδριο. 

Όπως είναι φυσικό, επειδή το Θεραπευτικό Κέντρο αποτελεί μια πρακτική εφαρμογή του βιβλίου «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» και το Συνέδριο έγινε με αφορμή το βιβλίο αυτό, ο Σεβ. Μητροπολίτης αποτελούσε το κέντρο των συζητήσεων για το θέμα αυτό.

Παρουσιάστηκε η μεγάλη σημασία της εκκλησιαστικής ζωής, όπως φαίνεται στα Μυστήρια και στην νηπτική παράδοση της Εκκλησίας, για την θεραπεία των πνευματικών νοσημάτων των ανθρώπων, χωρίς βεβαίως να παραθεωρήται το έργο της επιστήμης. 

Ο Σεβασμιώτατος πολλές φορές τόνισε ότι τόσο ο Πνευματικός Πατέρας όσο και ο επιστήμονας ιατρός πρέπει να κινούνται στα όριά τους και ταυτόχρονα να συνεργάζονται για την βοήθεια του συγχρόνου ανθρώπου, ο οποίος πονά και υποφέρει ποικιλοτρόπως.

Μεταφράστρια από τα ρουμανικά στα ελληνικά και αντιστρόφως ήταν η κ. Τατιάνα Πετράκε, τόσο στο Συνέδριο όσο και στις άλλες εκδηλώσεις και τις ομιλίες του Σεβασμιωτάτου.

5. Επικοινωνία με Κληρικούς και Μοναχούς της Τιμισοάρας

Τόν Σεβασμιώτατο κ. Ιερόθεο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της Τιμοσοάρας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λουγοζάνου κ. Παΐσιος, Βικάριος της Ιεράς Μητροπόλεως, ο οποίος μερίμνησε προσωπικά για την όλη διαμονή του στην Τιμισοάρα, τον συνόδευσε στην επίσκεψή του στον Μητροπολίτη Νικόλαο στην Ιερά Μητροπόλη, στον περίλαμπρο Ιερό Καθεδρικό Ναό της Τιμισοάρας, στο Συνέδριο αλλά και σε όλες τις επισκέψεις του σε προσκυνήματα και Μοναστήρια της περιοχής.

Ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τις Ιερές Μονές Τιμίου Σταυρού Cebza, Προφήτη Ηλιού Bocsa, και Αγίας Παρασκευής Επιβατεινής Nera. Σε κάθε Ιερά Μονή συνομίλησε με τις Μοναχές και τον Πνευματικό τους για θέματα ησυχαστικά και μοναχικά, και δέχθηκε την φιλοξενία τους. 

Οι Μοναχές και οι Κληρικοί ρωτούσαν τον Σεβασμιώτατο να τους μιλήση και για την επικοινωνία του με τον Γέροντα Σωφρόνιο του Έσσεξ, τον οποίο ιδιαιτέρως σέβονται και τιμούν, λαμβάνοντας αφορμή από το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου για τον Γέροντα το οποίο μεταφράσθηκε στα Ρουμανικά. Μάλιστα, επειδή η πρώτη μετάφραση είχε μεταφραστικές ατέλειες ήδη εκδίδεται σε δεύτερη επιμελημένη έκδοση.


6. Στην Ιερά Μονή Νέρα και στο Θεραπευτήριο

Στην Ιερά Μονή Νέρα ο Σεβασμιώτατος λειτούργησε την Κυριακή το πρωΐ, ευλόγησε την μεσημεριανή τράπεζα και αμέσως μετά ομίλησε επί δίωρο και πλέον σε Σύναξη των Μοναχών στο καθολικό της Ιεράς Μονής.

Πνευματικός της Μονής είναι ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης Μουντεάνου, ο οποίος γνωρίζει καλά ελληνικά, έχει βοηθήσει τον Σεβασμιώτατο ως μεταφραστής σε ορισμένα Συνέδρια στην Ρουμανία και έχει μεταφράσει βιβλία του στα ρουμανικά.

Αμέσως μετά όλοι οι προσκυνητές και οι Σύνεδροι επισκέφθηκαν το Θεραπευτικό Κέντρο, το οποίο ήδη ανεγείρεται σε έναν λόφο απέναντι από την Ιερά Μονή. Εκεί άκουσαν εν συντομία από τον κ. Κυρίλλα τα σχέδιά του γι' αυτό. 

Συγκεκριμένα ο κ. Κυρίλλα είπε: –«Εγώ, όπως και ο π. Θεοφάνης γνωρίσαμε τον Σεβασμιώτατο Ιερόθεο πριν από 4 χρόνια και του κάναμε μια επίσκεψη στην Ναύπακτο. Κατά τον δρόμο της επιστροφής μας ενέπνευσε ο Θεός να κτίσουμε σε αυτό το μέρος ένα νοσοκομείο, όπου θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στην πράξη την Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία.

Δεν είχαμε από την αρχή την πρόθεση να το εφαρμόσουμε αυτό στους καρκινοπαθείς, αλλά αφού ο καρκίνος είναι πολύ εκτεταμένος στην Ρουμανία –η Ρουμανία είναι η χώρα με τους περισσότερους καρκινοπαθείς στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στα παιδιά– γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε να γίνη μια κλινική για την θεραπεία των καρκινοπαθών, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

Διαπιστώθηκε ότι, όταν ο άρρωστος μαθαίνη ότι έχει καρκίνο, το άγχος του είναι μεγαλύτερο από την τελευταία φάση της ασθένειας. Είναι μεγαλύτερο το άγχος, όταν μαθαίνη ότι είναι άρρωστος και αυτό το άγχος χειροτερεύει την κατάσταση.

Αυτήν την πρόθεση και την ιδέα την έχουμε πάρει από τον Σεβασμιώτατο.

Εδώ είναι το μεγαλύτερο κτίριο, όπου θα κάνουμε την χημειοθεραπεία. Επίσης μια θεραπεία διατροφής, δηλαδή οι ασθενείς θα έχουν μια ιδιαίτερη διατροφή χωρίς κρέας. Είναι ένα κέντρο θεραπείας δια της διατροφής και για την έρευνα, για το πώς πρέπει να ζούμε και πώς να τρεφόμαστε κατά το διάστημα του καρκίνου. Επίσης υπάρχει μια άλλη μέθοδος, η οποία ερευνά την γενετική κληρονομιά του αρρώστου και αν μπορούμε κάπως να παρεμβαίνουμε στην γενετική. 

Το τμήμα ψυχοθεραπείας είναι πάρα πολύ σημαντικό στην κλινική μας και θα κάνουμε έτσι ώστε ο κάθε ψυχοθεραπευτής δεν θα έχη περισσότερα από 5 άτομα, ώστε να τους φροντίζη καλά. Τα άλλα κτίρια είναι το φαρμακείο, τα άλλα για την ψυχοθεραπεία και ένα για την έρευνα. Εδώ από κάτω θα είναι τα δωμάτια των αρρώστων. 

Οι συνθήκες θα είναι πολύ καλύτερες από τα συνηθισμένα νοσοκομεία. Σε κάθε δωμάτιο θα είναι μόνον ένας άρρωστος και θα είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να χωράη και ένας βοηθός. Επιπλέον έχουμε μια καταπληκτική θέα του μοναστηριού από εδώ. Σήμερα προς το τέλος της λειτουργίας ήρθαμε εδώ και ακουγόταν η ψαλμωδία των μοναχών...

Επίσης προτιθέμεθα να κάνουμε πάρα πολύ όμορφο το τοπίο. Έχουμε αρχιτέκτονες, οι οποίοι θα διαμορφώσουν το τοπίο και θα φυτέψουμε εδώ τα βιβλικά άνθη, που αναφέρονται στην Βίβλο –π.χ. κέδρους του Λιβάνου– όχι ότι όλα τα άνθη της Βίβλου μπορούν εδώ να ευδοκιμήσουν, αλλά πολλά από αυτά αναπτύσσονται πολύ καλά κι εδώ. Έχουμε 10.000 τ.μ. για να έχουμε και λαχανικά και ζώα. ...

Θα έχουμε μόνον 45 αρρώστους εδώ, αλλά για να είναι μια ποιοτική φροντίδα πρέπει να είναι λίγοι. Μία θεραπευτική αγωγή εδώ διαρκεί μόνον 2 εβδομάδες, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν το πώς πρέπει να ζουν και να τρώνε σωστά. Μετά από αυτές τις δύο εβδομάδες οι ψυχοθεραπευτές και οι γιατροί θα τους φροντίζουν και από τα σπίτια τους.

Θα περιμένουμε εδώ και επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές να οργανώσουν εδώ συνέδρια και να γίνη ανταλλαγή εμπειριών.

Η συνηθισμένη ερώτηση που μας κάνουν είναι, από που θα έχετε το κατάλληλο προσωπικό. Πρός το παρόν εκτός από τις μοναχές της Μονής Νέρα, που είναι πτυχιούχες ψυχολογίας, έχουμε 10 ψυχολόγους, 15 νοσοκόμες, έχουμε οικονομολόγους που θέλουν να συμμετάσχουν στο σχέδιο. Υπάρχει μια μοναχή από άλλο μοναστήρι, η οποία έκανε μεταπτυχιακό στην Γερμανία σχετικά με την θεραπεία των καρκινοπαθών. Ένας γιατρός από την Ινδία, ο οποίος πήγε στην Αμερική και θέλει να εγκατασταθή εδώ στην Ρουμανία και θέλει να συμμετάσχη στο έργο μας.

Ευχαριστούμε πολύ που μας βοηθάτε για το Κέντρο αυτό, χρειαζόμαστε πολύ την προσευχή σας».

Στην Ιερά Μονή Νέρα

7. Στην Επισκοπή Καρανσέμπες

Επίσης ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε μετά από πρόσκληση τον Επίσκοπο Καρανσέμπες Λουκιανό και ξεναγήθηκε από τον ίδιο στον νέο περίλαμπρο Καθεδρικό Ναό της πόλεως, στο Επισκοπείο και στην νεοδόμητη Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Teius, ενώ το βράδυ παρακάθισε σε δείπνο με τους συνεργάτες του Επισκόπου, κατά το οποίο συζητήθηκαν ενδιαφέροντα πνευματικά και εκκλησιαστικά θέματα.

Γενικά ήταν μια εποικοδομητική και καρποφόρα επίσκεψη - προσκύνημα στην Ρουμανική γή, στην οποία ο Σεβασμιώτατος είναι πολύ γνωστός και έχει πολλούς μαθητές, λόγω της κυκλοφορίας στα ρουμανικά δεκαέξι, μέχρι στιγμής, βιβλίων του, αλλά και πολλών άρθρων του που μεταφράζονται στο διαδίκτυο, τα οποία βιβλία μεταφράζονται με πρωτοβουλία και μέριμνα των μεταφραστών.

Ήδη οι διοργανωτές του Συνεδρίου παρέδωσαν στον Σεβασμιώτατο με την άφιξή του στην Τιμισοάρα ως «δώρο» την μετάφραση στα ρουμανικά του βιβλίου του «Βιοηθική και Βιοθεολογία» που μόλις είχε κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο του καθηγητή κ. Κυρίλλα.

Επίσης ο Σεβασμιώτατος έχει επικοινωνία και με μοναστικές αδελφότητες, οι οποίες ζουν τον παραδοσιακό ησυχαστικό μοναχισμό και αγαπούν την ορθόδοξη παράδοση των ελληνοφώνων Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, των Μετεώρων, των Αγίων Τόπων κλπ.[3]


8. Σύντομο βιογραφικό του Dr. Pavel Chirila

*Ο Παύλος Κυρίλλα (Dr. Pavel Chirila) καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, διευθυντής Κέντρου Περίθαλψης και Φροντίδας (Palliative Care Center) «Αγία Ειρήνη» στο Βουκουρέστι και κτήτορας της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Νέρα, θεμελίωσε ένα σύγχρονο Θεραπευτήριο κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του το χωριό Νέρα που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Τιμισοάρας. Το Θεραπευτήριο θα περιθάλπη για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα καρκινοπαθείς που χρειάζονται πέρα από την σωματική και ψυχική στήριξη και βοήθεια.[1]

Παραπομπές:
1. Σοφία Ντρέκου / www.sophia-ntrekou.gr
2. + Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, Πρόλογος στο βιβλίο του Dr. Pavel Chirila «Η ψυχολογία στα κείμενα της Αγίας Γραφής».
3. Α.Κ. «Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση» Ιούνιος 2013 Εφημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου.


Περισσότερα Θέματα: Ιερόθεος Βλάχος, Ψυχοθεραπευτικά


FaceBook Αρχειοθέτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: