6 Οκτ 2019

Όταν η Αξιοπρεπής Εργασία ως δικαίωμα, έχει εξαφανιστεί - Σύνταγμα της Ελληνικής Βουλής, Άρθρο 22


Γράφει η Σοφία Ντρέκου

• Όταν η εργασία ως δικαίωμα έχει εξαφανιστεί από την τεραστίου ποσοστού ανεργία...

• όταν βλέπεις ανήλικα παιδιά να δουλεύουν με ευτελή μεροκάματα, αντί να απολαμβάνουν την περίοδο της ανεμελιάς και ξέγνοιαστου παιχνιδιού, αλλά να εντάσσονται στο σκληρό κόσμο της εργασίας, γιατί κάπου στον κόσμο, τα παιδιά δεν παύουν να είναι παιδιά... κι όχι Παιδιά ενός «Κατώτερου Θεού»...

• όταν οι εργαζόμενοι νέοι, έχουν καταντήσει εκμεταλλεύσιμο είδος, από τους εργοδότες τους, εκβιαζόμενοι να αποδέχονται ευτελή ποσά, για αυξανόμενες κατά περίπτωση και κατά βούληση του εργοδότη τους ώρες εργασίας, ενός εργοδότη που του επιτρέπουν να κρατάει, χωρίς ποινικές ευθύνες του, την σπάθα της απόλυσης στα κεφάλια των εργαζομένων (μπούλιγκ υπό το απαθές βλέμμα των θεσμικών προστατών της εργασίας και του εργαζομένου)...

• όταν οι καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις στην εργασία, πρέπει να διατηρηθούν στην σφαίρα της σιωπής, για να μην χάσει ο εργαζόμενος τη θέση του ή να μην υποστεί πρόσθετους εξευτελισμούς, επιχειρώντας να αποδείξει κάτι, μη βρίσκοντας ώτα ακουόντων και πρόθυμες συνειδήσεις να τον προστατέψουν...

• όταν οι κόποι της πολυετούς εργασίας, εξαφανίζονται με περικοπές και άλλα τεχνάσματα οικονομικής αφαίμαξης, που νομιμοποιούνται κατά περίεργο τρόπο...

...τότε η μέρα πρέπει να μετονομαστεί σε ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, για να είναι συμβατή με τα ισχύοντα και επιτρεπόμενα στα πλαίσια της γενικευμένης αναισθησίας και αποποίησης ευθυνών.


1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού.

Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

2. Με νόμο καθορίζονται οι γενικοί όροι εργασίας, που συμπληρώνονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναπτόμενες με ελεύθερες διαπραγματεύσεις και, αν αυτές αποτύχουν, με τους κανόνες που θέτει η διαιτησία.

3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

4. Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται.

Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της Χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, καθώς και τα σχετικά με την προσφορά προσωπικής εργασίας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την ικανοποίηση τοπικών αναγκών.

5. Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει.

Ερμηνευτική δήλωση: Στους γενικούς όρους εργασίας περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τρόπου και του υποχρέου είσπραξης και απόδοσης στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της συνδρομής των μελών τους που προβλέπεται από τα καταστατικά τους.

Τι ισχύει απ' όλα αυτά, και ποιος φταίει που δεν ισχύει κάτι,
που συνδέεται απόλυτα και καταλυτικά και με τον Πολιτισμό; 

Σύνταγμα της Ελλάδας - Βουλή των Ελλήνων
Όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 120 Α'/27-6-2008

ΣΥΝΤΑΓMA ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εις το όνομα της Αγίας 
και Ομοουσίου 
και Αδιαιρέτου Τριάδος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Βασικές διατάξεις
TMHMA A' - Μορφή του πολιτεύματος

Πίνακας περιεχομένων - Άρθρα:

Μέρος πρώτο 1, 2. 3

Μέρος δεύτερο 4 5 5A 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Μέρος τρίτο 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100 100Α 101 101Α 102 103 104 105

Μέρος τέταρτο 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120Δεν υπάρχουν σχόλια: