Εικόνα των Τριών Ιεραρχών του 14ου αι. μ.Χ. στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Η εικόνα των Τριών Ιεραρχών του 14ου αι. μ.Χ  εκτίθεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο.

Η εικόνα των Τριών Ιεραρχών του 14ου αι. μ.Χ 
εκτίθεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 

Η εικόνα των Τριών Ιεραρχών είναι διαστάσεων 126Χ90 εκ. Πρόκειται για την σκαφάτη πίσω όψη μιας αμφιπρόσωπης εικόνας στην οποία οι Τρεις Ιεράρχες εικονίζονται όρθιοι κατ' ενώπιον φορώντας μονόχρωμα φελόνια, και κρατώντας κλειστά ευαγγέλια. Τον Χρυσόστομο στο μέσο πλαισιώνουν ο Γρηγόριος αριστερά και ο Βασίλειος δεξιά.
Δείτε: Το Βυζαντινό, Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και το εικονικό (video - εικόνες)
Οι σταυροί των ωμοφορίων τους απολήγουν σε μονογράμματα, όπως Φ(ως)Χ(ριστου)Φ(αίνει)Π(άσι), ενώ τα κατάκοσμα επιγονάτιά τους έχουν καμπύλη απόληξη.[1]

Η παράσταση των Τριών Ιεραρχών αποκαλύφθηκε μετά την απομάκρυνση επιζωγράφισης του 18ου αι.με το ίδιο θέμα που κάλυπτε το αρχικό στρώμα.[2]

Βιβλιογραφία
1. Παναγιώτης Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές Εικόνες, Ελληνική Τέχνη, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1995, σελ.220.
2. Ο κόσμος του Βυζαντινού Μουσείου, εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού-Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα, 2004, σελ.143


Βίντεο: Στιγμὲς ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν. Γιὰ τὸ βίντεο χρησιμοποιήθηκαν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν τηλεοπτικὴ σειρὰ «Δὲν εἶσαι μόνος» τῆς Μαρίας Χατζημιχάλη – Παπαλιοῦ καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια «συνάντηση ἑλληνισμοῦ-χριστιανισμοῦ», «Μ. Βασίλειος, τὸ λιοντάρι τοῦ Χριστοῦ» καὶ «ἡ οὐτοπία τῆς ἐξουσίας». Ἐπίσης ἀκούγεται μουσικὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Χρίστου Τσιαμούλη «Ἄθως ὁ ἑμός». Το βλέπετε εδώ: https://www.sophia-ntrekou.gr/2021/01/den-eisai-monos-treis-ierarxes.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: