Η Τριπλή Μονάδα - Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Holy Trinity by Elena Murariu

Ἡ τριπλῆ μονάδα

«Πατήρ μέν ἡμῖν ῥίζα καί πηγή καλῶν· 
ἐκ τοῦδε φῶς γεννητόν, Υἱός καί Λόγος, 
σφράγισμ' ἀνάρχου· Πνεῦμα τ' ἄχρονος φύσις·
Θεός, Θεός μου, καί Θεός, τρισσή μονάς. 
Οὐκ ἔστιν ὅς με ταῦτα κωλύσει λέγειν.»

Απόδοση: 

Ρίζα ο Πατέρας και πηγή όλων των καλών·
Φως πού γεννήθηκε από Αυτόν ο Υιός και Λόγος,
σφραγίδα του άναρχου. Και άχρονη φύση το Πνεύμα.
Θεός, Θεός μου και Θεός, τριπλή μονάδα.
Ποιος είναι αυτός πού θα με εμποδίσει να το λέω;

Νεοελληνική απόδοση: Βενέδικτος Ἱερομόναχος Ἁγιορείτης,
Ἔπη εἰς ἑαυτόν, Ποίημα ΙΔ', Εἰς ἑαυτὸν καὶ πρὸς τοὺς φθονοῦντας.
ΕΠΕ 10, 234. ΒΕΠΕΣ 62,119 PG 37,1248). Πηγή: Γρηγοριανόν
Ταμεῖον, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Βενεδίκτου Ἱερομονάχου
Ἁγιορείτου, σελ. 818. πηγή

εικαστικό: Orthodox Art of icons by Elena Murariu

Διαβάστε ακόμη του Αγίου Γρηγορίου:
• Περί Αγίου Πνεύματος του Αγίου Γρηγορίου
Λόγος εις την Πεντηκοστή - Άγιος Γρηγόριος
• Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για την Ισότητα 

Θέματα εορταστικά για την Πεντηκοστή και το Άγιον Πνεύμα


....και συνεχίζουμε....

Ψυχοσάββατο: Η ορθόδοξη «Μέρα των Νεκρών» και η κοινωνική σημασία της

Η ομορφιά του Ψυχοσάββατου

Τι είναι η γιορτή της Πεντηκοστής;

Από το Πάσχα ώς του Αγίου Πνεύματος

Όταν δε γονατίζουμε, ούτε μπροστά στο Θεό

(Απεικονίσεις: της Κόλασης, το όραμα του αγίου 
Μακάριου του Αιγύπτιου και ο ανάξιος ιερέας)
(By St. Nikolai Velimirovich)


The Violence of ModernityFr. Stephen FreemanAncient Faith / Glory 2 God for all things

Spiritual travels in Greece

1 σχόλιο:

ΚΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΙΟΣ είπε...

( ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ) Μοιράζει την περιουσία του στους φτωχούς. Πειράζει η παρουσία του τους Αρειανούς. Υπερασπίζεται την Τριαδική Παράδοση. Θωρακίζεται με θεολογική κατάρτιση. Του Θεού η φύση είναι άγνωστη στον άνθρωπο. Χωρίς Χριστό η ζήση είναι άνοστη σε τόπο άγονο. Ο Υιός δεν είναι ούτε ανόμοιος ούτε ομοιούσιος. Κοντά μας μείνε τρισόλβιος και ομοούσιος. Καπαδόπουλος Ελισαίος.