Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά - When I Loved Myself Enough

Ο Τσάρλι Τσάπλιν (Charlie Chaplin, 16 April 1889 – 25 Dec 1977)

Καθώς άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου
(When I Loved Myself Enough)

1. Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, μπόρεσα να κατανοήσω, ότι ο συναισθηματικός πόνος και τα βάσανα ήταν μόνο προειδοποιήσεις ότι ζούσα ενάντια στη δική μου αλήθεια. Σήμερα γνωρίζω ότι αυτό λέγεται ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ.

2. Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, κατανόησα, πόσο πολύ μπορώ να βλάψω κάποιον, αν προσπαθώ να του επιβάλω τις επιθυμίες μου, ενώ γνώριζα ότι δεν ήταν η σωστή στιγμή και το πρόσωπο δεν ήταν έτοιμο για αυτό, ακόμη και αν αυτός ήμουνα εγώ ο ίδιος. Σήμερα το ονομάζω ΣΕΒΑΣΜΟ.

3. Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, σταμάτησα να επιθυμώ μια άλλη ζωή και μπορούσα να δω ότι όλα γύρω μου ήταν μια πρόκληση να αναπτυχθώ. Σήμερα το ονομάζω ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ.

4. Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, κατανόησα ότι σε κάθε περίπτωση βρισκόμουνα στο σωστό μέρος, το σωστό χρόνο και κάθε τι συνέβαινε ακριβώς τη σωστή στιγμή. Σήμερα το ονομάζω ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ.

5. Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, σταμάτησα να μου κλέβω τον ελεύθερο χρόνο μου και να καταστρώνω σπουδαία σχέδια για το μέλλον. Σήμερα κάνω ό,τι μου φέρνει χαρά και ευτυχία, πράγματα που αγαπώ, και χαροποιούν την καρδιά μου με το δικό μου τρόπο και το δικό μου ρυθμό. Σήμερα το ονομάζω ΑΠΛΟΤΗΤΑ.

6. Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, λευτερώθηκα από όσα δεν ήταν υγιή για μένα: φαγητά, άνθρωποι, πράγματα, καταστάσεις, και από όσα με απομάκρυναν από τον ίδιο μου τον εαυτό. Στην αρχή το ονόμαζα «Υγιή εγωισμό», αλλά σήμερα γνωρίζω ότι αυτό είναι ΑΥΤΟΑΓΑΠΗ.

7. Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, σταμάτησα να θέλω να έχω πάντα δίκιο, και από τότε λάθευα λιγότερο. Σήμερα ανακάλυψα, ότι αυτό είναι ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ.

8. Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, αρνήθηκα να συνεχίσω να ζω με το παρελθόν και να νοιάζομαι για το μέλλον μου. Τώρα, ζω μόνον για τη στιγμή και όπου αυτή συμβαίνει. Έτσι ζω για την κάθε μέρα και αυτό το ονομάζω ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.

9. Όταν άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου, κατάλαβα ότι η σκέψη μου μπορεί να με ταράζει και να με αρρωσταίνει. Όταν όμως ανασυγκρότησα τις δυνάμεις της καρδιάς μου, η σκέψη μου απέκτησε έναν πολύτιμο σύντροφο. Σήμερα ονομάζω αυτήν τη σχέση ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.

10. Δεν πρέπει πλέον να φοβόμαστε τα επιχειρήματα, τις αντιπαραθέσεις ή κάθε είδος προβλήματος με τον εαυτό μας ή τους άλλους. Ακόμη και τα άστρα κάποτε εκρήγνυνται και δημιουργούνται νέοι κόσμοι. Σήμερα γνωρίζω ότι αυτό είναι ΖΩΗ.

Μετάφραση αποσπάσματος από τα πορτογαλικά (Βραζιλία) από το βιβλίο «When I Loved Myself Enough - Inspiring words to help you find happiness and joy» των Kim & Alison McMillen το 2001. Public βιβλία.

When I Loved Myself Enough: Inspiring words to help you find happiness and joy

As I began to Love myself

1. “As I began to love myself I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today, I know, this is “AUTHENTICITY”.

2. As I began to love myself I understood how much it can offend somebody if I try to force my desires on this person, even though I knew the time was not right and the person was not ready for it, and even though this person was me. Today I call it “RESPECT”.

3. As I began to love myself I stopped craving for a different life, and I could see that everything that surrounded me was inviting me to grow. Today I call it “MATURITY”.

4. As I began to love myself I understood that at any circumstance, I am in the right place at the right time, and everything happens at the exactly right moment. So I could be calm. Today I call it “SELF-CONFIDENCE”.

5. As I began to love myself I quit stealing my own time, and I stopped designing huge projects for the future. Today, I only do what brings me joy and happiness, things I love to do and that make my heart cheer, and I do them in my own way and in my own rhythm. Today I call it “SIMPLICITY”.

6. As I began to love myself I freed myself of anything that is no good for my health – food, people, things, situations, and everything that drew me down and away from myself. At first I called this attitude a healthy egoism. Today I know it is “LOVE OF ONESELF”.

7. As I began to love myself I quit trying to always be right, and ever since I was wrong less of the time. Today I discovered that is “MODESTY”.

8. As I began to love myself I refused to go on living in the past and worrying about the future. Now, I only live for the moment, where everything is happening. Today I live each day, day by day, and I call it “FULFILLMENT”.

9. As I began to love myself I recognized that my mind can disturb me and it can make me sick. But as I connected it to my heart, my mind became a valuable ally. Today I call this connection “WISDOM OF THE HEART”.

10. We no longer need to fear arguments, confrontations or any kind of problems with ourselves or others. Even stars collide, and out of their crashing new worlds are born. Today I know “THAT IS LIFE”!”


Ο ασπρόμαυρος μετανάστης και η ταινία του
Charlie Chaplin: The Immigrant | Διαβάστε »
Δεν υπάρχουν σχόλια: