Των Μυροφόρων και η οικουμενική γιορτή της Γυναίκας

Μιχαήλ Νεστέροφ The Myrrh-bearers 1901
Μιχαήλ Νεστέροφ The Myrrh-bearers 1901

Πάνε πολλές δεκάδες αιώνων όταν στην ανθρώπινη ιστορία κυριάρχησε το πατριαρχικό ανθρωπολογικό πρότυπο. Πριν απ’ αυτό, εξ όσων αποδεικνύουν οι ανθρωπολόγοι, κυριάρχησε η γυναίκα. Το σύστημα ήταν μητριαρχικό αφού στα τότε πρωτόλεια κοινόβια σ’ αυτήν σε πρώτο επίπεδο και στο κοινόβιο σε δεύτερο αναγνωρίζονταν τα παιδιά.

Η αλλαγή των σχέσεων εργασίας, η κατά κανόνα μόνιμη κατοικία και οι γαμήλιες σχέσεις ανέτρεψαν το μητριαρχικό σύστημα χωρίς να οδηγήσουν σε σχέσεις ισοτιμίας. Ο ανδρικός πληθυσμός κατά κανόνα κυριάρχησε και ο γυναικείος βρέθηκε υπό την ανδρική και πατριαρχική κυριαρχία.

Πριν είκοσι αιώνες, όταν έκανε τομή ο Ιησούς στην ανθρώπινη ιστορία, η γυναίκα ήταν β' διαλογής ανθρώπινο όν. Και αν δεν κάνω λάθος όχι μόνο στους πολιτισμούς γύρω από τη Μεσόγειο. Ο Ιησούς ανέτρεψε θεολογικά και αυτό το κατεστημένο εξουσιαστικής δομής σε όλες τις φάσεις της ενανθρώπισής του:

α) Η βιολογική σύλληψή Του ως ανθρώπινη φύση θεολογείται ότι πραγματοποιήθηκε μόνο από γυναικείο ωάριο – χωρίς δηλ. γονιμοποίηση από ανδρικό σπερματοζωάριο – με την επέμβαση άκτιστης ενέργειας μέσω του Αγίου Πνεύματος οι οποίες την συνέδεσαν στην υπόσταση του Θεού Λόγου. Στο πρόσωπο της μικρής Μαρίας, της μάνας του Ιησού, αποκαταστάθηκε ιστορικά η γυναικεία φύση. Ο Ιησούς ήταν άνδρας και επομένως εξέλιπε και ο οντολογικός κίνδυνος επιστροφής στο προηγούμενο εξουσιαστικό καθεστώς της μητριαρχίας.

β) Κατά τη δημόσια εμφάνιση Του, μπορεί ο στενός κύκλος των δώδεκα μαθητών Του – με το συμβολικό αριθμό 12, 4 επί 3 – να ήταν άνδρες, αφού κατά την οικουμενική αποστολή τους θα Τον εικόνιζαν, ο ευρύτερος κύκλος των εβδομήντα – κι αυτός συμβολικός αριθμός, 10 επί 7 – ήταν γεμάτες από γυναικείο πληθυσμό. Και φυσικά, όπως και οι δώδεκα, αποτελείται κυρίως από μεσαία, κατώτερα και περιθωριακά κοινωνικά στρώματα.

γ) Στην πορεία προς το Γολγοθά και την Σταύρωση, εκτός από τον Ιωάννη, η μάνα Του Μαρία και άλλες γυναίκες ήταν διακριτικά παρούσες. Είναι τυχαίο γεγονός ότι μόνο ο Ιωάννης από τους άνδρες μαθητές-αποστόλους δεν σταυρώθηκε και πέθανε πλήρης ημερών, όπως και οι …μαθήτριές Του;

δ) Στον σκαλιστό τάφο και μετά την ταφή από τους Ιωσήφ τον Αριμαθαίας και Νικόδημο (τον κρυφό μαθητή του μεγάλου ιουδαϊκού συνεδρίου) τελικά οι γυναίκες μαθήτριες τολμησαν να επιχειρήσουν, χωρίς πρακτικά και λογικά εχέγγυα, να κάνουν το καθιερωμένο άλειμμα με αρώματα του νεκρού λειψάνου… και γι’ αυτό τιμήθηκαν, όχι μόνο να ακούσουν πρώτες απ’ όλες τον Άγγελο που φύλασσε το κενό μνημείο με το «ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε». Και έγινε η Μαρία η Μαγδαληνή κατά τον Μάρκο η πρώτη μεταξύ των Μυροφόρων για την οποία ισχύει το «Ανάσταση Χριστού θεασάμενοι…»: «Αναστάς δε πρωί πρώτη σαββάτου εφάνη πρώτον τη Μαρία τη Μαγδαληνή, αφ’ ‘ης εκβεβλήκει επτά δαιμόνια» (Μαρκ. ΙΣΤ', 9).

Και πορευόμενες με «φόβο» να πάνε στους «έντεκα» και να αναγγείλουν το γεγονός «…και ιδού Ιησούς απήντησεν αυταίς λέγων. Χαίρετε. Αι δε προσελθούσαι εκράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκήνησαν αυτώ. Τότε λέγει αυταίς ο Ιησούς. Μη φοβείσθε. Υπάγετε…» (ματθ. ΚΗ', 9-10).

mironosice-Μοναστήρι του Όστρογκ Недјеља трећа по Пасхи, Мироносица
Μοναστήρι του Όστρογκ Недјеља трећа по Пасхи, Мироносица

Η σημερινή Κυριακή των Μυροφόρων είναι η 3η αναστάσιμη Κυριακή και ανάμεσα στις έξι μέχρι την Ανάληψη, αλλά και στον ετήσιο κύκλο. Όπως γνωρίζουμε η 4η, 5η και 6η Κυριακή αφιερώνονται στην ανόρθωση – θεραπεία από τον σαρκωμένο Λόγο των ανθρώπινων παλινωδιών (Παραλυσία, Ερωτική απογοήτευση, Τυφλότητα). Αντίθετα η 1η (Πάσχα-Λαμπρή), η 2η (άρση της καλής απιστίας) και η 3η (Μυροφόρων) αποτελούν την ανάδειξη – εορτασμό της θεϊκής φύσης του Ιησού, αφού αναφέρονται σε Αναστάσιμα συμβάντα.

Η σημερινή Κυριακή* και παρότι δίκαια η Εκκλησία εορτάζει και τους δυο γενναίους άνδρες και κρυφούς μαθητές του Ιησού, Ιωσήφ και Νικόδημο, η μέγιστη τιμή περνά στις Μυροφόρες. Περνά δηλαδή στις γυναίκες. Για τους Ορθοδόξους επομένως πρόκειται και για μια οικουμενική εορτή της γυναίκας, που αποκαθίσταται ιστορικά και οντολογικά στην νέα ανθρωπότητα.

Όμως το μετα-χριστιανικό εξουσιαστικό κατεστημένο που κυριαρχεί ακόμα, είτε από άνδρες είτε συχνά και από γυναίκες με ανδρική λογική και πρακτική, έχει μεν αμβλύνει την υποβάθμιση της γυναίκας, δεν την έχει όμως πλήρως αποκαταστήσει. Και δεν αποκαθίσταται «από γιορτές γυναίκας» αλλά μέσα από μακρόχρονη, σταθερή, θεολογική, κοινωνική, πολιτική και οικουμενική αλλαγή σχέσεων σε όλα τα εξουσιαστικά επίπεδα. Σ’ αυτό το μακρύ δρόμο ας συμβάλλουμε όλοι μας.

Βλέπουμε παρ’ όλα αυτά πως αυτό το κατεστημένο σήμερα ατιμάζει την Κυριακή των Μυροφόρων, ατιμάζει η γιορτή της γυναίκας παλεύοντας να σταματήσει την «Κυριακή αργία» παρά και το συνακόλουθο κίνημα «Ποτέ την Κυριακή «...Και υπάρχουν γυναίκες ακόμα που δεν κατανοούν τι σημαίνει η σημερινή Κυριακή και γι’ αυτές.

Στο πλαίσιo αυτό σας προτρέπω να διαβάσετε την θεολογική προσέγγιση του ορθόδοξου αγίου – Οι Μυροφόρες του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς επισκόπου Αχρίδας [https://www.sophia-ntrekou.gr/2013/05/blog-post_19.html] «Αναστάσεως ημέρα», ομιλίες Γ’, Αθήνα 2011, σ. 64-82) στην ιστοσελίδα της «Αέναης Επανάστασης», απ’ έχουν παρθεί όλες οι σημερινές εικόνες, τιμής ένεκεν. 

Πηγή: manitaritoubounou

Κυριακή των Μυροφόρων, Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.
Κεφ. 15, χωρίο 43 έως Κεφ. 16, χωρίο 8


Ενταφιασμὸς τοῦ Χριστοῦ

Κεφ. ΙΕ'. Τῷ καιρῷ ἐκείνω,
43 ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ.
44 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε·
45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ ᾿Ιωσήφ.
46 καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου.
47 ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.

Κεφ. ΙΣΤ'Η ἀνάστασις τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ

1 Και διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν.
2 καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου.
3 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου;
4 καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος·
ἦν γὰρ μέγας σφόδρα.
5 καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν.
6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν.
7 ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.
8 καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.

Ελπίζω, αν πάρουμε τον τορβά μας, δούμε τις μυροφόρες μέσα μας, τότε θα μετατρέψουμε τα «Σόδομα» που γίναμε, σε «Νινευή». Σε μια νέα Πολιτεία. Σε μια νέα Ελλάδα μέσα σε μια Ευρώπη που θα ξεφεύγει από τη μέγγενη της ΕΕ και της νέας πολυποίκιλης φτώχειας που έρχεται… όχι καταστροφής και συντέλειας, αλλά λαϊκής και πνευματικής δημιουργίας.

Είθε…

by Sophia Ntrekou.gr | Αέναη επΑνάσταση

Σχόλια στο FaceBook 8 Μαρ 2022

Elli Gratsia: Η αλήθεια είναι ότι παρέμεινε τέτοια για πολλούς αιώνες μετά τον Ιησού, ακόμη και σε λαούς που υποτίθεται ασπάστηκαν την διδασκαλία του. Ακόμη και σήμερα, αν το καλοσκεφτείς ένας κοινωνικός δούλος είναι με πολυτελή ενδυμασία. 8 Μαρ 2022

Διονυσιος ΚατρουτσοςElli Gratsia, Η πραγματική θέση της γυναίκας ήταν μόνο στην Αρχαία Ελλάδα, Μινωικός, Κυκλαδίτικου, Σπαρτιάτισσες.. οκ. 8 Μαρ 2022

Ilias Saragudas: Αν και θεολογικά στέκει (ως ένα βαθμό) ως προς τα επιχειρήματα ... τούτο δε σημαίνει αυτομάτως ότι στέκει και πραγματικά ... μη ξεχνούμε άλλωστε ότι η γυναίκα εντός της "εκκλησίας" δέχεται περιορισμούς και εν τέλει αποκλεισμούς .... έτσι καθίσταται ανξιόπιστη και υποκριτική όταν μιλά για τη γυναίκα (πλήν της Θεοτόκου) ... 8 Μαρ 2022

Elli Gratsia: Η Θεοτόκος, η Μεγάλη Παρθένος Θεά είναι ένα πανάρχαιο και παγκόσμιο αρχέτυπο και ως τέτοιο υπεβλήθη και στην χριστιανική θρησκεία πολλά χρόνια μετά την αρχή της. Ο Χριστός ναι, συμπεριφέρθηκε- αυτό έχει σημασία και όχι τα λόγια.... - με τον ίδιο τρόπο σε όλους, αρσενικούς ή θηλυκούς, ασθενείς ή υγιείς, πλούσιους ή φτωχούς, κλπ, με λίγα λόγια αναγνώριζε τον άνθρωπο δίχως περιορισμούς και... αποκλεισμούς. 8 Μαρ 2022

Ilias SaragudasElli Gratsia, Η επίκληση του Χριστού γίνεται λόγω ενός ένοχου άλλοθι, της μετά Χριστόν εκκλησίας ... καμία σχέση δεν έχουν ο μεν με τη δε παρά μόνον το όνομα ... εξάλλου η πραγματικότητα τους διέψευσε ιστορικά και οριστικά ... είναι οι πλέον αναρμόδιοι να μιλούν για ισότητα, ισοπολιτεία, ισονομία, ελευθερία και πολλά πολλά άλλα ....ας αναλογιστούν μόνον τα εγκλήματα, τους πολέμους, το μίσος που προξένησαν με το κεφάλι στο έδαφος ... 8 Μαρ 2022

Elli GratsiaIlias Saragudas, Τα περισσότερα ισχύουν κυρίως για την Καθολική εκκλησία βεβαίως. Η δική μας αν και ευθύνεται για πολλά εγκλήματα και δημιουργία μίσους μεταξύ των γηγενών και αυτοχθόνων πληθυσμών αυτού του τόπου που σώθηκαν από τις προγραφές και διωγμούς, έχει συνεισφέρει στην διάσωση της γλώσσας μας κυρίως που είναι ένας από τους σημαντικότερους λόγους της συνέχισης ύπαρξης του ελληνικού έθνους. Ένα μέρος της συνεισέφερε επίσης στον αγώνα κατά των Οθωμανών, και φυσικά πολύ περισσότερο σε όλους τους επόμενους αγώνες του Έθνους. Οι ΑΠΟΒΟΛΕΣ είναι το πρόβλημα και η έλλειψη ΣΥΓΓΝΩΜΗΣ που σημαίνει ότι αναγνωρίζει το λάθος της, αντί να το διαιωνίζει. Πάραυτα, ως Ελληνίδα, θεωρώ τον εαυτό μου Ορθόδοξο, γιατί αυτό προστάζει η πατρίδα και το ΠΑΤΡΩΟ ΕΘΟΣ. 8 Μαρ 2022

Διονυσιος Κατρουτσος: Elli Gratsia, Ο πρώτος που έκανε το σωστό για τον Ελληνικό πολιτισμό, και την συνέχιση του, ήταν τον 9 αιώνα μ.μ, ο Πανεπιστήμονας ΦΩΤΙΟΣ που εισάγαγε, επέβαλε την γραμματεία των Ελλήνων Σοφών στο Βυζάντιο, είδε ότι είχε θέματα πολλά από τους θρησκόληπτους, και τότε έπεισε τον Μιχάλη Γ' (Που περιέργως η εκκλησία τον λέει μέθυσο!!) να τον στέψει Πατριάρχη.!! ώστε να μην του τα σκοτίζουν .; έστειλε τον Κύριλλο Μεθόδιο γνωρίζει που..; και τι έκαναν (Δασκάλα είσαι) και εκχριστιανίσε τους Σλάβους, και αυτό ήταν η αιτία του σχίσματος (Μπήκε στα χωράφια των Δυτικών) και επί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που έφευγε από τον Μυστρά (Σπάρτη δηλαδή) του λέει ο Πλήθων μην ξεχνάς ποτέ: "Ε Κωνσταντίνε Έλληνες εσμέν το γένος όπως η φωνή και η πατριός παιδιά μαρτυρεί" (Αυτό ότι καταλάβεις περί εθνικισμού που σου έλεγα, αλλά δεν σου είπα.!! και δεν πρόκειται να σου πω μόνο από κοντά, όπως και για τον Χίτλερ που με ρωτάς οκ.) και όταν πούλησαν την πόλη..!! είπε ο Γεννάδιος Σχολάριος Πατριάρχης: Είμεθα Έλληνες, η ιστορία μας παιδιά μας αυτό μας διδάσκει λέει, για την Ελλάδα, και τον Ελληνισμό αγωνιζόμαστε από εδώ και πέρα, και πήγε στο Καρπενήσι..!; και μόνασε.!! και ο μαθητής του Πλήθωνα του Πλατωνιστή ο Βησσαρίωνας δεσπότης στο Βυζάντιο αφού πούλησαν την πόλη οι άλλοι τους παράτησε, πήγε στο Βατικανό έφτασε να γίνει Καρδινάλιος, μέχρι και Παπάς έφτασε να γίνει, έφτιαξε την Μαρκιανή Βιβλιοθήκη στην Βενετία και έστησε το μαγαζί ώστε να απελευθερωθεί η Ελλάδα, όπως και έγινε, και όταν πέθανε ζήτησε να του διαβάζουν τον Τίμαιο του ΠΛΑΤΩΝΑ όταν τον ενταφίαζαν..!! Αυτά περί εκκλησίας.!

Απλώς Έλλη, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει η Εκκλησία Χριστιανισμό διεθνώς εάν δεν ήταν οι Έλληνες, και η Ελληνική γλώσσα, η ανάγκη τους έκανε να δέχονται τους Έλληνες, απλώς οι Έλληνες με τον πολιτισμό παιδιά τους απορροφούσαν επέβαλαν τα πάντα, όλες τις δοξασίες τους στον Χριστιανισμό, γιατί απλώς δεν θα υπήρχε Χριστιανισμός δίχως Έλληνες, η ανάγκη επιβίωση τους τους ανάγκασε να δεχτούν στα πάντα την Ελληνική παιδιά οι Χριστιανοί, και έτσι υπάρχει Χριστιανισμός, και εγώ πάντα λέω ότι είμαι: ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ οκ, εξάλλου αφού τον επικαλείται συνέχεια τον ΚΥΡΙΟ, του λένε: "Κύριε σε ζητούν οι Έλληνες, και τους απαντά: "ΕΛΗΛΥΘΕΝ Η ΩΡΑ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΘΕΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.!! είδες ο ΚΥΡΙΟΣ τι μας λέει..; Μια μέρα μου κάνει μια ανάρτηση μια ένα ΕΥΑΓΓΕΛΕΙΟ, και λέει: Το καλύτερο βιβλίο του κόσμου, σε σώνει σε όλα, ο χρυσός που πρέπει να έχει, διαβάζει ο κάθε άνθρωπος, και άλλα έλεγε!

Εγώ της Βάζω φατσούλα να γελάει, και της λέω: Το καλύτερο, η κορφή, ο χρυσός, και ότι άλλο καλό σε αυτό όλο, που πρέπει να έχουν όλοι σαν βιβλίο παντού, και πάντα είναι ο ΤΙΜΑΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ, γιατί το Ευαγγέλιο είναι ένα βιβλίο χαμηλής πνευματικής στάθμης, είναι ατελές, ασαφές, και απειλητικό, και γράφτηκε τον 2 αιώνα μμ!! ποτέ ο ΘΕΟΣ δεν απειλεί φοβίζει το αγαπητό του δημιούργημα του τον άνθρωπο. ΠΛΑΤΩΝ, ΤΙΜΑΙΟΣ [29e]: τόδε ὁ συνιστὰς συνέστησεν. ἀγαθὸς ἦν, ἀγαθῷ δὲ οὐδεὶς περὶ οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται φθόνος·" μου έκανε αίτημα αυτή μετά, και αμέσως με κάλεσε στο Messenger με έβρισε άσχημα γιατί έβαλα φατσούλα να γελάει όπως μου είπε για το ιερό Ευαγγέλιο, και γιατί της έγραψα για τον ΤΙΜΑΙΟ.!! και αφού με έβρισε συνέχεια, της λέω έχω κάνει δωρεές σε εκκλησίες πολλές, και έχω βγάλει και τρεις Δεσποτάδες, τι μου λες τώρα, και το έκλεισε αμέσως, και εξαφάνισε τα πάντα, πως το έκανε αυτό.!! Αυτοί είναι οι ηλίθιοι παντού όμως, οι θρησκόληπτοι αυτά Καλημέρα Έλλη. ΔΙΟΝ. 8 Μαρ 2022

Ilias SaragudasElli Gratsia, Ίσως αυτά που έγραψα Έλλη να ακούγονται κάπως ή αρκετά μηδενιστικά, δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου .... όμως δεν μπορεί να κάνεις λόγο από άμβωνος περί πενίας και απ' έξω να έχεις παρκαρισμένο το αυτοκίνητο των 50.000 ευρώ. Ή να μιλάς περι ίσης αντιμετώπισης των γυναικών έχοντάς τες αποκλεισμένες ή αναπαράγοντας εκείνο το ελεεινό "τροπάριο" δεν πειράζει που σε δέρνει, που πηγαίνει με άλλες που είναι μέθυσος, που είναι σκληρός, που ... που ... που εσύ κοίτα να κάνεις υπομονή και έχει ο Θεός ... και μην μου πει κανείς ότι δεν τα λένε ...8 Μαρ 2022

Elli GratsiaIlias Saragudas Το πολιτικό πρόσωπο του θρησκεύματος... και της κοινωνίας δηλαδή. Εκκλησία δεν υπάρχει, ούτε και ΛΟΓΟΣ πλέον με την τριπλή του έννοια (ομιλία-λογική-αιτία) πουθενά δεν ακούγεται πια, μόνον προβολές του αποτελέσματος, συμφέρον το είπαμε και το ντύνουμε με όλα εκείνα που κάποτε είχαν αξία και αξίες. Άνθρωποι και κοινωνίες της επιφάνειας και του δήθεν δημιουργούν και την αντίστοιχη θρησκεία. Το κατ' εικόνα και ομοίωση από εμάς ξεκινά και προβάλλεται στον ουρανό. Εδώ νοιαζόμαστε για τις γενοκτονίες και την καταπάτηση των ανθρώπων και της αξιοπρέπειάς τους και θεσπίζουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ιατρικά μέτρα κόντρα σε κάθε διεθνή σύμβαση και λογική. Μασκοφορέσαμε την ανθρωπότητα με παραλογισμό και την μπολιάσαμε δίχως να γνωρίζουμε τις συνέπειες.. ειδικά τις μακροπρόθεσμες διαφημίζοντας με έπαρση το κατόρθωμά μας με φωτό και βιντεάκια, έπειτα κοτσάραμε και ένα κόβιντ φρι στις εκδηλώσεις μας και συνεχίζουμε το θεάρεστο έργο μας με τις ευλογίες... των αγίων. Σταματώ εδώ, γιατί θα γίνω κακιά και δεν αξίζει τον κόπο πια. 8 Μαρ 2022


Δεν υπάρχουν σχόλια: