11 Ιουν 2018

Τελειώνουν τα παιδιά από το σχολείο και μετά τι; (Σ. Ντρέκου: Το Έργο του Δασκάλου)


Το καθημερινό Έργο του Δασκάλου Νίκου Λυγερού αγαπητοί αναγνώστες, είναι σχολείο. Ένα σχολείο με την ουσιαστική έννοια της γνώσης. Οι γνώσεις αποτελούν το πρώτο πρίσμα της επιστήμης με το οποίο ασχολείται η μελέτη που θα οδηγήσει στην ερμηνεία τους. «Μία εκπαίδευση πραγματικά διδακτική οφείλει να περιλαμβάνει μία ευρετική προσέγγιση. Ωστόσο, η απλή επικοινωνία με την έρευνα, ακόμη και αν είναι αποτελεσματική, δεν επαρκεί˙ διότι ένας ερευνητής δίχως φιλοσοφικό κεντρικό άξονα που στηρίζει τη δομή, δεν είναι παρά μόνο ένα αμάλγαμα γνώσεων.» Αφύπνιση του γένους του Ελληνισμού, των ιδεών και των πανανθρώπινων αξιών, το λέω εγώ.

Σοφία Ντρέκου

Το τοπολογικό σχολείο δεν ήταν πια αδιανόητο αποτελούσε ήδη για μας ένα όραμα... Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια: