Το Σάββατο του Λαζάρου


Lev Gillet (Λεβ Ζιλλέ - Μοναχού της Ανατολικής Εκκλησίας)

Στο σπίτι του Λαζάρου: Χριστοκεντρικές εμπειρίες ενός ερημίτου

Στο σπίτι του Λαζάρου: Χριστοκεντρικές εμπειρίες ενός ερημίτου

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Βυζαντινά Κάλαντα Λαζάρου με περιγραφή και βίντεο


Σοφία Ντρέκου