Χωρισμός Κράτους και Εκκλησίας στην Ελλάδα (Ιστορικά στοιχεία)

Ιερείς στη Βουλή photo EUROKINISSI
Ιερείς στη Βουλή photo EUROKINISSI

Ο διαχωρισμός και σχέσεις Εκκλησίας - Κράτους
Επιμέλεια, έρευνα Σοφία Ντρέκου


Ως θεσμός η εξουσία προέρχεται εκ του Θεού και όχι οι συγκεκριμένοι άρχοντες. «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις». (Πράξ. 5, 29.) «Ἄλλοι ὅροι βασιλείας καὶ ἄλλοι ὅροι ἱερωσύνης... Οὗτος μὲν γὰρ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἔλαχεν οἰκονομεῖν· ὁ δέ τῆς ἱερωσύνης θεσμός ἄνω κάθηται... Ὁ βασιλεὺς σώματα ἐμπιστεύεται, ὁ δὲ ἱερεὺς ψυχάς». Εἰς το «Εἶδον τὸν Κύριον...» 4, 4, PG 56, 125. (Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

«Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού· τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ' (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.» Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 3

Ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα είναι όρος ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει ενέργειες που αποσκοπούν σε διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του κοσμικού κράτους από την Εκκλησία της Ελλάδας. Η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα της Ελλάδας ως επικρατούσα. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι ενωμένη με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία.

Ιστορικά στοιχεία

Με την ίδρυσή του το 1832, το νεότερο ελληνικό κράτος κλήθηκε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την Εκκλησία. Κατά τους προηγούμενους αιώνες, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία επεδείκνυε αχώριστη σχέση μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας, με συνεχείς παρεμβάσεις του πρώτου στην δεύτερη, ενώ στους αιώνες της δουλείας το Οικουμενικό Πατριαρχείο έπαιζε ηγετικό ρόλο για τον Ελληνισμό.

Ο Καποδίστριας επιχείρησε αποκατάσταση των σχέσεων με το Φανάρι, οι οποίες είχαν διακοπεί de facto από την έναρξη της Επανάστασης, και διεξήγαγε προχωρημένες συνομιλίες, οι οποίες όμως διακόπηκαν με τη δολοφονία του.

Με την έλευση του ανήλικου Βασιλέα Όθωνα, ο αντιβασιλέας Μάουρερ με βασικό σύμβουλό του σε εκκλησιαστικά ζητήματα τον Θεόκλητο Φαρμακίδη προώθησε την ανεξαρτησία της Ελλαδικής Εκκλησίας. Με ενέργειες του Φαρμακίδη στις 23 Ιουλίου/4 Αυγούστου 1833 εξεδόθη Βασιλικό Διάταγμα για την κήρυξη του αυτοκεφάλου της Ελλαδικής Εκκλησίας και την ανεξαρτησία της από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Βασικό επιχείρημα του ήταν ότι δεν μπορούσε το ελεύθερο ελληνικό κράτος να εξαρτά την εκκλησιαστική του διοίκηση από έναν Πατριάρχη δέσμιο του Τούρκου Σουλτάνου. 

Με βάση το διάταγμα αυτό, αρχηγός ορίζεται ο (ρωμαιοκαθολικός) βασιλιάς. Στις 25 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου, βασιλικό διάταγμα διέλυσε 412 από τα 545 ανδρικά μοναστήρια και διέθεσε την κινητή και ακίνητη περιουσία τους για τους σκοπούς που όριζε το από 2 Αυγούστου 1829 ψήφισμα του Καποδίστρια «περί αγαθής διαθέσεως των εισοδημάτων των μονών υπέρ των εκκλησιών και σχολείων».

Απεικόνιση των «Ευαγγελικών» επεισοδίων στον Τύπο της εποχής

Η πολιτική ζωή της χώρας διαταράχθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1901 από εκτεταμένα αιματηρά επεισόδια, γνωστά ως «Ευαγγελικά» ή Ευαγγελιακά, που έλαβαν χώρα στην Αθήνα με αφορμή τη δημοσίευση από την εφημερίδα Ακρόπολις των Ευαγγελίων μεταφρασμένων, (στην πραγματικότητα μεταγλωττισμένων) -ή αλλιώς, παραφρασμένων-, κατά την τρέχουσα τότε άποψη, στη δημοτική γλώσσα. Λόγω των συγκρούσεων, ο βασιλιάς και η κυβέρνηση υποχρέωσαν σε παραίτηση τον Αρχιεπίσκοπο Προκόπιο, ενώ στις 12 Νοεμβρίου παραιτήθηκε και η Κυβέρνηση Θεοτόκη.

Ο Εθνικός Διχασμός είχε αντίκτυπο και στην Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία αναμείχθηκε σε αυτόν. Από το 1915 ως το 1923 η πολιτική διαίρεση έγινε και εκκλησιαστική, με τους επισκόπους της «Παλαιάς Ελλάδας» να τάσσονται στο πλευρό του βασιλιά και αυτούς των «Νέων Χωρών» να υποστηρίζουν τον Βενιζέλο. Τον Μάιο του 1915 ο Αρχιεπίσκοπος έφερε στην Αθήνα την εικόνα της Ευαγγελίστριας από την Τήνο, για υποστήριξη του βασιλιά και διοργάνωσε λιτανείες και λατρευτικές εκδηλώσεις. 

Τί νόημα έχουν οι λιτανείες στους δρόμους, στους αγρούς και στην Αθήνα το 1854;

Στις 12 Δεκεμβρίου 1916, ογκώδης αντιβενιζελική πορεία με επικεφαλής την Ιερά Σύνοδο καταλήγει στο Πεδίο του Άρεως, όπου αναθεμάτισαν τον «σατανά» της πολιτικής ζωής του τόπου, Ελευθέριο Βενιζέλο, επαναλαμβάνοντας την κατάρα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Θεόκλητου: «Κατά Ελευθερίου Βενιζέλου φυλακίσαντος αρχιερείς και επιβουλευθέντος την βασιλείαν και την πατρίδαν, ανάθεμα έστω». Το 1917, όταν ο Βενιζέλος επέστρεψε στην Αθήνα, καθαίρεσε με διάταγμα τον Αρχιεπίσκοπο και διόρισε αριστίνδην Σύνοδο, ελεγχόμενη από την κυβέρνηση.

Το 1938, μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε νέο Αρχιεπίσκοπο τον Κορινθίας Δαμασκηνό. Η Κυβέρνηση Μεταξά, θεωρώντας τον Δαμασκηνό οπαδό του βενιζελισμού και ως εκ τούτου ανεπιθύμητο για την ανάληψη της διοίκησης της Εκκλησίας, προέτρεψε μία ομάδα ιεραρχών να καταθέσουν προσφυγή για ακύρωση της εκλογής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ στις 3 Δεκεμβρίου του 1938 εξέδωσε αναγκαστικό Νόμο (Α.Ν. 1493/3-12-1938), ο οποίος προέβλεπε ότι αριστίνδην Σύνοδος εκλέγει τριπρόσωπο, από το οποίο η κυβέρνηση θα επέλεγε τον νέο Αρχιεπίσκοπο. 

Το 1941, ο Χρύσανθος αρνήθηκε να ορκίσει την κυβέρνηση που ορίστηκε από τους Γερμανούς κατακτητές και με αφορμή τον τρόπο εκλογής του συνεκλήθη στις 2 Ιουλίου του 1941, βάσει του Νομικού Διατάγματος της 17ης Ιουνίου 1941, Μείζων Σύνοδος από 23 αρχιερείς, που ακύρωσε τις πράξεις της Αριστίνδην Συνόδου και όρισε Αρχιεπίσκοπο τον Δαμασκηνό. Το 1944 ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός ανέλαβε και Αντιβασιλεύς.

ΔείτεΟ Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση Τσολάκογλου και δίνει αποστομωτική απάντηση στους Γερμανούς

Τελετή παράδοσης του Καταστατικού Χάρτη 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
από τον δικτάτορα Παπαδόπουλο 
στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, 1η Μαρτίου 1969

Το καθεστώς της 21ης Απριλίου επίσης όρισε εκλογή Αρχιεπισκόπου με επιλογή από τριπρόσωπο που εκλέγει αριστίνδην Σύνοδος, προωθώντας έτσι στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον ευνοούμενό της, Ιερώνυμο Κοτσώνη. Ο Ιερώνυμος με τη σειρά του απομακρύνθηκε από την Δικτατορία Ιωαννίδη τον Δεκέμβριο του 1973.

Στις αρχές του 1982, η Κυβέρνηση θέσπισε τον πολιτικό γάμο. Κατόπιν όμως σφοδρών αντιδράσεων της Εκκλησίας, και μετά από απευθείας επαφές του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, το νομοσχέδιο που ήρθε προς ψήφιση στη Βουλή προέβλεπε «ισοδυναμία» πολιτικού και θρησκευτικού γάμου, όχι όμως και υποχρεωτικότητα του πολιτικού, όπως ήταν το αρχικό σχέδιο. 

Την περίοδο 1985-1987 η Εκκλησία αντέδρασε έντονα σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για απαλλοτρίωση εκκλησιαστικής περιουσίας, με αποχή από εορτασμούς και διοργάνωση συλλαλητηρίου.

Τον Ιούνιο του 2000 ξεσπά το θέμα των ταυτοτήτων. Η Κυβέρνηση Σημίτη αποφάσισε να καταργήσει την αναγραφή του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες, απόφαση στην οποία αντέδρασε σφοδρά ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι διοργάνωσαν ογκώδεις λαοσυνάξεις και συλλογή υπογραφών.

Τελικά, από το 2002 και μετά, αφαιρέθηκαν για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων από τις ελληνικές ταυτότητες, ή/και γιατί δεν είναι απαραίτητα για τον σκοπό της ταυτοποίησης του προσώπου, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, το ονοματεπώνυμο συζύγου, το σχήμα κεφαλής, το δακτυλικό αποτύπωμα του δείκτη του δεξιού χεριού και το χρώμα ματιών και μαλλιών. 

Σημερινό καθεστώς

Όπως καταδεικνύεται από την ιστορική αναδρομή, στην Ελλάδα υπάρχει μακρά παράδοση αλληλεξάρτησης Κράτους και Εκκλησίας, ήδη από την ίδρυση του Κράτους το 1832, και πολυεπίπεδη ανάμειξη του ενός στο άλλο και αντιστρόφως. Το θέμα του χωρισμού Εκκλησίας και Κράτους επανέρχεται κατά περιόδους με διάφορες αφορμές στην πολιτική επικαιρότητα, χωρίς όμως αυτό να οδηγεί σε ουσιώδη μεταβολή του status quo.

Κατά τη συζήτηση για την ψήφιση του Συντάγματος του 1975, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δηλώσει

«Πιστεύουμε στον πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας και Πολιτείας. Αυτό είναι το συμφέρον και της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Πρέπει η Εκκλησία να πάψει να είναι παράρτημα του Κράτους, χωρίς βέβαια να γίνει Κράτος εν Κράτει». Ο τότε Υπουργός Παιδείας Παναγιώτης Ζέπος δήλωνε: «...υπό τας παρούσας συνθήκας και λόγω της παραδόσεως που υπάρχει, κατά την οποίαν υπάρχει στενή σχέσις μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, είναι δύσκολον να εκφύγωμεν αυτήν την στιγμήν από το κρατούν σύστημα της νόμω κρατούσης Πολιτείας».

Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι «η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία του Χριστού» (άρθρο 3). Το άρθρο 13 απαγορεύει τον προσηλυτισμό. Το άρθρο 14 ορίζει ότι «Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση (εφημερίδων και άλλων εντύπων), με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία (...) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας». Το άρθρο 16 ορίζει ότι στους σκοπούς της Παιδείας περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης. Το άρθρο 33 ορίζει ρητώς ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ζωοποιοῦ καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος», ενώ το άρθρο 59 ορίζει αντίστοιχο όρκο για τους βουλευτές, προβλέποντας ειδικό όρκο για «αλλόθρησκους ή ετερόδοξους».

Ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας ήταν πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ, από το «συμβόλαιο με το λαό», διακήρυξη του 1981, αλλά και αργότερα, παρόλο που δεν τον υλοποίησε

Ένα πλέγμα νόμων ρυθμίζει ειδικότερα θέματα, πάντα σε ένα καθεστώς αλληλεξάρτησης, όπως την μισθοδοσία των κληρικών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τις ατέλειες εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, την απαλλαγή των μοναχών από τη στράτευση. Τέλος, πολλές επίσημες τελετές και αργίες δημοσίων υπηρεσιών καθορίζονται από το τυπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Βιβλιογραφία:

• Σύνταγμα της Ελλάδας, Μέρος Πρώτο, Τμήμα Β'. 1975/1986/2008.
• Καραγιάννης, Γιώργος (1997). Εκκλησία και Κράτος 1833-1997.
• Καραγιάννης, Γιώργος (1997). Εκκλησία και Κράτος 1833-1997. Αθήνα: Το Ποντίκι, σελ. 9,10,13,15,29,32,35,56,163,188,192,182,181.
• Φούγιας, Μεθόδιος Γ. (1997). Epikaira Hellēnika themata: tomes, theseis. Εκδ. Οργανισμός Λιβάνη, Νέα Σύνορα.
• Δημήτρης Κατσορίδας Α (2006). ΠΑΣΟΚ: από την αλλαγή στην μετάλλαξε: γέννηση, πορεία, καμπή, συντηρητική στροφή. Εκδόσεις ΚΨΜ, σελ. 33.
• "Η αρχή έγινε με την ακύρωση της εκλογής του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού (Παπανδρέου), γνωστού για τα δημοκρατικά του φρονήματα" I.Μ. Κονιδάρης, 150 χρόνια μετά το αυτοκέφαλο, Άρθρο στην εφημερίδα το Βήμα, 15 Οκτωβρίου 2000 - Αρ. Φύλλου 13083
• "Ο δικτάτορας Ι. Μεταξάς δεν τον ήθελε, έβαλε μητροπολίτες και έκαναν προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας" Ιωάννη Ε. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, Τόμος Β', Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη σελ. 681. wikipedia.org

του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης Ξάνθης και
Περιθεωρίου, Αρχιμανδρίτου κ. Σωφρονίου Γκουτζίνη


«Αν θα γίνει και πως θα γίνει δημοψήφισμα είναι θέμα της Κυβέρνησης. Είναι θεμιτή η πρόταση του Αρχιεπισκόπου, την οποία φρονώ ότι θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση σοβαρά υπόψιν της.

Κατά τη γνώμη μου και σήμερα υπάρχει διαχωρισμός Κράτους και Εκκλησίας, διότι έχουν θεσπιστεί Νόμοι που ανταποκρίνονται σε αιτήματα που αφορούν προσωπικές επιλογές όπως ο πολιτικός γάμος, η πολιτική κηδεία και το σύμφωνο συμβίωσης.

Έχω την αίσθηση ότι ο χωρισμός Κράτους & Εκκλησίας θα ζημιώσει την Ελληνική Κοινωνία. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να βρούμε εκείνα που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν».


Περί διαχωρισμού κράτους-Εκκλησίας

Διαβάζω κάτι κλισέ σχόλια περί διαχωρισμού κράτους-Εκκλησίας, αδειάσματος των ταμείων της Εκκλησίας για να πληρωθεί το χρέος κλπ. Διαρκώς σε κάθε δημόσιο σχόλιο μας στο νετ επανέρχονται αυτά τα θέματα ως στερεότυπες απαντήσεις, ασχέτως αν είναι άσχετα με το προς σχολιασμόν θέμα. Είναι στερεότυπα. Είναι ενδεδυμένα με την ψευδαίσθηση ότι «τώρα σε τάπωσα και τελείωσε το θέμα».

Οι ποταμίσιες πέστροφες έχουν κάνει καλή προπαγάνδα, αλλά και τα επιχειρήματα τους έχουν ταγγίσει όπως τηγανόλαδο στον ήλιο του μεσημεριού. Κοιτάξτε, αυτή την κυβέρνηση ο λαός την εμπιστεύτηκε για να διαχειριστεί την εθνική και λαϊκή αξιοπρέπεια.

Δεν την ψήφισε για να εκτονώσουν οι λίμπεραλ και οι νεοροβεσπιέροι κάποια απωθημένα. Άνθρωποι ξένοι με την ελληνική πραγματικότητα. Φυσικά, αυτό το αίτημα ξεκινά από πολύ πίσω, από την εποχή των εκσυγρονιστών και της δεξιάς ακόμα.

Ας αναρωτηθούμε τί σημαίνει διαχωρισμός κράτους- εκκλησίας. Δεν περιορίζεται στην διακοπή μισθοδοσίας ιερέων, διακοπή όρκου(καλώς), διακοπή Κυριακής αργίας (πού άλλωστε επανήλθε), αλλά και σε κατάργηση του θρησκευτικού μαθήματος, αποκαθήλωση των συμβόλων από δημόσιους χώρους, περιορισμός κωδωνοκρουσίων, δημοσίων θρησκευτικών εκδηλώσεων (φανταστείτε να παίρνουμε άδεια για τον επιτάφιο) και εξίσωσης της κάθε θρησκευτικής μπαρούφας (τύπου σαηεντόλοτζυ) με την ορθόδοξη εκκλησία.

Σε περίπτωση διαχωρισμού η Εκκλησία και θα ελευθερωθεί και θα αποδεσμευτεί από πολλά δεσμά πού τώρα την ταπεινώνουν και αλλοιώνουν την φυσιογνωμία της. Αλλά είναι αυτό πού συμφέρει το έθνος; Πιστεύω πώς Ελλάδα χωρίς εκπεφρασμένη θρησκευτική συνείδηση αλλοιώνεται σε κάτι άλλο.

Ένας διαχωρισμός θα οδηγήσει την Εκκλησία
σε κάθαρση, και την Πολιτεία σε αναθεώρηση


Δυστυχώς η πολιτική εξουσία από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και μετά αναμεμειγμένη στα της Εκκλησίας κατάφερε με τις εκάστοτε παρεμβάσεις της ων ουκ έστι αριθμός να την υπαγάγει εν πολλοίς σε φορέα ελέγχου των συγκρουσιακών τάσεων του εκάστοτε κοινωνικού σώματος και μπορεί μεν σε περιπτώσεις σύμπλευσης της Πολιτείας με τα συμφέροντα του λαού αυτό να ήταν ωφέλιμο για όλους, υπήρξαν όμως και πολλές φορές που η Πολιτεία ήλεγχε το εκκλησιαστικό σώμα μέσω παραχώρησης προνομίων ή οικονομικών ανταλλαγμάτων, σε εκκλησιαστικούς ηγέτες που αναδείχθηκαν με τη δική της άνωθεν παρέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας για να παρατηρηθεί έτσι το φαινόμενο, η εκκλησιαστική ηγεσία να είναι αντίθετη στο εκκλησιαστικό σώμα. 

Ένας διαχωρισμός της Εκκλησίας από το πελατειακό καθεστώς ασφαλώς και θα μπορούσε να οδηγήσει την Εκκλησία σε κάθαρση, και την Πολιτεία σε αναθεώρηση του Καισαροπαπισμού ως μοντέλου διακυβέρνησης μιας Χώρας.

by Αέναη επΑνάσταση | Sophia-Ntrekou.grFaceBook: Σχόλια εδώ κι εδώ
Τσίτσος Βασίλειος: Δυστυχώς η πολιτική εξουσία από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και μετά αναμειγνειόμενη στα της Εκκλησίας κατάφερε με τις εκάστοτε παρεμβάσεις της ων ουκ έστι αριθμός να την υπαγάγει εν πολλοίς σε φορέα ελέγχου των συγκρουσιακών τάσεων του εκάστοτε κοινωνικού σώματος και μπορεί μεν σε περιπτώσεις σύμπλευσης της Πολιτείας με τα συμφέροντα του λαού αυτό να ήταν ωφέλιμο για όλους, υπήρξαν όμως και πολλές φορές που η Πολιτεία ήλεγχε το εκκλησιαστικό σώμα μέσω παραχώρησης προνομίων ή οικονομικών ανταλλαγμάτων, σε εκκλησιαστικούς ηγέτες που αναδείχθηκαν με τη δική της άνωθεν παρέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας για να παρατηρηθεί έτσι το φαινόμενο, η εκκλησιαστική ηγεσία να είναι αντίθετη στο εκκλησιαστικό σώμα. Ένας διαχωρισμός της Εκκλησίας από το πελατειακό καθεστώς ασφαλώς και θα μπορούσε να οδηγήσει την Εκκλησία σε κάθαρση, και την Πολιτεία σε αναθεώρηση του Καισαροπαπισμού ως μοντέλου διακυβέρνησης μιας Χώρας. 16 Φεβρουαρίου 2015 στις 2:46 π.μ.

Sophia Drekou: Το εξαιρετικό σχόλιό σου δεν πάει χαμένο Βασίλη μου... συμπληρώθηκε στην ανάρτηση σ' ευχαριστώ πολύ. Χθες στις 3:09 π.μ.

Τσίτσος Βασίλειος: Σήμερα είχα πολύ κοπιαστική ημέρα ...Χάρη στο ακτύπητο Δίδυμο Σοφία - Ιφιγένεια από ότι φαίνεται θα έχω και κοπιαστική νύχτα ... Χθες στις 3:16 π.μ.

Sophia Drekou: Σε αγαπάμε Βασίλη μας και θέλουμε να σε παιδεύουμε Χθες στις 3:21 π.μ.

Τσίτσος Βασίλειος: Όν αγαπά Κύριος παιδεύει ...τώρα και οι Κυρίες ... Χθες στις 3:22 π.μ.Ελλήνων Εκκλησία: Δεν υπάρχει θεοκρατία στην Ελλάδα. Η πλειονότης είναι Ορθόδοξοι και το κράτος που οι Ορθόδοξοι έφτιαξαν λειτουργεί με γνώμονα τον σεβασμό όλων. Χωρισμός σημαίνει η επιβολή τής αθεΐας. Εάν οι Έλληνες παραμένουν Ορθόδοξοι, δεν πρόκειται να συμβεί τέτοιος "χωρισμός". Εάν όμως δεν είναι πλειονότης ή αν αποδεχτούν τα όσα τού επιβάλλουν οι "εκπρόσωποί" του, τότε το κράτος θα καταντήσει αρένα συγκρούσεων ενώ οι Ορθόδοξοι είτε διωχθούν είτε όχι δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Διότι πρώτα βάζουν την πίστη στον Θεό και μετά την Πατρίδα. Το γένος μας όμως θα αλλοιωθεί, όπως έχει συμβεί όπου αρνήθηκαν την πίστη. 15 Φεβρουαρίου 2015 στις 1:04 μ.μ.

Στυλιανος Ματθαιου: Γέροντα σεβαστε μου, η εκκλησία είναι θείο δημιούργημα, με ακρογωνιαίο λίθο το χριστό; Όταν βάλλεται η Εκκλησία, δεν βάλλεται ο Χριστός; Οι πιστοί, θα πρέπει να χαιρετήσουμε την απόφαση; Οι πιστοί, δεν αποτελούν Έθνος, ή τους είναι κάτι ξενικό; Δίχως ερωτηματικά και υπονοούμενα, θα παρακαλούσα τον Ομάδα, να πάρει θέση στην περίπτωση του χωρισμού, να εκτεθούν απόψεις... Η Ουράνια αγάπη, δεν μας ενώνει; Ευχαριστώ...Τις ευχές σας.....! 15 Φεβρουαρίου 2015 στις 1:04 μ.μ.

Θάλια Παπά: Εμείς ως Χριστιανοί το καταλαβαίνουμε, οι άλλοι όμως; Μάχονται για τον διαχωρισμό, λες και η εκκλησία τους τρώει τα λεφτά, που αν δεν ήταν αυτή, ο κόσμος θα πέθαινε από πείνα στους δρόμους, σ' ένα ανύπαρκτο κράτος.... 15 Φεβρουαρίου 2015 στις 1:04 μ.μ.

π.Παντελεήμων Κρούσκος: Κοιτάξτε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η Εκκλησία ελεύθερη και αποφιμωμένη δεν συμφέρει σε κανένα κράτος. Εκεί στην γαλέρα μας θέλουνε. Και αν γίνει δεν θα κρατήσει. 15 Φεβρουαρίου 2015 στις 1:04 μ.μ.

Stylianos Arabantinos: Η Εκκλησία είναι θείο καθίδρυμα όντως. Τό κράτος τί είναι;; (Ρωμ.13). Δηλαδή η διοίκηση εκτός κράτους και το πλήρωμα εντός κράτους;; Πώς ακριβώς τό καταλαβαίνουμε αυτό;;; 15 Φεβρουαρίου 2015 στις 2:55 μ.μ.


★ Η Sophia Drekou κοινοποίησε τη φωτογραφία 12 Φεβ 9:38 μ.μ 

Mina Zaroghika: Αυτό το περί περιορισμού των κωδωνοκρουσιών, με παραπέμπει ή σε ξένη κατοχή και ανελευθερία ή σε ξενιτιά.13 Φεβρουαρίου στις 7:15 π.μ.

Stylianos Arabantinos: Σχεδόν όλες οι φραστικές πολιτικές φόρμες στην Ελλάδα είναι εισαγωγής. Επί πλέον οι δημοσιογράφοι επειδή δεν ικανοί να παρακολουθήσουν τα θέματα τα κατεβάζουν στο επίπεδό τους. Και ακόμα την αντι-Εκκλησιαστικότητα την καλλιεργούν οι καταπατητές. Τεράστιες Εκκλησιαστικές εκτάσεις έχουν καταπατηθεί από οργανωμένα λαμόγια. Θα ήθελα όμως να μού πεί κάποιος σέ πιο κράτος τού κόσμου η Εκκλησία ή γενικά η θρησκεία είναι χωρισμένη από το κράτος και με ποιο τρόπο. 13 Φεβ 7:28 π.μ. ·

Στυλιανος Ματθαιου: Γέροντα, όλοι μας έχουμε την ιδιότητα του Χριστιανού και του Ελληνα, που δεν διαχωρίζονται, αλλά αποτελούν υπόσταση, ένα ενιαίο όλον, όπως ο Θεάνθρωπος, ήταν Θεός και άνθρωπος . Θεμέλιος λίθος του κράτους ήταν, είναι και θα είναι η Εκκλησία.....Ε, τα όνειρα και οι ονειροπολήσεις κάποιων, πάντα υπάρχουν.....''Έασον αυτούς χαίρειν'', Γέροντα...! 13 Φεβ 11:31 π.μ. ·


Μιχαλης Δημητριαδης: ΝΑ ΧΩΡΙΣΟΥΝ ΠΟΙΟΝ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ??? ΟΤΑΝ ΤΟ 97,5% ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ!!!! 15 Φεβρουαρίου στις 3:37 μ.μ. ·

Τσίτσος Βασίλειος: Βάσει ποιάς αξιόπιστης έρευνας καταλήγουμε σε αυτό το ποσοστό για να δούμε την εγκυρότητα της αξιοπιστίας μας ; 9 ώρες ·

Μιχαλης Δημητριαδης: Tα ευρήματα για τη θρησκευτική πίστη της πανελλαδικής έρευνας Metron Forum της Metron Analysis που δημοσιεύθηκαν το Δεκέμβριο του 2011. Στην έρευνα αυτή, το 95% δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, το 1,5% δηλώνει ότι ανήκει σε κάποια άλλη θρησκεία, ενώ άθρησκοι ή άθεοι δηλώνουν το 2,8% του πληθυσμού, ποσοστό από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη[4] 9 ώρες ·

Τσίτσος Βασίλειος: Ότι πεις ...Αν έχεις το σύνδεσμο στείλτον μου γιατί δεν ξέρουμε αν έχουμε αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό δείγμα και αν ήταν όχι ανεπηρέαστες οι απαντήσεις ...δεν ξέρουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές, δεν ξέρουμε τις εξαρτημένες άλλες ούτε και κατά πόσον η μεταβολή των μεν επιφέρει σημαντική μεταβολή των δε... 9 ώρες ·

Μιχαλης Δημητριαδης:Κυριε Τσιτσο δεν νομιζω πως ειναι τοσο σημαντικο η ακριβεια του ποσοστου οσο το θεμα περι χωρισμου εκκλησιας και πολιτειας και αν αυτο πρεπει να γινει η οχι. Η πηγη μου ειναι απο την ''ελληνικη στατιστικη υπηρεσια''. 9 ώρες ·

Τσίτσος Βασίλειος: Αν έχω εκκλησία υποταγμένη στην Πολιτεία χίλιες φορές να έχω χωρισμό ...Αν έχω εν Χριστώ Πολιτεία τότε ναι να έχω συναλληλία ...Βλέπετε εσείς πουθενά έστω πέντε βουλευτές αξιόπιστους από τους Τριακόσιους της Βουλής. Ξέρετε εντός βουλής κανένα που να μην είναι θεομπαίχτης; Αν ναι τότε μαζί σας !!! Αν έχουμε τόσους Χριστιανούς όσους λέτε τότε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε; Κι αν έφταιγαν οι εκάστοτε Κυβερνώντες μόνο πόσο μεσάνυχτα πρέπει να τα είχαμε για να ψηφίζουμε δωσίλογους. Νενέκους, κωλοτούμπες, φασίστες, ανίκανους, ανάξιους, πόρνες, αρσενοκοίτες, μαστρωπούς, εκβιαστές, λαοπλάνους και κάθε λογής μπουμπούκια και μπουμπούκους; Αρκεί η κατά ταυτότητα δήλωσή μου για να είμαι κάτι; Αν είναι έτσι από αύριο να γράψω Θεός μπας και ξενοιάσω ...Καληνύχτα Πατρίδα, καληνύχτα Ελλάδα, καληνύχτα και καλή Λευτεριά αδέλφια μου του κόσμου ... 7 ώρες ·

Μιχαλης Δημητριαδης: Kαλημερα σε ολους. Κυριε Τσιτσο σε πολλα απ οσα ειπες αν οχι σε ολα εχεις δικιο. Ομως η Εκκλησια μας δεν ειναι κανενος Πατριαρχη, κανενος Δεσποτη κανενος παπα κανενος λα'ι'κου. Η Εκκλησια μας ειναι του Χριστου μας γι' αυτο μενει, εις πεισμα και παρα την αναξιοτητα των στελεχων της εις τους αιωνας και πολεμουμενη νικα. Ας κανουν λοιπον αν εχουν αντερα τον χωρισμο αν μπορουν αφου αλλαξουν πρωτα ομως το συνταγμα αφου ολα αυτα ειναι συνταγματικα κατοχυρωμενα. Αφου ειναι δυο θεσμοι ανεξαρτητοι και υπαρχει οπως λες η συναλληλια. Οι ρολοι των δυο αυτων θεσμων ειναι ξεχωριστοι, και η Εκκλησια βοηθησε το Εθνος σε δυσκολες περιστασεις με ολα τα μεσα που ειχε. 

Ετσι η Πολιτεια και η Εκκλησια συνυφανθηκαν αδιασπαστα μεσα στους αιωνες. Αυτοι τωρα θελουν οπως σωστα λες μια Πολιτεια και ενα Κρατος αθεο και να μην εχει καμια σχεση η Εκκλησια με την Πολιτεια. Ξεχνουν φενεται σκοπιμα πως ο λαος δεν θα το δεχθει αυτο για τον λογο που σου ειπα παραπανω. Δηλαδη τοσο τα μελη της πολιτειας οσο και τα μελη Εκκλησιας ειναι σχεδον τα ιδια.διοτι το 95%-97% ειναι Χριστιανοι Ορθοδοξοι. Γι αυτο ειπα να χωρισουν ποιον απο ποιον. Τελος θελουν ενα Κρατος και πολιτεια οπως ειναι στας ευρωπας. Κρατος οπως ειπα αθρησκο. Στην ευρωπη ομως δημιουργηθηκαν εντελως διαφορετικες συνθηκες στις σχεσεις πολιτειας- κρατους και εκκλησιας. 

Με καθε τροπο λοιπον πρεπει να αποτραπει τετοιος χωρισμος διοτι τοσο ο λαος οσο και η πολιτεια εχει ο ενας την αναγκη του αλλου. Οι νομοι της Πολιτειας και ο τροπος επιλυσης των προβληματων των πολιτων πρεπει να γινεται συνφωνα με την αγαπη, την ισοτητα και το πνευμα του Ευαγγελιου αν θελουν πραγματικα οπως λενε το καλο του τοπου. Και οι πολιτικοι ολων των κομματων αφου διατεινονται οτι ειναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί [και οχι θεομπαιχτες] οφειλουν να ζουν και να πολιτευονται χριστιανικα και στην προσωπικη τους ζωη και στην δημοσια καθημερινη πρακτικη. Αν ειναι αθεοι να μην ζητουν την ψηφο του Ορθοδοξου ελληνα πολιτη. Δεν πρεπει λοιπον να γινει αυτος ο χωρισμος και δεν θα γινει. Δεν θα αφησει Ο Θεος ετσι ενα εθνος με τοσους πολους Αγιους και μαρτυρες που ποτισαν με το αγιο αιμα τους το χωμα αυτου του ευλογημενου τοπου που λεγεται Ελλαδα!!! Οχι γιατι το αξιζουμε εμεις οι νεοελληνες!!! 17 Φεβ 2015 στις 9:28 π.μ. ·π. Παντελεήμων Κρούσκος Δεν μπορώ να καταλάβω ρε φίλε! Αυτή η Εκκλησία μόνο στην Επταετία και την Βαυαροκρατία υπήρξε; Τίποτα δεν πρόσφερε σε αυτό το ψευτορωμαίικο; 11 Φεβ 5:11 μ.μ. ·

Misha Sarov: Πάτερ, στα πολύ σοβαρά, θαρρώ πως υπάρχει αδήριτη αναγκαιότητα μιας οικονομικής θεολογίας που θα ξεκαθαρίσει την ήρα απ το στάρι και θα θεσμοθετήσει τα δογματικά και νομοκανονικά όρια της ορθόδοξης οπτικής έναντι του χρηματοπιστωτικου μισανθρωπισμού.... όπως έκανε η Εκκλησία το πρώτο νοσοκομείο στην γνωστή ιστορία, ίσως θα πρέπει να πρωτοπορήσει ξανά...και μάλλον έχει καθυστερήσει πολύ...και την πέρασαν στην στροφή οι μαρξιστές. 11 Φεβ 5:19 μ.μ. ·

Εμμανουήλ Κολλυβάς: Γκεμπελίσκοι Ξεροποταμίτες. 11 Φεβ 5:51 μ.μ.

Andreas Kostopandr: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΩΡΑ ΑΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΜΕΡΙΚΟΥΣ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΝΑ ΤΑ ΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΩΓΜΟ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΜΕ ΔΙΩΓΜΟΥΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΠΥΛΑΙ ΑΔΟΥ ΟΥ ΚΑΤΗΣΧΥΣΟΥΣΙΝ ΑΥΤΗΣ. 11 Φεβ 6:30 μ.μ. ·

π.Παντελεήμων Κρούσκος: Eμείς τίποτα δεν θα πάθουμε. Θα πηγαίνουμε στην εκκλησία μας, θα κηρύττουμε, θα θρησκευόμαστε. Αλλοίμονο στην ρημαδοχώρα αυτή. Η Εκκλησία δεν θα βλαφτεί καθόλου. Και αν υπάρξει και διωγμός. Μαθημένοι είμαστε. 11 Φεβ 6:32 μ.μ. ·

Andreas Kostopandr ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΑΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ ΕΞΟΧΗΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ 80% ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 11 Φεβ 7:09 μ.μ. ·

Spyros Logothetis: την απάντηση την έδωσαν ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ .........ΚΑΙ στους έσχατους καιρούς ο ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ( Οι εκκλησιές μας φταίνε ή τα καράβια του Εμπειρίκου; Γιατί λοιπόν να κάψουμε τις εκκλησιές; Ποιος χτυπά τη θρησκεία;

Θα γδάρουμε τους παπάδες; Μα γιατί; Εμείς βλέπουμε, ότι χιλιάδες παπάδες βρίσκονται τώρα στην πρωτοπορία του κινήματος μας και η συμβολή του κλήρου, που στάθηκε στο πλευρό μας, υπήρξε ανεκτίμητη.

Μήπως συμβαίνει το αντίθετο; Γιατί αυτοί που εμφανίζονται σαν προστάτες της εκκλησίας, γκρεμίσανε μαζί με τους Γερμανούς και γδέρνουνε παπάδες. 11 Φεβ 7:19 μ.μ. ·

Savvas Meselidis: Ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιάτιστας Παύλος, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος και κάποιοι άλλοι είπαν ότι την εκκλησία θα την ελευθέρωση μια απαγκίστρωση από τον κρατικό μηχανισμό. Τον κρατικό μηχανισμό δεν τον συμφέρει να έχει μια εκκλησία ελεύθερη από τα δεσμά αυτά.

Μου θυμίζουν οι πολιτικοί μας τους γεωργούς που παρακαλάνε για βροχή και μόλις αρχίσει να βρέχει ζητάνε ηλιοφάνεια και μόλις σταματήσει η βροχή και έρθει η ηλιοφάνεια, ξανά βροχή θα ζητάνε. Πάντα έτσι γίνεται στην ιστορία μας. Η εκκλησία διώκεται μέχρι να καταλάβει ο άνθρωπος τι χάνει διώκοντας την. Μετά θα την ξαναπάρει στην αγκαλιά του έως ότου έρθει η ώρα να την διώξει ξανά. Δε μαθαίνουμε από τα λάθη μας.

Επίσης παρακαλώ κάποιος να τους πει ότι εκκλησία είναι κλήρος και λαός. Δηλαδή όταν λένε να διαχωριστεί η εκκλησία από το κράτος αυτό συμπεριλαμβάνει και τον λαό μαζί. Δηλαδή αυτοί που μας λένε ότι είναι υπέρ του λαού, μας λένε ταυτόχρονα ότι δεν θέλουν την σχέση του λαού(εκκλησίας) με το κράτος. Ως εκεί φτάνει το μυαλό τους. 11 Φεβ 7:41 μ.μ.

π.Παντελεήμων Κρούσκος: Με καλύψατε και οι τρεις! 11 Φεβ 10:27 μ.μ.

Παιδί Βιολί Το Αληθινό (Panayiota) μια σημείωση: στη Θράκη μια χαρά ακούγονται οι αμανέδες-κάλεσμα για προσευχή στο τζαμί, γιατί οι καμπάνες να εμπίπτουν σε άλλη κατηγορία;

Κατά τα άλλα, στους αγιασμούς στο λύκειο ζήτημα αν πηγαίναμε καμιά δεκαπενταριά (και αν) από τα 300 παιδιά για ευλογία. Επίσης, πέρα από την Γ' λυκείου, τα θρησκευτικά ήταν βαρετά και περιττά στο περιεχόμενό τους, άνοστη εκμάθηση γεγονότων και θεωριών (καμιά φορά και λανθασμένων, σωστά;) με ημερομηνία λήξης τις εξετάσεις (το πολύ). Για παράδειγμα, σε σεμινάριο για τα τραγούδια γκόσπελ στο Πανεπιστήμιο, μας έλεγε η καλεσμένη καθηγήτρια πώς οι νέγροι σκλάβοι βρήκαν συμπάθεια στο Δανιήλ, στους 3 παίδες κλπ. Ε, ολόκληρη χορωδία (καμιά εξηνταριά άτομα;), βγαλμένη από σύστημα εκπαίδευσης με 10 χρόνια θρησκευτικά, δεν ήξεραν ποιος είναι ο Δανιήλ, σε καμία περίπτωση οι 3 παίδες, τη κοιτούσαν με απορία. Συν τοις άλλοις, ακόμα και η προσευχή το πρωί ήταν υποχρεωτική (πού το πνεύμα ελευθερίας και προσωπικής επιλογής;). Θέλω να πω, ποιος ο λόγος να υπάρχουν τα θρησκευτικά στην υποχρεωτική εκπαίδευση; Σε κάνει χριστιανό η υποχρεωτική προσευχή ή η αποστήθιση πασαλειμμάτων; 11 Φεβ 11:56 μ.μ.

π.Παντελεήμων Κρούσκος: Κοίτα δεν είναι κατηχητικό το μάθημα των θρησκευτικών. Είναι μια απαραίτητη μύηση στο ορθόδοξο πνεύμα , πολιτισμό, πραγματικότητα πού είναι ζωντανές πραγματικότητες στην Ελλάδα.12 Φεβ 12:44 μ.μ. ·

Παιδί Βιολί Το Αληθινό (Panayiota): απαραίτητο, δλδ με το ζόρυ; και ποιος το διδάσκει; οποιοσδήποτε που μπήκε στη θεολογική επειδή δεν πέρασε πουθενά αλλού; και αν είναι ζωντανή πραγματικότητα γτ είναι πια τόσο βαρετό το μάθημα; Ένα χάσιμο χρόνου ήταν! 12 Φεβ 1:38 μ.μ. ·

π.Παντελεήμων Κρούσκος: Συγγνώμη, με αυτή την λογική ούτε τα ελληνικά, ούτε η ιστορία, ούτε η φιλοσοφία , ούτε η πολιτική αγωγή είναι απαραίτητη. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει κάποια άλλη στάση, να μην είναι Έλληνας, να είναι αντιδημοκρατικός ή να του είναι αδιάφορα. Φυσικά και το διδάσκουν οι θεολόγοι. Γι' αυτό καταρτίζονται. Και αυτοί πού περνάνε σε άλλες σχολές δεν έχουν πάντα σαν έρωτα τους την φυσική, την φιλολογία και τα μαθηματικά.12 Φεβ 1:41 μ.μ. ·

Παιδί Βιολί Το Αληθινό (Panayiota): Συμφωνώ με το τελευταίο σχόλιο, άλλο προσπαθώ να πω. Τι να καταλάβει κανείς από Χριστό αν αυτός που διδάσκει δεν Τον έχει μέσα του;

Είναι άλλο πράγμα να διδάσκεις μια επιστήμη μετά από κατάρτιση και άλλο να «διδάσκεις» για τη Ζωή όταν ο ίδιος είτε δεν την έχεις γευτεί καν, είτε η ζωή σου πόρρω απέχει από την Αγάπη. π.χ. Ποιος είναι προτιμότερο να με διδάξει κάποια βασικά, ο Κόντογλου ή ένας αδιάφορος -ακόμα και αντίθεος- που πέρασε και έβγαλε τη θεολογική; Καταλάβατε τι προσπαθώ να πω; 12 Φεβ 1:48 μ.μ. ·

π.Παντελεήμων Κρούσκος: Nαι... 13 Φεβ 12:49 μ.μ. ·

by Αέναη επΑνάσταση | Sophia-Ntrekou.gr

Βιντεο: Τι σημαίνει χωρισμός εκκλησίας - κράτους;


Δεν υπάρχουν σχόλια: