29 Ιουν 2020

Ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος και η μη περιτομή

El Greco, Apostles Peter and Paul, 159238516 - Αν δεν είχε αντισταθεί
Ν. Λυγερός May 7, 2018 Poems

Αν δεν είχε αντισταθεί
στην επιβολή
των παλαιών
παραδόσεων

Ο Απόστολος Παύλος ως συνεχιστής του Έργου Του - Ν. Λυγερός

Ο Απόστολος Παύλος. (Encre de Chine sur papier ancien) Ν. Λυγερόςicon: 15802 - Ο Απόστολος Παύλος. (Encre de Chine sur papier ancien) Ν. Λυγερός Post published:July 1, 2014 Post Category: Drawings - Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Για να παραμείνει στο Χρόνο
ο Απόστολος Παύλος
επέλεξε να ταξιδεύει
μέσα στο χώρο