19/12/16

Τα δώδεκα φύλλα του Ελληνισμού - H Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή - Το Άγιο Όρος στη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου (1797)


Τα δώδεκα φύλλα του Ελληνισμού
H Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή
Το Άγιο Όρος στη Χάρτα 
του Ρήγα Φεραίου (1797) 
Μη λες τραγούδι 
Εργασία Σοφία Ντρέκου

Στη σημαία του Ρήγα 

Στη σημαία του Ρήγα δεν υπήρχε 
ακόμα το γαλάζιο χρώμα
γιατί η προετοιμασία δεν είχε 
τελειώσει και δεν μπορούσαν
να φανταστούν οι δικοί μας 
πριν την Φιλική Εταιρεία
ότι γίνεται να έχουμε το χρώμα 
του ουρανού και της θάλασσας
όταν υπήρχε μόνο το σκοτάδι 
της σελήνης δίχως τον ήλιο
της δικαιοσύνης κι όμως 
έγινε και το αδιανόητο.[1]

Τα δώδεκα φύλλα του Ελληνισμού

H Χάρτα του Ρήγα Βελεστινλή δεν αποτελεί μόνο την πρώτη μεγάλη ελληνική χαρτογραφική αναγέννηση, είναι και ένα σπουδαίο δυναμικό εργαλείο για την αφύπνιση του γένους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: